Úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici >> rok 2012

 

 

Rok 2012

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2011/277

pohonné hmoty

 

65,34

10.1.2012

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava,

IČO 31312832

2011/279

služby pevnej siete

 

115,33

10.1.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012/001

dodávka zemného plynu

 

2465,00

10.1.2012

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,

IČO 35815256

2012/002

služby pevnej siete

 

5,94

10.1.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012/003

stravné kupóny

 

1512,00

5.1.2012

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674

2012/004

poštové služby za december 2011

 

138,10

11.1.2012

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012/005

pripojenie do VPN

 

96,00

17.1.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka , Bratislava,

IČO 35765143

2012/006

služby mobilnej siete

 

87,36

18.1.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská /A, Bratislava, IČO 35697270

2012/007

pohonné hmoty

 

45,01

23.1.2012

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava,

IČO 31312832

2012/008

revízia plynového zariadenia

3/2012

190,00

24.1.2012

Jozef Lanža GAS-Lan, Koválov 104,

IČO 17720931

2012/009

toaletné potreby

1/2012

66,41

25.1.2012

Eduard Rehák - ADIS, J.Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2012/010

stravné kupóny

 

1500,00

26.1.2012

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674

2012/011

tonery do tlačiarní, konektory

 

70,04

27.1.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012/012

servisné služby

 

614,09

30.1.2012

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Behynce,

IČO 36616699

2012/013

dodávka elektrickej energie

 

527,84

30.1.2012

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava,

IČO 36677281

2012/014

vodné / stočné

 

538,45

30.1.2012

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370

2012/015

dodávka zemného plynu

 

2389,00

30.1.2012

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,

IČO 35815256

2012/016

prekládka telefónnej linky

6/2012

36,36

1.2.2012

Peter Bendík - Intercomm, Pod hájkom, 8, Skalica, IČO 43148441

2012/017

revízia komína

4/2012

64,00

2.2.2012

Jozef Tomašovič - kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2012/019

poplatok za seminár PAM

 

44,40

2.2.2012

Vema s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava,

IČO 31355374

2012/020

oprava požiarnych dverí

2/2012

168,00

2.2.2012

VEKTOR - družstvo, Kolónia - areál, Senica, IČO 31419127

2012/021

služby technika PO 1/2012

 

19,92

2.2.2012

Mária Masaryková, Sotinská 147/9, Senica, IČO 43579639

2012/022

dodávka rýchlovarných konvíc

7/2012

67,60

2.2.2012

PLANEO Elektro Senica, Obchodná ulica 1278/5, Senica, IČO 35712783

2012/023

služby bezpečnostného technika

 

23,90

7.2.2012

Igor Kubica bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012/024

predplatné časopisu Fyzikálne faktory

 

13,00

7.2.2012

elfa, s.r.o, Letná 9, Košice, IČO 31648410

2012/025

renovácia tonera a USB káble

 

56,50

8.2.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012/026

Web Standard

 

5,94

8.2.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012/027

hlasové služby -pevná linka

 

132,17

8.2.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012/028

pohonné hmoty

 

255,57

9.2.2012

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava,

IČO 31312832

2012/029

časopis Revue medicíny

 

9,60

10.2.2012

Mauro Slovakia, s.r.o. Dunajská 58, Bratislava, IČO 35947047

2012/030

poštové služby

 

99,10

10.2.2012

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012031

pripojenie VPN

 

96,00

14.2.2012

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012032

kalibrácia prístroja Reflotron

5/2012

184,66

13.2.2012

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2012033

renovácia tonera

 

19,90

15.2.2012

Ing. Peter Švec- Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012034

mobilné telefóny

 

78,32

16.2.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012035

zbierka zákonov ročník 2011

 

49,73

21.2.2011

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2012036

pohonné hmoty

 

176,28

23.2.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012037

vodné a stočné

 

538,45

27.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012038

stravné lístky

 

1680,00

29.2.2012

LE CHECQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO 31396674

2012039

služby bezpečnostného technika

 

23,88

1.3.2012

Igor Kubica, Bezpečnosť práce, Turá Lúka1636, IČO 36961965

2012040

školenie

 

45,00

1.3.2012

EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229

2012041

aplikačné programové vybavenie

 

119,5

2.3.2012

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2012042

servisné služby

 

614,09

5.3.2012

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce, IČO 36616699

2012043

záloha za zemný plyn

 

2252,00

5.3.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012045

telefóny - pevná linka

 

135,02

7.3.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012046

Webhosting

 

5,94

7.3.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012047

eset NOD 32 Antivirus  - licencia

 

384,00

8.3.2012

ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO 31333532

2012048

Pohonné hmoty

 

197,72

9.3.2012

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012049

poštové služby

 

98,70

9.3.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012050

pripojenie VPN

 

96,00

13.3.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012051

mobilné telefónne služby

 

84,16

16.3.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012052

pohonné hmoty

 

233,66

21.3.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012053

renovácia tonerov

 

147,91

23.3.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica ,IČO 11838132

2012054

časopis Alkoholizmus a drogové závislosti

 

5,00

23.3.2012

Obzor, s.r.o. Špitálkska 35, Bratislava, IČO 35708956

2012055

stravné lístky

 

1200,00

28.3.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012056

servisné služby

 

614,09

2.4.2012

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce, IČO 36616699

2012057

Finančný spravodaj  on- line

 

25,20

2.4.2012

S-EPI, s.r.o, M. Rázusa 23A/8336,Žilina, IČO 36014991

2012058

Zbierka zákonov on-line

 

238,80

2.4.2012

S-EPI, s.r.o, M. Rázusa 23A/8336,Žilina, IČO 36014991

2012059

služby PO

 

19,92

3.4.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012060

vodné a stočné

 

538,45

3.4.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012061

elektrická energia

 

527,84

4.4.2012

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2012062

služby BOZP

 

23,88

4.4.2012

Kubica Igor Bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012063

pohonné hmoty

 

408,17

10.4.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012064

2. preddavok na odber zbierky zákonov

 

50,00

11.4.2012

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2012065

prístup na web

 

5,94

11.4.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012066

telefóny- pevná linka

 

127,61

11.4.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012067

úverované poštovné

 

116,81

12.4.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012068

pripojenie VPN

 

96,00

16.4.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012069

telefónne poplatky

 

86,47

17.4.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012070

pohonné hmoty

 

45,88

23.4.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012071

stravné lístky

 

1350,00

24.4.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012072

vyúčtovanie spotreby plynu

 

771,54

24.4.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012073

služby PO

 

19,92

3.5.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012074

servisné služby

 

614,09

3.5.2012

Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012075

Práca, mzdy a odmeňovanie

 

50,69

3.5.2012

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2012076

zálohová faktúra za plyn

 

525,00

4.5.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012077

benzín a špeciálne kvapaliny

 

404,61

9.5.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012078

výkon BOZP

 

23,16

10.5.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012079

servis VT a renovácia tonerov

 

135,91

10.5.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012080

poplatok za web

 

5,94

10.5.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012081

telefónne poplatky

 

120,89

10.5.2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012082

pripojenie VPN

 

96,00

14.5.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012083

poštové poplatky

 

135,50

14.5.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012084

telefónne poplatky

 

123,98

16.5.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012085

vyúčtovanie vodného

 

305,35

17.5.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012086

benzín a špeciálne kvapaliny

 

284,85

23.5.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012087

zálohová platba BVS

 

524,28

25.5.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012088

nákup stravných lístkov

 

1500,00

28.5.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012089

kancelárske potreby, tlačivá, čistiace

 

69,20

29.5.2012

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2012090

výmena pneumatík

Obj. Č.10/2012

12,84

1.6.2012

ROJT, s.r.o., Železničná 1534, Senica, IČO 36262994

2012091

servisné služby

 

614,09

5.6.2012

Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012092

dodávka plynu 6/2012

 

1503,00

5.6.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012093

testovacie prúžky

Obj. č. 13/2012

117,07

5.6.2012

FAUNA-FLÓRA s.r.o., Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2012094

výkon požiarnej ochrany

 

19,92

5.6.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012095

telefónne poplatky

 

124,52

7.6.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012096

poplatok za web

 

29,84

7.6.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012097

výkon BOZP

 

23,88

8.6.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012098

pohonné hmoty

 

282,44

11.6.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012099

poštové poplatky

 

158,60

12.6.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012105

benzín

 

368,55

26.6.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012106

stravné lístky

zmluva 29/2012

1200,00

27.6.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012107

služba "všeobecné podanie"

 

144,00

27.6.2012

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava, IČO 42156424

2012108

dodávka pitnej vody

 

524,28

27.6.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012109

seminár

 

40,00

29.6.2012

EduWork, s.r.o., SNP 754/3, Senica, IČO 36254118

2012110

servisné služby

 

614,09

3.7.2012

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012111

dodávka plynu 7/2012

 

1503,00

4.7.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012112

výkon PO 6/2012

 

19,92

4.7.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012113

tonery

 

82,01

6.7.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012114

dodávka elektrickej energie

 

527,84

6.7.2012

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2012115

výkon BOZP

 

23,16

6.7.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012116

benzín a špeciálne Kvapaliny

 

228,50

10.7.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012117

poplatok za WEB

 

5,94

10.7.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012118

telefónne poplatky

 

128,00

10.7.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012119

poštové poplatky

 

239,40

11.7.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012120

pripojenie VPN

 

96,00

13.7.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012121

telefónne poplatky

 

93,74

18.7.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012122

benzín

 

254,58

20.7.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012123

dodávka pitnej vody

 

524,28

25.7.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012124

Oprave auta SE 577BG

 

99,00

27.7.2012

Zdenko Bardiovský - oprava automobilov, Rovenská 782, Senica, IČO 33033226

2012125

stravné lístky

zmluva 29/2012

1448,47

30.7.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012126

servisné služby

 

614,09

31.7.2012

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012127

výkon BOZP

 

23,88

3.8.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012128

výkon PO 7/2012

 

19,92

2.8.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012129

1.preddavok Zbierka zákonov 2013

 

112,86

3.8.2012

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2012130

dodávka plynu 8/2012

 

1503,00

8.8.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012131

nákup benzínu

 

249,32

9.8.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012132

poplatky za WEB

 

5,94

9.8.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012133

telefónne poplatky

 

127,37

9.8.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012134

úverované poštovné

 

270,90

10.8.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012135

pripojenie VPN

 

96,00

13.8.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012136

kontrola a čistenie komína

 

64,00

16.8.2012

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2012137

telefónne poplatky

 

90,72

16.8.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012138

renovácia tonerov

 

63,00

21.8.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012139

nákup benzínu

 

177,53

23.8.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012140

nákup stravných lístkov

 

965,64

30.8.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012141

vodné, stočné

 

524,28

30.8.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012142

výkon PO 8/2012

 

19,92

4.9.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012143

dodávka plynu 9/2012

 

1503,00

4.9.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012144

výkon BOZP

 

23,88

5.9.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012145

servisné služby

 

614,09

5.9.2012

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012146

telefónne poplatky

 

124,55

7.9.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012147

poplatok za web

 

5,94

10.9.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012148

nákup benzínu

 

246,00

10.9.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012149

poštové poplatky

 

172,00

12.9.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012150

pripojenie VPN

 

96,00

17.9.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012151

telefónne poplatky

 

91,16

20.9.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012152

nákup benzínu

 

258,55

21.9.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012153

renovácia tonerov

 

164,02

21.9.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012154

preddavok na zbierku zákonov

 

50,00

26.9.2012

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2012155

nákup stravných lístkov

zmluva 29/2012

1508,82

26.9.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012156

vodné a stočné

 

400,24

27.9.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012157

servisné služby

 

614,09

1.10.2012

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012158

výkon BOZP

 

23,88

1.10.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012159

činnosť technika PO

 

19,92

3.10.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012160

dodávka elektrickej energie

 

527,84

3.10.2012

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2012161

dodávka plynu 10/2012

 

1503,00

8.10.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

20121062

nákup benzínu

 

266,44

9.10.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012163

upgrade účtovného programu

 

192,00

9.10.2012

ARKOS spol s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO 35691069

2012164

poplatok za web

 

5,94

9.10.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012165

telefónne poplatky

 

131,28

9.10.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012166

poštové poplatky

 

124,70

10.10.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012167

pripojenie VPN

 

96,00

15.10.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012168

telefónne poplatky

 

106,19

19.10.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012169

nákup stravných lístkov

 

1388,11

23.10.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012170

nákup benzínu

 

259,35

23.10.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012171

oprava auta SE 577BG

 

42,00

24.10.2012

Zdenko Bardiovský - oprava automobilov, Rovenská 782, Senica, IČO 33033226

2012172

vodné a stočné

 

400,24

25.10.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012173

výkon BOZP

 

23,88

5.11.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012174

činnosť technika PO

 

19,92

5.11.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012175

dodávka plynu 11/2012

 

1503,00

6.11.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012176

servisné služby

 

614,09

6.11.2012

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012177

výmena pneumatík

 

25,30

9.11.2012

ROJT, s.r.o., Železničná 1534, Senica, IČO 36262994

2012178

nákup benzínu

 

335,63

9.11.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012179

poplatok za web

 

5,94

9.11.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012180

telefónne poplatky

 

125,47

9.11.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012181

Poštové poplatky za október 2012

 

220,40

12.11.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012182

ročný prístup mzdové účtovníctvo

 

24,00

12.11.2012

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2012183

pripojenie VPN

 

96,00

14.11.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012184

oprava auta SE 577BG

 

32,00

15.11.2012

Zdenko Bardiovský - oprava automobilov, Rovenská 782, Senica, IČO 33033226

2012185

telefónne poplatky

 

83,68

19.11.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012186

predplatné časopisu

 

19,50

19.11.2012

Magnet Press Slovakia, Šustekova 8, 854 01 Bratislava, IČO: 31 356 958

2012187

oprava ohrevu vody

 

171,60

17.10.2012

Bytservis-UM, s.r.o., Robotnícka 56, Senica, IČO: 34101918,

2012188

vodné a stočné

 

400,24

26.11.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2012189

nákup stravných lístkov

 

386,26

29.11.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012190

poštové poplatky

 

127,68

29.11.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012191

nákup benzínu

 

210,39

27.11.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012192

dodávka plynu 12/2012

 

1503,00

4.12.2012

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2012193

výkon BOZP

 

23,88

14.12.2012

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2012194

servisné služby

 

614,09

13.12.2012

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2012195

licencia programu PaM

 

436,80

5.12.2012

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2012196

poplatok za web

 

5,94

7.12.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012197

telefónne poplatky

 

112,99

7.12.2012

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2012198

nákup benzínu

 

306,55

7.12.2012

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2012199

nákup stravných lístkov

 

1623,49

7.12.2012

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2012200

telefónne poplatky

 

87,44

17.12.2012

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2012201

činnosť technika PO

 

19,92

10.12.2012

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2012202

elektronická podateľňa

 

144,00

13.12.2012

NASES, Kolárova 8, Trnava, IČO 42156424

2012203

diagnostické prúžky

 

459,27

12.12.2012

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2012204

pripojenie VPN

 

96,00

12.12.2012

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2012205

renovácia tonerov

 

340,51

11.12.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012206

poštové poplatky

 

174,70

12.12.2012

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2012207

diagnostické prúžky

 

96,80

13.12.2012

FAUNA-FLÓRA s.r.o., Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2012208

optické valce do tlačiarne

 

252,98

18.12.2012

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2012209

kancelárske potreby, tlačivá

 

719,32

18.12.2012

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2012210

vodné a stočné

 

400,24

31.12.2012

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku vystavil

Zmluva

1/2012

hygienické potreby

 

10.1.2012

Eduard Rehák - ADIS, J.Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

Mgr. Ing. Skalová

 

2/2012

oprava požiarnych dverí

 

17.1.2012

VEKTOR - družstvo, Kolónia - areál, Senica, IČO 31419127

Mgr. Ing. Skalová

 

3/2012

revízia plynového zariadenia

190,00

20.1.2012

Jozef Lanža GAS-Lan, Koválov 104, IČO 17720931

Mgr. Ing. Skalová

 

4/2012

revízia komína

 

23.1.2012

Jozef Tomašovič - kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

Mgr. Ing. Skalová

 

5/2012

kalibrácia Reflotronu

200,00

25.1.2012

Intes Poprad, s.r.o.

Mgr. Ing. Skalová

 

6/2012

prekládka telefónnej linky

 

26.1.2012

Peter Bendík - Intercomm, Pod hájkom, 8, Skalica, IČO 43148441

Mgr. Ing. Skalová

 

7/2012

rýchlovarné konvice

67,60

27.1.2012

PLANEO Elektro Senica, Obchodná ulica 1278/5, Senica, IČO 35712783

Mgr. Ing. Skalová

 

10/2012

výmena pneumatík

30 €

11.5.2012

Rojt, s.r.o., Železničná 1534, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

11/2012

oprava bŕzd

60 €

31.5.2012

Autoservis Bardejovský, Rovenská ul, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

12/2012

zistenie závady

70 €

31.5.2012

Autoservis Bardiovský, Rovenská ul, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

13/2012

testovacie prúžky

120 €

31.5.2012

Fauna a Flóra, s.r.o., Banská Bystrica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

14/2012

výmena olejov, oprava bŕzd

100 €

25.7.2012

Autoservis Bardiovský, Rovenská ul, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

15/2012

vyčistenie a revízia komína

70 €

25.8.2012

Jozef Tomašovič, Šaštín -Stráže

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

16/2012

oprava sedadla vodiča

50 €

6.9.2012

Autoservis Bardejovský, Rovenská ul, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

17/2012

výmena pneumatík

25 €

22.10.2012

Rojt,s.r.o, Železničná 1534, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

18/2012

výmena pneumatík

25 €

23.10.2012

Rojt,s.r.o, Železničná 1534, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

19/2012

kontrola ložísk

50 €

29.10.2012

Autoservis Bardiovský, Rovenská ul, Senica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

20/2012

testovacie prúžky

165 €

11.12.2012

Fauna a Flóra, s.r.o., Banská Bystrica

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu

 

21/2012

diagnostické prúžky

459,26 €

11.12.2012

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad

Ing. Máčalka vedúci služobného úradu