Osvedčenia vydané v roku 2013

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

1.

Gregor Masaryk

906 02  Dojč 420

2.

Adriana  Rafayová, Ing.

906 37  Sološnica 641

3.

Dana Vizváryová, Ing.

908 01  Kúty, Textilná 815/45

4.

Mária Chrenková

908 51  Holíč, M. Nešpora 27

5.

Pavol Masaryk

906 02  Dojč 476

6.

Michaela Boháčová

906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumnie 437/22

7.

Alena Kubová

908 01 Kúty. Textilná 815/43

8.

Marianna  Huban

841 04 Bratislava, Tilgnerova 712/1

9.

Karolína Malíková

900 65 Záhorská Ves 305/5

10.

Terézia Čermáková

900 61 Gajary, Športová 720/11

11.

Sabina Flamíková

905 01 Senica, Štefánikova 704/35

12.

Katarína Bukovčanová

916 01 Stará Turá, Nemcovej 656/5

13.

Oľga Masaryková

 908 47 Radimov 144

14.

Miruška Uhelji

821 09 Bratislava , Sklenárova 6

15.

Zlatica Nosková

906 13 Brezová pod Bradlom, Baranecká 551/82

16.

Anna Vajčiová

905 01 Senica, Štefánikova 725/10

17.

Denisa Klempová

908 76 Lakšárska Nová Ves 177

18.

Jakub Zápala

841 04 Bratislava, Púpavová 691/39

19.

Pavel Kopča

906 06 Vrbovce 161

20.

Dominika Haluzová

905 01 Senica , S. Jurkoviča 1202/12

21.

Nataša Gálová

907 01 Myjava, Polianka 57

22.

Miriam Kubíková

906 31 Hlboké, Hurbanova 90

23.

Helena Mórová

908 49  Kátov 66

24.

Margita Olivová

908 51 Holíč, Bratislavská 43

25.

Štefánia Krejčiová

908 77 Borský Mikuláš,

Dr. V. Cintulu 137/38

26.

Mário Polák

908 64 Chropov 28

27.

Katarína Poláková

908 64 Chropov 28

28.

Jarmila Jakubcová

908 64  Chropov 5

29.

Lenka Beňová

913 08 Nová Bošáca, Šiance 645

30.

Helena Vajdová

908 77 Borský Mikuláš,

Pri struhe 1561/25

31.

Jana Beňová

908 85 Brodské, 1. mája 698

32.

Viera Filípková

906 07 Šajdíkove Humence 227

33.

Ľubica Andelová

908 46 Unín 366

34.

Katarína Čápová

907 01 Myjava, Jablonská 912/12

35.

Andrea Jurkovičová

901 01 Malacky, Mierové námestie 2419/20

36.

 Eva Hubinová

900 31 Stupava, Jilemnického 12

37.

Jozefína Bancziová

908 77 Borský Mikuláš, Kovačská 1150/1

38.

Daniela Mikulášková

900 55 Lozorno, Priečna 265/1

39.

Ivana Pavelková

908 80 Sekule, Kpt. Nálepku 308

40.

Anna Šupolová

900 68 Plavecký Štvrtok 203

41.

Naďa Boteková

900 61 Gajary, Gagarinova 989

42.

Zuzana Sedláková

900 67 Láb 337

43.

Lenka Samochinová

900 51 Zohor, Stupavská 8

44.

Mária Frišlovičová

900 63 Jakubov, Hlavná 63

45.

Martina Marčíková

908 73  Veľké Leváre, Nová 1073

46.

Oľga Čižmáriková

906 37 Sološnica 53

47.

Monika Kmeťová

901 01 Malacky, Malovaného 3

48.

Danka Gašparovičová

902 01 Pezinok, L. Novomeského 7

49.

Júlia Demková

906 37 Sološnica 352

50.

Romana Gulíšková

908 85 Brodské, Nádražná 1090

51.

Renáta Kuklišová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1206/44

52.

Janette Ščepková

906 35 Plavecký Mikuláš 79

53.

Katarína Khúlová

908 41 Šaštín Stráže, M.R. Štefánika 516

54.

Jana Pisklová

906 32 Jablonica 540

55.

Soňa Kiripolská

906 38 Rohožník, Školské nám. 392/29

56.

Iveta Šidlíková

906 03 Smrdáky 99

57.

Želmíra Štefániková

909 01 Skalica, SNP 1450/3

58.

Zuzana Funková

906 32 Jablonica, Jánošíkova 508

59.

Eva Kmeťová, Bc.

906 13 Brezová pod Bradlom, Nám. 7.apríla 412/16

60.

Lucia Múčková

908 71 Studienka 367

61.

Ingrid Madáková

905 01 Senica , Palárikova 292/10

62.

Monika Caltíková

908 45 Gbely, Prof. K. Čárského 243

63.

Jana Plottová

905 01 Senica, Kunov 230

64.

Jana Gašparová

906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumnie 436/26

65.

Rozália Valková

908 49 Prietržka 118

66.

Renáta Maslínová

908 79 Borský Sv. Jur ,SNP 415

67.

Linda Suchovská

908 85 Brodské, Nová 975

68.

Rozália Danielová

908 41 Šaštín- Stráže, Zákostolie 1663/52

70.

Elena  Bučková, Ing.

909 01 Skalica , SNP 4

71.

Eva Pavková

908 51 Holíč, J.J. Boora 2

72.

Hana Kollárová

908 48 Kopčany, Kollárova 294

73.

Lukáš Krajner, Mgr.

831 01 Bratislava, Stromová 48

74.

Monika Biháryová

909 01 Skalica, Mallého 29

75.

Kristína Straková, Mgr.

909 01 Skalica, SNP 19/B

76.

Lenka Mrázová

908 85 Brodské, Dráhy 457

77.

Kristína Sopúšková

909 01 Skalica, Pelíšková 19

78.

Dominika Machálková

909 01 Skalica, Široká 47

79.

Jakub Štepanovský

909 01 Skalica, Koreszkova 18

80.

Katarína Slezáková

909 01 Skalica, Clementisa 15

81.

Róbert Ozan

909 01 Skalica, K Baťáku 2738/29

82.

Zuzana Samsonová

908 65 Mokrý Háj 173

83.

Jakub Hanka

909 01 Skalica, Školská 29

84.

Šárka Kromerinská

909 01 Skalica, D. Jurkoviča 7

85.

Miriama Šragová

905 01 Senica, Cyrila a Metoda 2872/1

86.

Ján Černek

906 05 Sobotište 193

87.

Lucia Poláková

908 51 Holíč, Hollého 25

88.

Miroslava Koprlová

908 48 Kopčany, Moravská 834

89.

Eva Duchoslavová

908 48  Kopčany, Kollárova 289

90.

Katarína Iskrová, Bc.

909 01 Skalica, Pelíškova 30

91.

Jana Duchoslavová

908 51 Holíč, Fučíkova 19

92.

Sylvie Murková

908 51 Holíč, M. Nešpora 39

93.

Dominika Mikúšková

906 13 Brezová pod Bradlom, Osuského 520/2

94.

Ľubica Koláriková

907 01 Myjava, Hurbanova 678/2

95.

Žaneta Heldová

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1359/14

96.

Jarmila Ružičková

907 01 Myjava, Viestova 386/4

97.

Štefánia Cmorejová

909 01 Skalica, Dr. Clementisa 1176/44

98.

Thanh Nguyen Huu

831 52 Bratislava, Černockého 8056/4

99.

Do Quang Cong

831 52 Bratislava, Černockého 8056/4

100.

Le Minh Son

831 02 Bratislava, Nobelová  3261/48

101.

Do Minh Hao

831 02 Bratislava, Nobelova 3261/48

102.

Nguyen Thi Dung

831 06 Bratislava Kadnárova 9792/95

103.

Lenka Brdečková

909 01 Skalica, Mazúrova 11

104.

Jana Švrčová

909 01 Skalica, SNP 5

105.

Hana Filípová

909 01 Skalica, Pelíšková 32

106.

Ivana Urbancová

909 01 Skalica, SNP 27

107.

Anna Homolová

909 01 Skalica, Pelíšková 22

108.

Peter Tomeček

909 01 Skalica, SNP 10

109.

Veronika Tomečková

908 49 Vrádište 95

110.

Michal Tomeček

909 01 Skalica, Mýtna 3

111.

Ingrid Vávrová

908 01 Kúty, Bratislavská 177

112.

Pavlína Verešová

908 51 Holíč, Fučíkova 14

113.

Andrea Sentešiová

908 51 Holíč, Bratislavská 1461/39

114.

Miroslav Vogl

909 01 Skalica, Rohatecká 23

115.

Marta Slobodová

908 51 Holíč, Lúčky 1532/13

116.

Mária Pavlíková

907 06 Šajdíkové Humence 26

117.

Renáta Kováčová

909 01 Skalica, Clementisa 46

118.

Chea Saymu

634 00 Brno, Beloruská 522/1

119.

Milena Malíková

908 41 Šaštín Stráže, Novoveská 925

120.

Monika Pavlovičová

908 43 Čáry, Lachmannova 313

121.

Renáta Burianová

908 41 Šaštín Stráže, Slnečná 1616

122.

Lenka Hollá

908 41 Šaštín Stráže, V. Vugana 1353

123.

A Poláková

908 01  Kúty, Nová 1217

124.

Tomáš Palkovič

908 72 Závod, Štúrova 761

125.

Peter Podmajerský

908 51 Holíč, D. Rapanta 7

126.

Martin Balaáž

908 51 Holíč, Palárikova 36

127.

Jana Noščáková

908 51 Holíč, Bratislavská 38

128.

Anna Ivičičová

909 01 Skalica, Komenského 6

129.

Oľga Hupková

908 51 Holíč, Kátovská 22

130.

Milan Krchňavý

909 01 Skalica, Záhrada 3

131.

Veronika Pribilová

908 01 Kúty, Železničiarska 1313/

132.

Beáta Danihelová

908 43 Čáry, Brezina 256/44

133.

Andrea Bederková

908 63 Radošovce 76

134.

Jana Urbanová

909 01 Skalica, Hollého 23

135.

Lucia Kuníková

908 78 Kuklov 80

136.

Alexandra Jelčová, Bc.

908 71 Moravský Sv. Ján 402

137.

Viera Ralbovská

908 45 Gbely, Naftárska 960

138.

Dana Vávrovičová

909 01 Skalica, Clementisa 25

139.

Jana Lukovská, Ing.

908 51 Holíč, Kátovská 9

140.

Katarína Kováčová

909 01 Skalica, Clementisa 43

141.

Ivana Dermeková

908 46 Unín 157

142.

Katarína Nemčeková

908 51 Holíč, Partizánska 27

143.

Lucia Morávková

908 51 Holíč, Dr. Rapanta 7

144.

Ľubica Šimandlová

908 77 Borský Mikuláš, Peterská 1195

145.

Martina Petrovičová

909 01 Skalica, Štúrova 9

146.

Terézia Ježová, Bc.

906 03 Smrdáky, Hviezdoslavova 29

147.

Monika Samková

905 01 Senica, J. Bežu 2678/18

148.

Peter Jánošík

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4

149.

Mária Jančíková

906 36 Plavecké Podhradie 228

150.

Marianna Krčová

906 13 Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 420/23

151.

Eva Nováčiková

841 05 Bratislava, Líščie údolie 79

152.

Ján Jurík

905 01 Senica, Bernolákova

153.

Andrej Španka

906 04 Rybky 31

154.

Miroslava Veselá

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1202/10

155.

Peter Rehuš

905 01 Senica, Okružná  929

156.

Michal Pagáčik

905 01 Senica, Hollého 741/7

157.

Marián Rafaja

905 01 Senica, Krátka 168

158.

Robert Harnoš

905 01 Senica, L. Novomeského 12010/64

159.

Peter Rybnikár

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/58

160.

Jozef Kalamen

906 04 Rybky 36

161.

Jozef Vajglan

906 04 Rybky 51

162.

Miroslav Veselý

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1202/10

163.

Marcel Bystrický

906 11 Prietrž 104

 164.

Peter Kardian

908 75 Studienka 646

165.

Sylvia Mrázová

908 73 Veľké Leváre, Štúrova 917

166.

Beáta Pisarčíková, Ing.

821 05 Bratislava, Súľovská 46

167.

Mária Gergelová

908 49 Prietržka 75

168.

Lucia Černá

908 77 Bílkové Humence 33

169.

Jana Valachovičová

908 01 Kúty, Školská 980/2

170.

Iveta Benhamed

908 01 Kúty, Hlboká cesta 528

171.

Jozef Makovič

908 71 Moravský Sv. Ján, Zámocká 32

172.

Mária Marková

907 01 Myjava, Partizánska 380/25

173.

Martina Blahová

907 01 Myjava, Stará Myjava 335

174.

Jana Maštalírová

907 01 Myjava, Polianka 138

175.

Helena Karasová

908 51 Holíč, Jesenského 24

176.

Milan Huťťa

908 62 Dubovce 44

177.

Margita Huťťová

908 62 Dubovce 44

178.

Dagmara  Šoltisová

909 01 Skalica , Pod hájkom 1449/5

179.

Ľubomíra Sukupčáková

906 06 Chvojnica 7

180.

Ján Pánik

906 06 Chvojnica  7

181.

Vlasta Ondrušová

909 01 Skalica, Koreszkova 14

182.

Emília Voglová

909 01 Skalica, Mazúrova 1

183.

Klaudia Turečková

908 51 Holíč, Hviezdoslavova 440/5

184.

Monika Harská, Bc.

908 51 Holíč, SNP 1

185.

Romana Knapová

908 51 Holíč, SNP 46

186.

Dana Volek - Mičová

909 01 Skalica, Nádražná 2

187.

Anna Krutá

908 63 Radošovce 4

188.

Dagmar Adamčíková

908 63 Oreské 109

189.

Katarína Sukupová

906 06 Vrbovce 258

190.

Irena Vallová

905 01 Senica, Kalinčiakova 302/25

191.

Martin Jánošík, Bc.

909 01 Skalica, Suchý riadok 1645/10

192.

Alena Kalmanová

906 02 Dojč 103

193.

Miriama  Jurkovičová

908 45 Gbely, Záhumenice 1463

194.

Petra Uhrincová

908 45 Gbely, Kollárova 418

195.

Hana Čermáková

909 01 Skalica, Rohatecká 2261/19

196.

Mária  Kovalovská

909 01 Skalica, Mallého 1084/16

197.

Anna  Hrčková

908 77 Borský Mikuláš, Zemanská 143

198.

Darina Paračková

905 01 Senica, Čáčov 327

199.

Jana Mindeková

906 45 Štefanov 87

200.

Peter Jánošík

909 01 Skalica, Suchý riadok 1645/10

201.

Zuzana Jánošíková

909 01 Skalica, Suchý riadok 1645/10

202.

Anna Kubečková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1354/38

203.

Helena Zdravecká, Ing.

906 04 Častkov 64

204.

Kornelia Kubečková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1359

205.

Nguyen Thi Hung Thuy

922 03 Vrbové, Bernolákova 531/20

206.

Zhu Zuyong

911 05 Trenčín, J. Kráľa 1100/27

207.

Ji Yongjun

911 05 Trenčín, J. Kráľa 1100/27

208.

Eliška Rišková

905 01 Senica, Bernolákova 200/3

209.

Miroslav Riška

905 01 Senica, Bernolákova 200/5

210.

Terezia Malíková

905 01 Senica, Hurbanova 1379/38

211.

Dana Burská

908 41 Šaštín Stráže, Záhorácka 53

212.

David Riška

905 01 Senica, Janka Kráľa 736/20

213.

Lenka Otépková

906 13 Brezová pod Bradlom, S. Jurkoviča 418/29

214.

Ivana Prokopiusová

908 41 Šaštín Stráže , Na Pažiti 1577

215.

Mária Juniklová

908 41 Šaštín Stráže, Domky 282

216.

Ivan Jurka

908 45 Gbely, Ul. Mládeže 573

217.

Jana Brídová

908 45 Gbely, ČSĽA 1197

218.

Iveta Drahošová

906 37 Sološnica 41

219.

Eva Kriváčková

908 45 Gbely, Medlenova 738

220.

Lukáš Černek

906 04 Častkov 129

221.

Jarmila Reháková

908 45 Gbely, Záhumenice 1472

222.

Jana Trčková

908 45 Gbely, Naftárska 956

223.

Helena Navrátilová

906 37 Sobotište 117

224.

Milan Demeter

907 01 Myjava, M- R. Štefánika 607/86

225.

Marek Vydarený

906 23 Rudník 172

226.

Branislav Hrubý

906 23 Rudník 11

227.

Andrej Ličko

907 01 Myjava, Hošťáky 1009/37

228.

Lukáš Svoboda

907 01 Myjava, M. Marečka 974/2

229.

Dominika Masárová

907 01 Myjava, Partizánska 286/9

230.

Jindřiška Kujková

907 01 Myjava, Uhrová  250/4

231.

Tatiana Malárová

907 01 Myjava, Kamenné 1059/22

232.

Ružena Demeterová

907 01 Myjava, M.R. Štefánika 607/86

233.

Erika Tománková

907 03 Turá Lúka 334

234.

Ján Kubík

906 21 Jablonka 141

235.

Ivan Cích

831 06 Bratislava, Pri Vinohradoch 27

236.

Ján Ševčík

916 14 Hrašné 221

237.

Ján Drška

907 01 Myjava, Bradáčova 255/15

238.

Milan Bunčák

906 22 Poriadie 36

239.

Milan Sládeček

907 01 Myjava, Polianka 200

240.

Peter Sládeček 

907 01 Myjava, SNP 402/4

241.

Vladimír Mareček

906 06 Vrbovce 443

242.

Dalibor Rybnikár

907 01 Myjava, Bradáčova 788/18

243.

Marek Repta

906 13 Brezová pod Bradlom , Horný rad 534/5

244.

Dana Heráková

916 01 Stará Turá, Uhrova 661/3

245.

Ján Duga

906 22 Poriadie 96

246.

Janka Nedvědová

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 532/1

247.

Miroslav Horniak

907 01 Myjava, SNP 415/11

248.

Alžbeta Belková

906 14 Bukovec 49

249.

Emília Balážová

907 01 Myjava, Jablonská 865/10

250.

Milan Baran

906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumnie 37

251.

Pavol Kňazský

907 01 Myjava, Polianka 48

252.

Juraj Ciran

906 13 Brezová pod Bradlom, Hošťáky 768/25

253.

Viktor Pavlovič

920 01 Hlohovec , Františka Lipku 1

254.

Miroslav Mizerák

907 01 Myjava, Hodžova 786/2

255.

Renáta Mičová

907 01 Myjava, Brestovec 502

256.

Jozef Tamáš

050 01 Mokrá Lúka, J. Bottu 1135/5

257.

Michal Tokoli

907 01 Myjava, Jablonská 865/10

258.

Jana Sládková

906 14 Bukovec 146

259.

Miroslav Chovanec

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 521/4

260.

Eugen Zachar

907 01 Myjava, Brestovec 37

261.

Jaroslav Pavlík

907 03 Turá Lúka

262.

Nikola Obedová

907 01 Myjava, 1. mája 555/2

263.

Tatiana Černáková

907 01 Myjava, Viestova 386/4

264.

Adriana Dršková

907 01 Myjava, Partizánska 381/27

265.

Natália Blažková

907 01 Myjava, 1. mája 555/4

266.

Lucia Večeřová

907 01 Myjava, Dolná štvrť 508/8

267.

Radoslava Manáková

916 16 Krajné , Matejovec 465

268.

Michal Vicen

906 22 Poriadie 199

269.

Eva Benová

907 03 Turá Lúka 282

270.

Katarína Vdoviaková

907 01 Myjava, Brestovec 328

271.

Daniela Vašková

907 01 Myjava, Bradáčova 255/15

272.

Andrea Linková

905 01 Senica, Kalinčiakova 302/17

273.

Peter Špány

905 01 Senica, L. Novomeského 1349/106

274.

Dana Blanáriková

906 03 Koválov 72

275.

Klement Kocák

908 51 Holíč, Lúčky 5

276.

Božena Černá

908 41 Šaštín Stráže, Wulganova 1360

277.

Zdenko Stanek

908 41 Šaštín Stráže, Zákostolie 1612

278.

Ján Gajda, Ing.

909 01 Skalica, Obrancov mieru 1304/13

279.

Eva Gajdová, Ing.

909 01 Skalica, Obrancov mieru 13

280.

Tomár Ozan, Mgr.

909 01 Skalica, Boorova 16

281.

Patrik Polák, JUDr.

851 01 Bratislava, Vranovská 61

282.

Jaroslav Bříza

905 01 Senica, Mudrocha 1352/26

283.

Mária Hricová

908 41 Šaštín Stráže Alej 575

284.

Zděnka Danielová

908 41 Šaštín Stráže, Štefánikova 4

285.

Magdaléna Pavlovičová

908 01 Kúty, Kollárova 15

286.

Zuzana Vaňková

909 01 Skalica, Záhradná 3

287.

Beáta Heráková

908 51 Holíč, Hurbanova 67

288.

Renáta Harmošová

906 11 Prietrž 373

289.

Zdenka Kellerová

924 01 Galanta, Z Kopáya 783/3

290.

Ľudovít Horváth, Bc

909 01 Skalica, Psíky 2060/5

291.

Gabriela Horňáková

905 01 Senica, Hviezdoslavova 469/56

292.

Lenka Surová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1351/20

293.

Ľubica Gimmová

906 11 Prietrž 116

294.

Miroslava Škojecová

905 01 Senica , Kalinčiakova 297/11

295.

Terézia Míšaná

909 01 Skalica, Psíky 2224

296.

Jiřina Borovičková

040 11 Košice, Laborecká 14

297.

Anna Flajžíková

908 63 Radošovce , Vieska 23

298.

Zuzana Majtánová, Ing.

906 06 Vrbovce 117

299.

Monika Ševčíková Porubčanská

010 01 Žilina, Limbová 3056/12

300.

Lucia Balúnová

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu

301.

Tomáš Janiska

908 51 Holíč, M. Nešpora 4

302.

Petra Gavlíková

908 51 Holíč, Sibírska 34

303.

Radoslav Palkovič

908 51 Holíč, SNP 1672/6

304.

Rastislav  Klementis

909 01 Skalica, Pod hájkom 1444/17

305.

Katarína Cingelová

909 01 Skalica, Mazúrova 1

306.

Tomáš Mockovčiak

909 01 Skalica, Pod hájkom 4

307.

Peter Okánik, Ing.

909 01 Skalica, Pod hájkom 17

308.

Eva Turanská

905 01 Senica, Záhorie 71

309.

Jana Koleňáková

909 01 Skalica, Vajanského 7

310.

Božena Chodúrová

905 01 Senica, Palárikova 289/7

311.

Laura Csanková

909 01 Skalica, Strážnická 32

312.

Jana Kollárová

906 07 Šajdíkové Humence 251

313.

Peter Stašek

908 51 Holíč, Gagarinova 27

314.

Anna Bubánová

909 01 Skalica , Lúčky 2649/18

315.

Oľga Srholcová

909 01 Skalica, Mazúrova 1047/13

316.

Ivana Mišíková

908 51 Holíč, 29. augusta 1336/5

317.

Zuzana Čechová

909 01 Skalica, Tehelná 4

318.

Dáša Srholcová

909 01 Skalica, Lúčky 7

319.

Mária Kutálková

908 41 Šaštín Stráže, Hviezdoslavova 521

320.

Mária Chovancová

909 01 Skalica SNP 14

321.

Lucia Školiak Chovancová, Mgr.

909 01 Skalica, Bajanova 36

322.

Elena Viteková

905 01 Senica, Košutovec 2912

323.

Barbora  Lenzová

905 01 Senica, Štefánikova 723/22

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

69.

Eliška Súkupová

905 01 Senica, IBV Čáčov 320