Osvedčenia vydané v roku 2014

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

2014/760/PPL

Dušan Šarudi

90613 Brezová pod Bradlom, Hoštáky 765/19

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

RÚVZ/2014/293

Alexandra Závorková

908 41 Šaštín Stráže, Hliníková 372

RÚVZ/2014/938

Marek Nemčovský

908 51 Holíč, Sasinkova 1427/25

RÚVZ/2014/1159

Andrea Ovčarčinová

909 01 Skalica, Mallého 881/41

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

1.

Iveta Smetková

907 01 Myjava, Pažického 411/10

2.

Ján Puškár, Ing.

907 01 Myjava, 8. apríla 375/15

3.

Jitka Adámková

906 06 Chvojnica 143

4.

Ľubica Klimáčková

916 13 Kostolné 330

5.

Viera Buchtová

907 01 Myjava, Partizánska 287/11

6.

Peter Bašniar

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 558/29

7.

Ivana Ševčíková

907 01 Myjava, M. Marečka 971/6

8.

Fridrich Hutta

906 04 Rybky 147

RÚVZ/2014/124

Silvia Španková

906 03 Koválov 281

RÚVZ/2014/122

Ingrida Zichová

905 01 Senica, Čáčov 261

RÚVZ/2014/14

Petra Eckerová

908 80 Sekule, Vajanského 659

RÚVZ/2014/19

Miroslava Závodná

906 13 Brezová pod Bradlom, J. Závodného 699/2

RÚVZ/2014/17

Alexandra Michalková, Ing.

907 01 Myjava, Hurbanova 610/23

RÚVZ/2014/18

Eva Michalková

907 01 Myjava, Hurbanova 610/23

RÚVZ/2014/21

Eva Grambličková

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 558/29

RÚVZ/2014/22

Adriana Sapáková

906 11 Prietrž 130

RÚVZ/2014/20

Marta Vaculová

907 01 Myjava, Pažického 400/6

RÚVZ/2014/75

Lucia Klímová

908 51 Holíč, Bottova 2934/652

RÚVZ/2014/26

Natália Ladovičová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1206/44

RÚVZ/2014/31

Alexandra Kollárová

906 05 Sobotište 98

RÚVZ/2014/30

Juraj Frndalovics

908 51 Holíč, Pri Kaštieli 1434/26

RÚVZ/2014/15

Mária Lisá

901 01 Malacky, Zámocká 1065/4

RÚVZ/2014/87

Hana Erdélyiová

900 31 Stupava, Devínska cesta 22

RÚVZ/2014/25

Michaela Ryšavá, Bc.

905 01 Senica, Sv. Gorazda 3002/1

RÚVZ/2014/24

Petra Jarošová

908 51 Holíč, Bratislavská 52

RÚVZ/2014/88

Pavel Pokorný, Ing.

595 01 Velká Bíteš, U stadionu 379, ČR

RÚVZ/2014/57

Erika Tokošová

905 01 Senica, Sotinská 1590/3

RÚVZ/2014/58

Alena Olšová

905 01 Senica, Kunov 19

RÚVZ/2014/60

Eliška Štorová

906 03 Smrdáky 129

RÚVZ/2014/61

Stanislava Valentová

905 01 Senica, Rovensko 135

RÚVZ/2014/59

Lucia Olšová

905 01 Senica, Sotinská 1475/19

RÚVZ/2014/186

Zdenka Bartoňová

905 01 Senica, Kalinčiakova 297/11

RÚVZ/2014/69

Anna Štefíková

908 41 Šaštín - Stráže, M. Nešpora 1162

RÚVZ/2014/68

Alena Žáková

908 41 Šaštín - Stráže, M. Nešpora 1153

RÚVZ/2014/72

Marta Beňová

905 01 Senica, Štefánikova 721/26

RÚVZ/2014/70

Jarmila Kotvanová

905 01 Senica, J. Kráľa 736/22

RÚVZ/2014/67

Kristína Gabalová

971 04 Prievidza, Sama Chalúpku 461/3

RÚVZ/2014/71

Silvia Kolečániová

905 01 Senica, Smrekova 1304/3

RÚVZ/2014/255

Svetlana Žáková

906 07 Šajdíkove Humence 279

RÚVZ/2014/254

Tatiana Kovácsová

908 46 Unín 317

RÚVZ/2014/253

Kristína Vaňková

908 63 Radošovce 266

RÚVZ/2014/252

Ondrej Oravec

906 33 Cerová, Rozbehy 47

RÚVZ/2014/251

Hana Gottvaldová

908 85 Brodské, Štúrova 327

RÚVZ/2014/250

Andrea Čechová

906 45 Štefanov 508

RÚVZ/2014/249

Jana Španková

905 01 Senica, J. Mudrocha 658

RÚVZ/2014/248

Lenka Holičová

906 37 Sološnica 18

RÚVZ/2014/247

Erika Labudová

908 43 Čáry, Lachmannova 277

RÚVZ/2014/246

Marta Smolinská

908 42 Smolinské 375

RÚVZ/2014/245

Martina Máčalová

908 44 Petrova Ves 39

RÚVZ/2014/244

Michaela Mikuličová

908 85 Brodské, SNP 863

RÚVZ/2014/243

Renáta Reháková

908 44 Letničie 114

RÚVZ/2014/242

Barbora Mrázová

908 78 Kuklov 106

RÚVZ/2014/241

Jana Šagátová

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 532/1

RÚVZ/2014/240

Iveta Lovecká

908 64 Chropov 59

RÚVZ/2014/239

Veronika Kovárová

906 37 Sološnica 578

RÚVZ/2014/238

Mária Oravcová

901 01 Malacky, gen. M. R. Štefánika 81

RÚVZ/2014/237

Vilma Klučárová

908 73 Veľké Leváre, Štefánikova 493

RÚVZ/2014/236

Jana Schwandtnerová

906 36 Plavecké Podhradie 84

RÚVZ/2014/235

Gabriela Csonková

900 65 Záhorská Ves, ul. pri Barine 430/24

RÚVZ/2014/234

Elena Vajayová

900 55 Lozorno, Zvončínska 194

RÚVZ/2014/233

Lýdia Šteffeková

900 51 Zohor, Krátka 1

RÚVZ/2014/232

Alena Havranová

906 38 Rohožník 394/22

RÚVZ/2014/231

Oľga Richweisová

901 01 Malacky, Sadová 2568/42

RÚVZ/2014/230

Beata Kyseláková

900 52 Kuchyňa 358

RÚVZ/2014/229

Sabina Pápežová

906 37 Sološnica 516

RÚVZ/2014/228

Jana Vlčková

900 55 Lozorno, Nová 416

RÚVZ/2014/226

Zuzana Vaškovičová

900 31 Stupava, Robotnícka 1392/4

RÚVZ/2014/225

Jana Móriková

851 01 Bratislava, Jiráskova 8

RÚVZ/2014/224

Ľubomíra Trojáková

906 38 Rohožník, Školské námestie 397/10

RÚVZ/2014/223

Eva Mršťáková

908 78 Kuklov 229

RÚVZ/2014/222

Zuzana Šírová

908 78 Kuklov 160

RÚVZ/2014/221

Ľubica Benkovičová

908 72 Závod, Nová 1055

RÚVZ/2014/220

Iveta Matejovičová

900 55 Lozorno, Kvetná 676/6

RÚVZ/2014/219

Lenka Orlíková

908 75 Studienka 493

RÚVZ/2014/90

Andrea Hanzalíková

908 41 Šaštín-Stráže, Domky 412

RÚVZ/2014/89

Marcela Krišková

905 01 Senica, Sotinská 1345/23

RÚVZ/2014/91

Katarína Kubincová

908 42 Smolinské 16

RÚVZ/2014/112

Erika Huttová

907 01 Myjava, Z. Zgurišky 48/801

RÚVZ/2014/121

Zdenko Smolíček, Ing.

907 03 Turá Lúka 287

RÚVZ/2014/111

Kristína Macková

908 51 Holíč, Bratislavská 14

RÚVZ/2014/120

Jarmila Bartalová

908 63 Oreské 111

RÚVZ/2014/147

Miroslav Vicen

908 79 Borský Svätý Jur, Tomky 650

RÚVZ/2014/125

Věra Šimonovičová

909 01 Skalica, Mallého 20

RÚVZ/2014/150

Hana Polčinová

908 85 Brodské, 1. mája 696/10

RÚVZ/2014/152

Petra Novotná

908 85 Brodské, Nádražná 364/24

RÚVZ/2014/148

Tomáš Jevický, Bc.

905 01 Senica, Kunov 8

RÚVZ/2014/154

Veronika Mackurová

908 45 Gbely, Ružová 1085

RÚVZ/2014/149

Mária Hudečková

908 51 Holíč, SNP 20

RÚVZ/2014/153

Petra Malíková

908 51 Holíč, SNP 19

RÚVZ/2014/267

Veronika Jobeková, Bc.

908 51 Holíč, M. Nešpora 1453/33

RÚVZ/2014/268

Michal Markír

919 04 Smolenice, Krátka 3

RÚVZ/2014/269

Petra Chovancová

909 01 Skalica, Kollárova 28/3

RÚVZ/2014/270

Denisa Pavelková

699 11 Mutěnice, Nedělní 1016, ČR

RÚVZ/2014/271

Renáta Hnátová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 471/40

RÚVZ/2014/272

Veronika Hnátová

905 01 Senica, Palárikova 304/25

RÚVZ/2014/331

Ivana Havlíková

911 08 Trenčín, Mateja Bela 2441/41

RÚVZ/2014/332

Jana Markovičová

905 01 Senica, Sv. Gorazda 3002/1

RÚVZ/2014/333

Viera Masrnová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1202/10

RÚVZ/2014/334

Milada Poláková

906 45 Štefanov 87

RÚVZ/2014/335

Viera Kollárová

906 45 Štefanov 17

RÚVZ/2014/336

Marta Hovančíková

906 02 Dojč 260

RÚVZ/2014/337

Tatiana Bílovská

905 01 Senica, Hollého 743/23

RÚVZ/2014/338

Petra Hermanová

905 01 Senica, Štefánikova 1559/52B

RÚVZ/2014/339

Miriam Nečasová

905 01 Senica, Štefánikova 722/24

RÚVZ/2014/340

Jitka Vargová

905 01 Senica, J. Kráľa 739/6

RÚVZ/2014/341

Anna Holkovičová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1356/25

RÚVZ/2014/342

Martina Hechtová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/32

RÚVZ/2014/343

Zdenko Sládek

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/58

RÚVZ/2014/344

Ľudmila Banská

906 03 Smrdáky, Koválov 235

RÚVZ/2014/345

Zuzana Zríniová

905 01 Senica, L. Novomeského 1213/70

RÚVZ/2014/346

Marcela Fodorová

906 04 Častkov 109

RÚVZ/2014/347

Michaela Mikúšková

906 04 Rybky 162

RÚVZ/2014/348

Peter Jánošík

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4

RÚVZ/2014/349

Stanislav Polák

905 01 Senica, Sotinská 1373/7

RÚVZ/2014/350

Michal Preložník

906 02 Dojč 357

RÚVZ/2014/352

Lenka Kadlubjaková

906 31 Hlboké, SNP 16

RÚVZ/2014/353

Lucia Tirpáková

905 01 Senica, Tehelná 411/27

RÚVZ/2014/354

Gabriela Chlapečková

905 01 Senica, Sotinská 1474/13

RÚVZ/2014/355

Tatiana Vicenová

905 01 Senica, Továrenská 530/1

RÚVZ/2014/368

Ing. Dagmar Pruknerová

977 01 Brezno, Rázusova 63

RÚVZ/2014/367

Elena Cibulová

906 35 Plavecký Peter 132

RÚVZ/2014/366

Pavol Demjanič

901 01 Malacky, Veľkomoravská 2411/15

RÚVZ/2014/365

Margaréta Vávrová

906 35 Plavecký Peter 173

RÚVZ/2014/364

Radovan Vávra

906 35 Plavecký Peter 173

RÚVZ/2014/363

Viera Olšovská

906 38 Rohožník, Dušnica 512/1

RÚVZ/2014/144

Miroslava Michnová

907 01 Myjava, M. Marečka 24

RÚVZ/2014/216

Lucia Knápková

905 01 Senica, ul. Jána Bežu 2678/16

RÚVZ/2014/189

Nika Ackerlová

908 45 Gbely, ČSĽA 1160

RÚVZ/2014/136

Anna Škarítková

907 01 Myjava, Jablonská 301/7

RÚVZ/2014/297

Iveta Hrušecká

905 01 Senica, L. Novomeského 1211/66

RÚVZ/2014/190

Martin Škojec, Ing.

909 01 Skalica, Pelíšková 33

RÚVZ/2014/139

Zdenko Omasta

907 03 Turá Lúka 318

RÚVZ/2014/140

Stanislava Šimková

907 01 Myjava, M. Marečka 972/6

RÚVZ/2014/146

Jaroslava Holbičková

907 01 Myjava, Pažického 412/12

RÚVZ/2014/138

Veronika Kardošová

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 259

RÚVZ/2014/188

Lenka Michaličková

906 12 Hradište pod Vrátnom 274

RÚVZ/2014/187

Romana Nováková

696 18 Lužice, Pekařská 149, ČR

RÚVZ/2014/143

Mária Koblišková

906 13 Brezová pod Bradlom, Osuského 526/14

RÚVZ/2014/142

Anna Ličková

907 01 Myjava, Jablonská 301/7

RÚVZ/2014/257

Božena Pažická

907 01 Myjava, Partizánska 285/1

RÚVZ/2014/309

Alexandra Kovárová

909 01 Skalica, Mallého 1085/10

RÚVZ/2014/391

Jozef Kocian

908 63 Radošovce 379

RÚVZ/2014/378

Lenka Kravchenko

908 51 Holíč, Hodonínska 15

RÚVZ/2014/377

Monika Ušiaková

901 01 Malacky, Pri Maline 69

RÚVZ/2014/376

Michal Bodnár

909 01 Skalica, Pelíškova 33

RÚVZ/2014/375

Tatiana Šimková

900 62 Kostolište 204

RÚVZ/2014/390

Jana Pappová, Mgr.

907 01 Myjava, Hviezdoslavova 113/17

RÚVZ/2014/407

Viera Brestovanská

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad 539/15

RÚVZ/2014/408

Jaroslav Škápik

906 13 Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 417/33

RÚVZ/2014/409

Anna Hílková

906 13 Brezová pod Bradlom, Baranecká 546/76

RÚVZ/2014/414

Ján Gora

905 01 Senica, Hurbanova 523/16

RÚVZ/2014/416

Peter Janík

905 01 Senica, Železničná 450/4

RÚVZ/2014/417

Katarína Bilková

905 01 Senica, Čáčov 310

RÚVZ/2014/418

Dana Sukupová

906 31 Hlboké 374

RÚVZ/2014/419

Eva Vrtalová

905 01 Senica, Kunov 14

RÚVZ/2014/420

Anna Morávková

905 01 Senica, Mudrochova 1355/35

RÚVZ/2014/421

Anna Bysrtická

906 04 Rybky 117

RÚVZ/2014/422

Monika Wágnerová

905 01 Senica, Čáčov 162

RÚVZ/2014/423

Ľubica Záhumenská

905 01 Senica, Čáčov 383

RÚVZ/2014/424

Marta Polakovičová

906 31 Hlboké 382

RÚVZ/2014/218

Jaroslav Tokoš

908 48 Kopčany, Damborského 855

RÚVZ/2014/217

Marian Tokoš

908 46 Unín 165

RÚVZ/2014/455

Rudolf Palkovič

908 01 Kúty, Námestie Radlinského 1283/1

RÚVZ/2014/351

Anna Pavlíková

905 01 Senica, Sotinská 1421/33

RÚVZ/2014/456

Hana Šimková

908 01 Kúty, Námestie Radlinského 1283/1

RÚVZ/2014/373

Ľubomíra Matulová

908 41 Šaštín - Stráže, U Vulgana 907

RÚVZ/2014/371

Eva Vachová

905 01 Senica, Čáčov 68

RÚVZ/2014/370

František Palkovič

906 05 Sobotište 49

RÚVZ/2014/256

Andrej Rúsek

908 43 Čáry, M. Kollára 224

RÚVZ/2014/459

Lívia Jakubáčová

908 44 Petrova Ves 326

RÚVZ/2014/457

Ivana Blanáriková, Bc.

908 63 Oreské 29

RÚVZ/2014/155

Terézia Bilková

909 01 Skalica, Zápotočná 7

RÚVZ/2014/458

Bibiána Podhajská

909 01 Skalica, Lúčky 2581/3

RÚVZ/2014/387

Marcela Tóthová

900 62 Kostolište 301

RÚVZ/2014/27

Lenka Ličková

905 01 Senica, Novomeského 1215/74

RÚVZ/2014/524

Andrea Štefečková

905 01 Senica, J. Kráľa 728/7

RÚVZ/2014/478

Andrej Rybecký

908 61 Popudinské Močidľany 151

RÚVZ/2014/475

Lukáš Rückschloss

909 01 Skalica, Mallého 16

RÚVZ/2014/615

Ivana Vajašová

907 01 Myjava, Brestovec 446

RÚVZ/2014/463

Diana Bulganová

906 32 Jablonica, Červenej armády 302

RÚVZ/2014/525

Andrea Vallová

908 63 Radošovce 40

RÚVZ/2014/480

Natália Kubová

900 55 Lozorno, Dlhá 4/850

RÚVZ/2014/479

Katarína Šmigovská

900 32 Borinka, Hlavná 1

RÚVZ/2014/526

Michaela Ludvigová

906 03 Koválov 285

RÚVZ/2014/461

Irena Špačinská

905 01 Senica, Štefánikova 709/59

RÚVZ/2014/460

Albína Kratochvílová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1203/16

RÚVZ/2014/612

Karin Šedivá

908 77 Borský Mikuláš, Šaštínska 449/21

RÚVZ/2014/611

Alena Gabrišová

906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumnie 443

RÚVZ/2014/652

Blažena Žáčková

908 80 Sekule 676

RÚVZ/2014/651

Katarína Kováčiková

913 11 Krivosús - Bodovka 88/4

RÚVZ/2014/650

Zdenka Polakovičová

905 01 Senica, Sotinská 1590/3

RÚVZ/2014/649

Silvester Vismek

900 61 Gajary, Skuteckého 415

RÚVZ/2014/648

Zdenka Žídeková, Mgr.

695 01 Hodonín, Nádražní řádek 18, ČR

RÚVZ/2014/647

Vlasta Balážová

906 05 Sobotište 439

RÚVZ/2014/646

Pavol Hurbánek

906 05 Sobotište 194

RÚVZ/2014/645

Klaudia Rutová

925 54 Zemianske Sady 130

RÚVZ/2014/644

Júlia Richterová

851 01 Bratislava, Jiráskova 8

RÚVZ/2014/372

Viera Richterová

908 51 Holíč, Kátovská 20A

RÚVZ/2014/369

Ján Richter

602 00 Brno, Husova 5, ČR

RÚVZ/2014/643

Ladislav Richter

851 04 Bratislava, Šintavská 18

RÚVZ/2014/642

Denisa Richterová

851 04 Bratislava, Šintavská 18

RÚVZ/2014/641

Felix Sloboda

908 49 Kátov 134

RÚVZ/2014/640

Lucia Hrnčiríková

908 51 Holíč, Partizánska 33

RÚVZ/2014/639

Ladislav Richter

851 01 Bratislava, Jiráskova 8

RÚVZ/2014/638

Dana Knapová

908 51 Holíč, SNP 46

RÚVZ/2014/637

Romana Hajlová

908 41 Šaštín - Stráže, Borová 752

RÚVZ/2014/636

Ján Mareček

905 01 Senica, Jána Náhlika 2623/8

RÚVZ/2014/635

Miroslava Orthová

905 01 Senica, Robotnícka 58/21

RÚVZ/2014/634

Tatiana Kovárová

905 01 Senica, Dlhá 229/1

RÚVZ/2014/609

Sabína Mihalíková

908 63 Radošovce 337

RÚVZ/2014/633

Oľga Petráňová

908 80 Sekule 61

RÚVZ/2014/632

Vlasta Vizváryová

906 45 Štefanov 118

RÚVZ/2014/616

Soňa Hrudová, Ing.

911 08 Trenčín, Halalovka 4

RÚVZ/2014/617

Denisa Klištincová

925 54 Zemianske Sady 3

RÚVZ/2014/621

Renáta Kunšteková

908 77 Borský Mikuláš, Na Barine 788/5

RÚVZ/2014/620

Marika Stojková

908 41 Šaštín - Stráže, Alej 579

RÚVZ/2014/618

Romana Kubovičová

925 54 Zemianske Sady 259

RÚVZ/2014/679

Krkošková Lucia

919 26 Zavar, Poronda 671/67

RÚVZ/2014/684

Denisa Horňáčková

905 01 Senica, Kalinčiakova 301/38

RÚVZ/2014/685

Jana Medveďová

905 24 Záhorie 106

RÚVZ/2014/687

Dana Steinerová

905 01 Senica, Štefánikova 720/30

RÚVZ/2014/688

Lucia Skalová

908 41 Šaštín-Stráže, Záhorácka 65

RÚVZ/2014/689

Monika Šimková

905 01 Senica, Hollého 746/26

RÚVZ/2014/692

Jakub Ondriska

908 77 Borský Mikuláš, V Ohrade 761/12

RÚVZ/2014/693

Jana Ajdlichová

906 11 Prietrž, Podhorie 274

RÚVZ/2014/694

Jana Drinková

908 77 Borský Mikuláš, Smuha 21/17

RÚVZ/2014/721

Magdaléna Kuraliová

935 65 Veľké Ludince č. 449

RÚVZ/2014/722

Stefan Györi

935 65 Veľké Ludince č. 108

RÚVZ/2014/724

Gabriel Gubík

935 65 Veľké Ludince č. 730

RÚVZ/2014/725

Otília Csalová

935 65 Veľké Ludince č. 452

RÚVZ/2014/726

Mária Bagalová

935 65 Veľké Ludince č. 771

RÚVZ/2014/727

Máraia Balázsová

935 65 Veľké Ludince č. 485

RÚVZ/2014/729

Margita Bereková

935 65 Veľké Ludince č. 565

RÚVZ/2014/730

Ján Molnár

935 65 Veľké Ludince č. 306

RÚVZ/2014/731

Mária Napová

935 66 Farná č. 26

RÚVZ/2014/732

Adrian Varga

935 64 Keť č. 166

RÚVZ/2014/733

Erika Szalmová

935 65 Veľké Ludince č. 611

RÚVZ/2014/734

Helena Szalmová

935 65 Veľké Ludince č. 611

RÚVZ/2014/735

Alžbeta Balázsová

935 65 Veľké Ludince č. 90

RÚVZ/2014/604

Adriána Ščepková

906 33 Cerová 336

RÚVZ/2014/605

Lukáš Chocholáček, Bc.

908 51 Hloíč, Vysoká 7

RÚVZ/2014/608

Markéta Mauritzová

905 01 Senica, Čáčov 236

RÚVZ/2014/576

Rudolf Duchyňa

908 48 Kopčany, Štefánikovo námestie 622/55

RÚVZ/2014/578

Eva Klčová

908 51 Holíč, Stavoimpex Námestie mieru 20

RÚVZ/2014/579

Kvetoslava Milová

909 01 Skalica, Športová 12

RÚVZ/2014/606

Adrián Vrablic

916 31 Nová Ves nad Váhom 195

RÚVZ/2014/607

Dana Lachová

905 01 Senica, Kunov 31

RÚVZ/2014/571

Andrea Jabconová

082 71 Kamenica 216

RÚVZ/2014/614

Zita Valachovičová

908 78 Kuklov 315

RÚVZ/2014/476

Adriana Cintulová

908 51 Holíč, Kollárova 15

RÚVZ/2014/477

Filip Kondla

909 01 Skalica, Pelíškova 35

RÚVZ/2014/151

Anna Bokrová

908 51 Holíč, M. Nešpora 6

RÚVZ/2014/599

Renáta Thielová

908 51 Holíč, SNP 42

RÚVZ/2014/573

Ľudmila Ostrá

905 01 Senica, J. Mudrocha 1351/18

RÚVZ/2014/602

Anna Moťovská

905 01 Senica, L. Novomeského 1212/68

RÚVZ/2014/603

Boris Pavlík

909 01 Skalica, Sasinkova 215/10

RÚVZ/2014/600

Romana Bančáková

908 45 Gbely, Záhumenice 1464

RÚVZ/2014/577

Barbora Staneková

901 01 Malacky, D. Skuteckého 20

RÚVZ/2014/737

Ján Richter

851 07 Bratislava, Ľubovnianska 3

RÚVZ/2014/711

Ľubica Turkovičová

909 01 Skalica, Pelíškova 35

RÚVZ/2014/710

Miriam Chocholáčková

909 01 Skalica, Nad predmestím 30

RÚVZ/2014/789

Silvia Denkóciová

906 32 Jablonica, Červená armáda 321

RÚVZ/2014/776

Alena Miháliková

908 44 Petrova Ves č. 242

RÚVZ/2014/686

Andrea Špazierová

901 01 Malacky, Martina Rázusa 2779/21

RÚVZ/2014/781

Šárka Matfiaková

905 01 Senica, Železničná 375/88

RÚVZ/2014/580

Anna Kozíková

908 45 Gbely, ČSLA 1206/6

RÚVZ/2014/778

Miroslav Smolej

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1

RÚVZ/2014/786

Barbora Ivánková

909 01 Skalica, Clementisa 53

RÚVZ/2014/1018

Mária Ilčíková

905 01 Senica, Čáčov 330

RÚVZ/2014/787

Hana Rajcsányiová

908 49 Vrádište č. 35

RÚVZ/2014/785

Jana Váverková

906 34 Prievaly 413

RÚVZ/2014/1019

Pavel Ilčík

905 01 Senica, Čáčov 330

RÚVZ/2014/572

Peter Šupálek

908 51 Holíč, ul. Márie Terézie 68

RÚVZ/2014/788

Zuzana Butašová

908 77 Borský Mikuláš, Štúrova 1092/8

RÚVZ/2014/782

Jana Mockovčiaková

907 01 Myjava, Stará Myjava 259

RÚVZ/2014/374

Dana Palkovičová

909 01 Skalica, Pľjušťa 6

RÚVZ/2014/790

Andrej Krátky, RNDr.

908 01 Kúty, Štefana Heska 1309

RÚVZ/2014/791

Daša Krátka, Ing.

908 01 Kúty, Štefana Heska 1309

RÚVZ/2014/992

Ľudmila Poláková

905 01 Senica, Hviezdoslavova 470/48

RÚVZ/2014/945

Jana Chovancová

905 01 Senica, Sotinská 1345/25

RÚVZ/2014/777

Miroslava Tomková

906 11 Prietrž, Oslobodenia 23

RÚVZ/2014/779

Eliška Tomková

906 11 Prietrž, Oslobodenia 23

RÚVZ/2014/964

Radovan Cintula

908 77 Borský Mikuláš, Na barine 786/38

RÚVZ/2014/963

Alexander Cintula

908 77 Borský Mikuláš, Na výhone 700/75

RÚVZ/2014/965

Božena Zorálková

909 01 Skalica, Hollého 25

RÚVZ/2014/966

Jozef Zorálek

909 01 Skalica, Hollého 25

RÚVZ/2014/994

Anna Kubová

909 01 Skalica, Mallého 24

RÚVZ/2014/995

Rozália Cingelová

909 01 Skalica, Mallého 18

RÚVZ/2014/1030

Lenka Barteková

695 01 Hodonín, Nám.Osvobození 3356/5 - ČR

RÚVZ/2014/1031

Viera Benková

908 51 Holíč, M.Nešpora 6

RÚVZ/2014/1032

Petra Němcová, DIS

696 05 Milotice, Díly 477- ČR

RÚVZ/2014/1034

Lenka Romanová

905 01 Senica, Sotinská 1474/13

RÚVZ/2014/1035

Katarína Štefečková

905 01 Senica, Hviezdoslavova 472/34

RÚVZ/2014/1050

Iveta Toporová

909 01 Skalica, Pelíšková 14

RÚVZ/2014/1055

Dominik Libuša, Mgr.

908 01 Kúty, Hollého 1328/12

RÚVZ/2014/1069

Rudolf Keher, Ing.

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1202/12

RÚVZ/2014/1105

Adriana Polláková

908 64 Chropov č. 78

RÚVZ/2014/1106

Lucia Raffasederová

908 41 Šaštín-Stráže, Zápotočná 1070

RÚVZ/2014/1083

Jelena Langová

908 51 Holíč, Hodonínska 9

RÚVZ/2014/1107

Miriam Pernecká

906 32 Jablonica, Trnavská 647

RÚVZ/2014/1207

Michaela Vajdová

908 51 Holíč, Hodonínska 8

RÚVZ/2014/1209

Michal Vajda

908 51 Holíč, J. J. Boora 2 

RÚVZ/2014/1210

Martin Michálka

909 01 Skalica, Lúčky 3

RÚVZ/2014/1211

Sára Pelčáková

908 51 Holíč, Kpt. Nálepku 12

RÚVZ/2014/1212

Jozef Zajároš

908 48 Kopčany, Štefánikovo námestie 591/20

RÚVZ/2014/1208

Dominik Hollý

908 51 Holíč, Kpt. Nálepku 10

RÚVZ/2014/1277

Soňa Vlková

841 05 Bratislava, Beniakova 3

RÚVZ/2014/1275

Lukáš Djadik

908 51 Holíč, Kollárova 14

RÚVZ/2014/1274

Monika Chovancová

908 51 Holíč, Hurbanova 29

RÚVZ/2014/1272

Veronika Vaňková

908 51 Holíč, Potočná 12

RÚVZ/2014/1271

Paulína Fučíková

908 51 Holíč, Pri kaštieli 16

RÚVZ/2014/1270

Katarína Moleková

909 01 Skalica, Bajanova 33

RÚVZ/2014/1267

Ewald Ciurea-Kiminich

909 01 Skalica, Vajanského 1413/17

RÚVZ/2014/1269

Nikola Danielová

909 01 Skalica, Horská 62

RÚVZ/2014/1268

Radoslav Baláž

908 51 Holíč, Štúrova 9

RÚVZ/2014/1273

Adam Dufek

908 51 Trnovec č. 50

RÚVZ/2014/1284

Anna Dinghová

906 07 Šajdíkove Humence č. 20

RÚVZ/2014/1283

Jana Sviteková

906 32 Jablonica č. 470

RÚVZ/2014/1276

Alžbeta Gubková

905 01 Senica, Sv. Gorazda 3002/3

RÚVZ/2014/1221

David Polák

908 41 Šaštín-Stráže, Novoveská č. 1619

RÚVZ/2014/1219

Roman Barkoci

908 41 Šaštín-Stráže, Hollého č. 678

RÚVZ/2014/222

Štefan Daniel

908 41 Šaštín-Stráže, Vŕšky č. 398

RÚVZ/2014/1220

Jana Valachovičová

908 43 Čáry, Lachmannová č. 307

RÚVZ/2014/1213

Mária Gašparínová

908 51 Holíč, Kollárova 16

RÚVZ/2014/1243

Miroslav Pleša

906 04 Častkov č. 174

RÚVZ/2014/988

Katarína Tokošová

909 01 Skalica, Lúčky 2613/10

RÚVZ/2014/1214

Zuzana Zatlúkalová

908 51 Holíč, Pri kaštieli 23