Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

 

Rok 2016

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

Z201540249_Z

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

Stravovanie zamestnancov

16796€

RÚVZ Senica

11.12.2015

Po vyčerpaní odobraného limitu

EKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2016001

stravné lístky

 

933,12

5.1.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016002

webhosting

 

5,94

7.1.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016003

tonery

 

159,70

12.1.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016004

pripojenie VPN

 

102,00

13.1.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016005

dodávka plynu

 

1353,00

15.1.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016006

mobilné služby

 

127,55

18.1.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016007

ddoávka elektrickej energie

 

587,92

19.1.2016

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2016008

dodávka pitnej vody

 

824,35

21.1.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016009

stravné lístky

Z201540249_Z

1555,20

21.2.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016010

revízia plynovej kotolne

1/2016

166,50

25.1.2016

Olson plynoservis, Robotnícka 57, Senica, IČO 34119175

2016011

časopis Fyzikálne Faktory prostredia

 

21,50

27.1.2016

IB Solve , s.r.o., Terchovská, Košice, IČO 48175307

2016012

školenie

 

54,00

27.1.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2016013

služby PO

 

19,92

2.2.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016014

dodávka plynu

 

1353,00

2.2.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016015

služby BOZP

 

23,88

4.2.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016016

pohonné hmoty

 

164,30

4.2.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016017

servisné služby

 

614,09

8.2.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2016018

webhosting

 

5,94

8.2.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016019

zbierka zákonov

 

104,02

8.2.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016020

tlačiareň

IV.16

160,01

8.2.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016021

hlasové služby

 

90,58

9.2.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016022

oprava a regulácia plynovej kotolne

II.16

526,00

1.10.2016

Peter Babic, Kolónia 556/17, Senica, IČO 46761497

2016023

poštové služby

 

89,30

11.2.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016024

pripojenie VPN

 

102,00

15.2.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016025

oprava auta

III.16

285,38

15.2.2016

Jaroslav Ružička - JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2016026

mobilné služby

 

104,00

16.2.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016027

oprava soc. Zariadení

V.16

154,34

18.2.2016

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2016028

účastnícky poplatok na školení

 

20,00

18.2.2016

Cestovná agentúra KAMI, Letná 70, Spišská Nová Ves, IČO 36 706 272,

2016029

pohonné hmoty

 

87,07

19.2.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016030

stravné lístky

Z201540249_Z

1399,68

20.2.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016031

dodávka pitnej vody

 

824,35

26.2.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016032

revízia komína

 

64,00

1.3.2016

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2016033

dodávka plynu

 

1353,00

2.3.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016034

helpdesk VEMA

 

4,80

2.3.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2016035

revízia hasicich prístrojov

VI.16

189,96

3.3.2016

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2016036

časopis

 

10,00

3.3.2016

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2016037

pohonné hmoty

 

107,04

4.3.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016038

služby PO

 

19,92

4.3.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016039

servisné služby

 

614,09

7.3.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2016040

služby BOZP

 

23,88

4.3.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016041

webhosting

 

5,94

8.3.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016042

hlasové služby

 

127,67

8.3.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016043

oprava auta

 

74,80

8.3.2016

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223638

2016044

poštové služby

 

199,75

11.3.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016045

pripojenie VPN

 

102,00

14.3.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016046

školenie

 

56,00

17.3.2016

EDOS-Pem, s.r.o., Tematínska 4, 85105 Bratislava, IČO 36287229

2016047

tonery

 

217,92

15.3.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016048

pohonné hmoty

 

145,53

18.3.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016049

mobilné služby

 

104,00

18.3.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016050

zbierka zákonov

 

108,00

31.3.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016051

dodávka pitnej vody

 

824,35

21.3.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016052

USB káble

 

15,00

21.3.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016053

oprava auta

8/2016

160,67

21.3.2016

AUTOFRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5,917 00  Trnava, IČO 34113053

2016054

stravné lístky

Z201540249_Z

1461,89

23.3.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016055

služby BOZP

 

23,88

30.3.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016056

pečiatka

9/2016

16,54

31.3.2016

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2016057

diagnostické prúžky

10/2016

48,93

1.4.2016

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2016058

školenie

 

54,00

4.4.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2016059

dodávka plynu

 

1353,00

4.4.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016060

služby PO

 

19,92

4.4.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016061

tonery

 

31,00

4.4.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016062

servisné služby

 

614,09

4.4.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2016063

pohonné hmoty

 

138,22

5.4.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016064

dodávka elektrickej energie

 

587,92

7.4.2016

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2016065

hlasové služby

 

102,32

7.4.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016066

webhosting

 

5,94

8.4.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016067

školenie

 

56,00

14.4.2016

EDOS-Pem, s.r.o., Tematínska 4, 85105 Bratislava, IČO 36287229

2016068

zbierka zákonov

 

176,40

14.4.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016069

aplikačné programové vybavenie

 

119,50

18.4.2016

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2016070

pripojenie VPN

 

102,00

13.4.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016071

diagnostické prúžky

10/2016

22,70

13.4.2016

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2016072

poštové služby

 

117,85

13.4.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016073

mobilné služby

 

106,34

18.4.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016074

pohonné hmoty

 

124,49

19.4.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016075

prezutie pneu + nákup diskov

 

166,00

27.4.2016

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223638

2016076

stravné lístky

Z201540249_Z

1399,68

27.4.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016077

vyúčtovanie pitnej vody

 

1941,28

27.4.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016078

servisné služby

 

614,09

2.5.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2016079

mandátny certifikát

 

136,00

2.5.2016

Disig a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35975946

2016080

služby PO

 

19,92

3.5.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016081

dodávka plynu

 

1353,00

3.5.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016082

pohonné hmoty

 

187,43

4.5.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016083

kancelárske potreby

 

65,62

4.5.2016

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2016084

wifi router

 

28,00

6.5.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016085

služby BOZP

 

23,88

6.5.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016086

webhosting

 

5,94

6.5.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016087

hlasové služby

 

108,48

10.5.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016088

náustky k Smokerlyzéru

 

56,64

11.5.2016

Intertec, s.r.o., Hontská 6, Banská Bystrica, IČO 00692972

2016089

poštové služby

 

185,60

12.5.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016090

pripojenie VPN

 

102,00

13.5.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016091

mobilné služby

 

104,00

16.5.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016092

pohonné hmoty

 

192,80

18.5.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016093

tlačiareň

 

174,00

18.5.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016094

dodávka pitnej vody

 

933,60

19.5.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016095

zbierka zákonov

 

108,00

25.5.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016096

stravné lístky

Z201540249_Z

1461,89

25.5.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016097

sondy do meracieho prístroja

 

368,09

25.5.2016

WTW, s.r.o., ČSA 25, Banská Bystrica, IČO 36035904

2016098

služby BOZP

 

23,88

31.5.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016099

služby PO

 

19,92

2.6.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016100

dodávka plynu

 

1353,00

2.6.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016101

tonery

 

153,50

3.6.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016102

pohonné hmoty

 

217,33

6.6.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016103

servisné služby

 

614,09

8.6.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016104

hlasové služby

 

103,58

8.6.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016105

webhosting

 

29,84

8.6.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016106

poštové služby

 

177,85

13.6.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016107

zbierka zákonov

 

59,16

20.6.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016108

pripojenie VPN

 

102,00

15.6.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016109

mobilné služby

 

104,53

16.6.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016110

dodávka pitnej vody

 

933,60

21.6.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016111

pohonné hmoty

 

184,82

23.6.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016112

chemikálie

 

156,48

24.6.2016

WTW, s.r.o., ČSA 25, Banská Bystrica, IČO 36035904

2016113

služby PO

 

19,92

4.7.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016114

dodávka plynu

 

1353,00

4.7.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016115

stravné lístky

Z201540249_Z

1368,58

28.6.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016116

tonery

 

33,00

27.6.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016117

pohonné hmoty

 

148,80

6.7.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016118

servisné služby

 

614,09

6.7.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016119

pamäťový modul

 

25,00

7.7.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016120

dodávka elektrickej energie

 

587,92

8.7.2016

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2016121

hlasové služby

 

92,63

8.7.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016122

webhosting

 

5,94

8.7.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016123

služby BOZP

 

23,88

8.7.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016124

oprava auta

17/2016

285,38

8.7.2016

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2016125

dopravná značka

19/2016

69,00

11.7.2016

Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25, Holíč, IČO 44717342

2016126

pripojenie VPN

 

102,00

13.7.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016127

tonery

 

223,61

13.7.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016128

poštové služby

 

128,80

12.7.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016129

mobilné služby

 

107,41

16.6.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016130

pohonné hmoty

 

105,07

19.7.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016131

dodávka pitnej vody

 

933,60

20.7.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016132

stravné lístky

Z201540249_Z

1387,24

22.7.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016133

tonery

 

97,00

28.7.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016134

dodávka plynu

 

1353,00

2.8.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016135

servisné služby

 

614,09

1.8.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016136

služby BOZP

 

23,88

2.8.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016137

služby PO

 

19,92

2.8.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016138

pohonné hmoty

 

148,80

6.7.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016139

webhosting

 

5,94

8.8.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016140

hlasové služby

 

85,85

11.8.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016141

pripojenie VPN

 

102,00

15.8.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016142

poštové služby

 

145,40

12.8.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016143

dodávka pitnej vody

 

933,60

19.8.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016144

pohonné hmoty

 

140,88

22.8.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016145

mobilné služby

 

104,59

22.8.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016146

stravné lístky

Z201540249_Z

1088,64

30.8.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016147

služby BOZP

 

23,88

31.8.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016148

dodávka plynu

 

1353,00

2.9.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016149

servisné služby

 

614,09

5.9.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016150

služby PO

 

19,92

6.9.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016151

pohonné hmoty

 

128,87

6.9.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016152

hlasové služby

 

91,63

9.9.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016153

webhosting

 

5,94

9.9.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016154

zbierka zákonov

 

124,15

15.9.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016155

oprava auta

20/2016

106,51

14.9.2016

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2016156

hygienické potreby

19/2016

65,52

20.9.2016

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2016157

mobilné služby

 

122,68

16.9.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016158

tonery

 

147,49

19.9.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016159

pripojenie VPN

 

102,00

19.9.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016160

pohonné hmoty

 

72,50

20.9.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016161

revízia komína

 

64,00

20.9.2016

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2016162

dodávka pitnej vody

 

933,60

29.9.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016163

poštové služby

 

133,80

14.9.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016164

dobropis

 

-30,00

27.9.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016165

počítače

 

929,99

23.9.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016166

stravné lístky

Z201540249_Z

1181,95

29.9.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016167

služby PO

 

19,92

30.9.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016168

zbierka zákonov

 

84,00

30.9.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2016169

školenie

 

54,00

3.10.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2016170

dodávka plynu

 

1353,00

4.10.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016171

pohonné hmoty

 

140,45

5.10.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016172

dodávka elektrickej energie

 

587,92

5.10.2016

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2016173

hlasové služby

 

103,15

6.10.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016174

služby BOZP

 

23,88

7.10.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016175

webhosting

 

5,94

7.10.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016176

servisné služby

 

614,09

7.10.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016177

poštové služby

 

81,75

12.10.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016178

tonery

 

166,80

12.10.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016179

pripojenie VPN

 

102,00

13.10.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016180

mobilné služby

 

122,68

18.10.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016181

pohonné hmoty

 

141,01

18.10.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016182

oprava auta

 

183,00

19.10.2016

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223638

2016183

dodávka pitnej vody

 

933,60

19.10.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016184

stravné lístky

Z201540249_Z

1244,16

24.10.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2016185

aktualizácia softvéru

 

192,00

2.11.2016

ARKOS spol s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO 35691069

2016186

služby PO

 

19,92

3.11.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016187

servisné služby

 

614,09

3.11.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016188

dodávka plynu

 

1353,00

8.11.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016189

pohonné hmoty

 

182,05

8.11.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016190

kancelárske potreby

25/2016

1031,71

7.11.2016

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2016191

hlasové služby

 

107,02

8.11.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016192

webhosting

 

5,94

8.11.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016193

toner

 

25,00

9.11.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016194

poštové služby

 

155,85

10.11.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016195

výmena pneu

23/2016

24,00

14.11.2016

Jaroslav Ružička - JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2016196

pripojenie VPN

 

102,00

14.11.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016197

poštové služby

 

9,00

15.11.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016198

mobilné služby

 

104,32

16.11.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016199

pohonné hmoty

 

137,16

21.11.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016200

dodávka pitnej vody

 

933,60

22.11.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016201

služby BOZP

 

23,88

22.11.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016202

výmena pneu + olej

24/2016,27/2016

62,00

22.11.2016

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223638

2016203

stravné lístky

Z201540249_Z

750,20

29.11.2016

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000

2016204

toner

 

46,56

30.11.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016205

služby BOZP

 

23,88

30.11.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016206

Vestník MZ SR preddavok

 

69,00

30.11.2016

Obzor, Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2016207

toner

 

181,61

1.12.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016208

hygienické potreby

 

180,00

2.12.2016

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, , IČO 36272396

2016209

upratovacie služby

 

348,00

2.12.2016

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, , IČO 36272396

2016210

služby PO

 

19,92

2.12.2016

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2016211

dodávka plynu

 

1353,00

2.12.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2016212

školenie

 

136,00

5.12.2016

PROEKO s.r.o.  Strmý vŕšok 18  841 06 Bratislava 48,IČO 35 900 831

2016213

poštové služby

 

-9,00

5.12.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016214

servisné služby

 

614,09

5.12.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016215

obnova licencie softvéru

 

496,68

6.12.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2016216

konzultácia

 

27,00

6.12.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355375

2016217

pohonné hmoty

 

223,95

8.12.2016

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2016218

ochranné pracovné pomôcky

32/2016

1200,00

7.12.2016

Pavol Jurkovič Cammino, Štefánikova 718, Senica, IČO 34474951

2016219

webhosting

 

5,94

7.12.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016220

hlasové služby

 

91,32

7.12.2016

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2016221

počítače

31/2016

418,00

9.12.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016222

diagnostické prúžky

28/2016

209,73

9.12.2016

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2016223

diagnostické prúžky

29/2016

91,30

9.12.2016

Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča, IČO36483095

2016224

predplatné

 

138,63

12.12.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2016225

poštové služby

 

220,75

12.12.2016

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631125

2016226

počítačové káble

 

21,00

13.12.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016227

autochladničky a chladiace boxy

33/2016

184,20

13.12.2016

Domáce potreby u Katky, Hviezdoslavova 1444/59, Senica, IČO 36275824

2016228

čistiace prostriedky

34/2016

275,33

14.12.2016

Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, Senica, IČO 36246204

2016229

pripojenie VPN

 

102,00

14.12.2016

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2016230

diagnostické prúžky

30/2016

191,95

14.12.2015

FAUNA – FLÓRA s.r.o, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2016231

tonery

 

160,03

16.12.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016232

školenie

 

54,00

19.12.2016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355375

2016233

dodávka pitnej vody

 

933,60

19.12.2016

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2016234

servisné služby

 

614,09

20.12.2016

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2016235

spotrebný materiál k Smokerlyzeru

 

138,00

20.12.2016

Intertec, s.r.o., Honská 6, Banská Bystrica, IČO 00692972

2016236

oprava žalúzii

 

196,99

20.12.2016

Taste, Hurbanova 527, 90501 Senica, IČO 11739011

2016237

Microsoft Office

 

909,01

21.12.2016

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2016239

mobilné služby

 

104,32

22.12.2016

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2016240

kancelárske potreby

 

81,63

27.12.2016

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2016241

služby BOZP

 

23,88

30.12.2016

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2016241

služby PO

 

19,92

3.1.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

                                                                                                                           

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku vystavil

Zmluva

1/2016

Revízia plynovej kotolne

200 €

20.1.2016

Olson Plynoservis, Robotnícka ul. Senica

Ing. Máčalka

nie

2/2016

kontrola a oprava regulácie plynovej kotolne

1 200 €

1.2.2016

Peter Babic, Kolónia 556/17, Senica

Ing. Máčalka

nie

3/2016

oprava osobného auta, výmena oleja

150 €

2.2.2016

J.R.SERVIS, Senica, IČO 37170261

Ing. Máčalka

nie

4/2016

sieťová atramentová tlačiareň

150 €

8.2.2016

ATIS - Peter Švec, Hviezdoslavova, Senica

Ing. Máčalka

nie

5/2016

drobné údržbárske práce

200 €

11.2.2016

OSBD, Štefánikova., Senica

Ing. Máčalka

nie

6/2016

kontrola protipožiarnych zariadení

200 €

15.2.2016

Pyroteam Group, s.r.o, Čáčov292, Senica

Ing. Máčalka

nie

7/2016

oprava osobného auta, výmena oleja

200 €

2.3.2016

Motorsport, s.r.o. Hurbanova, Senica

Ing. Máčalka

nie

8/2016

oprava osobného auta

200 €

16.3.2016

AutoFRIM, s.r.o. Pri Kalvárii, Trnava

Ing. Sukup

nie

9/2016

výroba pečiatky

40 €

29.3.2016

ADIS- Edo Rehák, J. Kráľa, Senica

Ing. Sukup

nie

10/2016

diagnostické prúžky

80 €

29.3.2016

INTES Poprad, Nám. Sv. Egídia 95, Poprad

Ing. Sukup

nie

11/2016

mandátny certifikát

170 €

18.4.2016

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

Ing. Máčalka

áno

12/2016

výmena pneu + nákup 2 diskov

150 €

19.4.2016

Motorsport, s.r.o. Hurbanova, Senica

Ing. Máčalka

nie

13/2016

spotrebný materiál Smokerlyzeru

60 €

5.5.2016

INTERTEC, s.r.o. ČSA 6, Banská Bystrica

Ing. Máčalka

nie

14/2016

hygienické potreby

80 €

26.4.2016

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Máčalka

nie

15/2016

tlačiareň HP LJ P2035

174 €

17.6.2016

Atis Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Máčalka

nie

16/2016

membrány  a pH elektróda

320 €

23.5.2016

WTW meracia technika, ČSA 25, Banský Bystrica

Ing. Máčalka

nie

17/2016

oprava osobného auta

300 €

22.6.2016

J.R.SERVIS, Senica, IČO 37170261

Ing. Máčalka

nie

18/2016

roztoky pre meraciu techniku

160 €

22.6.2016

WTW meracia technika, ČSA 25, Banský Bystrica

Ing. Máčalka

nie

19/2016

dopravná značka

60 €

27.6.2016

Smaltovňa Mišík, s.r.o, Bratislavská 25, Holíč

Ing. Máčalka

nie

20/2016

oprava osobného auta

300 €

23.8.2016

J.R.SERVIS, Senica, IČO 37170261

Ing. Máčalka

nie

21/2016

hygienické potreby

80 €

9.9.2016

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Máčalka

nie

22/2016

3 ks počítač

930 €

21.9.2016

Atis Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Máčalka

nie

23/2016

výmena pneu a oprava ventilátora

100 €

6.10.2016

J.R.SERVIS, Senica, IČO 37170261

Ing. Sukup

nie

24/2016

výmena pneu, sviečok, oleja

150 €

12.10.2016

Autoservis Motorsport, s.r.o. Hurbanova, Senica

Ing. Sukup

nie

25/2016

kancelárske potreby

1 100 €

29.10.2016

Eduard Rehák ADIS,  J. Kráľa 1600/3A, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

nie

26/2016

oprava prístupového systému

storno

3.11.2016

KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. Senica

Ing. Ondrej Máčalka

nie

27/2016

oprava auta

100 €

14.11.2016

Motorsport, s.r.o. Senica

Ing. Ondrej Máčalka

nie

28/2016

diagnostické prúžky

210 €

1.12.2016

Intes Poprad, Nám. Sv. Egídia, Poprad

Ing. Máčalka

nie

29/2016

diagnostické prúžky

90 €

2.12.2016

Fisher Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča

Ing. Máčalka

nie

30/2016

diagnostické prúžky

110 €

1.12.2016

Fauna-Flóra s.r.o., Okružná 33, Zvolen

Ing. Máčalka

nie

31/2016

počítač, ext. HDD

453 €

7.12.2016

Atis-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Máčalka

nie

32/2016

pracovné ochranné pomôcky

1 200 €

7.12.2016

Pavol Jurkovič-Cammino, Kolónia 1483/80, Senica

Ing. Máčalka

nie

33/2016

autochladnička, chladiaci box

250 €

12.12.2016

Domáce potreby u Katky, Hviezdoslavova 1444/59, Senica

Ing. Máčalka

nie

34/2016

čistiace prostriedky

280 €

13.12.2016

Emil Krajčík, Dlhá 1424/47, Senica

Ing. Máčalka

nie

35/2016

spotrebný materiál Smokerlyzeru

140 €

19.12.2016

Intertec, Hronská 6, Banská Bystrica

Ing. Máčalka

nie

36/2016

softvér

900 €

19.12.2016

Atis-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Máčalka

nie