hlava

Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2010

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2011

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2012

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2013

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2014

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2015

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2016

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2017

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2018

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2019

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2020

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2021

Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry v roku 2022

 

Rok 2023

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2022243

Predplatné

 

64,08

02.01.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022244

Služby PO

 

19,92

03.01.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2022245

Implementácia výplatných lístkov

 

8,36

04.01.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2022246

Pohonné hmoty

 

144,73

05.01.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2022247

Elektrická energia

 

231,62

10.01.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2022248

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

10.01.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2022249

Poštové poplatky

 

39,65

12.01.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2022250

Vyúčtovanie Zb. zákonov r. 2022

 

218,59

16.01.2023

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2022251

Telefónne poplatky

 

244,45

16.01.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2022252

Vyúčtovanie plynu za r. 2022

 

-2528,04

18.01.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023001

Webhosting

 

5,94

10.01.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023002

Telefónne poplatky

 

97,98

13.01.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023003

Pripojenie VPN

1/2023

168,00

14.01.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023004

Správa web stránky

 

100,00

17.01.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023005

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

17.01.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023006

Pohonné hmoty

 

56,70

18.01.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023007

Seminár

 

60,00

30.01.2023

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2023008

Stravné lístky

 

1377,00

30.01.2023

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2023009

Hygienické potreby

3/2023

155,04

01.02.2023

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2023010

Dodávka plynu

 

1816,00

02.02.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023011

Kontrola požiarneho uzáveru

 

36,00

03.02.2023

VEKTOR- družstvo, Kolónia 1489/94 Senica, IČO 31419127

2023012

Služby PO

 

19,92

03.02.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023013

Telefónne poplatky

 

244,45

06.02.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023014

Pohonné hmoty

 

231,32

06.02.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023015

Služby BOZP

 

23,88

08.02.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023016

Tonery

 

404,99

29.02.2023

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2023017

Poštové služby

 

32,65

10.02.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023018

Webhosting

 

5,94

10.02.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023019

Elektrická energia

 

383,03

10.02.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023020

Telefónne poplatky

 

99,13

13.02.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2023021

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

13.02.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023022

Oprava motorového vozidla

2/2023

152,00

14.02.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023023

Oprava motorového vozidla

2/2023

123,00

14.02.2023

Autokrižan s.r.o. Prietrž 43, IĆO 46936068

2023024

Seminár

 

65,00

15.02.2023

Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310 Nováky, IČO 37922190

2023025

Pripojenie VPN

1/2023

168,00

15.02.2023

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2023026

Predplatné

 

8,40

15.02.2023

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2023027

Pohonné hmoty

 

156,22

20.02.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023028

Správa web stránky

 

100,00

22.02.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023029

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

22.02.2023

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2023030

Stravné lístky

 

1728,90

25.02.2023

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2023031

Výroba pečiatky

 

37,62

28.02.2023

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2023032

100 testov dusičnany/dusitany

4/2023

73,70

28.02.2023

FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13 Levoča, IČO 36483095

2023033

Služby BOZP

 

23,88

01.03.2023

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2023034

Dodávka plynu

 

1816,00

01.03.2023

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2023035

Služby PO

 

19,92

03.03.2023

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2023036

Predplatné

 

20,00

03.03.2023

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2023037

Pohonné hmoty

 

260,02

06.03.2023

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2023038

Telefónne poplatky

 

246,42

06.03.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023039

Webhosting

 

5,94

07.03.2023

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2023040

Elektrická energia

 

318,90

07.03.2023

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2023041

Poštové služby

 

29,80

09.03.2023

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2023042

Vodné, stočné, zrážková voda

 

991,67

10.03.2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2023043

Telefónne poplatky

 

97,98

14.03.2023

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

 

Objednávky:                                                             

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1/2022

hygienické potreby

120 €

10.01.2022

Adis-Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

2/2022

pripojenie VPN

168 €

10.01.2022

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Ing. Šarabok

nie

3/2022

kalibrácia meradiel

120 €

16.01.2022

TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, IČO 00057380

Ing. Šarabok

nie

4/2022

čipová karta + čítačka

72 €

28.01.2022

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35975946

Ing. Šarabok

nie

5/2022

oprava elektroinštalácie

100 €

02.02.2022

Ján Holič, Mudrochova 1353/30, Senica, IČO 4076366

Ing. Šarabok

nie

6/2022

kancelárska stolička

55 €

16.02.2022

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

Ing. Šarabok

nie

7/2022

kancelárska stolička 2ks

119 €

01.03.2022

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409155

Ing. Šarabok

nie

8/2022

kolorimeter a chemikálie

881 €

04.03.2022

Merck Life Science, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO 51083523

Ing. Šarabok

nie

pata1