Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici - Rok 2013

 

 

Rok 2013

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2013001

Webhosting

 

5,94

9.1.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013002

záloha za zemný plyn

 

1503,00

9.1.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013003

časopis Alkoholizmus a drogové závislosti

 

5,00

14.1.2013

Obzor, s.r.o. Špitálkska 35, Bratislava, IČO 35708956

2013004

poštové služby

 

160,30

10.1.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013005

revízia kotolne

2013001

190,00

17.1.2013

Jozef Lanža - Gaslan, Koválov č.104, IČO 17720931

2013006

pripojenie VPN

 

96,00

15.1.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013008

Revue medicíny

 

9,60

22.1.2013

Mauro Slovakia, s.r.o., Dunajská 58, Bratislava, IČO 35947047

2013009

dodávka elektrickej energie

 

576,60

21.1.2013

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2013010

stravné lístky

zmluva 29/2012

1508,82

22.1.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013011

benzín

 

49,73

23.1.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013012

servis hasiacich prístrojov

2013002

173,40

24.1.2013

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2013013

oprava WC

2013003

114,90

25.1.2013

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2013014

školenie

 

45,00

30.1.2013

Edu Work s.r.o., SNP 754/3, Senica, IČO 43256881

2013015

mobilné služby

 

82,41

30.1.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013016

dodávka pitnej vody

 

403,24

1.2.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013017

záloha za zemný plyn

 

1503,00

4.2.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013018

školenie

 

44,40

4.2.2013

VEMA, s.r.o. Bratislava, Prievozská 14/A, Bratislava, IČO 31355374

2013019

služby PO

 

19,92

4.2.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013020

servisné služby

 

614,09

5.2.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013021

služby BOZP

 

23,88

5.2.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013022

školenie vodičov referentov

2013004

70,00

7.2.2013

Lektor PLUS, s.r.o. Dr. J. Šátka 2771/10,Skalica, IČO  46 725 369

2013023

Webhosting

 

5,94

7.2.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013024

hlasové služby

 

128,26

7.2.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013025

benzín

 

238,55

7.2.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013026

pripojenie VPN

 

96,00

13.2.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013027

poštové služby

 

126,55

12.2.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013028

vyúčtovanie za rok 2012

 

3114,67

15.2.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013029

mobilné služby

 

99,94

18.2.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013030

počítač + operačný systém

 

350,00

21.2.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013031

stravné lístky

 

1508,82

21.2.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013032

benzín

 

94,32

21.2.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013033

dodávka pitnej vody

 

403,24

25.3.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013034

vyúčtovanie za rok 2012

 

12,06

26.2.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013035

revízia  komína

 

64,00

1.3.2013

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2013036

príručka HACCP

 

50,00

1.3.2013

SOFT-GL, s.r.o., Belehradská 1, Košice IČO 36182214

2013037

servisné služby

 

614,09

4.3.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013038

služby PO

 

19,92

4.3.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013039

záloha za zemný plyn

 

1503,00

4.3.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013040

benzín

 

58,03

7.3.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013041

Webhosting

 

5,94

7.3.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013042

hlasové služby

 

128,26

7.3.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013043

služby BOZP

 

23,88

7.3.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013044

ročný prístup do EPI

 

238,80

11.3.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013045

poštové služby

 

149,45

12.3.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013046

pripojenie VPN

 

96,00

13.3.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013047

renovácia tonerov

 

269,52

18.3.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013048

preddavok na Zbierku zákonov

 

50,00

22.3.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013049

pohonné hmoty

 

153,56

22.3.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013050

testovacie prúžky

5/2013

29,76

25.3.2013

Centralchem, s.r.o., Plynárenská 2, Bratislava, IČO 31625444

2013051

AAFA, s.r.o.

7/2013

56,64

25.3.2013

AAFA, s.r.o. Vodárenská 13,Košice, IČO 44298676

2013052

stravné lístky

 

1322,76

26.3.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013053

mobilné služby

 

90,72

28.3.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013054

dodávka pitnej vody

 

403,24

27.3.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013055

servisné služby

 

614,09

2.4.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2013056

testovacie prúžky

5/2013

33,06

2.4.2013

Centralchem, s.r.o., Plynárenská 2, Bratislava, IČO 31625444

2013057

služby PO

 

19,92

3.4.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013058

služby BOZP

 

23,88

3.4.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013059

hygienické potreby

9/2013

65,62

3.4.2013

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2013061

elektrická energia

 

576,60

9.4.2013

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2013062

Webhosting

 

5,94

9.4.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013063

hlasové služby

 

118,01

9.4.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013064

poštové služby

 

143,85

10.4.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013065

pripojenie VPN

 

96,00

12.4.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013066

mobilné služby

 

99,94

17.4.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013067

diagnostické prúžky

 

224,87

19.4.2013

FAUNA-FLÓRA s.r.o, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2013068

pohonné hmoty

 

203,97

20.4.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013069

preplatok za zemný plyn 01 - 03 2013

 

-50,98

25.4.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013070

stravné lístky

 

1207,06

25.4.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013071

aplikačné programové vybavenie

 

119,5

26.4.2013

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2013072

myš+ klávesnica

 

35,00

29.4.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013073

služby BOZP

 

23,88

30.4.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013074

Antivírus NOD multilicencia

 

640,80

2.5.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013075

služby PO

 

19,92

3.5.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013076

servisné služby

 

614,09

3.5.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013077

renovácia tonerov

 

56,30

6.5.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013078

odborná tlač

 

55,21

9.5.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013079

záloha za zemný plyn

 

1397,00

6.5.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013080

Webhosting

 

5,94

9.5.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013081

hlasové služby

 

113,58

9.5.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013082

dodávka pitnej vody vyúčtovanie 2012

 

2170,03

9.5.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013083

pohonné hmoty

 

249,51

10.5.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013084

pripojenie VPN

 

96,00

14.5.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013085

poštové služby

 

188,80

13.5.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013086

rozbor a vyhodnotenie vzoriek

 

84,38

14.5.2013

ŠVPÚ, Jánoškova1611/58,  Dolný Kubín, IČO 17334870

2013087

kancelárske potreby

 

28,50

13.5.2013

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2013088

meradlo na meranie výšky

 

111,36

17.5.2013

Harrmed, s.r.o., Stará Ves n.O.288, ČR, IČ 64085210

2013089

školenie

 

45,00

3.5.2013

Eduwork, s.r.o., SNP 754/3,Senica, IČO 36254118

2013090

renovácia tonera

 

35,00

15.5.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica , IČO 11838132

2013091

mobilné služby

 

98,15

16.5.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013092

renovácia tonera

 

289,39

15.5.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013093

oprava požiarnych dverí

 

238,80

22.5.2013

Vektor družstvo , Kolónia  - areál, Senica, IČO: 31419127

2013094

pohonné hmoty

 

124,51

23.5.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013095

stravné lístky

 

1267,40

24.5.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013096

záloha za dodávku pitnej vody

 

594,17

29.5.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013097

služby BOZP

 

23,88

3.6.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013098

servisné služby

 

614,09

3.6.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013099

služby PO

 

19,92

4.6.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013100

nákup PC + OS

 

569,00

3.6.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013101

záloha za zemný plyn

 

1397,00

6.6.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013102

renovácia tonerov

 

82,01

5.6.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013103

ročný poplatok za doménu

 

29,84

6.6.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013104

hlasové služby

 

115,81

7.6.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013105

pohonné hmoty

 

403,98

7.6.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013106

poštové služby

 

199,60

12.6.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013107

pripojenie VPN

 

96,00

12.6.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013108

mobilné služby

 

94,86

17.6.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013109

pohonné hmoty

 

162,16

21.6.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013110

stravné lístky

 

1508,82

25.6.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013111

oprava osobného automobilu

16/2013

385,90

26.6.2013

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica, IČO 40763358

2013112

dodanie zdravotníckeho materiálu

15/2013

79,34

26.6.2013

Dixman, s.r.o., Lekáreň Eurodom, Hviezdoslavova 309, IČO 36614947

2013113

záloha za dodávku pitnej vody

 

925,51

26.6.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013114

kancelársky papier

 

223,50

1.7.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013115

servisné služby

 

614,09

1.7.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013116

služby BOZP

 

23,88

2.7.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013117

služby PO

 

19,92

2.7.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013118

hygienické potreby

17/2013

71,03

2.7.2013

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2013119

elektronická podateľňa

 

144,00

2.7.2013

NASES, Kolárova 8, Trnava, IČO 42156424

2013120

záloha za zemný plyn

 

1397,00

2.7.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013121

USB kľúče, kalkulačka, tonery

 

159,70

4.7.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013122

Webhosting

 

5,94

10.7.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013123

hlasové služby

 

104,38

10.7.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013124

pohonné hmoty

 

207,49

10.7.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013125

poštové služby

 

157,60

10.7.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013126

elektrická energia

 

576,60

12.7.2013

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2013127

pripojenie VPN

 

96,00

15.7.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013128

mobilné služby

 

83,43

16.7.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013129

diagnostické prúžky

19/2013

500,69

18.7.2013

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2013130

počítač + operačný systém

 

434,50

19.7.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013131

pohonné hmoty

 

271,86

23.7.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013132

záloha za dodávku pitnej vody

 

925,51

25.7.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013133

stravné lístky

 

1357,94

24.7.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013134

záloha za Zbierku zákonov

 

60,00

26.7.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013135

žalúzie na okná

22/2013

139,21

29.7.2013

ROJA Group, s.r.o., Štefánikova 697, Senica

2013136

údržba kopírovacieho stroja

21/2013

56,59

30.7.2013

CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava, IČO 44773293

2013137

kalibrácia Reflotronu

XI.13

309,98

1.8.2013

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2013138

služby PO

 

19,92

2.8.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013139

záloha za zemný plyn

 

1397,00

2.8.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013140

servisné služby

 

614,09

5.8.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013141

služby BOZP

 

23,88

6.8.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013141

Webhosting

 

5,94

7.8.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013142

hlasové služby

 

105,22

7.8.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013143

pohonné hmoty

 

245,27

9.8.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013144

poštové služby

 

156,45

12.8.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013145

pripojenie VPN

 

96,00

14.8.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013146

mobilné služby

 

84,33

16.8.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013148

Pamäte + tonery

23/2013

243,78

19.8.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013149

podlahový vysávač

26/2013

105,80

20.8.2013

FastPlus, s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava, IČO 35712783

2013150

tlačiareň

25/2013

80,00

21.8.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013151

pohonné hmoty

 

114,16

22.8.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013152

kancelárske potreby

 

147,13

26.8.2013

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2013153

oprava osobného automobilu

24/2013

264,72

27.8.2013

Jaroslav Ružička - J.R. Servis, Železničná 1530, Senica, IČO 37170261

2013154

záloha za dodávku pitnej vody

 

925,51

27.8.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013155

stravné lístky

 

1264,40

27.8.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013156

servisné služby

 

614,09

2.9.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013157

toner

 

35,00

2.9.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013158

služby BOZP

 

23,88

3.9.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013159

služby PO

 

19,92

3.9.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013160

záloha za zemný plyn

 

1397,00

3.9.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013161

pohonné hmoty

 

78,63

6.9.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013162

hlasové služby

 

101,54

9.9.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013163

Webhosting

 

5,94

9.9.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013164

renovácia tonerov

 

42,50

11.9.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013165

poštové služby

 

117,70

11.9.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013166

pripojenie VPN

 

96,00

12.9.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013167

mobilné služby

 

78,96

16.9.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013168

oprava sanitárnych zariadení

28/2013

103,33

16.9.2013

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2013169

pohonné hmoty

 

180,33

18.9.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013170

oprava osobného auta

27/2013

177,00

23.9.2013

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica, IČO 40763358

2013171

nákup letných pneumatík

29/2013

149,50

20.9.2013

ROJT, s.r.o., Železničná ul.1534, Senica, IČO 3626994

2013172

diagnostické prúžky

32/2013

191,33

24.9.2013

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2013173

stravné lístky

 

1267,40

24.9.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013174

revízia komína

 

64,00

24.9.2013

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2013175

záloha za dodávku pitnej vody

 

588,40

25.9.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013176

licencia za účtovný program

 

192,00

25.9.2013

ARKOS spol s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO 35691069

2013177

hygienické potreby

30/2013

62,48

25.9.2013

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2013178

oprava osobného auta

31/2013

88,79

26.9.2013

Jaroslav Ružička - J.R. Servis, Železničná 1530, Senica, IČO 37170261

2013179

predplatné za Zbierku zákonov

 

80,00

20.9.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013180

servisné služby

 

614,09

30.9.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013181

záloha za zemný plyn

 

1397,00

1.10.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013182

služby PO

 

19,92

30.9.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013183

služby BOZP

 

23,88

1.10.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013184

záloha za elektrickú energiu

 

576,60

2.10.2013

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2013185

pohonné hmoty

 

182,75

3.10.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013186

Webhosting

 

5,94

5.10.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013187

hlasové služby

 

110,64

5.10.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013188

poštové služby

 

118,15

8.10.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013189

pripojenie VPN

 

96,00

10.10.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013190

mobilné služby

 

78,96

16.9.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013191

pohonné hmoty

 

150,29

17.10.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013192

tlač evidenčných kariet

33/2013

54,00

14.10.2013

Michal Vlčej -PATRINO, Mokrý Háj 49, IČO 44823495

2013193

renovácia tonerov

 

123,01

17.10.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013194

záloha za dodávku pitnej vody

 

706,08

15.10.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013195

celoročný prístup do elektr. ZZ

 

112,86

28.10.2013

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2013196

stravné lístky

 

1397,00

28.10.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013197

servisné služby

 

614,09

31.10.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013198

služby PO

 

19,92

5.11.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013199

záloha za zemný plyn

 

1397,00

5.11.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013200

služby BOZP

 

23,88

1.11.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013201

pohonné hmoty

 

331,43

3.11.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013202

elektronická podateľňa

 

96,00

31.10.2013

NASES, Kolárova 8, Trnava, IČO 42156424

2013203

Webhosting

 

5,94

7.11.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013204

hlasové služby

 

110,64

7.11.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013205

diagnostické prúžky

 

96,80

13.11.2013

FAUNA-FLÓRA s.r.o. Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2013206

výmeny pneumatík

 

12,90

14.11.2013

ROJT, s.r.o., Železničná ul.1534, Senica, IČO 3626994

2013207

pripojenie VPN

 

96,00

14.11.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013208

tlačiareň

 

142,50

15.11.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013209

poštové služby

 

155,75

18.11.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013210

oprava požiarnych dverí

 

122,44

18.11.2013

Vektor družstvo , Kolónia  - areál, Senica, IČO: 31419127

2013211

mobilné služby

 

84,29

29.11.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013212

záloha za dodávku pitnej vody

 

706,08

20.11.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013213

pohonné hmoty

 

223,17

20.11.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013214

kancelársky papier

 

195,30

20.11.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013215

kancelárske potreby

 

350,00

22.11.2013

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2013216

kalibračná súprava

 

151,44

26.11.2013

Intertec, s.r.o., Čsl. Armády 6, Banská Bystrica, IČO 00692972

2013217

výmeny pneumatík

 

11,70

26.11.2013

ROJT, s.r.o., Železničná ul.1534, Senica, IČO 3626994

2013218

tonery

 

107,51

26.11.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013219

stravné lístky

 

388,92

27.11.2013

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2013220

služby BOZP

 

23,88

30.11.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013221

servisné služby

 

614,09

30.11.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013222

služby PO

 

19,92

3.12.2013

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2013223

licencia programu PaM

 

444,00

3.12.2013

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2013224

záloha za zemný plyn

 

1404,00

3.12.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2013225

pohonné hmoty

 

335,58

4.12.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013226

hlasové služby

 

104,83

9.12.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013227

webhosting

 

5,94

9.12.2013

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2013228

teplomery

 

165,24

5.12.2013

FISHER Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča, IČO 36483095

2013229

pripojenie VPN

 

88,30

12.12.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2013230

poštové služby

 

223,85

13.12.2013

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2013231

mobilné služby

 

81,65

16.12.2013

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2013232

diagnostické prúžky

 

94,20

17.12.2013

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2013233

predplatné časopisy

 

19,50

7.12.2013

Magnet Press Slovakia, Šustekova 8, 854 01 Bratislava, IČO: 31 356 958

2013234

občerstvenie

 

142,38

18.12.2013

COOP Jednota, s.d., Nám. Oslobodenia12, Senica, IČO 00168891

2013235

ochranné prac. pomôcky + čistiace. p.

 

1550,00

18.12.2013

Pavol Jurkovič Cammino, Štefánikova 718, Senica, IČO 34474951

2013236

záloha za dodávku pitnej vody

 

706,08

19.12.2013

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2013237

služby BOZP

 

23,88

19.12.2013

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2013238

softvér, kancel. Papier, USB

 

2533,44

18.12.2013

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2013239

pohonné hmoty

 

150,51

18.12.2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013240

školenie

 

54,00

27.12.2013

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2013241

servisné služby

 

614,09

30.12.2013

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2013242

vyúčtovanie za rok 2013

 

55,68

3.1.2014

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2013243

pohonné hmoty

 

90,03

7.1.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2013244

služby PO

 

19,92

7.1.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

 

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku vystavil

Zmluva

 

2013001

revízia plynovej kotolne

150 €

15.1.2013

Jozef Lanža - Gaslan, Koválov

Ing. Ondrej Máčalka

2013001

 

2013002

revízia hasiacich prístrojov

150 €

10.1.2013

Pyroteam Group, s.r.o. Čáčov

Ing. Ondrej Máčalka

2013002

 

2013003

oprava WC

130 €

18.1.2013

OSBD Senica

Ing. Ondrej Máčalka

2013003

 

2013004

školenie vodičov referentov

70 €

29.1.2013

Lektor Plus, s.r.o., Skalica

Ing. Ondrej Máčalka

2013004

 

2013005

testovacie prúžky

65 €

11.2.2013

Centralchem, s.r.o., Plynárenská 12, Bratislava

Ing. Ondrej Máčalka

2013005

 

2013006

príručka správnej výrobnej praxe

50 €

28.2.2013

SOFT-GL, s.r.o., Belehradská 1, Košice

Ing. Ondrej Máčalka

2013006

 

2013007

brodiace čižmy

60 €

22.3.2013

AAFA, s.r.o., Vodárenská 13, Košice

Ing. Ondrej Máčalka

2013007

 

2013008

oprava požiarnych dverí

200 €

25.3.2013

Vektor družstvo Senica, Kolónia , Senica

Ing. Ondrej Máčalka

2013008

 

2013009

dodanie hygienických potrieb

70 €

27.3.2013

E. Rehák- ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

2013009

 

2013010

testovacie prúžky

250 €

15.4.2013

Fauna- Flóra, Okružná 33, Zvolen

Ing. Ondrej Máčalka

2013010

 

2013011

kalibrácia prístroja REFLOTRON

200 €

22.4.2013

Intes, s.r.o. Poprad

Ing. Ondrej Máčalka

2013011

 

12/2013

antivírusový program

641 €

24.4.2013

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151 , Bratislava

Ing. Máčalka

12/2013

 

13/2013

bezdrôtový telefón

25 €

30.4.2013

Slovak Telekom, a.s.

Ing. Máčalka

13/2013

 

14/2013

univerzálny prenosný výškomer

112 €

2.5.2013

Harrmed Medical, s.r.o.

Ing. Máčalka

14/2013

 

15/2013

zdravotnícky materiál

50 €

13.6.2013

Lekáreň Eurodom, Hviezdoslavova 309

Ing. Máčalka

15/2013

 

16/2013

Oprava osobného auta

350 €

18.6.2013

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica

Ing. Skalová

16/2013

 

17/2013

hygienické potreby

50 €

1.7.2013

Edo Rehák- Adis Office, Senica

Ing. Máčalka

17/2013

 

18/2013

 

 

 

 

 

18/2013

 

19/2013

diagnostické prúžky

501 €

16.7.2013

INTES Poprad

Ing. Máčalka

19/2013

 

20/2013

počítač+ OS, kalkulačka ,USB

427 €

15.7.2013

Peter Švec-ATIS, Hviezoslavova Senica

Ing. Skalová

20/2013

 

21/2013

údržba kopírovacieho stroja Canon

100 €

24.7.2013

CBC Slovakia, s.r.o. Bratislava

Ing. Máčalka

21/2013

 

22/2013

žalúzie

140 €

26.7.2013

ROJA GROUP, s.r.o. Senica

Ing. Máčalka

22/2013

 

23/2013

Pamäte RAM

80,00 €

12.8.2013

Peter Švec - ATIS, Senica

Ing. Máčalka

23/2013

 

24/2013

oprava osobného auta

100 €

13.8.2013

J:R:SERVIS, Železničná ul. Senica

MUDr. Dederová

24/2013

 

25/2013

tlačiareň HP 1102

80 €

14.8.2013

Peter Švec - ATIS, Senica

MUDr. Dederová

25/2013

 

26/2013

Podlahový vysávač

100 €

20.8.2013

Elektro Planeo

Ing. Máčalka

26/2013

 

27/2013

oprava osobného auta

250 €

9.9.2013

MPS autoservis, Priemyselná Senica

Ing. Máčalka

27/2013

 

28/2013

oprava hygienických zariadení

200 €

11.9.2013

OSBD Senica, Štefánikova ul.

Ing. Máčalka

28/2013

 

29/2013

letné pneumatiky

150 €

18.9.2013

ROJT, s.r.o. Železničná ul. Senica

Ing. Máčalka

29/2013

 

30/2013

hygienické potreby

80 €

20.9.2013

Edo Rehák- Adis Office, Senica

Ing. Máčalka

30/2013

 

31/2013

oprava osobného auta

150 €

20.9.2013

J:R:SERVIS, Železničná ul. Senica

Ing. Máčalka

31/2013

 

32/2013

diagnostické prúžky

200 €

20.9.2013

INTES Poprad

Ing. Máčalka

32/2013

 

33/2013

tlač kariet

50 €

7.10.2013

Michal Vlčej - PATRINO, Mokrý Háj

Ing. Máčalka

33/2013

 

34/2013

kniha

19 €

9.10.2013

Martinus, s.r.o. Martin

Ing. Máčalka

34/2013

 

35/2013

teplomery + kalibrácia

165 €

22.10.2013

FISHER Slovakia, s.r.o. Levoča

Ing. Máčalka

35/2013

 

36/2013

výmena pneumatík

20 €

4.11.2013

ROJT, s.r.o. Železničná ul. Senica

Ing. Máčalka

36/2013

 

37/2013

tlačiareň SAMSUNG CLP 365

140 €

6.11.2013

Peter Švec - ATIS, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Máčalka

37/2013

38/2013

výmena pneu

20 €

11.11.2013

ROJT, s.r.o. Železničná Senica, IČO 3626994

Ing. Máčalka

38/2013

39/2013

diagnostické prúžky

120 €

11.11.2013

Fauna-Flóra, Okružná 33, Zvolen, IČO 00650846

Ing. Máčalka

39/2013

40/2013

oprava požiarnych dverí

200 €

12.11.2013

Vektor družstvo, Kolónia, Senica, IČO 31419127

Ing. Máčalka

40/2013

41/2013

kancelárske potreby

350 €

14.11.2013

ADIS office EDO Rehák, J. Kráľa 1600, Senica, IČO 34736859

Ing. Máčalka

41/2013

42/2013

kancelársky papier

195 €

20.11.2013

Peter Švec - ATIS, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Máčalka

42/2013

 

43/2013

diagnostické prúžky

95 €

20.11.2013

INTES Poprad, Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

Ing. Máčalka

43/2013

 

44/2013

kalibračná sada + náustky

150 €

20.11.2013

Intertec, s.r.o. Čsl. Armády 6, Banská Bystrica, IČO 00692972

Ing. Máčalka

44/2013

 

45/2013

občerstvenie

150 €

10.12.2013

COOP Jednota, Námestie Oslobodenia 12, Senica, IČO 00168891

Ing. Máčalka

45/2013

46/2013

OOPP + čistiace prostriedky

1 550 €

18.12.2013

Cammino - Pavol Jurkovič, Štefánikova 718, Senica, IČO 34474951

Ing. Máčalka

46/2013

47/2013

softvér, notebook, tonery, papier

2 602,50

18.12.2013

Peter Švec - ATIS, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Máčalka

47/2013