Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici – rok 2014

 

 

Rok 2014

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2014001

záloha za zemný plyn

 

1397,00

3.1.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014002

stravné lístky

 

1584,26

7.1.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014003

ochranné prac. pomôcky + čistiace. prostriedky

1*2014

62,00

8.1.2014

Pavol Jurkovič Cammino, štefánikova 718, Senica, IČO 34474951

2014004

kancelárske potreby

2*2014

65,77

8.1.2014

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2014005

webhosting

 

5,94

9.1.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014006

hlasové služby

 

110,64

13.1.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014007

poštové služby

 

163,60

15.1.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014008

mobilné služby

 

69,83

16.1.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014009

záloha za elektrickú energiu

 

574,33

20.1.2014

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2014010

servis hasiacich prístrojov

 

201,00

22.1.2014

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2014011

revízia kotolne

 

190,00

22.1.2014

Jozef Lanža - Gaslan, Koválov č.104, IČO 17720931

2014012

diagnostika služobného vozidla

3*2014

43,73

24.1.2014

Hílek a spol, s.r.o. autoservis, Vajanského 24, Senica, IČO 36239524

2014013

taška na notebook + cartridge

4*2014

58,00

27.1.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014014

pohonné hmoty

 

58,98

28.1.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014015

stravné lístky

 

1508,82

29.1.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014016

záloha za dodávku pitnej vody

 

717,36

29.1.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014017

školenie

 

49,00

7.2.2014

EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229

2014018

školenie

 

60,00

31.1.2014

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2014019

servisné služby

 

614,09

31.1.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014020

tonery

 

281,42

3.2.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014021

záloha za zemný plyn

 

1397,00

3.2.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014022

služby BOZP

 

23,88

4.2.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014023

služby PO

 

19,92

4.2.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014024

pohonné hmoty

 

306,01

7.2.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014025

modul Štátnej pokladnice

 

30,00

7.2.2014

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2014026

webhosting

 

5,94

7.2.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014027

hlasové služby

 

109,16

7.2.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014028

poštové služby

 

115,70

12.2.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014029

Revue medicíny

 

9,60

13.2.2014

Mauro Slovakia, s.r.o., Dunajská 58, Bratislava, IČO 35947047

2014030

pripojenie VPN

 

88,32

13.2.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014031

mobilné služby

 

84,05

17.2.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014032

voda do ostrekovačov

 

6,40

20.2.2014

Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014033

záloha za dodávku pitnej vody

 

717,36

20.2.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014034

preddavok na Zbierku zákonov

 

68,13

21.2.2014

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2014035

stravné lístky

 

169,17

24.2.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014036

servisné služby

 

614,09

3.3.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014037

služby PO

 

19,92

4.3.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014038

služby BOZP

 

23,88

4.3.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014039

pohonné hmoty

 

309,60

5.3.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014040

revízia  komína

 

64,00

5.3.2014

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2014041

hlasové služby

 

124,25

7.3.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014042

webhosting

 

5,94

7.3.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014043

záloha za zemný plyn

 

1397,00

11.3.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014044

autobatéria

6*2014

58,00

11.3.2014

Ing. Peter Vašíček Autocentrum, Hviezdoslavova 484, Senica, IČO 33522197

2014045

pripojenie VPN

 

88,32

12.3.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014046

poštové služby

 

162,60

12.3.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014047

servisné služby

7*2014

123,60

17.3.2014

Oto Švrček Plynoslužba, Brezová 863/20, Senica, IČO 35296101

2014048

mobilné služby

 

85,52

17.3.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014049

oprava služobného vozidla

 

381,00

18.3.2014

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica, IČO 40763358

2014050

OBZOR časopis

 

5,00

19.3.2014

Obzor, s.r.o. Špitálkska 35, Bratislava, IČO 35708956

2014051

záloha za dodávku pitnej vody

 

717,36

31.3.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014052

stravné lístky

 

1087,20

27.3.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014053

zbierka zákonov preddavok

 

210,24

28.3.2014

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2014054

servisné služby

 

614,09

31.3.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014055

školenie

 

54,00

31.3.2014

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2014056

služby BOZP

 

23,88

1.4.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014057

tonery

 

59,99

3.4.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014058

pohonné hmoty

 

358,99

4.4.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014059

znalecký posudok

 

58,61

2.4.2014

Ing. Jozef Kavecký, Robotnícka 73/88, Senica

2014060

záloha za dodávku elektrickej energie

 

574,33

7.4.2014

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2014061

hlasové služby

 

102,62

9.4.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014062

webhosting

 

5,94

9.4.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014063

poštové služby

 

126,20

11.4.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014064

aplikačné programové vybavenie

 

119,5

14.4.2014

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2014065

pripojenie VPN

 

88,32

14.4.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014066

mobilné služby

 

90,19

16.4.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014067

zbierka zákonov preddavok

 

72,00

14.4.2014

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2014068

pohonné hmoty

 

75,25

22.4.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014069

pohonné hmoty

 

118,68

25.4.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014070

záloha za spotrebu plynu

 

738,02

28.4.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014071

zverejnenie inzerátu v Pravde

 

121,46

28.4.2014

Perex, a.s., Trnavská cesta 39/A,Bratislava IČO 00685313

2014072

stravné lístky

 

1252,32

25.4.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014073

služby PO

 

19,92

5.5.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014074

služby BOZP

 

23,88

5.5.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014075

servisné služby

 

614,09

5.5.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014076

vyúčtovanie spotreby plynu

 

1435,00

2.5.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014077

služby DDD

 

92,54

6.5.2014

Asanačná služba D&D&D Hollého 746, Senica, IČO: 3352090

2014078

pohonné hmoty

 

182,89

6.5.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014079

vyúčtovanie spotreby pitnej vody

 

1380,50

7.5.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014080

webhosting

 

5,94

7.5.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014081

hlasové služby

 

106,76

7.5.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014082

pripojenie VPN

 

88,32

14.5.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014083

poštové služby

 

233,20

14.5.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014084

mobilné služby

 

79,38

19.5.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014085

oprava služobného vozidla

 

66,50

19.5.2014

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica, IČO 40763358

2014086

pohonné hmoty

 

67,65

20.5.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014087

záloha za spotrebu vody

 

824,35

21.5.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014088

služby PO

 

19,92

22.5.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014089

počítač Štátnej pokladnice

 

850,74

22.5.2014

PoSAM, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava, IČO: 31 365 078

2014090

nákup letných pneumatík

 

215,00

27.5.2014

ROJT, s.r.o., Železničná ul.1534, Senica, IČO 3626994

2014091

stravné lístky

 

1436,40

28.5.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014092

služby BOZP

 

23,88

2.6.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014093

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

2.6.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014094

služby PO

 

19,92

3.6.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014095

servisné služby

 

614,09

4.6.2014

Ing .Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014096

pohonné hmoty

 

268,73

4.6.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014097

webhosting

 

29,84

9.6.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014098

hlasové služby

 

107,29

9.6.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014099

renovácia tonerov

 

389,03

6.6.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014100

pripojenie VPN

 

88,32

11.6.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014101

poštové služby

 

136,95

12.6.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014102

mobilné služby

 

80,55

17.6.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014103

pohonné hmoty

 

162,33

18.6.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014104

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

19.6.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014105

výroba pečiatky

 

32,00

25.6.2014

taste Miroslav Včelka, Hurbanova542/2, Senica, IČO 11739011

2014106

diagnostické prúžky

 

119,90

24.6.2014

FAUNA-FLÓRA s.r.o., Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2014107

stravné lístky

 

1508,82

25.6.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014108

oprava služobného vozidla

 

168,02

26.6.2014

Jaroslav Ružička-J.R. Servis, Železničná 1530, Senica, IČO 37170261

2014109

služby BOZP

 

23,88

1.7.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014110

servisné služby

 

614,09

1.7.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014111

služby PO

 

19,92

2.7.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014112

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

2.7.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014113

záloha za dodávku elektrickej energie

 

574,33

7.7.2014

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2014114

pohonné hmoty

 

145,05

4.7.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014115

hlasové služby

 

102,12

9.7.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014116

webhosting

 

5,94

9.7.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014117

toner

 

30,00

11.7.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014118

poštové služby

 

190,00

11.7.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014119

pripojenie VPN

 

88,32

14.7.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014120

mobilné služby

 

71,86

18.7.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014121

oprava služobného vozidla

 

39,76

18.7.2014

Jaroslav Ružička-J.R. Servis, Železničná 1530, Senica, IČO 37170261

2014122

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

21.7.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014123

pohonné hmoty

 

48,67

21.7.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014124

stravné lístky

 

1168,20

29.7.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014125

služby BOZP

 

23,88

1.8.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014126

služby PO

 

19,92

4.8.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014127

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

4.8.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014128

inzerát

 

51,60

4.8.2014

Perex, a.s., Trnavská cesta 39/A,Bratislava IČO 00685313

2014129

servisné služby

 

614,09

4.8.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014130

pohonné hmoty

 

169,77

5.8.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014131

webhosting

 

5,94

8.8.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014132

hlasové služby

 

111,10

11.8.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014133

poštové služby

 

314,95

13.8.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014134

pripojenie VPN

 

88,32

15.8.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014135

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

20.8.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014136

mobilné služby

 

81,79

25.8.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014137

záloha za Zbierku zákonov

 

60,00

22.8.2014

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2014138

pohonné hmoty

 

51,51

25.8.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014139

stravné lístky

 

1117,20

27.8.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014140

servisné služby

 

614,09

2.9.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014141

toner

 

39,79

2.9.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014142

služby PO

 

19,92

3.9.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014143

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

3.9.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014144

pohonné hmoty

 

109,64

4.9.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014145

služby BOZP

 

23,88

5.9.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014146

webhosting

 

5,94

8.9.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014147

oprava služobného vozidla

 

196,49

8.9.2014

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica, IČO 40763358

2014148

revízia komína

 

64,00

9.9.2014

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2014149

hlasové služby

 

94,50

10.9.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014150

mobilné služby

 

67,49

16.9.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014151

pohonné hmoty

 

151,76

18.9.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014152

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

19.9.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014153

pripojenie VPN

 

88,32

22.9.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014154

poštové služby

 

57,25

24.9.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014155

aktualizácia účtovného programu

 

192,00

30.9.2014

ARKOS spol s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO 35691069

2014156

diagnostické prúžky

 

82,52

25.9.2014

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2014157

stravné lístky

 

1560,12

29.9.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014158

služby BOZP

 

23,88

30.9.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014159

servisné služby

 

614,09

30.9.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014160

školenie k mzdovému programu

 

54,00

30.9.2014

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2014161

služby PO

 

19,92

1.10.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014162

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

2.10.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014163

renovácia tonerov

 

278,32

3.10.2014

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2014164

pohonné hmoty

 

152,76

6.10.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014165

záloha za elektrickú energiu

 

574,33

7.10.2014

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2014166

webhosting

 

5,94

8.10.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014167

hlasové služby

 

113,26

9.10.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014168

poštové služby

 

96,95

13.10.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014169

pripojenie VPN

 

88,32

14.10.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014170

mobilné služby

 

69,97

17.10.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014171

pohonné hmoty

 

216,15

20.10.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014172

oprava kopírky

 

118,73

20.10.2014

CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava, IČO 44 773 293

2014173

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

21.10.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014174

kancelárske potreby

 

76,01

29.10.2014

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2014175

stravné lístky

 

1129,35

30.10.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014176

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

3.11.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014177

služby PO

 

19,92

4.11.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014178

servisné služby

 

614,09

5.11.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014179

služby BOZP

 

23,88

6.11.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014180

pohonné hmoty

 

223,55

6.11.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014181

hlasové služby

 

113,69

10.11.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014182

rozbor vzorky

 

84,38

12.11.2014

ŠVPÚ, Jánoškova1611/58,  Dolný Kubín, IČO 17334870

2014183

poštové služby

 

139,90

12.11.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014184

webhosting

 

5,94

12.11.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014185

pripojenie VPN

 

88,32

13.11.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014186

mobilné služby

 

88,09

18.11.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014187

pohonné hmoty

 

93,16

19.11.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014188

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

20.11.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014189

oprava svetla

 

12,00

24.11.2014

MPS Autoservis, Priemyselná 277/33, Senica, IČO 40763358

2014190

stravné lístky

 

763,20

27.11.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014191

oprava kopírky

 

65,00

1.12.2014

CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava, IČO 44 773 293

2014192

pohonné hmoty

 

175,65

2.12.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014193

stravné lístky

 

51,30

3.12.2014

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014194

služby BOZP

 

23,88

3.12.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014195

služby PO

 

19,92

4.12.2014

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014196

aktualizácia mzdového programu

 

483,60

21.12.2014

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2014197

webhosting

 

5,94

9.12.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014198

hlasové služby

 

113,42

9.12.2014

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2014199

servisné služby

 

614,09

14.12.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014200

poštové služby

 

184,65

11.12.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014201

pripojenie VPN

 

88,32

12.12.2014

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2014202

školenie k mzdovému programu

 

54,00

17.12.2014

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2014203

mobilné služby

 

99,85

17.12.2014

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2014204

záloha za spotrebu plynu

 

800,00

19.12.2014

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2014205

záloha za dodávku pitnej vody

 

824,35

19.12.2014

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2014206

pohonné hmoty

 

181,96

29.12.2014

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014207

poštové služby

 

128,88

29.12.2014

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2014208

servisné služby

 

614,09

29.12.2014

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2014209

kancelárske potreby

 

386,00

29.12.2014

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2014210

služby BOZP

 

23,88

30.12.2014

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2014211

služby PO

 

19,92

5.1.2015

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2014212

preplatok vyúčtovania elek. energie

 

-50,32

5.1.2015

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2014213

dobropis

 

90,45

7.1.2015

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/b, Bratislava, IČO 35683813

2014214

pohonné hmoty

 

102,94

7.1.2015

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2014215

hlasové služby

 

102,94

7.1.2015

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku vystavil

Zmluva