hlava

Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2010

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2011

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2012

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2013

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2014

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2015

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2016

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2017

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2018

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2019

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2020

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2021

 

 

Rok 2022

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2022001

Stravné lístky

 

1319,6

03.01.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022002

Webhosting

 

5,94

10.01.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022003

Hygienické potreby

1/2022

97,13

12.01.2022

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2022004

Testovacie prúžky

 

146,40

12.01.2022

Merck  Life Science spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava, IČO 51083523

2022005

Telefónne poplatky

 

-90,27

12.01.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022006

Pripojenie VPN

2/2022

168,00

14.01.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022007

Správa web stránky

 

100,00

17.02.2022

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2022008

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

17.01.2022

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2022009

Pohonné hmoty

 

44,46

18.01.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022010

Predplatné vestník MZ SR

 

77,50

18.01.2022

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2022011

Dodávka plynu

 

1590,00

19.01.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022012

Časové pečiatky

 

60,00

26.01.2022

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2022013

Tonery

 

298,37

27.01.2022

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2022014

Webinár PAM

 

60,00

28.01.2022

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022015

Stravné lístky

 

1199,64

28.01.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022016

Služby BOZP

 

23,88

31.01.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022017

Služby PO

 

19,92

02.02.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022018

Dodávka plynu

 

1 590,00

02.02.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022019

Pohonné hmoty

 

289,31

03.02.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022020

Telefónne poplatky

 

257,98

04.02.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022021

Webhosting

 

5,94

08.02.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022022

Elektrická energia

 

234,62

08.02.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022023

Administratívny systém

 

1728,00

10.02.2022

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice, IČO 00162957

2022024

Poštové služby

 

43,70

10.02.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022025

Telefónne poplatky

 

183,98

14.02.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022026

Správa web stránky

 

100,00

15.02.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022027

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

15.02.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022028

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

16.02.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022029

Pripojenie VPN

 

168,00

17.02.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022030

Kalibrácia teplomerov

3/2020

124,32

17.02.2022

Technický skúšobný ústav, š.p., Krajinská cesta 2929/9 Piešťany, IČO 00057380

2022031

Pohonné hmoty

 

121,56

18.02.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022032

Kancelárska stolička

6/2022

55,00

23.02.2022

Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893 Tvrdošín, IČO 36409154

2022033

Autobatéria

 

88,00

24.02.2022

Auto Save, s.r.o. Hurbanova 514 Senica, IČO 36451614

2022034

Stravné lístky

 

1479,56

25.02.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022035

Služby PO

 

19,92

01.03.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022036

Predplatné

 

10,00

01.03.2022

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2022037

Kancelárske stoličky

7/2022

119,00

03.03.2022

Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893 Tvrdošín, IČO 36409154

2022038

Služby BOZP

 

23,88

03.03.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022039

Pohonné hmoty

 

177,41

04.03.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022040

Dodávka plynu

 

1590,00

04.03.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022041

Telefónne poplatky

 

244,72

04.03.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022042

Elektrická energia

 

208,01

08.03.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022043

Token

4/2022

72,00

08.03.2022

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2022044

Chemikálie

8/2022

187,80

10.03.2022

Merck  Life Science spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava, IČO 51083523

2022045

Webhosting

 

5,94

09.03.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022046

Správa web stránky

 

100,00

09.03.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022047

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

09.03.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022048

Poštové služby

 

43,70

11.03.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022049

Predplatné

 

176,40

14.03.2022

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022050

Telefónne poplatky

 

183,98

14.03.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022051

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.03.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022052

Pripojenie VPN

2/2022

168,00

16.03.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022053

Revízia hasiacich prístrojov

 

198,90

16.03.2022

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2022054

Pohonné hmoty

 

175,28

18.03.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022055

Revízia komína

 

64,00

22.03.2022

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2022056

Audit kybernetickej bezpečnosti

9/2022

500,00

22.03.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022057

Tonery

 

321,37

22.03.2022

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2022058

Tonery

 

130,45

29.03.2022

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2022059

Stravné lístky

 

919,72

30.03.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022060

Seminár

 

60,00

30.03.2022

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022061

Služby BOZP

 

23,88

04.04.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022062

Služby PO

 

19,92

04.04.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022063

Dodávka plynu

 

1590,00

05.04.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022064

Pohonné hmoty

 

402,01

04.03.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022065

Telefónne poplatky

 

244,72

05.04.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022066

Konferenčný poplatok

 

150,00

06.04.2022

Slov. spol. pre poľnohospod., lesnícke potr. vedy Tr. .A. Hlinku 2 Nitra IČO 179019

2022067

Štandardy

8/2022

598,80

31.03.2022

Merck  Life Science spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava, IČO 51083523

2022068

Seminár

 

200,00

31.03.2022

Slov. vodohospodárska spoločnosť, Nábrežie L. Svobodu 5 Bratislava, IČO 30807662

2022069

Prachovnice

11/2022

22,00

07.04.2022

SANITAS s.r.o., Polárna 6 Košice, IČO 46691715

2022070

Webhosting

 

5,94

08.04.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022071

Poštové služby

 

80,25

11.04.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022072

Elektrická energia

 

202,39

11.04.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022073

Oprava elektroinštalácie

5/2022

140,00

11.04.2022

Ján Holíč, Mudrochova 1353/30, Senica, IČO 40763366

2022074

Kanc. papier a hygienické potreby

44896,42

619,46

13.04.2022

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2022075

Pripojenie VPN

44593,00

168,00

14.04.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022076

Telefónne poplatky

 

183,98

19.04.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022077

Pohonné hmoty

 

71,28

20.04.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022078

Predplatné

 

120,00

22.04.2022

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022079

Správa web stránky

 

100,00

22.04.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022080

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

22.04.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022081

Vodné, stočné, zrážková voda

 

2.375,29

26.04.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022082

Stravné lístky

 

1584,00

29.04.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022083

Služby BOZP

 

23,88

02.05.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022084

Služby PO

 

19,92

04.05.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022085

Telefónne poplatky

 

242,81

04.05.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022086

Pohonné hmoty

 

389,62

04.05.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022087

Dodávka plynu

 

1590,00

05.05.2022

SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022088

Implementácia výplatných lístkov

 

30,00

05.05.2022

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022089

Webhosting

 

5,94

05.05.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022090

Elektrická energia

 

192,72

06.05.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022091

Výpočtová technika

13/2022

379,40

10.05.2022

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2022092

Vrátené stravné lístky

 

-392,00

06.05.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022093

Predplatné

 

96,97

12.05.2022

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022094

Poštové služby

 

83,85

11.05.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022095

Telefónne poplatky

 

183,98

13.05.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022096

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

16.05.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022097

Pripojenie VPN

44593,00

168,00

16.05.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022098

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

16.05.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022099

Správa web stránky

 

100,00

16.05.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022100

Pohonné hmoty

 

200,81

20.05.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022101

Stravné lístky

 

1584,00

25.05.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022102

Oprava audiovrátnika

 

432,00

25.05.2022

KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. Čáčovská cesta 5404/7 Senica IČO 31105742

2022103

Štandardy

8/2022

132,00

27.05.2022

Merck  Life Science spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava, IČO 51083523

2022104

Oprava motorového vozidla

14/2022

282,00

27.05.2022

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2022105

Tonery

 

207,00

01.06.2022

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2022106

Služby PO

 

19,92

02.06.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022107

Dodávka plynu

 

1590,00

02.06.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022108

Služby BOZP

 

23,88

03.06.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022109

Tonery

 

127,10

03.06.2022

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2022110

Webhosting

 

29,84

08.06.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022111

Elektrická energia

 

196,75

08.06.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022112

Telefónne poplatky

 

244,45

07.06.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022113

Pohonné hmoty

 

394,25

07.06.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022114

Poštové služby

 

128,75

10.06.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022115

Telefónne poplatky

 

88,98

13.06.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022116

Pripojenie VPN

2/2022

168,00

15.06.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022117

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

15.06.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022118

Predplatné Zbierok zákonov

 

120,00

23.06.2022

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022119

Pohonné hmoty

 

300,69

23.06.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022120

Preprava osôb

 

233,28

23.06.2022

Poľnohospodár. družstvo Senica, Čáčovská cesta 5234/198 Senica, IČO 203670

2022121

Správa web stránky

 

100,00

23.06.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022122

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

23.06.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022123

Stravné lístky

 

1125,00

28.06.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022124

Služby BOZP

 

23,88

01.07.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022125

Služby PO

 

19,92

01.07.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022126

Telefónne poplatky

 

246,66

04.07.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022127

Dodávka plynu

 

1590,00

04.07.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022128

Implementácia výplatných lístkov

 

7,56

07.07.2022

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022129

Webhosting

 

5,94

08.07.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022130

Elektrická energia

 

169,98

08.07.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022131

Pohonné hmoty

 

409,47

11.07.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022132

Poštové služby

 

183,70

12.07.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022133

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

14.07.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022134

Pripojenie VPN

16/2022

168,00

15.07.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022135

Telefónne poplatky

 

88,98

15.07.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022136

Správa web stránky

 

100,00

15.07.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022137

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

15.07.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022138

Pohonné hmoty

 

148,36

20.07.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022139

Stravné lístky

 

1350,00

28.07.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022140

Služby PO

 

19,92

04.08.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022141

Služby BOZP

 

23,88

04.08.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022142

Pohonné hmoty

 

287,92

04.08.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022143

Telefónne poplatky

 

244,45

05.08.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022144

Webhosting

 

5,94

09.08.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022145

Poštové služby

 

24,70

10.08.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022146

Elektrická energia

 

159,07

10.08.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022147

Správa web stránky

 

100,00

11.08.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022148

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

11.08.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022149

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

15.08.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022150

Telefónne poplatky

 

96,98

15.08.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022151

Dodávka plynu

 

1598,00

15.08.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022152

Vyúčtovanie dodávok plynu

 

522,76

15.08.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022153

Stravné lístky

 

1536,00

16.08.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022154

Pripojenie VPN

16/2022

168,00

17.08.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022155

Pohonné hmoty

 

182,69

18.08.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022156

Toaletný papier, papierové utierky

17/2022

118,56

19.08.2022

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2022157

Konferenčný poplatok

 

20,00

02.09.2022

A-Medi Management s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2022158

Predplatné Zbierok zákonov

 

120,00

02.09.2022

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022159

Služby PO

 

19,92

02.09.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022160

Telefónne poplatky

 

244,45

06.09.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022161

Pohonné hmoty

 

356,47

07.09.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022162

Predplatné

 

75,60

07.09.2022

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 Bratislava, IČO 35730129

2022163

Dodávka plynu

 

1598,00

07.09.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022164

Konferenčný poplatok

 

40,00

08.09.2022

A-Medi Management s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2022165

Služby BOZP

 

23,88

08.09.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022166

Webhosting

 

5,94

09.09.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022167

Poštové služby

 

25,85

09.09.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022168

Elektrická energia

 

162,59

09.09.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022169

Oprava motorového vozidla

18/2022

150,00

12.09.2022

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2022170

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

12.09.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022171

Telefónne poplatky

 

97,48

13.09.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022172

Pohonné hmoty

 

139,61

20.09.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022173

Pripojenie VPN

16/2022

168,00

20.09.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022174

Oprava motorového vozidla

20/2022

271,00

22.09.2022

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2022175

Správa web stránky

 

100,00

27.09.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022176

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

27.09.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022177

Stravné lístky

 

1612,80

27.09.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022178

Seminár

 

60,00

30.09.2022

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022179

Služby PO

 

19,92

05.10.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022180

Služby BOZP

 

23,88

05.10.2022

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2022181

Telefónne poplatky

 

246,50

05.10.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022182

Update programového vybavenia

 

192,00

05.10.2022

ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26 Bratislava, IČO 35691069

2022183

Pohonné hmoty

 

428,20

05.10.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022184

Webhosting

 

5,94

07.10.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022185

Vrátené stravné lístky

 

-814,50

07.10.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2022186

Dodávka plynu

 

1598,00

07.10.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2022187

Elektrická energia

 

169,63

07.10.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022188

Poštové služby

 

7,00

10.10.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022189

Poštové poplatky

 

37,75

11.10.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022190

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

12.10.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022191

Implementácia výplatných lístkov

 

7,56

13.10.2022

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022192

Telefónne poplatky

 

98,57

13.10.2022

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2022193

Pripojenie VPN

16/2022

168,00

14.10.2022

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2022194

Revízia komína

 

64,00

14.10.2022

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2022195

Tonery

 

367,38

17.10.2022

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2022196

Pohonné hmoty

 

227,93

17.10.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022197

Oprava motorového vozidla

 

297,00

24.10.2022

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2022198

Správa web stránky

 

100,00

27.10.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022199

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

27.10.2022

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2022200

Stravné lístky

 

1200,00

28.10.2022

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

 

Objednávky:                                                             

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1/2022

hygienické potreby

120 €

10.01.2022

Adis-Office Edo Rehák, J.Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

2/2022

pripojenie VPN

168 €

10.01.2022

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Ing. Šarabok

nie

3/2022

kalibrácia meradiel

120 €

16.01.2022

TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, IČO 00057380

Ing. Šarabok

nie

4/2022

čipová karta + čítačka

72 €

28.01.2022

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35975946

Ing. Šarabok

nie

5/2022

oprava elektroinštalácie

100 €

02.02.2022

Ján Holič, Mudrochova 1353/30, Senica, IČO 4076366

Ing. Šarabok

nie

6/2022

kancelárska stolička

55 €

16.02.2022

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

Ing. Šarabok

nie

7/2022

kancelárska stolička 2ks

119 €

01.03.2022

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409155

Ing. Šarabok

nie

8/2022

kolorimeter a chemikálie

881 €

04.03.2022

Merck Life Science, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO 51083523

Ing. Šarabok

nie

pata1