Osvedčenia vydané v roku 2011

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

1.

Tomáš Cigánek

908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 437/36

2.

Jaroslava Chválová

905 01 Senica, L. Novomeského 1210/64

3.

Terézia Iskrová

905 01 Senica, Štefánikova 725/10

4.

Bronislava Jamaríková

905 01 Senica, Kunov 57

5.

Bibiana Tomanová

909 01 Skalica, Školská 1083/31

6.

Jana Boleková

909 01 Skalica, Komenského 408/2

7.

Anna Poláková

908 62 Dubovce 48

8.

Klára Milotová

908 63 Radošovce 223

9.

Miloš Mesároš

920 01 Hlohovec, Hollého 58/22

10.

Kristína Petržalová, Ing.

909 01 Skalica , Pelíškova 33

11.

Zuzana Marenčíková

908 51Holíč, Lúčky 3

12.

Radoslava Iršová

908 51 Holíč, Kopčanská 45/41

13.

Renáta Šišková

909 01 Skalica, Clementisa 26

14.

Ondrej Šraga

905 01 Senica, J. Mudrocha 1354/40

16.

Peter Líška

900 61 Gajary, Pivovarská 151

17.

Valéria Višvaderová

900 55 Lozorno, Záhorská 170/77

18.

Katarína Šefčíková

908 72 Závod, Štúrova 795

19.

Viera Kuttnerová

906 37 Sološnica 516

20.

Iveta Morávková

906 02 Dojč 409

21.

Dana Zemanová

907 01 Myjava, Hurbanova 665/18

22.

Dagmar Matejová

908 44 Petrova Ves 64

23.

Martina Chocholáčková

908 64 Chropov 98

24.

Anna Majdlenová

907 03 Tutá Lúka  505

25.

Vlasta Hyžová

97 01 Myjava, Pažického 400/6

26.

Monika Čerešníková

906 32 Jablonica, Hurbanova 912

27.

Elena Pavelková

908 63 Radošovce, Družstevná 223

28.

Jana Smolíčková

907 03 Myjava, Turá Lúka 96

29.

Milada Tománková

906 02 Dojč 243

30.

Beáta Krenťochová

908 41 Šaštín Stráže, Zákostolie 801

31.

Vladimír Pagáč

906 13 Brezová pod Bradlom, Osuského 521/4

32.

Jaroslava Stoková

901 01 Malacky, Skuteckého c/8

33.

Mária Pteríková

900 54 Jablonové 426

34.

Oliver Slimák

900 66 Vysoká pri Morave Nová 581

35.

Jana Medová

900 66 Vysoká pri Morave, Hraničiarska 411/2

36.

Jana Gbelská

900 65 Záhorská Ves, Za sýpkou 2/208

37.

Alena Havranová

900 51 Zohor, Sadová 698/8

38.

Michala Benediková

900 65 Záhorská Ves, športová 7/127

39.

Veronika Poláková

900 63 Jakubov 377

40.

Hana Ďurechová

901 01 Malacky, D. Skuteckého 1639/12

41.

Katarína Ulehlová

900 55 Lozorno, Kozinská 532

42.

Helena Matoková

908 72 Závod, Sokolská 172

43.

Ivana Jadríčková

638 Rohožník, Staničná 309

44.

Gabriela Hlavenková

908 73 Veľké leváre, Zámočnícka 166

45.

Silvia Boldišová

900 65 Záhorská Ves, Lucie Poppovej 23

46.

Simona Pössová

900 51 Zohor, Sadová 3

47.

Eva Slobodová

900 63 Jakubov 338

48.

Viera Šenkárová

900 52 Kuchyňa 65

49.

Jaroslav Sklenár

900 52 Kuchyňa 110

50.

Lucia Eliašová

841 05 Bratislava , Pribišova 41

51.

Jaroslav Kadlíček

905 01 Senica, Železničná 327/17

52.

Eva Maněnová

905 01 Senica, Čáčov 325

53.

Lenka Kubinová

908 01 Kúty, Továrenská 767

54.

Tomáš Ďurica

905 01 Senica, Nám . oslobodenia 16/7

55.

Andrea Valachovičová

908 45 Gbely, Potočná 51

56.

Katarína Gabrišová

905 01 Senica, L. Novomeského 1349/106

57.

Erika  Línková

905 01 Senica, Čáčov 157

58.

Miroslava Pisarovičová

906 05 Sobotište 89

59.

Kvetoslava Mlčúchová

908 64 Chropov 112

60.

Renáta Václavíková

908 62 Dubovce Vlčkovany 225

61.

Viera Mikulecká

906 11 Prietrž 200

62.

Dáša Žabková

907 01 Myjava, 8. apríla 374/6

63.

Štefan Suchánek

907 01 Myjava, Hurbanova 663/20A

64.

Božena Škodová

906 04 Častkov 74

65.

Miroslav Suchánek

907 01 Myjava, 8. apríla 374/6

66.

Alexander Ábel

905 01 Senica, Hollého 17

67.

Tomáš Čenteš

908 63 Radošovce , Vieska 67

68.

Štefan Malík

906 32 Jablonica, Jánošíková 491

69.

Eva Hanzlíčková

906 04 Častkov 68

70.

Jarmila Pavlíková

906 34 Prievaly 346

71.

Tatiana Kožíková

905 01 Senica, Kunov 149

72.

Dalibor Janiga

906 34 Prievaly 217

73.

Silvia Žilínková

906 04 Častkov 22

74.

Gabriela Mentior

909 01 Skalica, Koreszkova 1152/10

75.

Oľga Nemčeková

906 22 Poriadie 118

76.

Veronika Petrincová

905 01 Senica, Štefánikova 702/15

77.

Janka Vicianová

906 04 Častkov128

81.

Zdenka Matušíková

907 01 Myjava, Staromyjavská 707/45

82.

Svetlana Čárska

908 85 Brodské, Krátka 1077

83.

Hana Grossová

908 85 Brodské, Nálepkova 390/6

84.

Mária Dvorská

908 49 Vrádište 16

85.

Ľubica Fodorová

906 04 Častkov 63

86.

Jarmila Jakubcová

908 65 Mokrý Háj 167

87.

Mária Hrebíčková

909 01 Skalica, Hollého 11

88.

Katarína Grófová

906 04 Rohov 16

89.

Monika Stempelová

908 48 Kopčany, Pri jazere 1135

90.

Katarína Pagáčová

909 01 Skalica, Vajanského 11

91.

Erika Hladká

908 41 Šaštín Stráže, Hviezdoslavova 521

92.

Jana Nečasová

906 04 Častkov 213

93.

Viera Konečná

908 41 Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 521

94.

Soňa Turkovičová

909 01 Skalica, Nádražná

95.

Gabriela Trávničková

908 85 Brodské, Krátka 65/1

96.

Martina Hyžová

906 06 Vrbovce 230

97.

Zlatica Vachová

906 03  Koválov 279

98.

Adriana Pakanová

906 06 Vrbovce 274

99.

Veronika Kvičalová

909 01 Skalica, Mallého 1086/4

100.

Jaroslav Harasník

905 01 Senica, Sotinská 1475/17

101.

Anna Tomková

906 33 Cerová 384

102.

Viera Fašianková

906 33 Cerová, Rozbehy 74

103.

Oľga Valášková

906 05 Sobotište , Horný koniec 166

106.

Ingrid Iurasová

908 49 Vrádište 85

107.

Mária Balážová

908 51 Holíč, SNP 1686/47

108.

Vlasta Dvorská

906 45 Štefanov 281

109.

Elena Šebelová

909 01 Skalica, L. Svobodu 10

110.

Jarmila Ralbovská

908 01 Kúty, Brnenská 616

111.

Alžbeta Mastihubová

905 01 Senica, Hollého 751/8

112.

Oľga Michálková

906 12 Hradište pod Vrátnom 285

113.

František Faltýnek

908 41 Šaštín Stráže, M.R. Štefánika 138

114.

Dušana Tomajová

906 38 Rohožník, Športová 385/2

115.

Erika Talábová

908 45 Gbely, Štefánikova 389

116.

Zuzana Vránová

908 45 Gbely, Obrancov mieru 351

117.

Andrea Kosírová

908 49 Vrádište 263

118.

Monika Morávková

908 41 Šaštín Stráže, U Vulgana 1356

119.

Jana Ligačová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1351/22

120.

Eva Staňková 

908 01 Kúty, Štefánikova 1261

121.

Renáta Horváthová

905 01 Senica, Hurbanova 1379/38

122.

Anna Praženková

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1202/8

123.

Štefan Galajda

905 01 Senica, Palárikova 305/11

124.

Margita Kubová

905 01 Senica, Ružová 227/4

125.

Zuzana Šebesta , Bc.

696 62 Strážnice, Újezd 413

126.

Zdeňka Šebestová

909 01 Skalica, Obrancov mieru 1331/20

127.

Mária Sýkorová

909 01 Skalica, Blahova 9

128.

Božena Trnková

909 01 Skalica, Nešporova 6

129.

Dušan Daňhel

909 01 Skalica, Nádražná 36

130.

Mária Balážová

909 01 Skalica, Horská 62

131.

Jana Tůmová

909 01 Skalica, Ludvika Svobodu 46

132.

Dagmar Páleníková

909 01 Skalica, Štúrova 14

133.

Lukáš Daniel

909 01 Skalica,Mallého 6

134.

Ondrej Kazinota

909 01 Skalica, Madvova 13

135.

Helena Bundalová

909 01 Skalica, L. Svobodu 17

136.

Jarmila Koštialová

909 01 Skalica, Kollárova 16

137.

Ingrid Kvaltínová

909 01 Skalica, Clementisa 11

138.

Pavlína Hikertsbergerová

909 01 Skalica, Pelíškova 2003/14

139.

Anna Tomíková

909 01 Skalica, Pelíškova 16

140.

Milan Jakubec

908 85 Brodské, Mierová 940

141.

Daniela Liščáková

909 01 Skalica, Pod hájkom 25

142.

Miroslav Malík

909 01 Skalica, Mazúrova 11

143.

Roman Mocko

906 06 Vrbovce 144

144.

Miroslava Gardianová

905 01 Senica, Rovenská 1346/3

145.

Peter Cellery

90 01 Senica, Rovenská 1346/3

146.

Ľudmila Mikúšková

905 01 Senica, Novomeského 1216/80

147.

Erika Tomková

906 06 Chvojnica 209

148.

Martina Šustková

906 06 Chvojnica 748

149.

Miroslav Heiker

905 01 Senica, L. Novomeského 1215/74

150.

Bohumila Hrebenárová

906 02 Dojč 409

151.

Helena Cvečková

908 77 Borský Mikuláš, Na barine 827/46

152.

Miloš Marek

916 01 Stará Turá, Dubník 1060

153.

Monika Patáková

909 01 Skalica, Dr. Clementisa 23

154.

Zuzana Šteflíková

908 51 Holíč, SNP 1686/43

155.

Daniela Slezáková

906 05 Sobotište 140

156.

Monika Huttová

908 61 Popudinské Močidľany 272

157.

Pavla Kopúnková

908 77 Borský Mikuláš, Śtúrova 1454

158.

Dagmar Gonosová

901 01 Malacky, Cesta mládeže 42

159.

Zuzana Solgovičová

906 35 Plavecký Mikuláš

160.

Oľga Leboczová

935 65 Veľké Ludince 195

161.

Eva Bohušová

935 65 Veľké Ludince  333

162.

Lívia Ruzsíková

935 65 Veľké Ludince 747

163.

Júlia Csomorová

935 65 Veľké Ludince 362

164.

Timea Varga

943 55 Bruty 211

165.

Erika Gregorová

935 65 Veľké Ludince 106

166.

Peter Kovács

943 54 Svodín 938

167.

Alžbeta Némethová

935 65 Veľké Ludince 662

168.

Ján Rajčák, Ing.

934 01 Levice, Javorová 14

169.

Július Molnár

935 65 Veľké Ludince 363

170.

Marianna Šáriková

935 65 Veľké Ludince 475

171.

Štefan Csomor

935 65 Veľké Ludince 196

172.

Mária Cserbová

935 65 Veľké Ludince 40

173.

Rozália Šaróková

935 65 Veľké Ludince 486

174.

Mária Rošková

937 01 Želiezovce, Cintorínska 18

175.

Adriana Tóthová, Ing.

935 65 Veľké Ludince 487

176.

Sylvia Szalmová

935 65 Veľké Ludince 317

180.

Jaroslav Jamárik

905 01 Senica, Kunov 152

181.

Zuzana Vydarená, Bc.

907 01 Myjava, Hodžova 786/4

182.

Kristína Lukáčová

907 01 Myjava, Brestovec 334

183.

Ján Kružic

916 13 Kostolné, Babulicov vrch 371

184.

Veronika Hučková

906 06 Chvojnica 175

185.

Roman Wirth

906 02 Dojč 81

186.

Gražyna Danielová

905 01 Senica, Novomeského 1215/74

187.

Vladimíra Vallová

906 31 Hlboké 260

188.

Klára Pániková

905 01 Senica, L. Novomeského 1350/114

189.

Jozef Foriška

905 01 Senica, L. Novomeského 1201/64

190.

Milan Žáček

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1359/12

191.

Viera Hermanová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 469/54

192.

Miroslava Hechtová

905 01 Senica, Mudrocha 1353/32

193.

Otília Gavorníková

906 03 Koválov 193

194.

Dana Masárová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1206/38

195.

Magdaléna Búzková

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1

196.

Jana Ludasová

908 41 Šaštín Stráže, J. Hollého 681

197.

Mária Gregušová

905 01 Senica, Železničná 380/78

198.

Anna Žáková

905 01 Senica, Železničná 325/1

199.

Viera Poláková

905 01 Senica, Sotinská 1373/7

200.

Marta Jánošová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 472/38

201.

Pavlína Vachová

905 01 Senica, Čáčov 73

202.

Mária Černeková

905 01 Senica, Hviezdoslavova 314/27

203.

Anna Jankechová

905 01 Senica, L. Novomeského 1214/72

204.

Mária Vajčiová

905 01 Senica, Štefánikova 725/10

205.

Mária Šimková

905 01 Senica, Palárikova 292/10

206.

Margita Pešková

905 01 Senica, Robotnícka 59/25

207.

Michal Cintula

908 77 Borský Mikuláš, Hurbanova 991

208.

Peter Cintula, Ing.

908 77 Borský Mikuláš, Sadová 183/84

209.

Zdenka Šefčíková

906 12 Osuské 55

210.

Zuzana Filová

908 77 Borský Mikuláš, Na Dereši 1106

211.

Veronika Šefčíková

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1206/44

212.

Eva Holásková

906 32 Jablonica, Sídlisko 571

213.

Dušan Papulák

907 01 Myjava, Jánošíková 383/6

214.

Eva Ščepková

908 77 Borský Mikuláš, Ságelská 473

215.

Viera Štvrtecká

908 71 Moravský Sv. Ján 350

216.

Margita Špániková

908 71 Moravský Sv. Ján 38

217.

Anna Včelková

908 80 Sekule 251

218.

Lenka Hanzlíková

905 01 Senica, Nám. oslobodenia 4/14

219.

Eva Drinková

909 01 Skalica, Koreszkova 20/1155

220.

Rolína Galbová

908 51 Holíč, M. Nešpora 151/24

221.

Katarína Tesarová

909 01 Skalica, Lúčky 18

222.

Jarmila Mokrohájska

909 01 Skalica, Vally 650/47

223.

Štefánia Hačundová

908 01 Kúty, Hollého 381

224.

Mário Šimek

906 07 Šajdíkové Humence 118

225.

Zuzana Vachová

906 03 Koválov 213

226.

Petrícia Osuská

908 76 Lakšárska Nová Ves 58

227.

Ružena Machatová

908 79 Borský Sv. Jur 423

228.

Mária Ferančíková

906 12 Hradište pod Vrátnom 312

229.

Tomáš Gaša

906 07 Šajdíkové Humence 73

230.

Miroslav Király, Ing.

909 01 Skalica, Pod hájkom 1449/5

231.

Zuzana Poláková

909 01 Skalica, Sudoměřická 2101/4

232.

Júlia Kamenistá

909 01 Skalica, Mallého 1066/22

233.

Viera Petrášová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 474/30

234.

Peter Novomestský

909 01 Skalica, Záhradná 7

235.

Zuzana Sochorová

909 01 Skalica, Potočná 14

236.

Elena Rosivačová

908 51 Holíč, Štúrova 851

237.

Monika Tumová

908 41 Šaštín Stráže, Do Gazarky 1193

238.

Cyrila Škodová,Mgr.

908 78 Kuklov 186

239.

Jana Glajšeková, PaedDr.

906 35 Plavecký Mikuláš

240.

Anna Kovárová

906 35 Plavecký Peter 169

241.

Igor Čobrda

906 31 Hlboké

242.

Bohuslav Pavlík

906 33 Cerová 188

243.

Nikoleta Krajčírová

909 01 Skalica, L. Svobodu 15

244.

Vlasta Muráriková

908 49 Vrádište 82

245.

Eva Hačundová

908 77 Borský Mikuláš, Zemanská 186

246.

Tomáš Benek

906 32 Jablonica 605

247.

Iveta Pagáčová

905 01 Senica, Štefánikova 1559/2B

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

15.

Jaroslav Hochman

908 51 Holíč, Kukučínová 2

78.

Silvia Stupavská

908 71 Moravský Sv. Ján, Nová 324

79.

Alžbeta Madunická

908 01 Kúty, Školská 686

80.

Emília Šidová

908 01 Kúty, Továrenská 846

104.

Lívia Štvrtecká, Bc.

908 45 Gbely, Kollárova 1415/23

105.

Oľga Štvrtecká

908 45 Gbely, Kollárova 1415/23

179.

Alena Burdová

906 03 Koválov 251

248.

Kvetoslava Balgová

908 51 Holíč, Štúrova 13

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

178.

Anton Ivánek

908 64 Chropov 26

177.

Rastislav Bartal, Mgr.

908 64 Chropov 43