Úvod >> Aktuality >> Informácie pre odbornú verejnosť >> Doočkovanie proti diftérii.

 

Doočkovanie detí narodených v roku 2003 proti diftérii.

 

Vzhľadom na mnohé dotazy týkajúce sa doočkovania detí z ročníka 2003 proti diftérii, tetanu a pertusis vám oznamujeme, že podľa informácie zástupcu firmy Sanofi Pasteur doc. MUDr. Oleára, CSc. bude vakcína D.T.COQ dovezená na Slovensko v polovici februára. Táto vakcína sa použije na doočkovanie tých detí z ročníka 2003, ktoré neboli v minulom roku z dôvodu nedostatku vakcíny preočkované v 6. roku života proti DTP.

 

S pozdravom

RNDr. MUDr. Ján Mikas