Úvod >> Aktuality >> Svetový imunizačný týždeň.

 

Svetový imunizačný týždeň – 2022

 

 

Dlhé mesiace sa pozornosť zdravotníkov oprávnene sústredila v prvom rade na očkovanie proti COVID-19 s cieľom ochrániť zdravie a životy čo najväčšieho počtu ľudí. Dostatočná zaočkovanosť vytvárala predpoklad na to, aby sa zmiernil nebezpečný tlak na limitované nemocničné kapacity a personál.

 

V čase, kedy pozorujeme zlepšovanie epidemiologickej situácie, sa opäť môžeme venovať osvetovým aktivitám, ktoré sa týkajú aj iných dôležitých vakcín proti nebezpečným nákazlivým ochoreniam.

 

V rámci Svetového imunizačného týždňa 2022 sme pripravili päť tematických oblastí očkovania. Niektoré z očkovaní, ktorým sa budeme venovať, u nás patria medzi povinné, iné medzi odporúčané. Aby ste mohli lepšie pochopiť význam týchto vakcín, vždy predstavujeme aj ochorenia, proti ktorým sú očkovacie látky určené. 

 

Naším cieľom nie je vyľakať vás, ale vysvetliť, aké objektívne riziká má rozhodnutie nedať svoje dieťa či seba zaočkovať. Robíme to preto, lebo ľudia majú prirodzenú tendenciu sústrediť sa na vedľajšie účinky vakcín, no zabúdajú pritom, že vážne nežiaduce následky môže mať aj rozhodnutie nepodať vakcínu.

 

Nezabúdajte, že ak máte pochybnosti, môžete ich kedykoľvek prekonzultovať s odborníkom. V prípade, že máte otázky o očkovaní, okrem vášho ošetrujúceho lekára či pediatra ich môžete konzultovať aj v Poradniach očkovania, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

 

Ďalšie informácie o očkovaní nájdete aj na weboch:

https://www.ockovaniechrani.sk

https://www.ockovaniechrani.sk//dokumenty/uvz_sr_brozura_ockovanie.pdf 

 

 

 

1.      Očkovanie po tridsiatke

 

POVZBUDENIE POTREBUJE KAŽDÝ, PO TRIDSIATKE AJ VAŠA IMUNITA

 

Povinné očkovanie sa netýka len detí, ale aj dospelých. Po dosiahnutí veku 30 rokov je potrebné absolvovať povinné preočkovanie proti záškrtu a tetanu. Takéto preočkovanie kombinovanou očkovacou látkou je podľa očkovacieho kalendára ďalej povinné každých 15 rokov. Očkovanie je hradené z verejného zdravotného poistenia, nebudete zaň nič doplácať.

 


 

PREČO SA MAJÚ DOSPELÍ PREOČKOVAŤ PRÁVE PROTI TETANU A ZÁŠKRTU?

 

Kombinovaná očkovacia látka poskytuje ochranu pred dvoma nebezpečnými a potenciálne životu nebezpečnými chorobami. Tetanus a záškrt sú zákerné choroby preto, že k infekcii môže dôjsť nenápadne a úvodné príznaky nemusia byť dostatočne alarmujúce, aby ste vyhľadali potrebnú lekársku pomoc. Zdravotný stav infikovaného sa však môže rapídne zhoršiť, pričom nákaza dokáže spôsobiť vážne trvalé následky alebo smrť.

 

TETANUS:

·     Tetanus nie je nákazlivý - infekcia sa nemôže kontaktom s nakazeným prenášať na ďalších ľudí. Ide o infekčné ochorenie nervového systému spôsobené toxínom, ktorý produkuje baktéria Clostridiumtetani

·     Vstupnou bránou infekcie je otvorená rana, prípadne popálenina. Medzi laikmi sa za rizikové považujú tie rany, ktoré vznikli po vpichu starého klinca, respektíve iného ostrého či hrdzavého predmetu. Baktéria však do tela preniká aj omnoho nenápadnejším spôsobom, keď sa poranenie na koži znečistí špinou, hlinou či hnojom. K infekcii tak môže dôjsť napríklad pri práci na záhrade alebo v pri úraze v poľnohospodárstve, v dôsledku poškriabania či pohryzenia zvieraťom, ale aj prostredníctvom tŕňu či triesky.

·     Baktéria v tele vylučuje toxín, ktorý sa krvou a lymfou môže dostať do nervových buniek. Inkubačný čas je 7 až 14 dní, ochorenie sa prejavuje kŕčmi žuvacieho svalstva, šijového svalstva a neskôr celého trupu pri plnom vedomí. Kŕče trupového svalstva sú bolestivé, extrémne nepríjemné a nebezpečné - neprirodzene ohýbajú chrbticu, hrozí poškodenie stavcov, poškodenie miechy a napokon ochrnutie, ktoré môže byť smrteľné. Najčastejšie však k úmrtiu dochádza pri kŕčoch dýchacieho svalstva, ktoré znemožnia pacientovi dýchať.

·     Prekonaním tetanu človek nezíska voči ochoreniu imunitu a môže sa opätovne nakaziť.

 

ZÁŠKRT (DIFTÉRIA):

·     Ochorenie spôsobuje odolná baktéria Corynebacteriumdiphtheriae, ktorá dokáže v tele vyprodukovať nebezpečný toxín. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Prameňom nákazy je chorý človek. Inkubačný čas je od 2 do 5 dní.

·     Infekcia za začína nenápadne - postihuje mandle, hrtan a hltan. Bakteriálny toxín však ohrozuje srdce, obličky a nervový systém. Ochorenie sa preto vyznačuje častými srdcovými a neurologickými komplikáciami, najzávažnejšou formou je postihnutie hrtana, ktoré sa môže skončiť udusením v priebehu niekoľkých hodín.

·     Záškrt patrí medzi ochorenia, ktoré sa zvlášť v rozvinutých krajinách darí držať pod kontrolou práve vďaka povinnému očkovaniu detí a preočkovaniu dospelých. V minulosti však býval najobávanejšou infekciou detského veku a krajiny, v ktorých zlyhal očkovací program, museli čeliť opätovnému zvýšenému výskytu nákazy, ako aj rozsiahlym epidémiám.

 

 

ČO AK STE POZABUDLI NA PREOČKOVANIE V DOSPELOSTI?

 

V návale každodenných povinností sa vám mohlo stať, že ste zabudli absolvovať povinné preočkovanie v odporúčanom intervale, prípadne ste ani netušili, že sa vás preočkovanie už môže týkať. V tomto prípade kontaktujte svojho všeobecného lekára a informujte sa o ďalšom postupe. 

 

V prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky o očkovaní, okrem vášho ošetrujúceho lekára sa môžete obrátiť aj na Poradne očkovania, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.


 

 

 

 

2. HPV

 

CHRÁNIŤ DOSPIEVAJÚCE DIEŤA JE VYČERPÁVAJÚCE, NO S VAKCÍNOU PROTI HPV BUDETE MAŤ

O PROBLÉM MENEJ

 

Ľudský papilomavírus (HPV) je medzi ľuďmi mimoriadne rozšírený - počas svojho života sa  s ním stretnú až 4 z 5 ľudí.

 

HPV sa prenáša nielen pohlavným stykom, ale aj orálnym sexom, alebo pri kontakte s infikovanou kožou. Vzhľadom na to, ako mimoriadne rozšírené sú medzi ľuďmi vírusy HPV, môže k nákaze dôjsť aj u relatívne sexuálne zdržanlivých ľudí. Stačí jeden partner či kontakt a infekcia je možná, pričom s HPV je možné stretnúť sa kedykoľvek v priebehu života.

 

 

HPV MÁ U NÁS STOVKY OBETÍ ROČNE, TÝKA SA AJ MUŽOV

 

Celkovo existuje cez sto typov HPV vírusov, pričom okolo 40 z nich môže infikovať ľudské genitálie. Vo väčšine prípadov HPV infekcia postupne v priebehu 8 až 13 mesiacov zmizne sama bez toho, aby spôsobila zjavné príznaky alebo problémy. Niektoré z HPV vírusov však v tele pretrvajú roky a môžu byť pôvodcom onkologických ochorení.

 

Najmenej 14 typov HPV vírusov dokáže spôsobiť rakovinu, ako napríklad rakovinu krčka maternice u žien. Práve rakovina krčka maternice je druhým najčastejším zhubným onkologickým ochorením u žien (po rakovine prsníka) vo veku 15 až 44 rokov. Na Slovensku ročne usmrtí viac než 200 žien. HPV vírus však postihuje a ohrozuje aj mužov. 

 

Pretrvávajúca infekcia môže v horizonte niekoľkých rokov (aj s odstupom 10 až 15 rokov) spôsobiť zdravotné problémy, ako sú rakovina krčka maternice, penisu, vagíny, konečníka, vulvy, ústnej dutiny, nosohltanu a môže spôsobiť aj genitálne a análne bradavice.

 

Očkovanie môže výrazne znížiť riziko rozvoja HPV ochorenia u žien i mužov - účinne sa predchádza nákaze infekciou HPV a následnému rozvoju ochorenia. Toto odporúčané očkovanie však má význam aj v prípade HPV pozitívnych žien, kedy častokrát dochádza vďaka vakcíne k zlepšeniu zdravotného stavu.

 

 

VAKCÍNA JE NAJÚČINNEJŠIA V PUBERTE, 12-ROČNÍ JU MAJÚ ZDARMA

 

Očkovanie proti HPV je v istom smere jedinečné. Rakovina krčka maternice je totiž jediná rakovina, proti ktorej sa dá očkovať. Vieme jej nielen predchádzať, ale dokonca ju očkovaním priam úplne vytlačiť zo zoznamu ochorení.

 

Dôkazom je situácia v krajinách, ktoré dali väčší dôraz na očkovanie proti HPV a v ktorých sa vďaka účinnej prevencii rakovina krčka maternice postupne stáva minulosťou.

 

Dávame do pozornosti, že od mája 2022 bude deťom vo veku 12 rokov plne hradená 9-valentná vakcína, ktorá obsahuje 9 genotypov HPV vírusu. Presnejšie povedané, zo zdravotného poistenia začína byť táto odporúčaná vakcína proti HPV hradená hneď po dovŕšení 12 rokov dieťaťa a prestáva byť uhrádzaná na jeho 13. narodeniny. Očkovanie je vhodné pre dievčatá aj chlapcov.

 

Je jednoznačne v záujme dieťaťa, aby rodičia využili príležitosť ochrániť ho pomocou bezplatnej vakcíny proti HPV. Očkovanie v tínedžerskom veku, ešte pred začatím sexuálneho života, totiž znamená najvyššiu možnú, efektívnu a bezpečnú ochranu pred týmto mimoriadne rozšírenými vírusmi.

 

Očkovanie má význam aj v prípade, ak ste už začali aktívne sexuálne žiť, s vírusom HPV sa totiž môžete za život stretnúť opakovane. Vo všeobecnosti je HPV očkovanie odporúčané až do veku 26 rokov. Vakcína podaná vo vyššom než odporúčanom veku bude mať z viacerých dôvodov zníženú účinnosť, avšak lekár stále môže s ohľadom na iné významné faktory očkovanie odporučiť aj u starších dospelých.

 

V prípade, že máte otázky o očkovaní, okrem vášho ošetrujúceho lekára, pediatra či gynekológa sa môžete obrátiť aj na Poradne očkovania, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

 

Ďalšie informácie o očkovaní, HPV a onkologických ochoreniach:

https://www.ockovaniechrani.sk

https://www.nierakovine.sk/clanok/2022-03-04-ts-4-marec-je-svetovy-den-boja-proti-rakovine-krcka-maternice 

https://onkoinfo.sk