Osvedčenia vydané v roku 2012

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

1.

 Pavla Ravasová

908 41 Šaštín Stráže, Zápotockého 990

2.

Zuzana Mäsiarová

906 03 Koválov 174

3.

Zoltán Hoško

908 63 Oreské 126

4.

Miloš Rusňák

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1203/18

5.

Oľga Kozánková

908 47 Radimov 162

6.

Júlia Bízková

908 77 Borský Mikuláš, Habanská 317

7

Alena Klenová, Ing.

906 45 Štefanov 257

8.

Margita Janáková

908 45 Gbely, Majerky 749

9.

Filip Miča

905 01 Senica, Rovenská 1459

10.

Jana Sekerešová

908 85 Brodské, SNP 82

11.

Nadežda Jarábková

905 01 Senica, Štefánikova 1559/52B

12.

Ľubica Nemcová

905 01 Senica, Komenského 980/45

13.

Jana Indrová

905 01 Senica , Hollého 745/34

14.

Hana Fúsková

906 05 Sobotište 436

15.

Monika Šebestová, Ing.

908 77 Borský Mikuláš, Na výhone 695/55

16.

Zuzana Kratochvílová

906 33 Cerová 257

17.

Andrea Danielová

905 01 Senica, Hurbanova 1379/38

18.

Mária Peričková

906 32 Jablonica 210

19.

Jana Štefanková

905 01 Senica, Palárikova 290/13

20.

Oľga Maříková

905 01 Senica, Palárikova 292/10

21.

Veronika Cintulová

906 33 Cerová 257

22.

Andrea Eliašová

905 01 Senica, Mudrochova 1356/21

23.

Veronika Antálková

908 01 Kúty, Bratislavská 147

24.

Katarína Eliašová

905 01 Senica, Jána Bežu 2678/8

25.

Mária Kovarovičová

908 01 Kúty, Štefánikova 1292

26.

Martin Gašpar

905 01 Senica, Hviezdoslavova 469/52

27.

Barbora Hrušecká

908 51 Holič, Pri kaštieli 1477/23

28.

Martina Blahová

908 51 Holíč, D. Rapanta 1

29.

Jana Pleváková

905 01 Senica, J. Mudrochová 1351/22

31.

Beáta Masárová

909 01 Skalica, Pelíšková 28

32.

Stanislava Mituchovičová

906 05 Sobotište 297

33.

Anna Hujsová

909 01 Skalica , Pod hájkom 2087/6

34.

Alena Filová

908 63 Radošovce 380

35.

Mária Poláková

908 62 Dubovce 141

36.

Zuzana Solariková

908 47 Radimov 10

37.

Kvetoslava Joríková

905 01 Senica, Hollého 745/34

38.

Jaroslava Huttová

905 01 Senica, Štefánikova 721/26

39.

Kristína Kuttnerová

906 36 Plavecké podhradie 226

40.

Gabriela Matulová

905 01 Senica, Sotinská 1590/3

41.

Lenka Dudášová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/56

42.

Tatiana Marťáková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1355/31

43.

Petra Žifčáková

049 73 Dedinky 11

44.

Jana Vachová

908 45 Gbely, Čsl. Armády 1205

45.

Marta Hyžová

908 45 Gbely, Hviezdoslavova 1409

46.

Mária Lacušková

921 01 Piešťany, M. Bela 24

47.

Janka Vetríková

956 07 Biskupová, Hlohovecká 476

48.

Miroslava Ilavská

906 13 Brezová pod Bradlom, Osuského 528/18

49.

Jozefína Procházková

908 43 Čáry, Brezina 407

50.

Vilma Nesnadná

908 77 Borský Mikuláš, Kostoloná 1212/12

51.

Janka Ďurišová

906 12 Osuské, Družstevná 266

52.

Hana Butašová

908 45 Gbely, Záhumenice 1593

53.

Tatiana Žáčková

908 45 Gbely Naftárska 978128

54.

Iveta Žáková

907 03  Turá Lúka 345

55.

Anna Kurcová

908 45 Gbely, Spinačka 1342

56.

Zuzana Černeková

906 05 Sobotište 193

57.

Simona Vachová

908 45 Gbely, ČSA 1205

58.

Miroslava Filípková, Ing.

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1203/18

59.

Katarína Grancová

908 77 Borský Mikuláš, Sládkovičova 238

60.

Jana Varsíková,

906 13 Brezová pod Bradlom,

D. Jurkoviča 429

61.

Klaudia Bogová

908 45 Gbely, Záhumenice 1464

62.

Jaroslava Rechtorisová

907 01 Myjava, Polianka 67

63.

Katarína Kováčiková

908 45 Gbely, Kpt. Nálepku 831/16

64.

Zuzana Zemanová

900 65 Záhorská Ves, Poľná 308/8

65.

Michaela Gašparová

906 37 Sološnica 500

66.

Zuzana Bordáčová

900 55 Lozorno, Družstevná 842/5

67.

Monika Žiačková

901 01 Malacky, Na Majeri 3500/12

68.

Lenka Uhrincová

900 63 Jakubov 48

69.

Monika Moravčíková

900 31 Stupava, Žabáreň

70.

Anna Hašová

900 67 Láb 414

71.

Adela Cíferská

906 37 Šajdíkové Humence 19

72.

Anna Žáčková

900 61 Gajary, Gagarinova 841

73.

Gabriela Kovačiková

841 01 Bratislava, Drobného 16

74.

Ivana Penciaková

900 68 Plavecký Štvrtok 325

75.

Zuzana Hozáková

900 64 Suchohrad 217

76.

Mária Martinkovýchová

900 54 Jablonové 374

77.

Simona  Hajdinová

908 71 Moravský Sv. Ján, 4.apríla 799

78.

Ileana Mlynarčíková

900 61 Gajary, Mládežnicka 688

79.

Dana Antalková

908 01 Kúty, Bratislavská 147

80.

Melánia Blašková

905 01 Senica, Brestové 987

81.

Marianna Vydarená

907 01 Myjava, Rudník u Hluchých 172

82.

Michal Dolák

907 03 Turá Lúka 352

83.

Ľuboslava Škojcová,, Bc.

906 04 Rohov 104

84

Emília Jakušová

908 42 Smolinské 276

85.

Oľga Fifíková

908 79 Broský Sv. Jur,Štepničky 288

86.

Peter Hluchý

907 01 Myjava, SNP 415/11

87.

Júlia Hošková

908 63 Oreské 126

88.

Jana Hluchá, Ing.

907 01 Myjava, SNP 415/11

89.

Eva Šamánková

908 48 Kopčany, Hurbanova 695/32

90.

Jozef Birčák

905 01 Senica, Komenského 958/2

91.

Jaroslav Zubák

906 32 Jablonica 53

92.

Janka Herdová

905 01 Senica, Jablonova 1273

93.

Zlata Marková

905 01 Senica, Robotnícka 58/21

94.

Jana Kubíková, Ing.

906 21 Jablonka 49

95.

Erika Černeková

906 12 Osuské 147

96.

Ján Géci

907 01 Myjava, Pažického 398/2

97.

Jana Novotná

907 01 Myjava, Sládkovičova 103/20

98.

Martin Černek

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr. Š. Osuského 525/12

99.

Jana Rybková

906 05 Podbranč, Majeríčky 95

100.

Daniela Vicenová

906 22 Poriadie 199

101.

Gabriela Dobrovoodská

906 13 Brezová pod Bradlom, Sídl. Dušana  Jurkoviča 420/23

102.

Ingrid Všetulová

907 01 Myjava, SNP 409

103.

Pavol Pekník

907 01 Myjava, Prvého mája 556/26

104.

Silvia Melicherová

905 01 Senica, Štefánikova 722/24

105.

Alena Cvečková

905 01 Senica, Palárikova 290/15

106.

Monika Ščibranová

905 01 Senica, Robotnícka 54/9

107.

Igor Kubica

907 01 Myjava, Turá Lúka 163

108.

Petra Bednárová

907 03 Turá Lúka 196

109.

Vilma Nesnadná

908 77 Borský Mikuláš, Kostolná 1212/12

110.

Valeria Borecká

905 01 Senica, Záhorie 106

111.

Mária Cigánková, Ing.

905 01 Senica, Sotinská 1345/27

112.

Adam Rojkovič

905 01 Senica, Kaplínska 1099

113.

Jaroslav Kubečka

902 01 Pezinok, Trnavská 47

114.

Alena Štefková

907 03 Turá Lúka 567

115.

Radovan Podmajerský, Ing.

907 03 Turá Lúka 177

116.

Vladimír Kolárik

907 01 Myjava, Polianka 18

117.

Filip Lukáč

906 13 Brezová pod Bradlom, Námestie 7.apríla 410

118.

Ján Zelenák

906 06 Vrbovce, Ostrý Vrch 542

119.

Ján Zelenák

906 06 Vrbovce, Ostrý Vrch 542

120.

Dagmara Ondrúšová

908 51  Holíč, SNP 1782/40

121.

Jana Makovičková

907 01 Myjava, Hoštáky 688/14

122.

Jana Knotková

908 45 Gbely, Naftárska 1030/20

123.

Miroslav Šušovica

969 01 Banská Bystrica, L. Svobodu 1531/15

124.

Pavol Kartárik

08 51 Holíč, Kpt. Nálepku 1213/1

125.

Radoslav Ďurnek

909 01 Skalica, Vinohradnícka 878/20

126.

Katarína  Pauková

908 48 Kopčany, Kollárova 258/67

127.

Ľubica Šebová

909 01 Skalica, Pelíškova 2003/17

128.

Lukáš Vašek

757 01 Krásno nad Bečvou, Zášovská 776

131.

Ľubica Hornáková

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1206/38

132.

Miroslava Pítková

907 03 Turá Lúka 107

133.

Ján Pítek

907 03 Turá Lúka 107

134.

Jana koprlová

905 01 Senica, Sv. Gorazda 3002/1

135.

Libuša Králiková

906 32 Jablonica 209

136.

Andrea  Melicherová

905 01 Senica, Kalinčiakova 300/34

137.

Miroslava Cicáková

905 01 Senica, Hurbanova 514/63

138.

Monika  Valentová

95 01 Senica, Čáčov 140

139.

Adela  Viskupová, Mgr.

907 01 Myajava, Hurbanova 610/27

140.

Alexandra Nedobová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 312/7

141.

Dominik Turan

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 539/15

142.

Jana Kavanová, Ing. Arch

821 01 Bratislava, Šalviová 28

143.

Rastislav Viskup

907 01 Myjava, Hurbanova 610/27

144.

Barbora Pavlíková

97 01 Myjava, Z. Zgurišky 530/31

145.

Alžbeta Dršková

907 01 Myjava, Stará Myjava 184

146.

Tadeáš Hyža

906 05 Sobotište 715

147

Filip Hyža

906 05 Sobotište 715

148.

Anna Dúbravová

907 01 Myjava, Brestovec 68

149.

Tomáš Komorník

905 01 Senica, Priemyselná 261/1

150.

Miroslav Polakovič, Mgr. Art.

906 12 Osuské, E. Lehockého 158

151.

Monika Hradská

907 01 Myjava, Stará Myjava 338

152.

Martin Kadlec, Ing.

908 51 Holíč, Potočná 28

153.

Peter Kadlec

908 51 Holíč, potočná 28

154.

Juraj Májek

908 44 Petrova Ves 380

155.

Vladislav Mecner

909 01 Skalica, Strážnická 26

156.

Stanislav Uher

909 01 Skalica, SNP 21

157.

František Božek

908 44 Petrova Ves 302

158.

Marek Pochylý, Ing.

908 44 Petrova Ves 59

159.

Adrian Svída

908 49 Kátov 191

160.

Lukáš Papula

908 51 Holíč, SNP 17

161.

Róbert Hollý

908 63 Radošovce 381

162.

Mária Štetinová

908 49 Prietržka 143

163.

Gabriela Samsonová

909 01 Skalica, Mallého 34

164.

Karin Juríčková

909 01 Skalica, Dr. Clementisa  46

165.

Veronika Remenárová

906 03 Smrdáky 158

166.

Ivan Remenár

906 03  Smrdáky 158

167.

Miriama Kutálková, Mgr.

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/36

168.

Jana Franková

906 05 Sobotište 135

169.

Oľga Hurbánková

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4

170.

Pavol pekník

907 01 Myjava, Stará Myjava 312

171.

Štefan Špringšic

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 944/4

172.

Alexandra Palkovičová, Ing.

909 01 Skalica, Pplk. Pľjušťa 6

173.

Hana Škápiková

906 13 Brezová pod Bradlom,

Sídl. D. Jurkoviča 417/33

174.

Jaroslava Nemcová

908 42 Smolinské 327

175.

Nina Cintulová

905 01 Senica, Tehelná 429/8

176.

Alena Bridusová

905 01 Senica, Kalinčiakova 295/9

177

Rastislav Reha

905 01 Senica, Robotnícka 54/11

178.

Klaudia Fránerová

908 41 Šaštín Stráže, Zákostolie 794

179.

Zuzana Talianová

906 05 Sobotište 41

180.

Zuzana Horňáková

905 01 Senica, Palárikova 303/22

181.

Anna Kunšteková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1356/23

182.

Zdeněk Krásny

905 01 Senica, Komenského 958/2

184.

Nikola jungová

908 79 Borský Sv. Jur , Hviezdoslavova 208

185.

Mária  Kondášová

841 07 Bratislava, Jana Smreka 24

187.

Marie Rišková

908 46  Unín 209

188.

Svetlana Shcherbinina

908 77 Borský Mikuláš, Na Výhone 699/69

189.

Vladimír Hosť

905 01 Senica Senica, Hollého 752/6

190.

Monika Kačabová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/36

191.

Anna Malárová

905 01 Senica, Hollého 740/3

192.

Zuzana Kalayová

905 01 Senica, Kolónia 556/17

193.

Dana Jablonická

905 01 Senica , Moyzesova 795/21

194.

Tatiana Jankovýchová

906 05 Sobotište 431

195.

Grigory Shcherbinin

908 77 Borský Mikuláš, Na Výhone 699/69

196.

Anna Vitásková

908 48 Kopčany, Damborského 864

197.

Andrea Grigová

905 01 Senica, Sotinská 1590/3

198.

Tomáš Buzay

908 41 Šaštín Stráže, Nádražná 1026

199.

Marta Sedalíková

908 85 Brodské, Nádražná 935

200.

Tomáš Vrablic

905 01 Senica, Robotnícka 57/19

201.

Jaroslava Bíbová

905 01 Senica, Sotinská 1345/27

202.

Michaela Mizeráková, Bc.

908 48 Kopčany, Masarykova 468

203.

Michaela Podlužanská

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu

204.

Monika Seemannová

905 01 Senica, Robotnícka 57/19

205.

Alena Mrázová

905 01 Senica, V.P.Tótha 35

206.

Alena Ackerlová

906 02 Dojč 338

207.

Jarmila Černá

906 45 Štefanov 428

208.

Antónia Holičová

906 34 Prievaly 153

209.

Roman Pavlík

906 02 Dojč 324

210.

Anna Búranová

908 77 Borský Mikuláš, Borová 1044/15

211.

Mária Bolebruchová

908 48 Kopčany, Bratislavská 118

212.

Jozef Danada

908 42 Smolinské 394

213.

Jana Jagošová

908 51 Holíč, Pri kaštieli 21

214.

Alena Antalová

908 63 Radošovce 349

215.

Veronika Blanáriková

906 11 Prietrž 163

216.

Zlatica Frndalovicsová

908 51 Holíč, Pri kaštieli 26

217.

Tomáš Nejedlík

908 51 Holíč, Mlynská 1

218.

Radovan Grexa

906 13 Brezová pod Bradlom, Budovateľská 405/3

219.

Lenka Horvátová

906 13 Brezová pod Bradlom, Osuského 520/2

220.

Anna Bellayová

909 01 Skalica, Gorkého 23

221.

Alena Kudláčová

909 01 Skalica, Tehelná 2453/4

222.

Alena Blažková

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1358/4

223.

Martina Gabrielová

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2870/2

224.

Zuzana Štefková

905 01 Senica, L. Novomeského 1349/104

225.

Klaudia Kocáková

908 85 Brodské , Drahy 456

226.

Magdaléna Ralbovská

908 01 Kúty, Kollárova 918/68

227.

Markéta Čerešníková

906 13 Brezová pod Bradlom, Sídlisko D. Jurkoviča 417/31

228.

Martina Čechová

906 03 Smrdáky 129

229.

Miroslava Sekáčová

906 07 Šajdíkové Humence 128

230.

Dana Plottová

906 07 Šajdíkové Humence 354

231.

Eva Dobrucká

906 05 Sobotište 8

232.

Blanka Valachovičová

906 05 Sobotište 110

233.

Dana Černáková

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1204/24

234.

Denisa Bukovčanová

916 16 Krajné, Matejovec 631

235.

Marianna Jekkelová

907 01 Myjava, Jablonská 912/12

236.

Patrícia Václavíková

95701 Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 1118/19

237.

Jana Kuniková

922 07 Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 712/116

238.

Adriana Selčanová

908 77 Borský Mikuáš, Štúrova 1429/35

239.

Vilma Klučárová

908 73 Veľké Leváre, Štefánikova 493

240.

Erika Reháková

901 01 Malacky, Bernolákova 2425/8

241.

Anna farkašová

908 41 šaštín Stráže, Zákostolie 772

242.

Kristína Vašková

908 51 Holíč, Hurbanova 60

243.

Jaroslav Ovečka

905 01 Senica, Kalinčiakova 301/44

244.

Jana Patáková

905 51 Holíč, Kátovská 20/A

245.

Anna Bederková

908 51 Holíč, Ružová 16

246.

Lucia Hílková

908 48 Kopčany, Moravská 733

247.

Gabriela Štefeková

900 63 Jakubov 263

248.

Jana Žiaranová

908 51 Holíč, Kollárová 1690/18

249.

Soňa Petrusková

908 48 Kopčany, Kollárova 311/58

250.

Jarmila Maxianová

908 80 Sekule 130

251.

Taťjana Kobilyová

908 45 Gbely, Záhumenice 1393

252.

Veronika Májková

906 38 Rohožník, Ul. V Kútoch 57/30

253.

Ľubomíra Bartalová

908 45 Gbely, Záhumenice 1465/22

254.

Jaroslava Bolebruchová

908 45 Gbely, Halaštava 1447

255.

Kristína Chovancová

906 35 Plavecký Mikuláš 281

256.

Pavlína Vallová

900 68 Plavecký Štvrtok 340

257.

Nikola Lániková

908 01 Kúty, Sasinkova 1340/61

258.

Štefánia Palkovičová

908 01 Kúty, Štefánikova 1110

259.

Mária Rišková

908 85  Brodská, Dukelská 416/11

260.

Katarína Herzigová

917 01 Trnava, G. Dusíka 58

261.

Eva Tiefenbacherová

919 26 Zavar , Viktorínova 29

262.

Anna Mrázová

908 01 Kúty, Nová 1212

263.

Zuzana Kralovičová

906 38 Rohožník, Športová 385/2

264.

Ingrid Csergeová

919 26 Zavar, Hlavná 61/113

265.

Anna Fránerová

908 41 šaštín Stráže , Zápotočná 963

266.

Miroslava Dobšová

908 77 Borský Mikuláš, Za mostom 1647

267.

Antónia Mitrišinová

906 37 Sološnica 487

268.

Erika Dinušová

906 37 Sološnica, Staré potoky 278

269.

Alena Kapcová

908 71 Moravský Sv. Ján, Ružová 157

270.

Anna Stojková

908 41 Šaštín Stráže, Domky 275

271.

Lenka Lulovičová

922 01 Veľké Kostoľany, Trnavská cesta 335

272.

Janka Suchá

908 41 šaštín Stráže, Štúrova 622

273.

Gabriela Hržičová

908 51 Holíč, Priateľstva 21

274.

Igor Doubrava

907 01 Myjava, SNP 414/9

275.

Miroslav Blažo

905 01 Senica, Sotinská 1475/15

276.

Zuzana Holbičková

907 01 Myjava, Pažického 412/12

277.

Hana Kodajová

907 01 Myjava, Kpt. M. Uhra 52/4

278.

Martin Kodaj

907 01 Myjava, Kpt. M. Uhra 52/4

279.

Martin Hrehor

99 01 Skalica, Samoty 5055/5055

280.

Zuzana Hrehorová

909 01 Skalica, Samoty 5055/50/55

281.

Anna Škvorcová

906 33 Cerová 331

282.

Boris Thebery

905 01 Senica, Dr. I. Horvátha 894/16

283.

Dana Polláková  

908 62 Dubovce, Vlčkovany 30

284.

Anna Kadlíčková

900 61 Gajary, Skuteckého 472/88

285.

Mária Černá

900 61 Gajary, levárska 762/9

286.

Irena Kršková

900 61 Gajary, Športová 750/38

287.

Štefánia Škarupová

900 61 Gajary, Mládežnícka 654

288.

Jana Cíchová

900 61 Gajary, Skuteckého 480

289.

Alena Danihelová

900 61Gajary, Gagarinova 971

290.

Slávka Malíková

900 61 Gajary, Gagarinova 977

291.

Mária Havlíčková

900 61 Gajary, Hlavná 57

292.

Vladimír Vlk

909 01 Skalica, Sudoměřická 6

293.

Patrícia Vlková

909 01 Skalica, Sudoměřická 6

294.

Ľubica Tomková

906 33 Cerová,Lieskové 28

295.

Tran Dinh Thao

906 14 Bukovec 135

296.

Marie Švajdová

905 01 Senica, Štefánikova 721/26

297.

Marek Sládek

906 14 Bukovec, 135

298.

Hoang Viet Hung

922 03 Vrbové, Bernolákova 531/20

299.

Thai Nguxen Van

161 00 Praha, Žukovského 854/3

300.

Lan Pham Huong

909 01 Skalica, Dr. Clementisa 1175/32

301.

Katarína Dohnálková

906 32 Jablonica , J. Kráľa 192

302.

Pavol Zemanovič

905 01 Senica, Palárikova 305/19

303.

Žaneta Krchňavá, Ing.

906 12 Hradište pod Vrátnom 121

304.

Katarína Pittelová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/34

305.

Martina Olejníková

908 78 Kuklov 260

306.

Iveta Masarykova

908 46 Unín 304

307.

Anna Jankovičová

909 01 Skalica, SNP 8

308.

Katarína Lapuníková

906 32 Jablonica, Červenej armády 315

309.

Peter Lukáč, Bc.

905 01 Senica, Jurkoviča 1205/34

310.

Viera Královičová

906 31 Hlboké, Hurbanova 79

311.

Zuzana Pardubská

909 01 Skalica, Mallého 1088/25

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

30.

Martin Bíla , Mgr.

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/60

129.

Viera Široká

909 01 Skalica, Lúčky 8

130.

Pavlína Pechová

908 63 Radošovce 121

183.

Marcela Bašnárová

905 01 Senica, Robotnícka 57/19

186.

Lenka Ligásová

908 63 Oreské 32