Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

 

 

Rok 2020

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2020001

Stravné lístky

 

1646,06

2.1.2020

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2020002

Mobilný telefón

 

200,00

7.1.2020

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2020003

Tonery

 

148,39

9.1.2020

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2020004

Office 2013 Home and Businnes

2/2020

339,96

9.1.2020

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2020005

Mandátny certifikát

1/2020

36,00

10.1.2020

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2020006

Predplatné

 

69,00

13.1.2020

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2020007

Telefónne poplatky

 

78,87

14.1.2020

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2020008

Dodávka plynu

 

1331,00

15.1.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020009

Pripojenie VPN

 

102,00

15.1.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020010

Tonery

 

49,99

16.1.2020

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2020011

Pohonné hmoty

 

41,60

20.1.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020012

Správa web stránky

 

100,00

20.1.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020013

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

20.1.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2012014

Toner

 

25,00

21.1.2020

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2020015

Oprava audiovrátnika

 

114,84

22.1.2020

Kelcom International spol. s r.o., Čáčovská cesta 5404/7 Senica ,IČO 31105742

2020016

Skener

5/2020

83,50

27.1.2020

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2020017

Stravné lístky

 

1567,68

27.1.2020

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2020018

Služby WINASU

 

119,50

29.1.2020

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice, IČO 00162957

2020019

Kryt na mobilný telefón

 

29,99

3.2.2020

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2020020

Služby BOZP

 

23,88

31.1.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020021

Toner

 

39,00

31.1.2020

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2020022

Dodávka plynu

 

1331,00

4.2.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020023

Služby PO

 

19,92

4.2.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020024

Pohonné hmoty

 

159,20

5.2.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020025

Predplatné

 

10,00

6.2.2020

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2020026

Školenie VEMA

 

54,00

6.2.2020

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2020027

Webhosting

 

5,94

6.2.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020028

Telefónne poplatky

 

163,44

6.2.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020029

Elektrická energia

 

223,19

7.2.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020030

Predplatné

 

33,00

7.2.2020

IbSolve, s.r.o. Terchovská 16/2552 Košice, IČO 48175307

2020031

Telefónne poplatky

 

65,62

12.2.2020

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2020032

Poštové služby

 

140,40

12.2.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020033

Kalibrácia teplomerov

4/2020

124,32

12.2.2020

Technický skúšobný ústav Piešťany, Krajinská cesta 2929/9, IČO 00057380

2020034

Testovacie prúžky na dusitany

8/2020

70,18

15.2.2020

Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča 054 01, IČO 36483095

2020035

Pohonné hmoty

 

70,07

19.2.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020036

Konferenčný poplatok

 

140,00

21.2.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda A. Hlinku 2 Nitra, IČO 00397482

2020037

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

24.2.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020038

Pripojenie VPN

 

102,00

24.2.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020039

Kancelárske potreby

7/2020

178,52

25.2.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020040

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

25.2.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020041

Správa web stránky

 

100,00

25.2.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020042

Stravné lístky

 

1646,06

25.2.2020

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2020043

Testovacie prúžky na dusitany

8/2020

32,34

2.3.2020

Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča 054 01, IČO 36483095

2020044

Služby PO

 

19,92

3.3.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020045

Dodávka plynu

 

1331,00

3.3.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020046

Energetický certifikát

6/2020

780,00

4.3.2020

Loira s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2159/2 Topoľčany, IČO 46344519

2020047

Pohonné hmoty

 

180,73

4.3.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020048

Elektrická energia

 

193,55

6.3.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020049

Služby BOZP

 

23,88

9.3.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020050

Webhosting

 

5,94

9.3.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020051

Telefónne poplatky

 

183,29

9.3.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020052

Revízia hasiacich prístrojov

10/2020

174,36

11.3.2020

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2020053

Poštové služby

 

191,33

11.3.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020054

Diagnostiká

13/2020

56,50

11.3.2020

INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95 Poprad, IČO 36449814

2020055

Turbínkové snímače

12/2020

150,00

11.3.2020

Ferdinand Menzl, s.r.o., Lomonosovova 6,91708 Trnava, IČO 00588415

2020056

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

13.3.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020057

Pripojenie VPN

 

102,00

16.3.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020058

Ochranné pracovné pomôcky

14/2020

150,00

18.3.2020

BT DOMINIK s.r.o., Mikovíniho 2/A, Trnava, IČO 36747050

2020059

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

19.3.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020060

Správa web stránky

 

100,00

19.3.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020061

Pohonné hmoty

 

68,80

19.3.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020062

EPI - právny systém predplatné

 

176,40

19.3.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2020063

Ochranné pracovné pomôcky

16/2020

300,00

23.3.2020

BT DOMINIK s.r.o., Mikovíniho 2/A, Trnava, IČO 36747050

2020064

Stravné lístky

 

1600,96

24.3.2020

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2020065

Telefónne poplatky

 

65,16

26.3.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020066

Služby BOZP

 

23,88

31.3.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020067

Čistiace prostriedky

18/2020

92,96

31.3.2020

Emil Krajčík s.r.o., Dlhá 1424/47 Senica, IČO 36246204

2020068

Hygienické potreby

17/2020

108,76

30.3.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020069

Zbierky zákonov II. Preddavok

 

84,00

3.4.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2020070

Kontrola internetového pripojenia

11/2020

25,00

1.4.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020071

Dezinfekčné gély

19/2020

75,00

2.4.2020

LEKDIX, s.r.o., Športová 5279/33 Senica, IČO 47887613

2020072

Služby PO

 

19,92

2.4.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020073

Dodávka plynu

 

1331,00

2.4.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020074

Pohonné hmoty

 

126,95

6.4.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020075

Telefónne poplatky

 

306,83

7.4.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020076

Elektrická energia

 

185,80

8.4.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020077

Webhosting

 

5,94

8.7.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020078

Vrátené stravné lístky

 

-269,10

8.4.2020

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2020079

Telefónne poplatky

 

68,78

14.4.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020080

Poštové služby

 

234,05

14.4.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020081

Pripojenie VPN

 

102,00

16.4.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020082

Oprava motorového vozidla

20/2020

475,00

17.4.2020

Štefan Križan - autoservis, Prietrž 43, IČO 34736590

2020083

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

22.4.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020084

Správa web stránky

 

100,00

22.4.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO

2020085

Oprava osobného auta

21/2020

102,07

23.4.2020

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2020086

Tonery

 

534,00

23.4.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020087

Stravné lístky

 

1520,91

28.4.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020088

Vodné, stočné, zrážková voda

 

916,86

29.4.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020089

Tonery

 

147,29

30.4.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020090

Služby PO

 

19,92

4.5.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020091

Predplatné

 

83,51

6.5.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2020092

Služby BOZP

 

23,88

5.5.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020093

Dodávka plynu

 

1331,00

5.5.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020094

Telefónne poplatky

 

274,88

5.5.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020095

Pohonné hmoty

 

171,82

5.5.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020096

Vodné, stočné, zrážková voda

 

659,78

6.5.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020097

Webhosting

 

5,94

7.5.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020098

Elektrická energia

 

174,31

11.5.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020099

Telefónne poplatky

 

68,70

13.5.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020100

Poštové služby

 

332,60

13.5.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020101

Pripojenie VPN

 

102,00

14.5.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020102

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

14.5.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020103

Pohonné hmoty

 

77,55

19.5.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020104

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

19.5.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2020105

Správa web stránky

 

100,00

19.5.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2020106

Predplatné

 

108,00

25.5.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2020107

Stravné lístky

 

1761,06

22.5.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020108

Plnenie klimatizácie mot. vozidiel

23/2020

330,00

27.5.2020

Štefan Križan - autoservis, Prietrž 43, IČO 34736590

2020109

Služby PO

 

19,92

2.6.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020110

Dodávka plynu

 

1331,00

2.6.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020111

Tonery

 

175,58

3.6.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020112

Služby BOZP

 

23,88

4.6.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020113

Pohonné hmoty

 

109,91

4.6.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020114

Telefónne poplatky

 

303,74

5.6.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020115

Elektrická energia

 

173,99

8.6.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020116

Webhosting

 

29,84

7.5.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020117

Poštové služby

 

162,75

10.6.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020118

Telefónne poplatky

 

64,98

15.6.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020119

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.6.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020120

Pripojenie VPN

 

102,00

16.6.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020121

Pohonné hmoty

 

44,68

18.6.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020122

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

22.6.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2020123

Správa web stránky

 

100,00

22.6.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2020124

Vodoinštalačné práce

26/2020

350,00

22.6.2020

Perička Štefan, Častkov 52, IČO 17720150

2020125

Stravné lístky

 

1801,08

24.6.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020126

Služby BOZP

 

23,88

30.6.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020127

Oprava motorového vozidla

25/2020

70,50

30.6.2020

MOTORSPORT SENICA, s.r.o., Hurbanova 1410/46 Senica, IČO 36223638

2020128

Kontrola čistenie komína

 

64,00

30.6.2020

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379 Šaštín Stráže, IČO 14092760

2020129

Služby PO

 

19,92

1.7.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020130

Dodávka plynu

 

1331,00

3.7.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020131

Pohonné hmoty

 

214,42

6.7.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020132

Elektrická energia

 

174,31

7.7.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020133

Orez, nakládka a odvoz zelene

24/2020

450,29

6.7.2020

Technické služby Senica a.s., Železničná 465 Senica, IČO 36228443

2020134

Telefónne poplatky

 

227,26

7.7.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020135

Webhosting

 

5,94

9.7.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020136

Poštové služby

 

160,30

13.7.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020137

Vysávač

29/2020

99,99

13.7.2020

FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18 Bratislava, IČO 35712783

2020138

Oprava strechy

27/2020

196,37

10.7.2020

Technické služby Senica a.s., Železničná 465 Senica, IČO 36228443

2020139

Telefónne poplatky

 

76,45

13.7.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020140

Pripojenie VPN

30/2020

168,00

15.7.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020141

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.7.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2020142

Oprava motorového vozidla

28/2020

330,00

20.7.2020

Štefan Križan - autoservis, Prietrž 43, IČO 34736590

2020143

Pohonné hmoty

 

78,00

20.7.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020144

Oprava elektroinštalácie

 

34,63

21.7.2020

Bytservis-UM s.r.o. Robotnícka 56 Senica, IČO 34101918

2020145

Ochranné pracovné pomôcky

31/2020

186,00

22.7.2020

STRONG LIFE s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice, IČO 45513023

2020146

Správa web stránky

 

100,00

23.7.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2020147

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

23.7.2020

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2020148

Predplatné

 

108,00

30.7.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2020149

Služby BOZP

 

23,88

31.7.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020150

Stravné lístky

 

1480,89

29.7.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020151

Pohonné hmoty

 

177,83

4.8.2020

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2020152

Dodávka plynu

 

1331

4.8.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020153

Služby PO

 

19,92

5.8.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020154

Telefónne poplatky

 

242,23

6.8.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020155

Elektrická energia

 

132,89

7.8.2020

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2020156

Hygienické potreby

32/2020

137,26

10.8.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020157

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

12.8.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020158

Poštové služby

 

242,40

12.8.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020159

Telefónne poplatky

 

79,22

13.8.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020160

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

13.8.2020

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2020161

Pripojenie VPN

 

168,00

14.8.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020162

Čistenie kanalizácie

33/2020

720,00

19.8.2020

PK-krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37A Senec, IČO 50107364

2020163

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

21.8.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020164

Správa web stránky

 

100,00

21.8.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020165

Časové pečiatky

 

60,00

21.8.2020

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2020166

Predplatné

 

124,15

25.8.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, žilina, IČO 31592503

2020167

Stravné lístky

 

1200,72

2.9.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020168

Pohonné hmoty

 

32,40

2.8.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020169

Výkon BOZP

 

23,88

3.8.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020170

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

3.8.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020171

Dodávka plynu

 

1331,00

3.9.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava,IČO 35815256

2020172

Pohonné hmoty

 

178,75

4.9.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020173

Telefónne poplatky

 

267,58

9.9.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020174

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

9.9.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020175

Elektrická energia

 

134,84

8.9.2020

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2020176

Tonery

 

329,68

8.9.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020177

Predplatné

 

57,60

11.9.2020

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 Bratislava, IČO 35730129

2020178

Poštové služby

 

495,80

11.9.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020179

Telefónne poplatky

 

99,64

14.9.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020180

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

16.9.2020

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2020181

Oprava motorového vozidla

34/2020

185,00

16.9.2020

Štefan Križan - autoservis, Prietrž 43, IČO 34736590

2020182

Kancelárske potreby

35/2020

197,69

17.9.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020183

Pohonné hmoty

 

43,97

21.9.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020184

Pripojenie VPN

 

168,00

17.9.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020185

Ochranné rúška

 

147,42

24.9.2020

Vivantis a.s., Školní náměstí 14 Chrudim, IČO 25977687

2020186

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

28.9.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020187

Správa web stránky

 

100,00

28.9.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020188

Stravné lístky

 

1360,82

28.9.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020189

Výkon BOZP

 

23,88

29.9.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020190

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

1.10.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020190

Dodávka plynu

 

1331,00

2.10.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020191

Telefónne poplatky

 

652,21

5.10.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020192

Elektrická energia

 

142,28

7.10.2020

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2020193

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

8.10.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020194

Update programového vybavenia

 

192,00

9.10.2020

ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26 Bratislava, IČO 35691069

2020195

Pohonné hmoty

 

255,69

9.10.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020196

Hygienické potreby

 

173,86

12.10.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020197

Poštové služby

 

2202,40

12.10.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020198

Telefónne poplatky

 

189,15

13.10.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020199

Pripojenie VPN

 

168,00

14.10.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020200

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.10.2020

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2020201

Pohonné hmoty

 

28,37

19.10.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020202

Tlačiarne

36/2020

259,99

20.10.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020203

Výpočtová technika

36/2020

2040,01

20.10.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020204

Tonery

 

186,37

20.10.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020205

Tlačivá

38/2020

235,30

20.10.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020206

Office 2013 Home and Businnes

37/2020

241,62

27.10.2020

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2020207

Zbierky zákonov

 

108,00

29.10.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2020208

Stravné lístky

 

1600,96

27.10.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020209

Správa web stránky

 

100,00

30.10.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020210

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

30.10.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020211

Výpočtová technika

 

1093,99

30.10.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020212

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

3.11.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020213

Výkon BOZP

 

23,88

3.11.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020214

Dodávka plynu

 

1331,00

3.11.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020215

Pohonné hmoty

 

240,03

3.11.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020216

Papier

 

142,50

4.11.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020217

Telefónne poplatky

 

746,86

5.11.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020218

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

6.11.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020219

Elektrická energia

 

224,81

6.11.2020

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2020220

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

12.8.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020221

Tonery

 

548,00

6.11.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020222

Tonery

 

159,08

11.11.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020223

Poštové služby

 

2 150,15

11.11.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020224

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

13.11.2020

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2020225

Telefónne poplatky

 

210,03

13.11.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020226

Pripojenie VPN

 

168,00

16.11.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020227

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

19.11.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020228

Správa web stránky

 

100,00

19.11.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020229

Oprava motorových vozidiel

39/2020

193,00

20.11.2020

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2020230

Kancelárske potreby

40/2020

382,30

25.11.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020231

Tonery

 

227,87

25.11.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020232

Ochranné pracovné pomôcky

41/2020

90,00

27.11.2020

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2020233

Stravné lístky

 

1524,91

1.12.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020234

Dodávka plynu

 

1 113,00

3.12.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2020235

Pohonné hmoty

 

126,24

3.12.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020236

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

4.12.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020237

Výkon BOZP

 

23,88

4.12.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020238

Elektrická energia

 

231,59

7.12.2020

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2020239

Telefónne poplatky

 

318,28

7.12.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020240

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

8.12.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020241

Aktualizácia softwéru

 

728,88

8.12.2020

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2020242

Obálky

 

92,80

9.12.2020

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2020243

Poštové služby

 

2 108,90

10.12.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020244

Telefónne poplatky

 

129,20

14.12.2020

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2020245

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.12.2020

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2020246

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.12.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020247

Správa web stránky

 

100,00

18.12.2020

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2020248

Ochranné pracovné pomôcky

42/2020

2094,00

18.12.2020

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2020249

Čistenie kanalizácie

 

120,00

15.12.2019

Lukáš Bakan, Piesočná 1389 Šaštín Stráže, IČO 46695842

2020250

Pripojenie VPN

 

168,00

17.12.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2020251

Ochranné pracovné pomôcky

 

406,00

17.12.2020

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2020252

Pohonné hmoty

 

32,78

17.12.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020253

Výkon BOZP

 

23,88

22.12.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2020254

Predplatné

 

59,28

22.12.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020255

Tonery

 

346,78

22.12.2020

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2020256

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

5.1.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2020257

Pohonné hmoty

 

94,11

7.1.2021

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2020258

Telefónne poplatky

 

375,91

4.1.2021

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2020259

Elektrická energia

 

252,46

12.1.2021

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2020260

Vyúčtovanie Zb. zákonov

 

117,93

12.1.2021

FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18 Bratislava, IČO 35712783

2020261

Poštové služby

 

1 672,80

14.1.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2020262

Vyúčtovanie dodávky plynu

 

985,80

15.1.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

 

Objednávky:                                                                

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1/2020

mandátny certifikát

170 €

2.1.2020

Disig, a.s. ,Záhradnícka 151, Bratislava

Ing. Šarabok

nie

2/2020

kancelársky softvér

340 €

3.1.2020

RA Software, Nové Sady 2, Brno

Ing. Šarabok

nie

3/2020

VPN pripojenie 1.-6.

612 €

8.1.2020

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava

Ing. Šarabok

nie

4/2020

kalibrovanie meradiel

110 €

15.1.2020

TSÚ Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany

Ing. Šarabok

nie

5/2020

skener Canon

80 €

24.1.2020

Alza.sk s. r. o., Bottova 7, Bratislava

Ing. Šarabok

nie

6/2020

energetický certifikát budovy

780 €

31.1.2020

Loira, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 2159, Topoľčany

Ing. Šarabok

nie

7/2020

kancelárske potreby

100 €

31.1.2020

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Šarabok

nie

8/2020

testovacie prúžky

90 €

7.2.2020

FISHER Slovakia, spol. s r.o, Mäsiarska 13, Levoča

Ing. Šarabok

nie

9/2020

školenie

300 €

20.2.2020

Červený kríž, Kalinčiakova ul, Senica

Ing. Šarabok

nie

10/2020

revízia hasiacich prístrojov

180 €

20.2.2020

PYROTEAM Group, s.r.o, Beňovského 5387/3, Senica

Ing. Šarabok

nie

11/2020

kontrola pripojenia

150 €

6.3.2020

ATIS – Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Šarabok

nie

12/2020

turbínkový snímač k spirometru

150 €

9.3.2020

Ferdinand Menzl, lekárska technika spol. s r.o. Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Ing. Šarabok

nie

13/2020

diagnostické prúžky

200 €

9.3.2020

INTES Poprad, Nám. Sv. Egídia, Poprad

Ing. Šarabok

nie

14/2020

ochranné rúška látkové

150 €

16.3.2020

BT Dominik, Mikovíniho 2/A Trnava 917 01

Ing. Šarabok

nie

15/2020

jednorazové rukavice

2 €

19.3.2020

Pavol Jurkovič - CAMMINO Kolónia 1483/80, 905 01 Senica

Ing. Šarabok

nie

16/2020

ochranné rúška látkové

300 €

19.3.2020

BT Dominik, Mikovíniho 2/A Trnava 917 01

Ing. Šarabok

nie

17/2020

hygienické potreby

160 €

26.3.2020

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa, Senica

Ing. Šarabok

nie

18/2020

hygienické potreby

100 €

30.3.2020

Emil Krajčík s.r.o., Dlhá ul1424/47, Senica

Ing. Šarabok

nie

19/2020

dezinfekčný gél

75 €

1.4.2020

Lekáreň Eurodom, Hviezdoslavova309, Senica

Ing. Šarabok

nie

20/2020

oprava auta VW Golf + výmena pneu

150 €

6.4.2020

Autokrižan, s.r.o. Prietrž

Ing. Šarabok

nie

21/2020

oprava auta Škoda Fabia

150 €

6.4.2020

J.R. Servis, Železničná 1530, Senica

Ing. Šarabok

nie

22/2020

pripojenie do siete MPLS

168 €

14.4.2020

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

Ing. Šarabok

nie

23/2020

výmena chladiacej zmesi 3 osobné autá

300 €

11.5.2020

Autokrižan, s.r.o. Prietrž

Ing. Šarabok

nie

24/2020

Úprava a orez zelene na pozemku RÚVZ

300 €

4.6.2020

Technické služby, a.s. Železničná 465, 905 01 Senica

Ing. Šarabok

nie

25/2020

Výmena pneu

50 €

9.6.2020

Autokelly ,Hurbanova ul. 2941/40A Senica

Ing. Sukup

nie

26/2020

výmena a oprava pisoárov

150 €

17.6.2020

Štefan Perička,Častkov52

Ing. Šarabok

nie

27/2020

prenájom plošiny a pomocné práce - podbitie strechy

200 €

30.6.2020

Technické služby, a.s. Železničná 465, 905 01 Senica

Ing. Šarabok

nie

28/2020

výmena oleja a filtrov

300 €

8.7.2020

Autokrižan, s.r.o. Prietrž č.43

Ing. Šarabok

nie

29/2020

vysávač podlahový

120 €

10.7.2020

Planeo elektro, Family Centrum, Obchodná ul, Senica

Ing. Šarabok

nie

30/2020

časové pečiatky

100 €

21.7.2020

Disig,a.s.Záhradnícka151, Bratislava

Ing. Šarabok

nie

31/2020

jednorazové rúško a rukavice

160 €

21.7.2020

Strong LIFE, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice

Ing. Šarabok

nie

32/2020

hygienické potreby

200 €

30.7.2020

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica

Ing. Šarabok

nie

34/2020

príprava auta na STK a jej zabezpečenie

200 €

2.9.2020

Autokrižan, s.r.o. Prietrž 43  IČO 34736590

Ing. Šarabok

nie

35/2020

kancelárske potreby

200 €

16.9.2020

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica IČO 34736859

Ing. Šarabok

nie

36/2020

výpočtová technika

2 370 €

19.10.2020

ATIS-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61,Senica,IČO 11838132

Ing. Šarabok

nie

37/2020

kancelársky softvér

250 €

21.10.2020

RA Software,Nové Sady 2,Brnoo,IČO 04885414

Ing. Šarabok

nie

38/2020

kancelárske potreby

200 €

21.10.2020

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica IČO 34736859

Ing. Šarabok

nie

39/2020

výmena pneu a oleja na 2 os. autách

200 €

9.11.2020

Autokrižan, s.r.o. Prietrž 43  IČO 34736590

Ing. Šarabok

nie

40/2020

kancelárske potreby

200 €

16.9.2020

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica IČO 34736859

Ing. Šarabok

nie

41/2020

latexové rukavice

90 €

26.11.2020

Pavol Jurkovič-Cammino, Kolónia 1483, Senica, IČO 34474951

Ing. Šarabok

nie

42/2020

ochranné pracovné pomôcky

2 100 €

17.12.2020

PRO-NIK,s.r.o. Clementisova 39, Nitra, IČO 46239308

Ing. Šarabok

nie