Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

 

Rok 2017

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

Z20179092

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.

Stravovanie zamestnancov

16 624,30€

RÚVZ Senica

1.2.2017

12 mesiacov

EKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2017001

stravné lístky

Z201540249_Z

1596,22

3.1.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017002

webhosting

 

5,94

9.1.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017003

mobilný telefón

 

63,00

18.1.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017004

mobilný telefón

 

54,00

18.1.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017005

dodávka plynu

 

1275,00

18.1.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017006

mobilné služby

 

104,06

16.1.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017008

splátka hodinky k mobilu

 

2,10

16.1.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017009

splátka mobil

 

3,19

16.1.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017010

pripojenie VPN

 

102,00

18.1.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017011

dodávka elektrickej energie

 

557,96

25.1.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017012

školenie

 

54,00

26.1.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017013

stravné lístky

 

1487,16

31.1.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017014

servisné služby

 

614,09

31.1.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2017015

služby PO

 

19,92

2.2.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017016

upratovacie služby

 

413,00

3.2.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017017

čistiace prostriedky

 

180,00

3.2.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017018

zbierka zákonov

 

198,72

6.2.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017019

dodávka pitnej vody

 

1306,01

6.2.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017020

služby BOZP

 

23,88

6.2.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017021

pohonné hmoty

 

121,53

6.2.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017022

dodávka plynu

 

1275,00

7.2.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017023

školenie

 

39,00

9.2.2017

Asociácia správcov registratúr, M.R. Štefánika 310, Nováky, IČO 37 922190

2017024

časopis

 

21,50

9.2.2017

IB Solve , s.r.o., Terchovská, Košice, IČO 48175307

2017025

webhosting

 

5,94

9.2.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017026

hlasové služby

 

102,14

9.2.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017027

poštové služby

 

146,40

13.2.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017028

renovácia tonerov

 

166,69

13.2.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017029

pripojenie VPN

 

102,00

15.2.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017030

mobilné služby

 

107,64

16.2.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017031

dodávka pitnej vody

 

875,89

20.2.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017032

pohonné hmoty

 

69,96

20.2.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017033

revízia hasiacich prístrojov

 

199,32

21.2.2017

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2017034

stravné lístky

 

1520,21

27.2.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017035

služby BOZP

 

19,93

1.3.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017036

klávesnica a myš

 

22,50

2.3.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017037

dodávka plynu

 

1275,00

2.3.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017038

služby PO

 

19,92

2.3.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017039

upratovacie služby

 

413,00

2.3.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017040

čistiace potreby

 

180,00

2.3.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017041

servisné služby

 

614,09

2.3.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2017042

pohonné hmoty

 

184,36

6.3.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017043

oprava auta

1/2017

184,36

6.3.2017

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2017044

kancelárske potreby

2/2017

217,57

7.3.2017

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2017045

hlasové služby

 

84,24

8.3.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017046

webhosting

 

5,94

8.3.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017047

poštové služby

 

160,20

14.3.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017048

pripojenie VPN

 

102,00

15.3.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017049

mobilné služby

 

106,70

16.3.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017050

siete na okná

4/2017

423,54

17.3.2017

Taste, Hurbanova 527, 90501 Senica, IČO 11739011

2017051

 oprava žalúzii

4/2017

76,42

17.3.2017

Taste, Hurbanova 527, 90501 Senica, IČO 11739011

2017052

dodávka pitnej vody

 

933,60

17.3.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017053

pohonné hmoty

 

184,54

20.3.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017054

školenie +príručka

 

84,00

27.3.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017055

servisné služby

 

614,09

30.3.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2017056

stravné lístky

 

1130,45

29.3.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017057

oprava strešných zvodov

6/2017

189,29

30.3.2017

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2017058

zbierka zákonov

 

176,40

30.3.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017059

revízia komína

 

64,00

31.3.2017

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2017060

siete na okná

 

294,20

4.4.2017

Taste, Hurbanova 527, 90501 Senica, IČO 11739011

2017061

oprava žalúzii

 

210,41

4.4.2017

Taste, Hurbanova 527, 90501 Senica, IČO 11739011

2017062

služby PO

 

19,92

4.4.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017063

služby BOZP

 

23,88

4.4.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017064

dodávka plynu

 

1275,00

4.4.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, ČO 35815256

2017065

myš+klávesnica

 

20,00

5.4.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017066

účasť na školení

 

30,00

5.4.2017

A-MEDI managment, s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2017067

upratovacie služby

 

413,00

5.4.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017068

čistiace prostriedky

 

180,00

5.4.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017069

pohonné hmoty

 

173,93

4.4.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017070

webhosting

 

5,94

6.4.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017071

hlasové služby

 

95,02

6.4.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017072

dodávka elektrickej energie

 

546,71

7.4.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017073

zbierka zákonov

 

72,00

10.4.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017074

obnova licencie WinAsu

 

119,50

10.4.2017

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2017075

pečiatka

 

13,51

10.4.2017

Taste, Hurbanova 527, 90501 Senica, IČO 11739011

2017076

poštové služby

 

2,00

10.4.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017077

poštové služby

 

151,85

10.4.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017078

pripojenie VPN

 

102,00

13.4.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017079

časopis

 

10,00

18.4.2017

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2017080

mobilné služby

 

106,74

18.4.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017081

licencie NOD

 

575,00

20.4.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017082

pohonné hmoty

 

182,38

20.4.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017083

hygienické potreby

 

66,30

3.5.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017084

stravné lístky

 

1263,45

24.4.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017085

toner

 

26,00

26.4.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017086

dodávka pitnej vody

 

1371,28

28.4.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017087

servisné služby

 

614,09

2.5.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2017088

dodávka plynu

 

1275,00

3.5.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017089

služby PO

 

19,92

3.5.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017090

norma

 

24,83

2.5.2017

Úrad pre normalizáciu Štefanovičova 3, Bratislava, IČO 30810710

2017091

služby BOZP

 

23,88

4.5.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017092

pohonné hmoty

 

133,38

4.5.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017093

upratovacie služby

 

413,00

4.5.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017094

čistiace prostriedky

 

180,00

4.5.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017095

webhosting

 

5,94

9.5.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017096

hlasové služby

 

82,96

9.5.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017097

poštové služby

 

151,15

12.5.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017098

hygienické potreby

 

24,55

15.5.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017099

pripojenie VPN

 

102,00

15.5.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017100

mobilné služby

 

106,82

15.5.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017101

dodávka pitnej vody

 

1002,71

16.5.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017102

pohonné hmoty

 

193,36

18.5.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017103

stravné lístky

 

1396,44

29.5.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017104

služby BOZP

 

23,88

1.6.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017105

tonery

 

495,60

1.6.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017106

čistiace prostriedky

 

180,00

2.6.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017107

upratovacie služby

 

418,00

2.6.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017108

služby PO

 

19,92

2.6.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017109

dodávka plynu

 

1275,00

2.6.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017110

webhosting

 

29,84

7.6.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017111

hlasové služby

 

95,10

7.6.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017112

pohonné hmoty

 

237,37

7.6.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017113

poštové služby

 

240,45

12.6.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017114

správa web stránky

 

100,00

19.6.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2017115

pripojenie VPN

 

102,00

19.6.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017116

dodávka pitnej vody

 

1002,71

15.6.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017117

zbierka zákonov

 

72,00

16.6.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017118

mobilné služby

 

107,16

16.6.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017119

pohonné hmoty

 

197,68

21.6.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017120

služby BOZP

 

23,88

29.6.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017121

stravné lístky

 

1329,94

29.6.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017122

odtiahnutie vozidla

 

282,4

30.6.2017

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223638

2017123

školenie

 

69

7.7.2017

Proeko BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18,Bratislava, IČO 35 900 831

2017124

servisné služby IVT

 

156,02

4.7.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017125

pohonné hmoty

 

91,33

6.7.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017126

čistiace prostriedky

 

180,00

7.7.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017127

upratovacie služby

 

413,00

7.7.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017128

správa web stránky

 

100,00

10.7.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017129

tonery

 

226,00

11.7.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017130

poštové služby

 

214,20

13.7.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017131

pripojenie VPN

 

102,00

13.7.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017132

dodávka plynu

 

1275,00

17.7.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017133

zbierka zákonov

 

59,16

14.7.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017134

dodávka pitnej vody

 

1002,71

14.7.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017135

mobilné služby

 

111,96

17.7.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017136

pohonné hmoty

 

60,09

18.7.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017137

dodávka elektrickej energie

 

548,46

25.7.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017138

oprava prístupového zariadenia

 

104,88

25.7.2017

Kelcom International, s.r.o., Čáčov 304 905 01 Senica, IČO 31105742

2017139

hlasové služby

 

90,13

25.7.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017140

webhosting

 

5,94

25.7.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017141

služby PO

 

19,92

25.7.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017142

stravné lístky

Z201540249_Z

1329,94

25.7.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017143

konzultácia k mzdovému programu

 

27,00

26.7.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017144

služby BOZP

 

23,88

1.8.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017145

upratovacie služby

 

413,00

1.8.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017146

čistiace prostriedky

 

180,00

1.8.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017147

hygienické potreby

 

31,02

1.8.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017148

dodávka plynu

 

1275,00

2.8.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017149

služby PO

 

19,92

2.8.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017150

diagnostické prúžky

XI.17

185,90

3.8.2017

FAUNA-FLÓRA s.r.o., Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2017151

pohonné hmoty

 

73,50

4.8.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017152

hlasové služby

 

95,78

9.8.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017153

webhosting

 

5,94

9.8.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017154

poštové služby

 

99,65

11.8.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017155

údržba budovy

XII.17

113,44

11.8.2017

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2017156

pripojenie VPN

 

102,00

14.8.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017157

dodávka pitnej vody

 

1002,71

16.8.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017158

mobilné služby

 

107,13

21.8.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017159

pohonné hmoty

 

93,00

21.8.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017160

zbierka zákonov

 

124,15

21.8.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017161

stravné lístky

Z201540249_Z

879,71

22.8.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017162

oprava kotolne

V.17

200,00

22.8.2017

RUMITT, s.r.o., Račianska 92, Bratislava, IČO 46242619

2017163

správa web stránky

 

100,00

24.8.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017164

tonery

 

68,00

25.8.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017165

služby BOZP

 

23,80

4.9.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017166

dodávka plynu

 

1275,00

4.9.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017167

služby PO

 

19,92

5.9.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017168

upratovacie služby

 

413,00

5.9.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017169

čistiace prostriedky

 

180,00

5.9.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017170

pohonné hmoty

 

61,96

6.9.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017171

hlasové služby

 

78,97

6.9.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017172

webhosting

 

5,94

6.9.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017173

údržba budovy

 

97,15

7.9.2017

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2017174

správa web stránky

 

100,00

8.9.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017175

poštové služby

 

74,25

11.9.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017176

pripojenie VPN

 

102,00

13.9.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017177

dodávka pitnej vody

 

1002,71

18.9.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017178

mobilné služby

 

107,66

19.9.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017179

pohonné hmoty

 

69,61

20.9.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017180

školenie preddavok

 

69,00

23.8.2017

Proeko BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18,Bratislava, IČO 35 900 831

2017181

storno poplatku

 

69,00

23.9.2017

Proeko BA, s.r.o., Strmý vŕšok 18,Bratislava, IČO 35 900 831

2017182

stravné lístky

Z201540249_Z

1130,45

22.9.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017183

školenie

 

54,00

26.8.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017184

oprava osobného auta

14/2017

141,72

28.8.2017

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2017185

zbierka zákonov preddavok

 

60,00

29.8.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017186

školenie

 

30,00

4.10.2017

A-MEDI managment, s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2017187

správa web stránky

 

100,00

2.10.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017188

posúdenie funkčnosti zariadení

 

20,00

2.10.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017189

dodávka plynu

 

1275,00

3.10.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017190

pohonné hmoty

 

81,45

4.10.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017191

služby PO

 

19,92

4.10.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017192

služby BOZP

 

23,88

4.10.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017193

čistiace prostriedky

 

180,00

4.10.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017194

upratovacie služby

 

413,00

4.10.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017195

náustky k Smokerlyzeru

15/2017

61,44

4.10.2017

Intertec, s.r.o., Honská 6, Banská Bystrica, IČO 00692972

2017196

hlasové služby

 

96,10

6.10.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017197

webhosting

 

5,94

6.10.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017198

licencia účtovného programu

 

192,00

9.10.2017

ARKOS spol s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO 35691069

2017199

poštové služby

 

57,80

12.10.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017200

pripojenie VPN

 

102,00

13.10.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017201

dodávka elektrickej energie

 

-256,39

10.10.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017202

revízia komína

 

64,00

10.10.2017

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže,IČO 14092760

2017203

dodávka pitnej vody

 

1002,71

16.10.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017204

mobilné služby

 

109,52

16.10.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017205

kurz vzorkovania pitnej vody

 

200,00

23.10.2017

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, Bratislava, IČO 00419109

2017206

osobné počítače

 

520,01

18.10.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017207

pohonné hmoty

 

107,40

18.10.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017208

stravné lístky

Z201540249_Z

1230,20

25.10.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017209

STN

 

103,20

27.10.2017

Úrad pre normalizáciu Štefanovičova 3, Bratislava, IČO 30810710

2017210

hygienické potreby

17/2017

88,16

2.11.2017

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2017211

dodávka plynu

 

1275,00

2.11.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017212

čistiace prostriedky

 

180,00

3.11.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017213

upratovacie služby

 

413,00

3.11.2017

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017214

služby BOZP

 

23,88

3.11.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017214

služby BOZP

 

23,88

3.11.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017215

služby PO

 

19,92

3.11.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017216

pohonné hmoty

 

97,73

6.11.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017217

webhosting

 

5,94

8.11.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017218

hlasové služby

 

89,82

8.11.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017219

správa web stránky

 

100,00

9.11.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017220

dodávka elektrickej energie

 

166,72

9.11.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017221

školenie

 

39,00

10.11.2017

Asociácia správcov registratúr, M.R.Štefánika 310, Nováky, IČO 37 922190

2017222

poštovné

 

121,60

13.11.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017223

pripojenie VPN

 

102,00

15.11.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017224

dodávka pitnej vody

 

1002,71

16.11.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017225

mobilné služby

 

110,01

16.11.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017226

pohonné hmoty

 

99,92

20.11.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017227

kancelárske potreby

19/2017

191,68

22.11.2017

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2017228

stravné lístky

 

525,33

28.11.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017229

analýza

 

88,50

24.11.2017

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Janoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO

2017230

zbierka zákonov

 

60,00

30.11.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017231

teplomer vpichový

20/2017

25,20

1.12.2017

Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča, IČO36483095

2017232

služby PO

 

19,92

4.12.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017233

dodávka plynu

 

1282

4.12.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017234

licencia mzdového a majetkového programu

 

600,96

5.12.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017235

pohonné hmoty

 

127,6

5.12.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017236

služby BOZP

 

23,88

5.12.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017237

správa web stránky

 

100

6.12.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017238

hlasové služby

 

86,56

6.12.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017239

webhosting

 

5,94

6.12.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017240

dodávka elektrickej energie

 

163,84

11.12.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017241

skartácia archívnych dokumentov

16/2017

36

12.12.2017

OZO-Recycling, s.r.o., Priemyselná 2053, L. Mikuláš, IČO 36380415

2017242

pripojenie VPN

 

102

13.12.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017243

poštové služby

 

179,9

13.12.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017244

poštové služby

 

142,83

13.12.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017214

služby BOZP

 

23,88

3.11.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017215

služby PO

 

19,92

3.11.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017216

pohonné hmoty

 

97,73

6.11.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017217

webhosting

 

5,94

8.11.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017218

hlasové služby

 

89,82

8.11.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017219

správa web stránky

 

100,00

9.11.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017220

dodávka elektrickej energie

 

166,72

9.11.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017221

školenie

 

39,00

10.11.2017

Asociácia správcov registratúr, M.R.Štefánika 310, Nováky, IČO 37 922190

2017222

poštovné

 

121,60

13.11.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017223

pripojenie VPN

 

102,00

15.11.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017224

dodávka pitnej vody

 

1002,71

16.11.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017225

mobilné služby

 

110,01

16.11.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017226

pohonné hmoty

 

99,92

20.11.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017227

kancelárske potreby

19/2017

191,68

22.11.2017

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2017228

stravné lístky

 

525,33

28.11.2017

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2017229

analýza

 

88,50

24.11.2017

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Janoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO

2017230

zbierka zákonov

 

60,00

30.11.2017

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2017231

teplomer vpichový

20/2017

25,20

1.12.2017

Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča, IČO36483095

2017232

služby PO

 

19,92

4.12.2017

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017233

dodávka plynu

 

1282

4.12.2017

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2017234

licencia mzdového a majetkového programu

 

600,96

5.12.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017235

pohonné hmoty

 

127,6

5.12.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017236

služby BOZP

 

23,88

5.12.2017

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017237

správa web stránky

 

100

6.12.2017

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2017238

hlasové služby

 

86,56

6.12.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017239

webhosting

 

5,94

6.12.2017

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017240

dodávka elektrickej energie

 

163,84

11.12.2017

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017241

skartácia archívnych dokumentov

16/2017

36

12.12.2017

OZO-Recycling, s.r.o., Priemyslená 2053, L. Mikuláš, IČO 36380415

2017242

pripojenie VPN

 

102

13.12.2017

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2017243

poštové služby

 

179,9

13.12.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017244

poštové služby

 

142,83

13.12.2017

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017245

fotometer

21/2017

492,34

13.12.2017

ITES Vranov spol, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov nad Topľou, IČO 31680259

2017246

reprezentačné

18/2017

133,2

14.12.2017

Slovenské liečebné kúpele Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO 34144790     

2017247

dodávka pitnej vody

 

1002,71

18.12.2017

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2017248

mobilné služby

 

110,01

18.12.2017

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2017249

pohonné hmoty

 

113,94

19.12.2017

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2017250

školenie

 

54

19.12.2017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2017251

osobný počítač

32/2017

260

20.12.2017

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2017252

kancelárske potreby

31/2017

245,5

27.12.2017

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2017253

hygienické potreby

 

12

3.1.2018

SEMIS TRADE, s.r.o., Čáčov 309, IČO 36272396

2017254

služby PO

 

19,92

3.1.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2017255

hlasové služby

 

86,63

5.1.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2017256

služby BOZP

 

23,88

9.1.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2017257

poštové služby

 

138,8

11.1.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2017258

dodávka elektrickej energie

 

165,57

12.1.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2017259

dodávka plynu

 

1122,63

17.1.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1

oprava auta SE 836 CG

50 €

13.2.2017

Jaroslav Rúžička J.R Servis, Železničná , Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

2

kancelárske potreby

220 €

1.3.2017

ADIS Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

3

storno

 

 

 

Ing. Ondrej Máčlaka

 

4

oprava žalúzii + sieťky proti hmyzu

150 €

2.3.2017

Miroslav Včelka, Hviezdoslavova 438, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

5

revízia tlakových nádob

200 €

10.3.2017

Rumitt, s.r.o., Račianska 92, Bratislava

Ing. Ondrej Máčlaka

 

6

kontrola a oprava strechy

200 €

14.3.2017

OSBD, Štefánikova ul. Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

7

STN

25 €

19.4.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Ing. Ondrej Máčlaka

 

8

oprava osobného auta

200 €

20.4.2017

AUTOKELLY Autoservis Motorsport, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

9

storno

 

 

 

Ing. Ondrej Máčlaka

 

10

storno

 

 

 

Ing. Ondrej Máčlaka

 

11

diagnostické prúžky

100 €

19.7.2017

Fauna-Flóra, Okružná 33, Zvolen

Ing. Ondrej Máčlaka

 

12

oprava sociálnych zariadení

200 €

3.8.2017

OSBD, Štefánikova ul. Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

13

storno

 

 

 

Ing. Ondrej Máčlaka

 

14

výmena oleja SE 836 CG

50 €

12.9.2017

Jaroslav Rúžička J.R Servis, Železničná , Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

15

vzorkovacie nástavce

50 €

29.9.2017

Intertec, s.r.o. Čs. armády 6, B. Bystrica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

16

skartácia dokumentov

100 €

19.10.2017

OZO-Recykling, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Ing. Ondrej Máčlaka

 

17

hygienické potreby

80 €

27.10.2017

ADIS Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

18

STN

100 €

24.10.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Ing. Ondrej Máčlaka

 

19

kancelárske potreby

250 €

16.11.2017

ADIS Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

20

teplomer vpichový

23 €

21.11.2017

FISHER Slovakia, Mäsiarska 13, Levoča

Ing. Ondrej Máčlaka

 

21

fotometer a reagenty

500 €

11.12.2017

ITES Vranov,Čemerianska137, Vranov n. Topľou

Ing. Ondrej Máčlaka

 

22

storno

 

 

 

Ing. Ondrej Máčlaka

 

23

kancelársky papier

246 €

21.12.2017

ADIS Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

24

nákup osobného počítača

260 €

21.12.2017

ATIS- Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Ondrej Máčlaka

 

25

oprava kanalizačnej prípojky

2 500 €

18.12.2017

Palkovič-SK, s.r.o, Hlboké 244

Ing. Ondrej Máčlaka