Osvedčenia vydané v roku 2010

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

1.

Magdaléna Masárová

908 42 Smolinské 210

2.

Zita Reháková

908 42 Smolinské 22

3.

Alžbeta Masaryková

908 42 Smolinské 274

4.

Zdenka Kotvanová

908 42 Smolinské 386

5.

Ján Jarábek

908 42 Smolinské 364

6.

Blažej Baumgartner

906 05 Sobotište 382

7.

Zdenko Dobrucký

906 05 Sobotište 370

8.

Emil Matúš

906 05 Sobotište 225

9.

Ján Skok

906 05 Sobotište 316

10.

Ľubomír Macek

908 77 Borský Mikuláš, Školská 950

11.

Ján Greň

908 77 Borský Mikuláš, Na záhradách 1312

12.

Anna Urínová, Ing.

908 41 Šaštín Stráže, Čistonek 1437

13.

Anna Barešová

908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 941

14.

Anna Cintulová

908 77 Borský Mikuláš, Lesná 1345

15.

Anna Koprnová

908 77 Borský Mikuláš, Zemanská 84

16.

Anna Michalicová

908 77 Borský Mikuláš, Smuha 345

17.

Viera Michalicová

908 77 Borský Mikuláš, Družstevná 1533

18.

Pavol Polák

08 77 Borský Mikuláš, Školská 969

19.

Slávka Samková

908 77 Borský Mikuláš, Na záhradách 1319/21

20.

Jozefína Šedivá

908 77 Borský Mikuláš, Peterská 1245/76

21.

Božena Šťastná

908 77 Borský Mikuláš, Hurbanova 403

22.

Ľubica Štetinová

908 41 Šaštín Stráže, M.R. Štefánika 269

24.

Ivana Vaňková

908 48 Kopčany, Štefánikovo nám. 627

25.

Gabriela Nebylová

908 51 Holíč, SNP 1782/40

26.

Miroslav Tokoš

908 48 Kopčany, Štefánikovo nám. 623

27.

Štefan Nebyla

908 48 Kopčany, Kollárova 319

28.

Martin Nebyla

908 48 Kopčany, Kollárova 319

29.

Marta Čaganová

905 01 Senica, Palárikova 304 /35

30.

Jarmila Bačíková

909 01 Skalica, Ružová 25

31.

Soňa Kabátová

908 77 Borský Mikuláš, Na záhradkách 1332

32.

Mária Šimková

908 01 Kúty, Bratislavská 299

33.

Mária Kubinová

908 01 Kúty, Brnenská 541

34.

Mária Trubirohová

908 01 Kúty, Štefánikova 1187

35.

Jana Ondrisková

908 77 Borský Mikuláš, V Ohrade 761

36.

Beáta Rybecká

909 01 Skalica, Mallého 23

37.

Anna Hromkovičová

908 45 Gbely, Jilemnického 507/15

38.

Zuzana Poláková

905 01 Senica, Kalinčiakova 302/14

39.

Alena Jamrišková

905 01 Senica, L. Svobodu 1360/20

40.

Lucia Javoríková

908 77 Borský Mikuláš, Pri struhe 1737

41.

Mária Mizerová

908 77 Borský Mikuláš, Pri struhe 1572/67

42.

Lýdia Ťuláková

906 02 Dojč 7

43.

Lucia Hlušková

905 01 Senica, Palárikova 289/7

44.

Monika Hladká

905 01 Senica, Novomeského 1349/106

45.

Ján Hrušecký, Bc.

908 51 Holíč, Lesná 881/2

46.

Eva Danišová

905 01 Senica, Hurbanova 524/14

47.

Miroslav Čatloš

906 33 Cerová 44

48.

Maroš Janeček

906 38 Rohožník, Školská 28

49.

Nora Čatlošová, Mgr.

906 33 Cerová 44

50.

Pavol Švárny

905 01 Senica, Štefánikova 723/22

51.

Pavol Švárny

905 01 Senica, Štefánikova 723/22

52.

Veronika Bíliková

906 31 Hlboké 316

53.

Luboš Oršulák

906 32 Jablonica , ČA 250

54.

Stanislav Fančovič

919 28 Bučany 229

55.

Ida Samsonová

908 65 Mokrý Háj 173

56.

Beáta Tichá

909 01 Skalica, L. Svobodu 27

57.

Petra Macková

906 45 Štefanov 91

58.

Alžbeta Škápiková

906 32 Jablonica 4

59.

Emília Kiripolská

906 35 Plavecký Peter 171

60.

Blažena Nejeschlebová

909 01 Skalica, Clementisa 7

61.

Alena Danielová

908 41 Šaštín Stráže, Zápotočná 1014

62.

Dávid Gáll

900 52 Kuchyňa 202

63.

Štefan Rusnák

906 38 Rohožník 54

64.

František Ondruš

900 54 Jablonové 430

65.

Brigita Zajícová

908 71 MoravskýSv. Ján, Pláňavská 94

66.

Richard Zajíc

908 71 Moravský Sv.Ján, Pláňavská 94

67.

Alena Balejová

908 79 Borský Mikuláš, Štepničky 760

68.

Hana Nejedlíková

908 48 Kopčany 265

69.

Drahoslava Hospodárová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1351/22

70.

Lenka Lišková

905 01 Senica, Hviezdoslavova 471/40

71.

Milan Kočíšek

906 37 Sološnica 20

72.

Slavomíra Mosná

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 568/41

73.

Beáta Lejdárová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 472/36

77.

Andrej Ferik

908 51 Holíč, Pri kaštieli 1476/16

78.

Zuzana Novosadová

909 01 Skalica, Mallého 1066/26

79.

Ingrid Gyenešová

908 48 Kopčany, Bratislavská 124/227

80.

Mária Feriková

908 51 Holíč, Pri kaštieli 1476/16

81.

Vladimír Černáček

909 01 Skalica, L. Svobodu 1221/5

82.

Irena Nejedlíková

908 49 Kátov 120

83.

Alžbeta Morongová

908 51 Holíč, SNP 1676/13

84.

Jozefa Kocianová

909 01 Skalica, Duklianska 1376/10

85.

Monika Knotková

908 45 Gbely, Kollárova 409/17

86.

Eva Stančiaková

909 01 Skalica, Duklianska 1405/19

87.

Marta Baránková

908 49 Kátov 101

88.

Gabriela Horinková

908 49 Vrádište 108

89.

Elena Richterová

909 01 Skalica, Pod hájkom 1436/35

90.

Ivana Jirkovská

909 01 Skalica, Bajanová 18

91.

Anna Brezovská

909 01 Skalica, Školská 1083/27

92.

Lenka Hyžová

908 65 Mokrý Háj 197

93.

Marek Samko

905 01 Senica, Hollého 754/35

94.

Martina Tomšová, Bc.

906 23 Rudník 163

95.

Ľudmila Trávničková

908 41 Šaštín Stráže, Vulganova 910

96.

Helena Váňová

908 51 Holíč, M. Nešpora 35

97.

Jana Kocianová

908 51 Holíč, Kátovská 35

98.

Miriama Laláková, Bc.

907 01 Myjava, Z. Zgurišky 968/46

99.

Lucia Hrubšová

908 45 Gbely, Obrancov mieru 365/22

100.

Viktória Mikolová

908 41 Šaštín Stráže, Štúrova 616

101.

Martin Lačný

906 35 Plavecký Peter 189

102.

Kvetoslava Jašúrková, Mgr.

906 05 Podbranč 283

103.

Dana Krčová

906 05 Javorec 564

104.

Miriama Nigrovičová

906 35 Plavecký Peter 271/B

105.

Milada Dávidová

908 51 Holíč, SNP 15

106.

Anna Škopárová

905 01 Senica, Hollého 752/6

107.

Anna Vaculková

908 45 Gbely, Jilemnického 512

108.

Viera Velická

905 01 Senica, Nám. oslobodenia 16/40

109.

Radim Vríčan

909 01 Skalica, Pod hájkom 5

110.

Peter Kumančík

905 01 Senica, L. Novomeského 1217/84

111.

Vlasta Paradeiserová

908 45 Gbely, Mládeže 538

112.

Alena Jašúrková

909 04 Smolenice, Štúrova 42

113.

Ľudovít Horváth

909 01 Skalica, Psíky 2060/5

114.

Iveta Pitoráková

906 13 Brezová pod Bradlom, J. M. Hurbana 88/147

115.

Milan Mikulič

908 45 Gbely, Naftárska 926

116.

Ivana Havlová

908 41 Šaštín Stráže, Komenského 1045

117.

Mária Mikušová

908 01 Kúty, Štefánikova 1301

118.

Stanislava Belavá

908 61 Popudinské Močidľany 139

119.

Júlia Leskovská

909 01 Skalica, Malé Trávniky 1859/17

120.

Ján Bucala

906 12 Osuské, Ing. Dr. Š. Janšáka  256

121.

Anna Havírová

908 77 Borský Mikuláš, Na doline 460

122.

Katarína Iršová

909 01 Skalica, Lúčky 9

123.

Katarína Pavlicová

909 01 Skalica, Vajanského 1413/17

124.

Monika Čermáková

908 51 Holíč, M. Nešpora 37

125.

Eva Štetinová

908 51 Holíč, Hodonínska 1528/5

126.

Lenka Horňáková

906 04 Rohov 52

127.

Milena Pálková

905 01 Senica, Robotnícka 59/31

128.

Emília Nemečkayová

905 01 Senica, Brezova 1036/15

129.

Hana Muchová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/60

130.

Kristína Brezovská

909 01 Skalica, Mallého 1066/22

131.

Pavol Nemeček

906 04 Častkov 220

132.

Radoslav Praskač, Ing.

905 01 Senica, Kvetná 1121/6

133.

Štefan Pochylý

908 51 Holíč, Trnovec 70

134.

Milan Vymyslický

908 46 Unín 79

135.

Marián Tomša

908 46 Unín 362

136.

Mária Kottnerová

908 44 Petrova Ves 212

137.

Vladimír Čiampor, Ing.

974 01 Banská Bystrica , Beskydská 7

138.

Anna Bilovská

908 49 Prietržka 133

139.

Alena Jankovcová

908 46 Unín 183

140.

Viera Bartalová

908 46 Unín 360

141.

Peter Míšaný

908 46 Unín 179

142.

Miroslav Prochádzka

908 44 Petrova Ves 298

143.

Denisa Pavlovičová

908 44 Petrova Ves 189

144.

Marcela Danielová

908 44 Petrova Ves 205

145.

Katarína Hrubšová

908 44 Petrova Ves 174

146.

Božena Jančíková

908 46 Unín 411

147.

Dana Juráčková

908 49 Prietržka 67

149.

Marta Furková

906 07 Šajdíkové Humence 96

150.

Johana Palkovičová

908 01 Kúty, Továrenská 1295

151.

Monika Surová

906 04 Častkov 147

152.

Renáta Pajonková

921 01 Piešťany, Rastislavová 2107/48

153.

Martina Horváthová

906 12 Hradište pod Vrátnom 312

154.

Viera Staňková

908 01 Kúty, Brnenská 47

155.

Monika Ščepková

906 36 Plavecké Podhradie, 233

156.

Anna Burešová

905 01 Senica, Kolónia 588/64

157.

Melánia Pobjecká

908 41 Šaštín Stráže, Zápotočná 1002

158.

Taťána Petrufková

905 01 Senica, Sotinská 1373/7

159.

Klára Hrubá

908 41 Šaštín Stráže, Vŕšky 1608/5

160.

Jana Andelková

908 77 Borský Mikuláš, Chodecká 1028/41

161.

Monika Lisá

900 67 Láb, Dráhy 404

162.

Etronela Kohútková

908 73 Veľké Leváre 1169

163.

Mária Povalačová

906 38 Rohožník, Školské námestie 393/24

164.

Viera Dominiková

908 01 Kúty, Štefánikova 1069

165.

Anna Betechová

900 31 Stupava, Zemanska 2

166.

Emília Lučánska

900 65 Záhorská Ves, Športová 127

167.

Mária Martinkovýchová

900 54 Jablonové 374

168.

Mária Balintová

906 38 Rohožník 515/4

169.

Michaela Uhrincová

900 64 Suchohrad 218

170.

Ľubica Blahová

908 76 Lakšárska Nová Ves , Pri ihrisku 241

171.

Daniela Blažíčková

900 31 Stupava, Duklianska 12

172.

Dana Šuleková

908 01 Kúty, Brnenská 486

173.

Jana Polláková

908 71 Moravský Sv. Ján 306

174.

Ľudmila Stehlíková

900 52 Kuchyňa 333

175.

Andrea Rimešová

900 55 Lozorno, Hlavná 326/48

176.

Vladimír Gašo

907 01 Myjava, Brestovec 427

177.

Irena Vachová

906 04 Rohovské Rybky 44

178.

Katarína Trimelová

906 03 Smrdáky 72

179.

Rastislav Slezák

906 34 Prievaly 109

180.

Božena Kalayová

908 51 Holíč, M. Nešpora 1426/6

181.

Simona Hrubšová

908 51 Holíč, Márie Terézie 34

182.

Ľudmila Havelková

908 51 Holíč, Bratislavská 48

183.

Soňa Lišková

908 51 Holíč, Bratislavská  37

184.

Hana Biskupičová

908 48 Kopčany, Damborského 860

185.

Katarína Danielová

909 01 Skalica, Nádražná 2300/36

186.

Dominika Sušienková

908 49 Vrádište 8

187.

Daniela Hrabovská

909 01 Skalica, Lúčky 2580/1

188.

Mária Sládková

906 02 Dojč 34

189.

Ružena Cvečková

906 03 Koválov 8

190.

Anna Ryšavá

908 45 Gbely, Slnenčná 1347

191.

Ana Konevaliková

909 01 Skalica, SNP 1450/3

192.

Ľudmila Prsteková

905 01 Senica, Kolónia 556/17

193.

Oľga Beňáková

905 01 Senica, Novomeského 1213/70

194.

Vojtech Ondráš

909 01 Skalica, Pelíškova 30

195.

Helena Neshodová

905 01 Senica, M. Nešpora 919/20

196.

Erika Huttová

905 01 Senica, J. Murdocha 1353/30

197.

Alena Velická

905 01 Senica, Bottová 1167/8

198.

Martina Martinčičová

909 01 Skalica, Pelíšková 674/27

199.

Božena Ročáková

906 45 Štefanov 174

200.

Daniela Poláková

905 01 Senica, Čáčov 318

201.

Ružena Škodová

905 01 Senica, Robotnícka 116/2

202.

Pavol Vrana

905 01 Senica, Robotnícka 116/2

203.

Simona Barbiríková

908 51 Holíč, M. Nešpora 29

204.

Anna Pinďáková

909 01 Skalica, Pelíšková 22

205.

Jana Majerová

905 01 Senica, Hurbanova 524/14

206.

Viera Gregúrková

909 01 Skalica, Mallého 1086/4

207.

Peter Drábek

909 01 Skalica, Pod hájkom 17

208.

Michaela Rampalová

908 51 Holíč, SNP 43

209.

Zuzana Miturová

908 48 Kopčany, Hurbanova 672

215.

Jana Búliková

908 48 Kopčany, Hurbanova 726

216.

Denisa Levčíková

906 05 Sobotište 316

217.

Viera Janošťáková

905 01 Senica, Dolné Suroviny 1038/15

218.

Tatiana Poleťová

908 49 Vrádište 222

219.

Angelika Bendíková

909 01 Skalica, SNP 21

220.

Eduard Srholec, Mgr.

908 61 Popudinské Močidany 132

221.

Anabela Mislovičová

909 01 Skalica, Mazúrova 13

222.

Veronika Kudláčová

908 63 Radošovce 166

223.

Terézia Konečná

905 01 Senica, Novomeského 1213/70

224.

Radka Nosková

906 13 Brezová pod Bradlom, Baranecká 551

225.

Katarína Gabrišová

906 13 Brezová pod Bradlom, Dolné Lúky 359/10

226.

Mária Sláviková

905 01 Senica, Hurbanova 526/10

227.

Amália Smáková

905 01 Senica, L. Novomeského 1349/104

228.

Ivona Anderlová

906 13 Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 418

229.

Adela Lešková

905 01 Senica, Nám. oslobodenia 4/16

230.

Vlasta Čmaradová

906 32 Jablonica, Trnavského 593

231.

Beáta Hrušková

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 569/43

232.

Kristína Cabadajová

908 85 Brodské, Hámre 916

233.

Ján Sadloň

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 569/43

234.

Miroslava Tarkošová

906 35 Plavecký Mikuláš 380

235.

Mária Kollárova

917 01 Trnava, Legionárska 6

236.

Peter Hnátovič

909 01 Skalica, Clementisa 1174/30

237.

Jana Pulmanová

905 01 Senica, Čáčov 337

238.

Eva Suská

908 42 Smolinské 218

239.

Eva Duchoslavová

908 48 Kopčany, Kollárova 289

240.

Mária Sušilová

908 41 Šaštín Stráže, J. Hollého 1392

241.

Mária Hudečková

908 51 Holíč, SNP 1678/20

242.

Edita Dolníková

908 85 Brodské, Štefánikova 271

243.

Lucia Morávková

908 51 Holíč, D. Rapanta

244.

Erika Jonáštiková,

908 51 Holíč, Partizánska 31

245.

Eliška Šimková

908 48 Kopčany, Kollárova 238/87

246.

Marta Ostrienková

909 01 Skalica, Hollého 41

247.

Eva Čechová

908 65 Mokrý Háj 212

248.

Ľubica Ivánková

908 63 Radošovce 117

249.

František Brožovič

908 51 Holíč, Gagarinova 1

250.

Dana Šteflíková

909 01 Skalica, Dr. Valacha 52

251.

Katarína Pazderová

908 77 Borský Mikuláš, L. Svobodu 635

252.

Jaroslav Bednárik

909 01 Skalica, Clementisova 44

253.

Edita Rampáčková

908 44 Letničie 157

254.

Anna Butašová

909 01 Skalica, Vajanského 19

255.

Patrícia Machálková

909 01 Skalica, Vajanského 13

256.

Iveta Lipovská

909 01 Skalica, Clementisa 48

257.

Michaela Vizváryová

909 01 Skalica, Pelíškova 30

258.

Štefan Gréc

905 01 Senica, Robotnícka 115/4

260.

Drahoslava Hanáková

905 01 Senica, Okružná 1188/10

261.

Božena Berníková

908 51 Holíč, D. Rapanta 1536/1

262.

Nikola Gašová

908 45 Gbely, M. Nešpora 590

263.

Ladislav David

908 49 Kátov 161

264.

Ľubica Ondrisková

906 07 Šajdíkové Humence 118

265.

Renáta Ochocká

908 51 Holíč, Hodonínska 7

266.

Tatiana Selecká

906 03 Smrdáky 130

267.

Natália Staniszewska

905 01 Senica, Košútovec 1021/8

268.

Anna Pschotnerová

905 01 Senica, Štefánikova 709/61

269.

Danka Hrebíčková  

909 01 Skalica Koreszkova 18

270.

Tomáš Petráš

906 32 Jablonica, Janošíkova 875

271.

Mária Krempová

908 46 Unín 168

272.

Jarmila Šragová

905 01 Senica, L. Novomeského 1215/74

273.

Lucia Stašková

909 01 Skalica, Pelíšková 16

274.

Mária Blusková

908 48 Kopčany, Bratislavská 88

275.

Adriana Drúžková

908 63 Radošovce , Vieska 149

276.

Marcel Vávra

908 63 Koválovec 57

277.

Mária Macháčková

909 01 Skalica, Potočná 180/63

278.

Miroslav Boťánek

908 63 Oreské 121

279.

Dana Hrnková

908 63 Koválovec 37

280.

Zuzana Caletková

909 01 Skalica, Lúčky 7

281.

Veronika Vávrová

908 63 Koválovec 39

282.

Lenka Škápiková

905 01 Senica, L. Novomeského 1210/64

283.

Lýdia Chrenková

906 45 Štefanov 468

284.

Viera Kuglerová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/56

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

23.

Andrea Beneová

909 01 Skalica, L. Svobodu 16

74.

Filip Hladík

905 01 Senica, Kunov 169

75.

Martina Veselá

906 03 Smrdáky 129

76.

Vladimír Hulka

905 01 Senica, Gen.L. Svobodu 1360/18

148.

Martina Tomková

906 32 Jablonica , Kočovská 181

210.

Dušan Šajánek

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1330/20

211.

Anna Šajánková

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1360/20

212.

Alena Bryndzová

908 51 Holíč, SNP 14

213.

Zuznan Vépyová

909 01 Skalica, Lúčky 17

214.

Mai Trang Phan

929 01 Dunajská Streda, Komenského 1215/8

259.

Anna Prachárová

908 48 Kopčany, Hurbanova 691/28