hlava

Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

 

Rok 2021

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2021001

Webhosting

 

5,94

8.1.2021

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021002

Stravné lístky

 

1721,03

8.1.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021003

Mandátny certifikát, čítačka, karta

1/2021

92,00

11.1.2021

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2021004

Výpočtová technika

2/2021

1 214,60

12.1.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021005

Hygienické potreby, papier

3/2021

382,13

13.1.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021006

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

14.1.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021007

Mandátny certifikát

 

36,00

15.1.2021

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2021008

Office 2013 Home and Business

 

109,98

20.1.2021

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2021009

Predplatné Mzdové centrum

 

291,00

20.1.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021010

Telefónne poplatky

 

173,67

15.1.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021011

Tonery

 

118,19

15.1.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021012

Dodávka plynu

 

1423,00

18.1.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021013

Pohonné hmoty

 

36,24

20.1.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021014

Stravné lístky

 

1 600,96

26.1.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021015

Predplatné Vestník MZ SR

 

69,00

21.1.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021016

Administratívny systém

 

119,50

28.1.2021

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice, IČO 00162957

2021017

Testovacie prúžky

 

330,00

27.1.2021

JK - TRADING, spol. s r.o., Dlhá 1264/43 Bratislava, IČO 31356656

2021018

Služby WINASU

 

119,50

29.1.2020

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice, IČO 00162957

2021019

Seminár

 

54,00

29.1.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021020

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

1.2.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021021

Správa web stránky

 

100,00

1.2.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021022

Služby PO

 

19,92

02.02.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021023

Služby BOZP

 

23,88

02.02.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021024

Dodávka plynu

 

1 423,00

02.02.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021025

Pohonné hmoty

 

138,73

04.02.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021026

Elektrická energia

 

207,20

05.02.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021027

Telefónne poplatky

 

256,44

05.02.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021028

Webhosting

 

5,94

08.02.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021029

Poštové služby

 

53,15

10.02.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021030

Telefónne poplatky

 

109,98

15.02.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021031

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.02.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021032

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

16.02.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021033

Pohonné hmoty

 

38,31

18.02.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021034

Ochranné pracovné pomôcky

7/2021

85,00

18.02.2021

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2021035

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.02.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2021036

Správa web stránky

 

100,00

18.02.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2021037

Stravné lístky

 

1921,15

18.02.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021038

Tonery, kábel

8/2021

786,88

19.02.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021039

Bezpečnostná dokumentácia

 

400,00

23.02.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO 36616699

2021040

Služby BOZP

 

23,88

01.03.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021041

Dodávka plynu

 

1423,00

02.03.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021042

Služby PO

 

19,92

04.03.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021043

Pohonné hmoty

 

138,73

04.03.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021044

Toner

 

15,00

05.03.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021045

Elektrická energia

 

194,35

05.03.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021046

Telefónne poplatky

 

289,97

05.03.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021047

Kancelárske kreslá

9/2021

115,00

08.03.2021

Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

2021048

Webhosting

 

5,94

09.03.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021049

Revízia hasiacich prístrojov

 

174,72

10.03.2020

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2021050

Office 2013 Home and Business

 

83,56

10.03.2021

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2021051

Poštové služby

 

65,05

11.03.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021052

Telefónne poplatky

 

109,98

15.03.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021053

Vodné, stočné, zrážková voda

 

896,88

15.03.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021054

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

16.03.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021055

Predplatné

 

176,40

22.03.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021056

Pohonné hmoty

 

36,78

18.03.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021057

Tonery

 

177,29

23.03.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021058

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

23.03.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021059

Správa web stránky

 

100,00

23.03.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021060

Oprava motorového vozidla

10/2021

150,00

29.03.2020

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021061

Stravné lístky

 

599,82

29.03.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021062

Predplatné

 

21,60

29.03.2021

IbSolve, s.r.o., Terchovská 16/2652, Košice, IČO 48175307

2021063

Služby BOZP

 

23,88

30.03.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021064

Dodávka plynu

 

1423,00

06.04.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021065

Služby PO

 

19,92

07.04.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021066

Telefónne poplatky

 

263,47

07.04.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021067

Webhosting

 

5,94

08.04.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021068

Pohonné hmoty

 

152,47

08.04.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021069

Webinár PAM

 

42,00

08.04.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021070

Elektrická energia

 

194,35

12.04.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021071

Telefónne poplatky

 

149,76

12.04.2021

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2021072

Poštové poplatky

 

59,95

13.04.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021073

Pripojenie VPN

4/2021

168,00

15.04.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021074

Čistiace prostriedky

12/2021

120,00

15.04.2021

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica, IČO 34474951

2021075

Predplatné

 

10,00

19.04.2021

V Obzor , s.r.o. Špitálska 35 Bratislava, IČO 35708956

2021076

Pohonné hmoty

 

40,71

19.04.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021077

Hygienické potreby, pečiatka

11/2021

103,06

19.04.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021078

Licencie ESET

 

792,00

20.04.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021079

Predplatné

 

100,80

23.04.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021080

Tonery

 

111,38

23.04.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021081

Stravné lístky

 

719,78

27.04.2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2021082

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

27.04.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021083

Správa web stránky

 

100,00

27.04.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021084

Vyúčtovanie vodného a stočného

 

-642,23

27.04.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021085

Tonery

 

141,60

30.04.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021086

Služby BOZP

 

23,88

03.05.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021087

Predplatné

 

83,51

05.05.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021088

Služby PO

 

19,92

05.05.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021089

Dodávka plynu

 

1423,00

05.05.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021090

Telefónne poplatky

 

244,40

05.05.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021091

Webhosting

 

5,94

06.05.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021092

Pohonné hmoty

 

187,42

06.05.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021093

Elektrická energia

 

179,71

07.05.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021094

Tonery

 

176,00

07.05.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021095

Wifi Router

 

30,00

07.05.2021

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2021096

Poštové služby

 

78,60

11.05.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021097

Oprava kanalizácie

 

683,69

12.05.2021

ŠIMLINGER, spol. s r.o., Sobotište 458, IČO 34417141

2021098

Výmena hydrantových ventilov

 

105,55

12.05.2021

ŠIMLINGER, spol. s r.o., Sobotište 458, IČO 34417141

2021099

Telefónne poplatky

 

124,99

13.05.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021100

Vodné, stočné, zrážková voda

 

996,83

13.05.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021101

Pripojenie VPN

 

168,00

14.05.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021102

Nábytok

13/2021

181,00

19.05.2021

Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

2021103

Pohonné hmoty

 

76,99

19.05.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021104

Vyúčtovanie vodného a stočného

 

1377,01

23.04.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021105

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

24.05.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021106

Správa web stránky

 

100,00

24.05.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021107

Stravné lístky

 

1119,66

26.05.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021108

Tlačiarne

 

204,00

26.05.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021109

Služby PO

 

19,92

02.06.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021110

Dodávka plynu

 

1423,00

02.06.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021111

Služby BOZP

 

23,88

04.06.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021112

Údržba audiovrátnika

 

74,00

04.06.2021

KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o., Čáčovská cesta 5404/7 Senica, IČO 31105742

2021113

Pohonné hmoty

 

158,78

04.06.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021114

Telefónne poplatky

 

248,98

05.06.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021115

Vrátené predplatné

 

-21,60

19.05.2021

IbSolve, s.r.o., Terchovská 16/2652, Košice, IČO 48175307

2021116

Predplatné

 

19,80

19.05.2021

IbSolve, s.r.o., Terchovská 16/2652, Košice, IČO 48175307

2021117

Webhosting

 

29,84

08.06.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021118

Elektrická energia

 

183,32

08.06.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021119

Poštové služby

 

128,70

10.06.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021120

Telefónne poplatky

 

124,99

14.06.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021121

Utierky, papier

14/2021

247,96

14.06.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021122

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.06.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021123

Zbierky zákonov

 

108,00

15.06.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021124

Pripojenie VPN

0,00

168,00

16.06.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021125

Pohonné hmoty

 

94,48

21.06.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021126

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

22.06.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021127

Správa web stránky

 

100,00

22.06.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021128

Tonery

 

177,29

23.06.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021129

Výpočtová technika

15/2021

848,20

23.06.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021130

Čistenie a dezinfekcia povaly

 

2364,00

23.06.2021

Karol Bäuml-CHEMIKO, Fučíkova 1189/28 Holíč, IČO 35495545

2021131

Online seminár

 

84,00

29.07.2021

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229

2021132

Online seminár

 

42,00

30.06.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021133

Tonery

 

240,00

28.06.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021134

Služby PO

 

19,92

02.07.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021135

Dodávka plynu

 

1423,00

02.07.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021136

Služby BOZP

 

23,88

06.07.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021137

Telefónne poplatky

 

241,56

06.07.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021138

Pohonné hmoty

 

286,66

06.07.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021139

Webhosting

 

5,94

09.07.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021140

Elektrická energia

 

165,25

09.07.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021141

Telefónne poplatky

 

125,49

12.07.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021142

Poštové služby

 

150,25

12.07.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021143

Pripojenie VPN

17/2021

168,00

14.07.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021144

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.07.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021145

Oprava motorového vozidla

16/2021

445,00

16.07.2021

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021146

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

21.07.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021147

Správa web stránky

 

100,00

21.07.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021148

Pohonné hmoty

 

110,53

21.07.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021149

Stravné lístky

 

799,76

28.07.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021150

Tonery

 

32,80

28.07.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021151

Stravné lístky

 

999,70

29.07.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021152

Služby BOZP

 

23,88

03.08.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021153

Služby PO

 

19,92

03.08.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021154

Dodávka plynu

 

1423,00

03.08.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021155

Telefónne poplatky

 

239,63

04.08.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021156

Pohonné hmoty

 

162,96

04.08.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021157

Office 2013 Home and Businnes

 

56,50

05.08.2021

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2021158

Webhosting

 

5,94

06.08.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021159

Elektrická energia

 

163,98

06.08.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021160

Zbierky zákonov

 

124,15

11.08.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021161

Poštové služby

 

119,50

11.08.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021162

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

13.08.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021163

Telefónne poplatky

 

129,83

13.08.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021164

Pripojenie VPN

17/2021

168,00

16.08.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021165

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

17.08.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021166

Správa web stránky

 

100,00

17.08.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021167

Pohonné hmoty

 

116,42

17.08.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021168

Časové pečiatky

18/2021

60,00

24.08.2021

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2021169

Seminár

 

55,00

27.08.2021

A-Medi Management s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2021170

Seminár

 

45,00

27.08.2021

A-Medi Management s.r.o., Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2021171

Stravné lístky

 

799,76

30.08.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021172

Služby BOZP

 

23,88

30.08.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021173

Toner

 

21,00

02.09.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021174

Sieťový switch

 

21,00

02.09.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021175

Zbierky zákonov r. 2022

 

108,00

06.09.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021176

Predplatné

 

72,00

07.09.2021

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 Bratislava, IČO 35730129

2021177

Služby PO

 

19,92

07.09.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021178

Podpora schvalovania MOM

19/2021

2250,00

07.09.2021

Crystal Consulting, s.r.o. Jilemnického 3 Trenčín, IČO 35788402

2021179

Dodávka plynu

 

1423,00

07.09.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021180

Pohonné hmoty

 

315,29

07.09.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021181

Telefónne poplatky

 

242,40

07.09.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021182

Webhosting

 

5,94

08.09.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021183

Elektrická energia

 

169,98

08.09.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021184

Poštové služby

 

123,30

10.09.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021185

Telefónne poplatky

 

124,99

13.09.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021186

Pripojenie VPN

17/2021

168,00

16.09.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021187

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

16.09.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021188

Pohonné hmoty

 

214,19

20.09.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021189

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

20.09.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021190

Správa web stránky

 

100,00

20.09.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021191

Stravné lístky

 

919,72

28.09.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021192

Služby BOZP

 

23,88

29.09.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021193

Revízia komína

 

128,00

29.09.2021

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2021194

Tonery

 

240,68

29.09.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021195

Webinár PAM

 

42,00

30.09.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021196

Utierky, papier

21/2021

97,13

01.10.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021197

Služby PO

 

19,92

01.10.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021198

Odmena za vymoženie pohľadávky

 

53,32

04.10.2021

Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21 Bratislava, IČO 35776005

2021199

Dodávka plynu

 

1423,00

04.10.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021200

Pohonné hmoty

 

269,23

05.10.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021201

Telefónne poplatky

 

293,76

05.10.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021202

Webhosting

 

5,94

08.10.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021203

Elektrická energia

 

178,00

08.10.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021204

Predplatné

 

178,20

12.10.2021

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 Bratislava, IČO 35730129

2021205

Reklamácia tonera

 

-43,20

01.10.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021206

Oprava motorového vozidla

20/2021

90,00

05.10.2021

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021207

Telefónne poplatky

 

128,08

13.10.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021208

Poštové služby

 

68,50

13.10.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021209

Pripojenie VPN

17/2021

168,00

15.10.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021210

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.10.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021211

Pohonné hmoty

 

135,29

19.10.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021212

Odmena za vymoženie pohľadávky

 

85,44

18.10.2021

Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21 Bratislava, IČO 35776005

2021213

Update programového vybavenia

 

192,00

21.10.2021

ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26 Bratislava, IČO 35691069

2021214

Správa web stránky

 

100,00

28.10.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021215

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

28.10.2021

KOLKA s.r.o., Okružná 1/13, Behynce IČO 36616699

2021216

Stravné lístky

 

1039,69

28.10.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021217

Spotrebný materiál k výpočtovej technike

 

24,00

29.10.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021218

Služby BOZP

 

23,88

04.11.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021219

Služby PO

 

19,92

04.11.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021220

Tonery

 

67,00

04.11.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021221

Pohonné hmoty

 

315,44

04.11.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021222

Telefónne poplatky

 

278,46

04.11.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021223

Dodávka plynu

 

1423,00

04.11.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021224

Webhosting

 

5,94

09.11.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021225

Oprava kotlov

23/2021

482,40

09.11.2021

FV-LED system s.r.o., Mllého 977/58 Skalica, IČO 50045300

2021226

Odmena za vymoženie pohľadávky

 

101,24

08.11.2021

Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21 Bratislava, IČO 35776005

2021227

Elektrická energia

 

191,51

10.11.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021228

Poštové služby

 

87,95

10.11.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021229

Kancelárske potreby, papier

 

509,46

15.11.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021230

Telefónne poplatky

 

181,44

15.11.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021231

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.11.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021232

Pripojenie VPN

17/2021

168,00

16.11.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021233

Mobilný telefón

 

40,85

18.11.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021234

Mobilný telefón

 

40,85

18.11.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021235

Mobilný telefón

 

40,85

18.11.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021236

Pohonné hmoty

 

157,89

18.11.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021237

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

22.11.2021

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2021238

Správa web stránky

 

100,00

22.11.2021

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2021239

Oprava kanalizácie

 

187,01

24.11.2021

ŠIMLINGER, spol. s r.o., Sobotište 458, IČO 34417141

2021240

Testovacie prúžky

25/2021

343,2

24.11.2021

JK-Trading, spol.s.r.o, Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,IČO31356656

2012241

Tonery

 

172,99

24.11.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021242

Čistiace prostriedky

26/2021

665,40

26.11.2021

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2021243

Prístroj Afinion 2

22/2021

2 040,00

29.11.2021

Eurolab Lambda, a.s. T. Milkina 2 Trnava, IČO 35869429

2021244

Služby PO

 

19,92

01.12.2021

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021245

Služby BOZP

 

23,88

01.12.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021246

Oprava motorového vozidla

24/2021

150,00

01.12.2021

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021247

Dodávka plynu

 

1430,00

02.12.2021

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021248

Stravné lístky

 

1083,67

03.12.2021

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2021249

Pohonné hmoty

 

181,75

03.12.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021250

Upgrade PAM na rok 2022

 

747,84

06.12.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021251

Telefónne poplatky

 

320,09

06.12.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021252

Elektrická energia

 

217,13

07.12.2021

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021253

Webhosting

 

5,94

07.12.2021

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021254

Regulácia plynovej kotolne

27/2021

900

10.12.2021

Peter Babic, Kolónia 556/7 Senica, IČO 46761497

2021255

Poštové služby

 

79,05

10.12.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021256

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

140,00

13.12.2021

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2021257

Správa web stránky

 

100,00

13.12.2021

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2021258

Oprava motorového vozidla

 

420,00

13.12.2021

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021259

Tonery

 

343,57

24.11.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021260

Puzdrá na mobilné telefóny

 

35,97

15.12.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021261

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.11.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2021262

Pripojenie VPN

17/2021

168,00

15.12.2021

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2021263

Kancelárske potreby, tlačivá

28/2021

935,12

15.12.2021

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2021264

Seminár PAM

 

42,00

16.12.2021

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava, IĆO 36237337

2021265

Pohonné hmoty

 

146,39

20.12.2021

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021266

Predplatné Mzdové centrum r. 2022

 

349,20

21.12.2021

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021267

Telefónne poplatky

 

559,81

21.11.2021

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2021268

Predplatné r. 2022

 

61,68

21.12.2021

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021269

Služby BOZP

 

23,88

27.12.2021

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2021270

Oprava motorového vozidla

29/2021

1273,00

27.12.2021

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2021271

Mandátny certifikát

 

24,00

28.12.2021

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2021272

Tonery

 

536,00

28.12.2021

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2021273

Služby PO

 

19,92

04.01.2022

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2021274

Telefónne poplatky

 

282,52

04.01.2022

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2021275

Pohonné hmoty

 

96,50

05.01.2022

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2021276

Elektrická energia

 

224,02

11.01.2022

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2021277

Poštové služby

 

84,15

13.01.2022

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2021278

Vyúčtovanie Zbierok zákonov r. 2021

 

215,33

17.01.2022

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2021279

Vyúčtovanie plynu r. 2021

 

1496,82

17.01.2022

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2021280

Vodné, stočné, zrážková voda

 

839,90

15.01.2022

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

 

Objednávky:                                                             

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1/2021

mandátny certifikát

80 €

04.01.2021

Disig, a.s., Záhradnícka 51, Bratislava, IČO 35975946

Ing. Šarabok

nie

2/2021

výpočtová technika

1 200 €

12.01.2021

ATIS-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Šarabok

nie

3/2021

hygienické potreby

80 €

12.01.2021

Adis-Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

4/2021

pripojenie VPN

168 €

15.01.2021

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Ing. Šarabok

nie

5/2021

diagnostické prúžky

330 €

21.01.2021

JK Trading s.r.o. Mečíkova 30, Bratislava, IČO:31356656

Ing. Šarabok

nie

6/2021

kancelárske potreby

500 €

22.01.2021

Adis-Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, Senica, IČO: 34736859

Ing. Šarabok

nie

7/2021

respirátor FFP2

100 €

17.02.2021

Pavol Jurkovič-Cammino, Kolónia 1483/80, Senica, IČO 34474951

Ing. Šarabok

nie

8/2021

tonery do tlačiarne

500 €

22.02.2021

ATIS-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Šarabok

8/2021

9/2021

kancelárske kreslá 2 ks

115 €

04.03.2021

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

Ing. Šarabok

9/2021

10/2021

príprava a vybavenie EK a STK

150 €

22.03.2021

Autokrižan, s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

Ing. Šarabok

10/2021

11/2021

hygienické potreby

150 €

09.04.2021

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600/A, Senica, IČO 34736859

Ing. Šarabok

11/2021

12/2021

čistiace a dezinfekčné prostriedky

120 €

09.04.2021

Pavol Jurkovič -CAMMINO, Kolónia 1483/80, Senica, IČO 34474951

Ing. Šarabok

12/2021

13/2021

kancelársky nábytok

181 €

12.05.2021

TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, IČO 36409154

Ing. Šarabok

nie

14/2021

hygienické a kancelárske potreby

310 €

11.06.2021

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600/A, Senica, IČO 34736859

Ing. Šarabok

nie

15/2021

výpočtová technika

840 €

14.06.2021

ATIS-Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

Ing. Šarabok

nie

16/2021

letné pneu+ klima

350 €

06.07.2021

Autokrižan, s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

Ing. Šarabok

nie

17/2021

VPN

168 €

12.07.2021

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Ing. Šarabok

nie

pata1