Osvedčenia vydané v roku 2015

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

RÚVZ/2015/234

Mgr. Denisa Remešicová

906 03 Smrdáky 194

RÚVZ/2015/203

Lucia Klímová

908 51 Holíč, Bottova 6

RÚVZ/2015/531

Lýdia Závodská

905 01 Senica, Hviezdoslavova 472/38

RÚVZ/2015/473

Michaela Kuzlbauerová

905 01 Senica, L.Novomeského 1213/70

RÚVZ/2015/945

Bc. Stanislav Macák

905 01 Senica, Kalinčiakova 301/38

RÚVZ/2015/912

Jaroslav Cintula

908 77 Borský Mikuláš, Za Mostom 536/40

RÚVZ/2015/914

Ing. Ján Sekáč

908 77 Borský Mikuláš , Pri Struhe 1588/104

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

RÚVZ/2015/653

Jozef Čáran

908 51 Holíč, Vysoká 1628/33

RÚVZ/2015/651

Vladislav Gabriel

908 48 Kopčany, Bratislavská 69

RÚVZ/2015/650

Robert Hyža

908 47 Radimov 7

RÚVZ/2015/664

Miroslav Jozefák

906 06 Vrbovce 191

RÚVZ/2015/660

Martin Kocúrik

906 33 Cerová-Lieskové 300

RÚVZ/2015/656

Ján Kováč

907 01 Myjava, Viestova 386/4

RÚVZ/2015/648

Miroslav Lorenc

908 45 Gbely, Štefánikova 461/56

RÚVZ/2015/652

Vladimír Nemček

908 48 Kopčany, Priečna 841

RÚVZ/2015/655

Vladimír Ochodnický

907 01 Myjava, Novomestská 4

RÚVZ/2015/661

Jozef Surový

905 01 Senica, Hviezdoslavova  476/20

RÚVZ/2015/662

Pavol Surový

905 01Senica, Hviezdoslavova 476/20

RÚVZ/2015/649

Pavel Škrovan

908 45 Gbely, Naftárska 985/114

RÚVZ/2015/666

Pavol Šťastný

908 77 Borský Mikuláš, Štúrova 58

RÚVZ/2015/659

Ivan Štefík

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 4

RÚVZ/2015/658

Miroslav Tomek

906 33 Cerová-Lieskové 28

RÚVZ/2015/663

Boris Trizuliak

906 06 Vrbovce 198

RÚVZ/2015/665

Štefan Vanek

906 13 Brezová pod Bradlom, Partizánska 218

RÚVZ/2015/654

Ján Zelenák

907 01 Myjava, Dolná štvrť 366/29

RÚVZ/2015/657

Miroslav Čmarada

906 32  Jablonica 224

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

RÚVZ/2015/19

Jarmila Schniererová

909 01 Skalica, Potočná 134

RÚVZ/2015/62

Marta Blanáriková

906 05 Sobotište č. 392

RÚVZ/2015/63

Jana Zelenková

906 05 Sobotište č. 303

RÚVZ/2015/15

Peter Važan

905 01 Senica, Kunov č. 91

RÚVZ/2015/26

Lucia Uhrincová, Bc.

908 45 Gbely, Naftárska 980

RÚVZ/2015/9

Emília Čavrčková

908 41 Šaštín - Stráže, Domky 408

RÚVZ/2015/64

Katarína Krýdlová

909 01 Skalica,Hviezdoslavova 955/19

ŔÚVZ/2015/140

Jana Keračíková

906 33 Cerová č. 232

RÚVZ/2015/126

Miroslava Mertelová

908 48 Kopčany,Bratislavská 143

RÚVZ/2015/97

Mária Pocklanová

905 01 Senica,Palárikova 303/20

RÚVZ/2015/169

Elena Švancarová

907 01 Myjava, 1.Mája 555/4

RÚVZ/2015/165

Emília Pavlúsová

907 01 Brestovec č. 314

RÚVZ/2015/168

Martina Čulíková

906 06 Vrbovce č. 284

RÚVZ/2015/167

Peter Michalec

906 23 Rudník č. 95

RÚVZ/2015/166

Ľubomír Elíz

907 01 Stará Myjava č. 176

RÚVZ/2015/173

Marianna Miščiová

906 34 Prievaly č. 93

RÚVZ/2015/174

Iveta Lezová

905 01 Senica, Novomeského 1211

RÚVZ/2015/176

Mária Semianová

905 01 Senica,Sotinská 1590/3

RÚVZ/2015/177

Magdaléna Mikulová

908 62 Dubovce

RÚVZ/2015/178

Jana Antalová

906 04 Rohov č. 5

RÚVZ/2015/179

Eva Švecová

908 78 Kuklov č. 301

RÚVZ/2015/180

Júlia Prídavková

908 85 Brodské, Martina Čulena 97/86

RÚVZ/2015/181

Martina Baculíková

905 01 Senica, Hviezdoslavova 471/42

RÚVZ/2015/182

Miiriama Kadlečíková

907 01 Myjava, Novomestská 154/9

RÚVZ/2015/187

Petra kusá

905 01 Senica, L.Novomeského 1214/72

RÚVZ/2015/188

Tereza Čičová

906 34 Plavecký Mikuláš č. 181

RÚVZ/2015/189

Simona Jurigová

908 44 Petrova Ves č. 350

RÚVZ/2015/191

Bc.Katarína Filová

906 12 Hradište pod Vrátnom č. 291

RÚVZ/2015/192

Hana Hránková

907 01 Myjava, M.R.Štefánika 637/60

RÚVZ/2015/193

Helena Khúlová

908 41 Šaštín - Stráže, Pri štadióne 1427

RÚVZ/2015/194

Ľubica Muchová

906 11 Prietrž č. 395

RÚVZ/2015/195

Martina Batková

906 15 Košariská č. 75

RÚVZ/2015/204

Jana Tarajová

908 79 Borský Svätý Jur č. 753

RÚVZ/2015/205

Viera Škrková

906 05 Sobotište č. 169

RÚVZ/2015/206

Renáta Caletková

908 49 Vrádište č. 11

RÚVZ/2015/207

Ľubica Margalová

906 13 Brezová Pod Bradlom, Horný Rad č. 535/7

RÚVZ/2015/208

Alena Šťastná

908 77 Borský Mikuláš, Štúrova 1464

RÚVZ/2015/209

Iveta Hluzová

905 01 Senica, S.Jurkoviča 1202/12

RÚVZ/2015/211

Anna Vašková

907 01 Myjava, Hurbanova 678/2

RÚVZ/2015/212

Lucia Cigánková

908 43 Čáry č. 231

RÚVZ/2015/213

Anna Farkašová

908 41 Šaštín - Stráže, Zákostolie č. 742

RÚVZ/2015/217

Petra Šušotová

908 73 Veľké Leváre, Družstevná 607

RÚVZ/2015/218

Katarína Škrabáková

908 80 Sekule, Vajanského 648

RÚVZ/2015/219

Alena Hozová

908 73 Veľké Leváre, Športová 611

RÚVZ/2015/220

Jacqueline Eckerová

900 66 Vysoká Pri Morave, Záhradná 603

RÚVZ/2015/221

Anna Žáčková

908 72 Závod, Štúrova 633

RÚVZ/2015/222

Blanka Dubničková

900 61 Gajary, Pivovarská 218

RÚVZ/2015/223

Mária Hrotková

900 64 Suchohrad č. 296

RÚVZ/2015/224

Mária Dopiráková

094 35 Soľ č. 376

RÚVZ/2015/225

Iveta Mundoková

900 55 Lozorno, Dlhá č. 6

RÚVZ/2015/226

Marta Prokopová

901 01 Malacky, Záhorácka 33

RÚVZ/2015/227

Irma Búdová

900 64 Suchohrad č. 65

RÚVZ/2015/228

Alena Nosková

900 31 Stupava, Hlavná 62

RÚVZ/2015/229

Jarmila Brauneckerová

900 51 Zohor, Dolná 2

RÚVZ/2015/230

Markéta Ferencová

900 31 Stupava, Zdravotnícka 955/7

RÚVZ/2015/231

Jiřina Mackovičová

900 51 Zohor, Domkárska 494/30

RÚVZ/2015/232

Radoslova Bartoňová

906 35 Plavecký Peter, Paseky 178

RÚVZ/2015/233

Anna Fajnorová

906 38 Rohožník, Školské nám. 388/41

RÚVZ/2015/66

Ing. Alica Palková

901 01 Malacky,Vajanského 35

RÚVZ/2015/65

Mgr. Ondrej Kudla

908 80 Sekule č. 188

RÚVZ/2015/69

Martina Ožvoldová

900 63 Jakubov č. 38

RÚVZ/2015/71

Karin Böhmová

901 01 Malacky, J. Kubinu 30

RÚVZ/2015/67

Miroslav Strážnický

908 80 Sekule č. 630

RÚVZ/2015/68

Samuel Cabadaj

901 01 Malacky, Ul. 1 Mája 47

RÚVZ/2015/70

Martin Smolinský

908 45 Gbely, Naftárska 1380

RÚVZ/2015/18

Elena Kusá

909 01 Skalica, Záhradná 2

RÚVZ/2015/107

Adrian Šebesta

908 85 Brodské, Záhumenská 939

RÚVZ/2015/243

Christos Giannis

908 77 Borský Mikuláš, Smuha 389

RÚVZ/2015/244

Beáta Kressová

905 01 Senica, Hollého 741/11

RÚVZ/2015/245

Zuzana Šepláková

906 13 Brezová pod Bradlom, Záhumenie 439/8

RÚVZ/2015/246

Dušan Šarudi

906 13 Brezová pod Bradlom, Hoštáky 765/19

RÚVZ/2015/247

Adriana Šarudiová

906 13 Brezová pod Bradlom, Hoštáky 765/19

RÚVZ/2015/248

Erika Šarudiová

906 13 Brezová pod Bradlom, Hoštáky 765/19

RÚVZ/2015/249

Anastázia Pantúčková

906 13 Brezová pod Bradlom, Sídl. D. Jurkoviča 423

RÚVZ/2015/250

Božena Škorubová

906 13 Brezová pod Bradlom, Baranecká 544/72

RÚVZ/2015/262

Jitka Sarnovská

905 01 Senica, J. Mudrocha 1351/20

RÚVZ/2015/263

Kristína Faková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1356/23

RÚVZ/2015/264

Henrieta Bartoňová

905 01 Senica, Ul. Gen. Svobodu 1358/6

RÚVZ/2015/259

Žaneta Gajdošíková

908 51 Holíč, M. Nešpora 1432/34

RÚVZ/2015/288

Oľga Sabová

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr. Št. Osuského 529/2

RÚVZ/2015/295

Ilona Halabrínová

905 01 Senica, L. Svobodu 1360/20

RÚVZ/2015/296

Peter Perička

906 32 Jablonica č. 210

RÚVZ/2015/297

Dana Fodorová

908 41 Šaštín-Stráže, Školská 1697

RÚVZ/2015/298

Alena Olšová

905 01 Senica, Priemyselná 261/1

RÚVZ/2015/299

Anna Tomanová

905 01 Senica, J. Kráľa 728/5

RÚVZ/2015/293

Miroslava Halabrínová

905 01 Senica, Štefánikova 1559/52B

RÚVZ/2015/329

Jana Regásková

906 32 Jablonica, ČA 351

RÚVZ/2015/353

Roman Morávek

905 01 Senica, Mudrochova 1355/35

RÚVZ/2015/343

Daniel Pokorný

908 41 Šaštín - Stráže, Alej 580

RÚVZ/2015/344

Jana Rýzková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/30

RÚVZ/2015/345

Kristína Hlásničková

905 01 Senica, Robotnícka 59/29

RÚVZ/2015/346

Miroslava Vojtková

906 04 Častkov č. 116

RÚVZ/2015/347

Tomáš Hrnčirík

905 01 Senica, Rovenská 684/34

RÚVZ/2015/348

Bc. Jana Sládková

906 31 Hlboké č. 60

RÚVZ/2015/349

Ing. Katarína Hrnčiríková

905 01 Senica, Rovenská 1565/41

RÚVZ/2015/350

Renata Holá

905 01 Senica, Záhorie 61

RÚVZ/2015/351

Jana Tomešová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/32

RÚVZ/2015/352

Daniel Pokorný

908 41 Šaštín - Stráže, Alej 580

RÚVZ/2015/332

Mgr. Jana Tomčalová

696 66 Sudoměřice č. 174, Česká republika

RÚVZ/2015/335

Ivana Vaňková

908 48 Kopčany, Štefánikovo nám. č.627

RÚVZ/2015/334

Elena Korčáková

908 51 Holíč, P.O.BOX 20

RÚVZ/2015/300

Ľubica Jankovýchová

906 05 Sobotište č. 431

RÚVZ/2015/356

Ing. Jana Draškovičová

906 35 Plavecký Mikuláš č. 355

RÚVZ/2015/291

Silvia Kováčiková

905 01 Senica, Štefánikova 720/30

RÚVZ/2015/330

Peter Pelcner

908 41 Šaštín-Stráže, Čistonek 1431

RÚVZ/2015/355

Valéria Renováčková

908 64 Chropov č. 147

RÚVZ/2015/336

Dávid Voleček

909 01 Skalica, Hurbanova 6

RÚVZ/2015/333

Anna Šimková

908 61 Popudinské Močidľany č. 237

RÚVZ/2015/431

Mária Ngová

908 61 Popudinské Močidľany č. 128

RÚVZ/2015/432

Peter Guldan

903 01 Senec, Zemplínska 11

RÚVZ/2015/435

Gabriela Salayová

821 06 Bratislava, Popradská 65

RÚVZ/2015/475

Anna Bombalová

908 48 Kopčany, Nalxová 798

RÚVZ/2015/436

Peter Lupták

902 01 Pezinok, Tehelná 1763/7

RÚVZ/2015/460

Andrea Bilická

908 80 Sekule č.19

RÚVZ/2015/461

Peter Bilický

908 80 Sekule č. 19

RÚVZ/2015/462

Miroslav Krištof

906 13 Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 428/16

RÚVZ/2015/464

Anna Krištofová

906 13 Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 428/16

RÚVZ/2015/465

Pavel Strelec

908 51 Holíč, Partizánska 1693/33

RÚVZ/2015/466

Andrea Juríková

925 54 Zemianske Sady č. 102

RÚVZ/2015/467

PhDr. Marta Richterová

908 51 Holíč, Moyzesova 11

RÚVZ/2015/468

Martin Krekáč

903 01 Senec, Košická 1745/8

RÚVZ/2015/469

Štefan Salay

821 06 Bratislava, Popradská 65

RÚVZ/2015/476

Marianna Zburínová

905 01 Senica, L. Novomeského 1211/66

RÚVZ/2015/477

Mgr. Slavomír Repta

906 15 Košariská, Dolné Košariská 36

RÚVZ/2015/478

Martin Procházka

908 01 Kúty, Hlboká 548

RÚVZ/2015/480

Natália Šošová

841 07 Bratislava, Štefana Králika 8

RÚVZ/2015/482

Ľubomír Minarech

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr. Št. Osuského 520/2

RÚVZ/2015/483

Stanislava Bíbová

905 01 Senica, Štefánikova 709/61

RÚVZ/2015/484

Veronika Šimončičová

908 43 Čáry, Myjavská 36

RÚVZ/2015/485

Iveta Lajdová

905 01 Senica, Nám. Oslobodenia 4/12

RÚVZ/2015/486

Adriána Benková

905 01 Senica, Železničná 349/148

RÚVZ/2015/488

Anna Macková

851 01 Bratislava, Hrobáková 2

RÚVZ/2015/489

Petra Uková

905 01 Senica, Sotinská 1475/17

RÚVZ/2015/490

Erik Vizváry

909 01 Skalica, Lúčky 4

RÚVZ/2015/491

Ivana Šujanská

841 07 Bratislava, Pavla Horova 20

RÚVZ/2015/492

Katarína Partlová

952 72 Selice, 9. mája 1173

RÚVZ/2015/493

Monika Uhrincová

841 07 Bratislava, Jána Smreka 3

RÚVZ/2015/494

Peter Richter

908 51 Holíč, Ul. Márie Terézie 3240/68

RÚVZ/2015/495

Ladislav Jakub

841 08 Bratislava, Štefana Králika 12

RÚVZ/2015/496

Ján Wolf

908 79 Borský Svätý Jur č. 763

RÚVZ/2015/504

Ing. Ľubomír Bunčiak

907 01 Myjava, Brestovec 220

RÚVZ/2015/505

Ján Holič

906 15 Košariská, Priepasné 207

RÚVZ/2015/506

Ing. Veronika Bucalová

907 01 Myjava, Brestovec 409

RÚVZ/2015/507

Diana Riegerová

907 03 Turá Lúka č. 879

RÚVZ/2015/508

Milan Vaňa

906 06 Vrbovce č. 144

RÚVZ/2015/509

Patrícia Brozmanová

909 01 Skalica, Pelíškova 17

RÚVZ/2015/510

Anna Zmeková

907 01 Myjava, Dolná štvrť 360/5

RÚVZ/2015/511

Lukáš Sedlačík

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad č. 556/25

RÚVZ/2015/512

Maroš Čeheľ

907 01 Myjava, Záhradnícka 187/23

RÚVZ/2015/337

Ľubica Zlochová

905 01 Senica, Dlhá 243/33, 905 01 Senica

RÚVZ/2015/443

Bc. Katarína Pálková

905 01 Senica, Dolné Suroviny 998/3

RÚVZ/2015/445

Nikola Steingrúberová

909 01 Skalica, L. Svobodu 10

RÚVZ/2015/446

Jana Oravcová

908 51 Holíč, Pri Kaštieli 15

RÚVZ/2015/447

Martin Zdražil

909 01 Skalica, Hollého 811/57

RÚVZ/2015/448

Patrik Gavlík

909 01 Skalica, Tehelňa 2

RÚVZ/2015/449

Marek Bartoš

909 01 Skalica, Predmestie 115

RÚVZ/2015/450

Barbora Dúbravová

908 49 Vrádište č. 277

RÚVZ/2015/451

Mária Zburínová

905 01 Senica, Čáčov 226

RÚVZ/2015/452

Lukáš Zburín

905 01 Senica, Čáčov 226

RÚVZ/2015/12

Štefánia Ferenčíková

906 04 Rybyky č. 106

RÚVZ/2015/551

Veronika Vrbová

908 51 Holíč, Márie Terézie 67

RÚVZ/2015/552

Slavomír Brečka

905 01 Senica, Čáčov 166

RÚVZ/2015/553

Mgr. Roman Brečka

905 01 Senica, Robotnícka 54/7

RÚVZ/2015/554

Darina Řeháková

909 01 Skalica, Mazúrova 1048/7

RÚVZ/2015/555

Renáta Janečková

909 01 Skalica, Clementisa 31

RÚVZ/2015/556

Igor Ričány

905 01 Senica, Kalinčiakova 301/40

RÚVZ/2015/557

Martin Belisz

966 74 Veľké Pole č. 35

RÚVZ/2015/558

Jana Šišoláková

905 01 Senica, L. Novomeského 1349/106

RÚVZ/2015/559

Jana Durcová

906 14 Bukovec pri Myjave č. 83

RÚVZ/2015/667

Božena Kubečková

906 12 Poriadie, Sovinec 229

RÚVZ/2015/668

Miroslava Tomíková

909 01 Skalica, Clementisa 33

RÚVZ/2015/669

Zdenka Šestinová

900 64 Suchohrad č. 366

RÚVZ/2015/670

Lenka Benčová

908 51 Holíč, Sasinkova č. 691/14

RÚVZ/2015/671

Edita Vítková

905 01 Senica, J. Bežu 2678/16

RÚVZ/2015/672

Bc. Martina Jurčová

908 51 Holíč, SNP 34

RÚVZ/2015/673

Dagmar Paráková

908 51 Holíč, M. Nešpora 1447/9

RÚVZ/2015/674

Andrea Ščúryová

908 51 Holíč, Hurbanova 512/40

RÚVZ/2015/675

Magdaléna Trubirohová

908 01 Kúty, Brnenská 658/38

ŔÚVZ/2015/676

Anna Valúšková

908 01 Kúty, Bratislavská 189/417

RÚVZ/2015/677

Igor Staňka

908 49 Vrádište č. 94

RÚVZ/2015/678

Michaela Labudová

909 01 Skalica, Nádražná 976/38

RÚVZ/2015/679

Miroslav Krajsa

909 01 Skalica, Clementisa 15

RÚVZ/2015/743

Darina Penciaková

906 07 Šajdíkove Humence č. 78

RÚVZ/2015/744

Ing. Elena Palkovičová

908 01 Kúty, Továrenská 890

RÚVZ/2015/745

Mgr. Želmíra Kubinská

905 01 Senica, Robotnícka 54/9

RÚVZ/2015/746

Mária Bittnerová

906 05 Sobotište č. 31

RÚVZ/2015/747

Ing. Eva Szpyrcová

905 01 Senica, Hurbanova 525/14

RÚVZ/2015/748

Darina Škrhová

906 05 Sobotište č. 55

RÚVZ/2015/749

Alžbeta Martiašiaková

905 01 Senica, L. Novomeského 1350/108

RÚVZ/2015/751

Alena Marečková

 905 01 Senica, L. Novomeského 1212/68

RÚVZ/2015/752

Radka Zimanová

905 01 Senica, Kalinčiakova 302/21

RÚVZ/2015/753

Mgr. Zuzana Valachovičová

908 01 Kúty, Továrenská 897

RÚVZ/2015/754

Kornélia Vávrová

906 03 Smrdáky, Hviezdoslavova 122

RÚVZ/2015/755

Lucia Reissmüllerová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1207/52

RÚVZ/2015/756

Mária Komorníková

905 01 Senica, G.Ľ. Svobodu 1358/6

RÚVZ/2015/758

Lenka Drozdová

905 01 Senica, Palárikova 304/29

RÚVZ/2015/762

Danka Vrtalová

908 85 Brodské, ul. M. Čulena č. 788

RÚVZ/2015/763

Eva Bíbová

905 01 Senica, Sotinská 1345/27

RÚVZ/2015/764

Jana Valancová

905 01 Senica, M. Nešpora 919/20

RÚVZ/2015/766

Denisa Majková

908 44 Letničie č. 71

RÚVZ/2015/767

Iveta Drozdová

905 01 Senica, Palárikova 304/29

RÚVZ/2015/768

Monika Slobodová

825 14 Veľký Krtíš, P.O. Hviezdoslava 825/24

RÚVZ/2015/769

Martina Slobodová

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr. Osuského 520/2

RÚVZ/2015/770

Mária Bukovanová

905 01 Senica, L. Novomeského 1350/112

RÚVZ/2015/771

Alena Burdová

906 03 Koválov č. 251

RÚVZ/2015/772

Jozefína Danielová

908 41 Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1575

RÚVZ/2015/774

Emília Peričková

906 34 Prievaly č. 343

RÚVZ/2015/790

Soňa Labová

905 01 Senica, Sotinská 1475/11

RÚVZ/2015/791

Martina Podmajerská

906 41 Podbranč, Majeričky č. 88

RÚVZ/2015/339

Petra Čentešová

905 01 Senica, Kalinčiakova 298/16

RÚVZ/2015/549

Nikola Bartalová

908 41 Šaštín-Stráže, Alej 578/9

RÚVZ/2015/550

Anna Kocáková

908 41 Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika 114

RÚVZ/2015/560

Klára Kocáková

908 48 Kopčany, Damborského 869

RÚVZ/2015/562

Denis Libuša

908 01 Kúty, Hollého 1328/12

RÚVZ/2015/563

Jarmila Franzová

908 01 Kúty, Železničiarska 841/15

RÚVZ/2015/605

Martina Klasovitá

907 01 Stará Myjava č. 143

RÚVZ/2015/815

Jiří Müller

690 02 Břeclav, Krátká 8, Česká republika

RÚVZ/2015/817

Jozefína Božková

908 44 Petrova Ves č. 302

RÚVZ/2015/818

Ľuboslava Kerecmanová

905 01 Senica, Kalinčiakova 301

RÚVZ/2015/819

Anežka Mittáková

906 05 Sobotište č. 650

RÚVZ/2015/820

Zuzana Božíková

908 80 Sekule č. 199

RÚVZ/2015/823

Marianna Rozborová

908 77 Bílkove Humence č. 74

RÚVZ/2015/824

Alica Hyžová

906 06 Vrbovce č. 230

RÚVZ/2015/825

Michaela Hyžová

906 06 Vrbovce č. 230

RÚVZ/2015/826

Bc. Hana Vávrová

908 65 Mokrý Háj. č. 223

RÚVZ/2015/986

Emília Bílovská

908 62 Dubovce,Vlčkovany 142

RÚVZ/2015/987

Jarmila Vachová

908 48 Kopčany, Kollárova 222/105

RÚVZ/2015/988

Viera Šúrková

908 49 Vrádište č. 14

RÚVZ/2015/989

Elena Slatinská

Komenského 29, 909 01 Skalica

RÚVZ/2015/990

Henrich Veselý

909 01 Skalica, Zápotočná 8

RÚVZ/2015/991

Ružena Zlámalová

908 51 Holíč, D.Rapanta 1535/8

RÚVZ/2015/992

Miriam Cingelová

909 01 Skalica, Mazúrova 1

RÚVZ/2015/993

Petra Černeková

908 51 Holíč, Hollého 21

RÚVZ/2015/994

Simona Danielová

908 45 Gbely, Kollárova 403

RÚVZ/2015/995

Helena Danielová

908 45 Gbely, Kollárova 403

RÚVZ/2015/996

Kvetoslava Danielová

908 45 Gbely, Kollárova 403

RÚVZ/2015/997

Aleš Dinka

908 541 Holíč, Hodonínska 9

RÚVZ/2015/998

Michaela Dubecká

908 51 Holíč, Kpt. Nálepku 5

RÚVZ/2015/999

Dáša Duchoslavová

908 45 Gbely, SNP 1259

RÚVZ/2015/1000

František Horváth

908 45 Gbely, Štefánikova 391

RÚVZ/2015/1001

Jarmila Chanečková

908 51 Holíč, Lúčky 1529/2

RÚVZ/2015/1002

Mária Ivanovičová

908 51 Holíč, Kollárova 10

RÚVZ/2015/1003

Katarína Janečková

909 01 Skalica, Predmestie 27

RÚVZ/2015/1004

Eva Katinová

908 44 Petrova Ves č. 290

RÚVZ/2015/1005

Július Kompuš

909 01 Skalica, SNP 19

RÚVZ/2015/1006

Katarína Kurinová

908 45 Gbely, Záhumenice 661

RÚVZ/2015/1007

Eva Malíková

908 51 Holíč, Bratislavská 43

RÚVZ/2015/1008

Katarína Malíková

908 48 Kopčany, Priečna 649/16

RÚVZ/2015/1009

Adriana Malíková

908 45 Gbely, Obrancov Mieru 345

RÚVZ/2015/1010

Mária Meredea

909 01 Skalica, Zápotočná 3

RÚVZ/2015/1011

Anna Michálková

908 45 Gbely, Záhumenice 659

RÚVZ/2015/1012

Irma Miklósová

908 51 Holíč, Kátovská 27

RÚVZ/20151013

Nadežda Nagyová

908 43 Čáry, Myjavská 35

RÚVZ/2015/1014

Zdenka Nemčovská

908 51 Holíč, Sasinkova 25

RÚVZ/2015/1015

Jarmila Nižňanská

908 51 Holíč, Kollárova 16

RÚVZ/2015/1016

Dávid Páleníček

908 45 Gbely, Farské 1301

RÚVZ/2015/1017

Blažena Páleníčková

908 45 Gbely, Farské 1301

RÚVZ/2015/1020

Andrea Porubská

908 51 Holíč, Márie Terézie 38

RÚVZ/2015/1021

Jana Romanová

908 51 Holíč, Partizánska 11

RÚVZ/2015/1022

Radoslav Selucký

908 49 Kátov č. 121

RÚVZ/2015/1037

Monika Sukupčáková

907 03 Myjava, Turá Lúka 641

RÚVZ/2015/1407

Ema Krumniklová

916 13 Vaďovce č. 269

RÚVZ/2015/1048

Pvel Janšák

906 11 Prietrž č. 55

RÚVZ/2015/1049

Ján Gergel

906 11 Prietrž č. 33

RÚVZ/2015/1050

RSDr. Felix Majerský

906 11 Prietrž č. 189

RÚVZ/2015/1058

Jozef Polák

905 01 Senica, Hurbanova 1379/38

RÚVZ/2015/1060

Radoslav Krištof

906 31 Hlboké č. 374

RÚVZ/2015/1062

Miroslava Sekáčová

905 01 Senica, Palárikova 304/27

RÚVZ/2015/1063

Danka Selecká

908 77 Borský Mikuláš, Za Mostom 520/20

RÚVZ/2015/1064

Helena Drincová

906 31 Hlboké č. 71

RÚVZ/2015/1067

Michaela Danielová

906 07 Šajdíkove Humence č. 48

RÚVZ/2015/1070

Veronika Černeková

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4

RÚVZ/2015/1071

Martina Orságová

906 02 Dojč č. 500

RÚVZ/2015/1072

Antónia Vaculová

905 01 Senica, L. Novomeského 1216/76

RÚVZ/2015/604

Jana Trúbová

908 49 Kátov č. 156

RÚVZ/2015/606

Tomáš Nedoma

905 01 Senica, Sadová 635

RÚVZ/2015/794

Juraj Sliva

951 34 Báb, Malý Báb 142

RÚVZ/2015/816

Michaela Lopraisová

916 01 Stará Turá, SNP 263/27

RÚVZ/2015/821

Jana Čulenová

908 85 Brodské, Dukelská 437

RÚVZ/2015/862

Nikola Velická

906 34 Prievaly č. 68

RÚVZ/2015/908

Ľudovít Čambala

908 63 Koválov č. 6

RÚVZ/2015/910

Zdenko Nadáský

905 01 Senica, L. Svobodu 1361/36

RÚVZ/2015/911

Lenka Moťovská

905 01 Senica, L. Novomeského 1212/68

RÚVZ/2015/915

Diana Malíková

905 01 Senica, Kalinčiakova 298/18

RÚVZ/2015/916

Ľubica Suchá

908 77 Borský Mikuláš, Za Mostom 1713/55

RÚVZ/2015/917

Jaroslava Michalicová

908 77 Borský Mikuláš, Štúrova 1424

RÚVZ/2015/918

Martina Poláková

908 77 Borský Mikuláš, Za Mostom 517/12

RÚVZ/2015/919

Miriam Beneková

908 77 Borský Mikuláš, Jána Hollého 577

RÚVZ/2015/920

Eva Malíková

908 77 Borský Mikuláš, Družstevná 1708

RÚVZ/2015/944

Adriána Kopečková

909 01 Skalica, SNP 11

RÚVZ/2015/1125

Oľga Malíková

908 48 Kopčany, Hurbanova 728

RÚVZ/2015/1126

Miroslav Kusalík

908 51 Holíč, SNP 1672/5

RÚVZ/2015/1127

Monika Dávideková

908 51 Holíč, Kátovská 20/A

RÚVZ/2015/1128

Alexandra Kavčuková

036 01 Martin, M. Dullu 52

RÚVZ/2015/1129

Vjerka Čipkar

909 01 Skalica, L. Svobodu 38

RÚVZ/2015/1130

Eva Nespalová

909 01 Skalica, Lúčky 2

RÚVZ/2015/1131

Martin Greskovich

909 01 Skalica, L. Svobodu 27

RÚVZ/2015/1132

Lenka Jahelková

908 45 Gbely, Naftárska 1030

RÚVZ/2015/1133

Lenka Matyášová

909 01 Skalica, Lúčky 18

RÚVZ/2015/1134

Ľudmila Valíková

909 01 Skalica, SNP 22

RÚVZ/2015/1135

Alžbeta Talčíková

907 01 Myjava, Kamenné 1055/8

RÚVZ/2015/1136

Jaroslav Ides

907 01 Myjava, M. Marečka 974/2

RÚVZ/2015/1138

Zuzana Slezáková

906 05 Podbranč, Podzámok 340

RÚVZ/2015/1139

Ing. Viera Tučková

916 12 Lubina, Hrnčiarové č. 641

RÚVZ/2015/1140

Bc. Jana Marková

907 01 Myjava, Bradáčova 269/8

RÚVZ/2015/22

Saskia Vávrová

908 51 Holíč, Pri Kaštieli 3

RÚVZ/2015/883

Mgr. Barbora Krištúfková

906 33 Cerová, Lieskové 372

RÚVZ/2015/906

Helena Vašková

905 01 Senica, Čáčov 109

RÚVZ/2015/949

Kristína Džurná

908 71 Moravský Svätý Ján č. 82

RÚVZ/2015/950

Veronika Kondéová

905 01 Senica, Štefánikova 723/22

RÚVZ/2015/952

Alexandra Bôriková

905 01 Senica, Priemyselná 287/8

RÚVZ/2015/953

Jaroslav Samson

909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15

RÚVZ/2015/954

Marcel Dubravik

908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 350/29

RÚVZ/2015/955

Hana Šebestová

909 01 Skalica, Široká 16

RÚVZ/2015/956

Mária Cafálová

908 63 Radošovce č. 112

RÚVZ/2015/957

Jozef Dubec

905 01 Senica, Štefánikova 704/19

RÚVZ/2015/1036

Mgr. Adam Mikuš

908 01 Kúty, Kollárova 935

RÚVZ/2015/1143

Žaneta Hýlková

908 48 Kopčany, Ul. Damborského 859/2

RÚVZ/2015/13

Jana Kutlaková

906 02 Dojč č. 218

RÚVZ/2015/14

Jakub Matejovič

908 71 Moravský Svätý Ján č. 827

RÚVZ/2015/969

Bc. Jana Nemcová

908 45 Gbely, Kollárova 431

RÚVZ/2015/985

Miroslava Bíliková

909 01 Skalica, Strážnická 1681/8

RÚVZ/2015/1146

Eva Vojtková

906 06 Vrbovce č. 287

RÚVZ/2015/1147

Michal Triebel

908 51 Holíč, Hodonínska 15

RÚVZ/2015/1149

Oľga Hrdličková

908 42 Smolinské č. 389

RÚVZ/2015/1151

Monika Blahová

905 01 Senica, Štefánikova 723/22

RÚVZ/2015/1154

Štefánia Martinusíková

909 01 Skalica, Záhradná 9

RÚVZ/2015/1156

Lenka Janotová

908 51 Holíč, D. Rapanta 1

RÚVZ/2015/1205

Mária Búzková

908 77 Borský Mikuláš, Hurbanová č. 991

RÚVZ/2015/1206

Helena Macková

908 77 Borský Mikuláš, Habánska 314

RÚVZ/2015/1251

Michal Zaic

908 80 Sekule č. 628

RÚVZ/2015/1157

Tibor Bízek

908 51 Holíč, Nám.Sv.Martina 1716/9

RÚVZ/2015/1227

Klaudia Malčúchová

908 63 Radošovce č. 243

RÚVZ/2015/1228

Katarína Hrazdilová

908 51 Holíč, Bottova 2934/4

RÚVZ/2015/1229

Anna Ženišová

908 45 Gbely, Farské 1315/7

RÚVZ/2015/1230

Peter Morvay

906 45 Štefanov č. 505

RÚVZ/2015/1231

Andrej Huliman

908 85 Brodské, Nádražná 46

RÚVZ/2015/1232

Ondrej Hnát

908 85 Brodské, Nádražná 38

RÚVZ/2015/1233

Miroslav Ovečka

906 45 Štefanov č. 126

RÚVZ/2015/1234

Peter Brezovský

908 45 Gbely, Kolónia 1459

RÚVZ/2015/1235

Kristína Macháčková

908 51 Holíč, Hodonínska 1528/4

RÚVZ/2015/1236

Nina Bigasová

908 48 Kopčany, Hurbanova 847

RÚVZ/2015/1237

Radko Ingr

909 01 Skalica, Pelíškova 2183/34

RÚVZ/2015/1238

Nikola Pavelková

908 45 Gbely, Záhumenice 1650/51

RÚVZ/2015/1239

Petra Modrocká

908 51 Holíč, Kollárova 16

RÚVZ/2015/1240

Katarína Slezáková

908 49 Kátov č. 146