hlava

Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2010

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2011

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2012

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2013

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2014

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2015

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2016

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2017

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2018

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2019

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2020

 

 

 

Rok 2021

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2021001

Webhosting

 

5,94

8.1.2021

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021002

Stravné lístky

 

1721,03

8.1.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021003

Mandátny certifikát, čítačka, karta

1/2021

92,00

11.1.2021

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2021004

Výpočtová technika

2/2021

1 214,60

12.1.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021005

Hygienické potreby, papier

3/2021

382,13

13.1.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021006

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

14.1.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021007

Mandátny certifikát

 

36,00

15.1.2021

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2021008

Office 2013 Home and Business

 

109,98

20.1.2021

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2021009

Predplatné Mzdové centrum

 

291,00

20.1.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021010

Telefónne poplatky

 

173,67

15.1.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021011

Tonery

 

118,19

15.1.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021012

Dodávka plynu

 

1423,00

18.1.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021013

Pohonné hmoty

 

36,24

20.1.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021014

Stravné lístky

 

1 600,96

26.1.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021015

Predplatné Vestník MZ SR

 

69,00

21.1.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021016

Administratívny systém

 

119,50

28.1.2021

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice, IČO 00162957

2021017

Testovacie prúžky

 

330,00

27.1.2021

JK - TRADING, spol. s r.o., Dlhá 1264/43 Bratislava, IČO 31356656

2021018

Služby WINASU

 

119,50

29.1.2020

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice, IČO 00162957

2021019

Seminár

 

54,00

29.1.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021020

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

1.2.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021021

Správa web stránky

 

100,00

1.2.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021022

Služby PO

 

19,92

02.02.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021023

Služby BOZP

 

23,88

02.02.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021024

Dodávka plynu

 

1 423,00

02.02.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021025

Pohonné hmoty

 

138,73

04.02.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021026

Elektrická energia

 

207,20

05.02.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021027

Telefónne poplatky

 

256,44

05.02.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021028

Webhosting

 

5,94

08.02.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021029

Poštové služby

 

53,15

10.02.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021030

Telefónne poplatky

 

109,98

15.02.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021031

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.02.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021032

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

16.02.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021033

Pohonné hmoty

 

38,31

18.02.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021034

Ochranné pracovné pomôcky

7/2021

85,00

18.02.2021

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2021035

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.02.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2021036

Správa web stránky

 

100,00

18.02.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2021037

Stravné lístky

 

1921,15

18.02.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021038

Tonery, kábel

8/2021

786,88

19.02.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021039

Bezpečnostná dokumentácia

 

400,00

23.02.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2021040

Služby BOZP

 

23,88

01.03.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021041

Dodávka plynu

 

1423,00

02.03.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021042

Služby PO

 

19,92

04.03.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021043

Pohonné hmoty

 

138,73

04.03.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021044

Toner

 

15,00

05.03.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021045

Elektrická energia

 

194,35

05.03.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021046

Telefónne poplatky

 

289,97

05.03.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021047

Kancelárske kreslá

9/2021

115,00

08.03.2021

Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

2021048

Webhosting

 

5,94

09.03.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021049

Revízia hasiacich prístrojov

 

174,72

10.03.2020

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2021050

Office 2013 Home and Business

 

83,56

10.03.2021

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2021051

Poštové služby

 

65,05

11.03.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021052

Telefónne poplatky

 

109,98

15.03.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021053

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.03.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021054

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

16.03.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021055

Predplatné

 

176,40

22.03.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021056

Pohonné hmoty

 

36,78

18.03.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021057

Tonery

 

177,29

23.03.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021058

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

23.03.2021

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2021059

Správa web stránky

 

100,00

23.03.2021

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2021060

Oprava motorového vozidla

10/2021

150,00

29.03.2020

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021061

Stravné lístky

 

599,82

29.03.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021062

Predplatné

 

21,60

29.03.2021

IbSolve, s.r.o., Terchovská 16/2652, Košice, IČO 48175307

2021063

Služby BOZP

 

23,88

30.03.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021064

Dodávka plynu

 

1423,00

06.04.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021065

Služby PO

 

19,92

07.04.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021066

Telefónne poplatky

 

263,47

07.04.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021067

Webhosting

 

5,94

08.04.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021068

Pohonné hmoty

 

152,47

08.04.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021069

Webinár PAM

 

42,00

08.04.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021070

Elektrická energia

 

194,35

12.04.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021071

Telefónne poplatky

 

149,76

12.04.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021072

Poštové poplatky

 

59,95

13.04.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021073

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

15.04.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021074

Čistiace prostriedky

12/2021

120,00

15.04.2021

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica, IČO 34474951

2021075

Predplatné

 

10,00

19.04.2021

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2021076

Pohonné hmoty

 

40,71

19.04.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021077

Hygienické potreby, pečiatka

11/2021

103,06

19.04.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021078

Licencie ESET

 

792,00

20.04.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021079

Predplatné

 

100,80

23.04.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021080

Tonery

 

111,38

23.04.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021081

Stravné lístky

 

719,78

27.04.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021082

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

27.04.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021083

Správa web stránky

 

100,00

27.04.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021084

Vyúčtovanie vodného a stočného

 

-642,23

27.04.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021085

Tonery

 

141,60

30.04.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021086

Služby BOZP

 

23,88

03.05.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021087

Predplatné

 

83,51

05.05.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021088

Služby PO

 

19,92

05.05.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021089

Dodávka plynu

 

1423,00

05.05.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021090

Telefónne poplatky

 

244,40

05.05.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021091

Webhosting

 

5,94

06.05.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021092

Pohonné hmoty

 

187,42

06.05.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021093

Elektrická energia

 

179,71

07.05.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021094

Tonery

 

176,00

07.05.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021095

Wifi Router

 

30,00

07.05.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021096

Poštové služby

 

78,60

11.05.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021097

Oprava kanalizácie

 

683,69

12.05.2021

ŠIMLINGER, spol. s r.o., Sobotište 458, IČO 34417141

2021098

Výmena hydrantových ventilov

 

105,55

12.05.2021

ŠIMLINGER, spol. s r.o., Sobotište 458, IČO 34417141

2021099

Telefónne poplatky

 

124,99

13.05.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021100

Vodné, stočné, zrážková voda

 

996,83

13.05.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021101

Pripojenie VPN

 

168,00

14.05.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021102

Nábytok

13/2021

181,00

19.05.2021

Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

2021103

Pohonné hmoty

 

76,99

19.05.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021104

Vyúčtovanie vodného a stočného

 

1377,01

23.04.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021105

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

24.05.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021106

Správa web stránky

 

100,00

24.05.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021107

Stravné lístky

 

1119,66

26.05.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021108

Tlačiarne

 

204,00

26.05.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021109

Služby PO

 

19,92

02.06.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021110

Dodávka plynu

 

1423,00

02.06.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021111

Služby BOZP

 

23,88

04.06.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021112

Údržba audiovrátnika

 

74,00

04.06.2021

KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o., Čáčovská cesta 5404/7 Senica, IČO 31105742

2021113

Pohonné hmoty

 

158,78

04.06.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021114

Telefónne poplatky

 

248,98

05.06.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021115

Vrátené predplatné

 

-21,60

19.05.2021

IbSolve, s.r.o., Terchovská 16/2652, Košice, IČO 48175307

2021116

Predplatné

 

19,80

19.05.2021

IbSolve, s.r.o., Terchovská 16/2652, Košice, IČO 48175307

 

Objednávky:                                                             

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1/2021

mandátny certifikát

80 €

04.01.2021

Disig, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO 35975946

Ing. Šarabok

nie

2/2021

výpočtová technika

1 200 €

12.01.2021

ATIS-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Šarabok

nie

3/2021

hygienické potreby

80 €

12.01.2021

Adis-Office Edo Rehák, J.Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

4/2021

pripojenie VPN

168 €

15.01.2021

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Ing. Šarabok

nie

5/2021

diagnostické prúžky

330 €

21.01.2021

JK Trading s.r.o. Mečíkova 30, Bratislava, IČO:31356656

Ing. Šarabok

nie

6/2021

kancelárske potreby

500 €

22.01.2021

Adis-Office Edo Rehák, J.Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

7/2021

respirátor FFP2

100 €

17.02.2021

Pavol Jurkovič-Cammino, Kolónia 1483/80, Senica, IČO 34474951

Ing. Šarabok

nie

8/2021

tonery do tlačiarne

500 €

22.02.2021

ATIS-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Šarabok

8/2021

9/2021

kancelárske kreslá 2 ks

115 €

04.03.2021

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

Ing. Šarabok

9/2021

10/2021

príprava a vybavenie EK a STK

150 €

22.03.2021

Autokrižan, s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

Ing. Šarabok

10/2021

11/2021

hygienické potreby

150 €

09.04.2021

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600/A, Senica, IČO 34736859

Ing. Šarabok

11/2021

12/2021

čistiace a dezinfekčné prostriedky

120 €

09.04.2021

Pavol Jurkovič -CAMMINO, Kolónia 1483/80, Senica, IČO 34474951

Ing. Šarabok

12/2021

pata1