Úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici >> rok 2010

 

V zmysle Uznesenia vlády SR č.603 zo dňa 8.9.2010 RÚVZ so sídlom v Senici neuzatvoril zmluvu po 1.1.2000 do 31.12.2010  s dohodnutou čiastkou väčšou ako 500 000 Sk. Zmluvy uzatvorené v roku 2011 sú zverejnené na webovej stránke tu.

 

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

10013551

Vaša stravovacia, spol. s r.o.

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

20 000 €

10 000 €

MZ SR

RÚVZ so sídlom v Senici

19.12.2007

31.12.2010

 

10013551

Vaša stravovacia, spol. s r.o.

Dodatok č. 1

 

 

MZ SR

RÚVZ so sídlom v Senici

23.5.2080

31.12.2010

 

10013551

Vaša stravovacia, spol. s r.o.

Dodatok č.2

 

 

MZ SR

RÚVZ so sídlom v Senici

1.1.2009

31.12.2010

 

 

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka