hlava

Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2010

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2011

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2012

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2013

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2014

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2015

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2016

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2017

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2018

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2019

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2020

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2021

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2022

 

Rok 2023

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2022243

Predplatné

 

64,08

02.01.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022244

Služby PO

 

19,92

03.01.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022245

Implementácia výplatných lístkov

 

8,36

04.01.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022246

Pohonné hmoty

 

144,73

05.01.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022247

Elektrická energia

 

231,62

10.01.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022248

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

10.01.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022249

Poštové poplatky

 

39,65

12.01.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022250

Vyúčtovanie Zb. zákonov r. 2022

 

218,59

16.01.2023

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022251

Telefónne poplatky

 

244,45

16.01.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022252

Vyúčtovanie plynu za r. 2022

 

-2528,04

18.01.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023001

Webhosting

 

5,94

10.01.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023002

Telefónne poplatky

 

97,98

13.01.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023003

Pripojenie VPN

1/2023

168,00

14.01.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023004

Správa web stránky

 

100,00

17.01.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023005

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

17.01.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023006

Pohonné hmoty

 

56,70

18.01.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023007

Seminár

 

60,00

30.01.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2023008

Stravné lístky

 

1377,00

30.01.2023

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2023009

Hygienické potreby

3/2023

155,04

01.02.2023

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2023010

Dodávka plynu

 

1816,00

02.02.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023011

Kontrola požiarneho uzáveru

 

36,00

03.02.2023

VEKTOR- družstvo, Kolónia 1489/94 Senica, IČO 31419127

2023012

Služby PO

 

19,92

03.02.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023013

Telefónne poplatky

 

244,45

06.02.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023014

Pohonné hmoty

 

231,32

06.02.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023015

Služby BOZP

 

23,88

08.02.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023016

Tonery

 

404,99

29.02.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023017

Poštové služby

 

32,65

10.02.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023018

Webhosting

 

5,94

10.02.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023019

Elektrická energia

 

383,03

10.02.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023020

Telefónne poplatky

 

99,13

13.02.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023021

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

13.02.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023022

Oprava motorového vozidla

2/2023

152,00

14.02.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023023

Oprava motorového vozidla

2/2023

123,00

14.02.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023024

Seminár

 

65,00

15.02.2023

Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310 Nováky, IČO 37922190

2023025

Pripojenie VPN

1/2023

168,00

15.02.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023026

Predplatné

 

8,40

15.02.2023

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2023027

Pohonné hmoty

 

156,22

20.02.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023028

Správa web stránky

 

100,00

22.02.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023029

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

22.02.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023030

Stravné lístky

 

1728,90

25.02.2023

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2023031

Výroba pečiatky

 

37,62

28.02.2023

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2023032

100 testov dusičnany/dusitany

4/2023

73,70

28.02.2023

FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13 Levoča, IČO 36483095

2023033

Služby BOZP

 

23,88

01.03.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023034

Dodávka plynu

 

1816,00

01.03.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023035

Služby PO

 

19,92

03.03.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023036

Predplatné

 

20,00

03.03.2023

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2023037

Pohonné hmoty

 

260,02

06.03.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023038

Telefónne poplatky

 

246,42

06.03.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023039

Webhosting

 

5,94

07.03.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023040

Elektrická energia

 

318,90

07.03.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023041

Poštové služby

 

29,80

09.03.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023042

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

10.03.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023043

Telefónne poplatky

 

97,98

14.03.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023044

Predplatné

 

205,80

17.03.2023

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2023045

Pripojenie VPN

1/2023

168,00

15.03.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023046

Pohonné hmoty

 

239,00

17.03.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023047

Oprava motorového vozidla

 

160,00

22.03.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023048

Správa web stránky

 

100,00

23.03.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023049

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

23.03.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023050

Seminár PAM

 

60,00

30.03.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2023051

Stravné lístky

 

1239,30

31.03.2023

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2023052

Dodávka plynu

 

1816,00

03.04.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023053

Služby PO

 

19,92

04.04.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023054

Telefónne poplatky

 

245,04

04.04.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023055

Implementácia výplatných lístkov

 

8,36

05.04.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2023056

Pohonné hmoty

 

248,65

05.04.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023057

Poštové služby

 

41,60

12.04.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023058

Služby BOZP

 

23,88

06.04.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023059

Elektrická energia

 

315,49

11.04.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023060

Webhosting

 

5,94

11.04.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023061

Vodné, stočné, zrážková voda

 

-998,57

11.04.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023062

Telefónne poplatky

 

98,25

13.04.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023063

Pripojenie VPN

1/2023

168,00

14.04.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023064

Kontrola hasiacich prístrojov

 

244,32

18.04.2023

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2023065

Pohonné hmoty

 

105,59

19.04.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023066

Online seminár

 

87,00

24.03.2023

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229

2023067

Správa web stránky

 

100,00

20.04.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023068

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

20.04.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023069

Softvér ESET

5/2023

933,00

25.04.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023070

Odpadová nádoba ku kopírke

 

32,00

28.04.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023071

Dodávka plynu

 

1816,00

02.05.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023072

Poplatok za seminár

 

99,00

04.05.2023

Seminária, s.r.o., Naskové 1335/1i Praha, IČO 26426218

2023073

Služby PO

 

19,92

04.05.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023074

Toner

 

14,00

04.05.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023075

Pohonné hmoty

 

321,44

04.05.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023076

Telefónne poplatky

 

244,61

04.05.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023077

Služby BOZP

 

23,88

09.05.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023078

Elektrická energia

 

289,30

10.05.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023079

Vodné, stočné, zrážková voda

 

985,74

10.05.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023080

Webhosting

 

5,94

11.05.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023081

Poštové služby

 

44,30

11.05.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023082

Toaletný papier, papierové utierky

 

155,04

15.05.2023

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2023083

Telefónne poplatky

 

97,18

15.05.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023084

Pripojenie VPN

45078,00

168,00

16.05.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023085

Správa web stránky

 

100,00

17.05.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023086

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

17.05.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023087

Pohonné hmoty

 

214,61

18.05.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023088

Tonery

 

182,69

22.05.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023089

Dodávka plynu

 

1816,00

01.06.2023

SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023090

Služby BOZP

 

23,88

05.06.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023091

Telefónne poplatky

 

246,29

05.06.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023092

Pohonné hmoty

 

427,56

06.06.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023093

Služby BOZP

 

23,88

06.06.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023094

Oprava motorového vozidla

8/2023

311,00

08.06.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023095

Webhosting

 

29,84

08.06.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023096

Elektrická energia

 

239,76

08.06.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023097

Poštové služby

 

58,90

09.06.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023098

Vodné, stočné, zrážková voda

 

985,74

12.06.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023099

Telefónne poplatky

 

132,59

13.06.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023100

Jednorazové pracovné plášte

11/2023

75,00

13.06.2022

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2023101

Pripojenie VPN

6/2023

168,00

14.06.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023102

Pohonné hmoty

 

132,14

20.06.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023103

Správa web stránky

 

100,00

23.06.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023104

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

23.06.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023105

Revízia komína

 

64,00

23.06.2023

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2023106

Materiál k výpočtovej technike

 

158,16

28.06.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023107

Dodávka plynu

 

1816,00

04.07.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023108

Telefónne poplatky

 

244,72

04.07.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023109

Služby PO

 

19,92

06.07.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023110

Služby BOZP

 

23,88

06.07.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023111

Pohonné hmoty

 

487,36

06.07.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023112

Webhosting

 

5,94

07.07.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023113

Elektrická energia

 

239,76

10.07.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023114

Vodné, stočné, zrážková voda

 

985,74

10.07.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023115

Poštové služby

 

53,80

11.07.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023116

Oprava motorového vozidla

12/2023

150,00

11.07.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023117

Telefónne poplatky

 

132,49

13.07.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023118

Pohonné hmoty

 

71,42

18.07.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023119

Pripojenie VPN

6/2023

168,00

18.07.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023120

Správa web stránky

 

100,00

31.07.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023121

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

31.07.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023122

Dodávka plynu

 

1816,00

01.08.2023

SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023123

Služby PO

 

19,92

04.08.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023124

Služby BOZP

 

23,88

04.08.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023125

Telefónne poplatky

 

244,45

04.08.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023126

Elektrická energia

 

220,88

07.08.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023127

Pohonné hmoty

 

265,71

07.08.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023128

Webhosting

 

5,94

09.08.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023129

Vodné, stočné, zrážková voda

 

851,68

11.08.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023130

Poštové služby

 

47,70

11.08.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023131

Telefónne poplatky

 

132,99

14.08.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023132

Pripojenie VPN

45078,00

168,00

17.08.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023133

Pohonné hmoty

 

182,71

17.08.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023134

Správa web stránky

 

100,00

30.08.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023135

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

30.08.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023136

Telefónne poplatky

 

244,45

04.09.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023137

Dodávka plynu

 

1816,00

04.09.2023

SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023138

Služby PO

 

19,92

04.09.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023139

Služby BOZP

 

23,88

04.09.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023140

Pohonné hmoty

 

300,63

04.09.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023141

Webhosting

 

5,94

07.09.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023142

Poštové služby

 

56,10

11.09.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023143

Vodné, stočné, zrážková voda

 

851,68

11.09.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023144

Elektrická energia

 

224,66

12.09.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023145

Telefónne poplatky

 

131,99

13.09.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023146

Počítač

13/2023

239,00

19.09.2023

furbify s.r.o. Osada Reviczkého 3869/38 Kolárovo, IČO 44827385

2023147

Pripojenie VPN

6/2023

168,00

18.09.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023148

Pohonné hmoty

 

93,29

19.09.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023149

Office 2013 Professional

 

83,99

19.09.2023

Forscope a.s. Lidická 960/81 Brno, IČO 04885414

2023150

Správa web stránky

 

100,00

25.09.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023151

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

25.09.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023152

Vysávač

0,00

95,20

27.09.2023

OKAY Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 1287/10 Bratislava, IČO 35825979

2023153

Tonery, valec k tlačiarni

 

173,59

28.09.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023154

Dodávka plynu

 

1816,00

02.10.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023155

Služby PO

 

19,92

03.10.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023156

Pohonné hmoty

 

448,49

04.10.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023157

Telefónne poplatky

 

244,45

04.10.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023158

Update programového vybavenia

 

192,00

09.10.2023

ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26 Bratislava, IČO 35691069

2023159

Služby BOZP

 

23,88

09.10.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023160

Implementácia výplatných lístkov

 

14,52

09.10.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2023161

Elektrická energia

 

219,62

10.10.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava,IČO 36677281

2023162

Webhosting

 

5,94

10.10.2023

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023163

Vodné, stočné, zrážková voda

 

851,68

10.10.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023164

Poštové služby

 

56,80

11.10.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023165

Telefónne poplatky

 

132,66

13.10.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023166

Pripojenie VPN

 

168,00

16.10.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023167

Toaletný papier, papierové utierky

14/2023

279,30

17.10.2023

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2023168

Pohonné hmoty

 

189,90

18.10.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023169

Správa web stránky

 

100,00

02.11.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023170

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

02.11.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023171

Služby PO

 

19,92

02.11.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023172

Elektrická energia-opravná faktúra

 

-45,24

02.11.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023173

Elektrická energia-opravná faktúra

 

-56,83

02.11.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023174

Elektrická energia-opravná faktúra

 

-45,84

02.11.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023175

Elektrická energia-opravná faktúra

 

-40,75

02.11.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

 

Objednávky:                                                             

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1/2022

hygienické potreby

120 €

10.01.2022

Adis-Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

2/2022

pripojenie VPN

168 €

10.01.2022

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Ing. Šarabok

nie

3/2022

kalibrácia meradiel

120 €

16.01.2022

TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, IČO 00057380

Ing. Šarabok

nie

4/2022

čipová karta + čítačka

72 €

28.01.2022

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35975946

Ing. Šarabok

nie

5/2022

oprava elektroinštalácie

100 €

02.02.2022

Ján Holič, Mudrochova 1353/30, Senica, IČO 4076366

Ing. Šarabok

nie

6/2022

kancelárska stolička

55 €

16.02.2022

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

Ing. Šarabok

nie

7/2022

kancelárska stolička 2ks

119 €

01.03.2022

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409155

Ing. Šarabok

nie

8/2022

kolorimeter a chemikálie

881 €

04.03.2022

Merck Life Science, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO 51083523

Ing. Šarabok

nie

pata1