Osvedčenia vydané v roku 2016

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

RÚVZ/2016/190

Ľubica Herzová

906 37 Sološnica 447

RÚVZ/2016/441

Nguyen Van Khanh

831 02 Bratislava III - Nové Mesto, Nobelova 84/5

RÚVZ/2016/539

Róbert Laššan

901 01 Malacky, Záhorácka 11/A

RÚVZ/2016/540

Tomáš Mihál

908 01 Kúty, Hlboká cesta 550/27

RÚVZ/2016/580

Michaela Mikulová

908 63 Radošovce, Lopašov 67

RÚVZ/2016/596

Miroslav Palkovič

801 01 Bratislava, Račianska 1509/31

RÚVZ/2016/710

Mgr. Renáta Komorová

908 45 Gbely, Kollárova 420

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

RÚVZ/2016/3

Petronela Madlušková

906 33 Cerová, Lieskové 414

RÚVZ/2016/9

Viera Sojková

906 37 Sološnica č. 124

RÚVZ/2016/12

Klaudia Bandová

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2870/2

RÚVZ/2016/13

Richard Rýzek

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/56

RÚVZ/2016/15

Martin Fukna

906 33 Cerová č. 228

RÚVZ/2016/16

Peter Ludva

905 01 Senica, Robotnícka 95/44

RÚVZ/2016/17

Ing. Drahoslava Zgurišová

907 01 Stará Myjava č. 198

RÚVZ/2016/18

Bc. Renáta Filková

906 06 Chvojnica č. 6

RÚVZ/2016/19

Eduard Hesek

908 01 Kúty, Brnenská 557

RÚVZ/2016/20

Júlia Vallová

908 01 Kúty, Kollárova 936

RÚVZ/2016/21

Jana Sitková

691 51 Lanžhot, J. Wolkera 14

RÚVZ/2016/28

Martina Božková

908 63 Radošovce č. 223

RÚVZ/2016/29

Zuzana Michálková

908 51 Holíč, Schiffelova 15

RÚVZ/2016/30

Mgr. Soňa Kováriková

908 51 Holíč, Kollárova 13

RÚVZ/2016/32

Markéta Petrovičová

909 01 Skalica, Suchý riadok 7

RÚVZ/2016/34

Kristína Sofková

909 01 Skalica, SNP 23

RÚVZ/2016/39

Věra Kutálková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/36

RÚVZ/2016/69

Anna Mackurová

908 45 Gbely, Ružová 1085/32

RÚVZ/2016/162

Emília Lantošová

908 49 Vrádište č. 17

RÚVZ/2016/171

Simona Svatíková Poláková

908 01 Kúty, Hollého 409/40

RÚVZ/2016/172

Mária Bobotová

908 72 Závod č. 97

RÚVZ/2016/173

Petra Studeničová

908 72 Závod č. 212

RÚVZ/2016/174

Katarína Horváthová

908 72 Závod č. 362

RÚVZ/2016/179

Thanh Nguyen Huu

831 07 Bratislava, Pri Stuhe 9484/23

RÚVZ/2016/181

Khang Nguyen Van

831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 3308/19

RÚVZ/2016/194

Hana Piešťanská

906 21 Jablonka č. 301

RÚVZ/2016/196

Milada Tománková

906 02 Dojč č. 138

RÚVZ/2016/202

Dušan Kessl

907 03 Turá Lúka č. 246

RÚVZ/2016/204

Ľuboslava Sláviková

906 22 Poriadie č. 124

RÚVZ/2016/206

Monika Púdelková

907 01 Brestovec č. 363

RÚVZ/2016/217

Ing. Hana Búzeková

906 07 Šajdíkove Humence č. 403

RÚVZ/2016/218

Patrik Vulgan

905 01 Senica, Hurbanova 754

RÚVZ/2016/219

Jozef Polák

908 77 Borský Mikuláš, Smuha č. 340/63

RÚVZ/2016/220

Zuzana Dananaiová

905 01 Senica, Sotinská 1474/13

RÚVZ/2016/221

Jana Pulmanová

905 01 Senica, Čáčov 2

RÚVZ/2016/222

Zuzana Amenová

905 01 Senica, Bottova 1167/2

RÚVZ/2016/223

Anna Palkovičová

905 01 Senica, Sotinská 1358/8

RÚVZ/2016/224

Ing. Pavol Cibulka

907 01 Myjava, Ul. 8. apríla

RÚVZ/2016/225

Lucia Gašpárková

908 77 Borský Mikuláš, Komenského 365/15

RÚVZ/2016/226

Peter Srnec

908 51 Holíč, Kollárova 1690/19

RÚVZ/2016/227

Peter Kumančík

905 01 Senica, L. Novomeského 1217/84

RÚVZ/2016/234

Bc. Tereza Sofková

908 01 Kúty, Školská 686/5

RÚVZ/2016/235

Antonia Pavličová

908 41 Šaštín Stráže, Školská 1568

RÚVZ/2016/236

Lenka Palkovičová

908 01 Kúty, Bratislavská 225/204

RÚVZ/2016/237

Dana Novomestská

908 44 Petrova Ves č. 118

RÚVZ/2016/238

Michaela Kormanová

908 01 Kúty, Nová 1205/29

RÚVZ/2016/239

Ivana Dojčanská

908 63 Lopašov č. 108

RÚVZ/2016/240

Soňa Gorbatenková

908 51 Holíč, Márie Terézie 9

RÚVZ/2016/241

Martina Marková

905 01 Senica, Štefánikova 704/23

RÚVZ/2016/243

Diana Uhrincová

908 45 Gbely, Záhumenice 1466/24

RÚVZ/2016/244

Martin Drusan

908 51 Holíč, M. Nešpora 33

RÚVZ/2016/245

Michaela Dorotová

908 01 Kúty, Námestie Radlinského 981

RÚVZ/2016/246

Jakub Korman

908 01 Kúty, Nová 1205/29

RÚVZ/2016/247

Jana Volčková

908 41 Šaštín Stráže, Piesočná 735

RÚVZ/2016/248

Ľubomíra Pernecká

908 01 Kúty, Námestie Radlinského 969/24

RÚVZ/2016/249

Renata Juricová

908 01 Kúty, Štefánikova 1103

RÚVZ/2016/254

Miroslava Skýpalová

905 01 Senica, Hollého 745/34

RÚVZ/2016/260

Nikola Makišová

909 01 Skalica, Clementisa 34

RÚVZ/2016/261

Elena Kleinová

906 32 Jablonica, Nádražná 269

RÚVZ/2016/262

Silvia Výdurková

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný Rad 567/39

RÚVZ/2016/263

Klára Heráková

908 63 Lopašov č. 61

RÚVZ/2016/268

Táňa Ivanická

934 01 Levice, Horša 59

RÚVZ/2016/270

Ldislav Mrázik

934 01 Levice, Horša 78

RÚVZ/2016/271

Dana Mikulová

934 01 Levice, Pod Kusou horou 19

RÚVZ/2016/272

Zoltán Kovács

935 56 Mýtne Ludany, Notársky Rad 213/2

RÚVZ/2016/273

Bc. Michal Adami

934 01 Levice, Vajanského 4

RÚVZ/2016/276

Alžbeta Csomorová

934 01 Levice, Kalinčiakovo 181

RÚVZ/2016/277

Mária Pyšná

920 01 Hlohovec, Vinohradská 1

RÚVZ/2016/278

Katarína Matejková

851 06 Bratislava, Znievska 8

RÚVZ/2016/279

Mária Mlynková

031 01 Liptovský Mikuláš, Lipová 521/3

RÚVZ/2016/280

Mgr. Jana Csaplárová

851 07 Bratislava, Krásnohorská 18

RÚVZ/2016/281

Dominika Tóthová

934 01 Levice, Saratovská 11/7

RÚVZ/2016/284

Radoslava Šeligová

906 32 Jablonica, Školská 717

RÚVZ/2016/285

Monika Tataiová

942 01 Šurany, Vajanského 46

RÚVZ/2016/286

Martina Ballová

951 04 Veľký Lapáš č. 168

RÚVZ/2016/287

Denisa Víteková

841 07 Bratislava, Pavla Horova 6143/15

RÚVZ/2016/288

Zuzana Tomášeková

849 11 Nitra, Dunajská 12/8

RÚVZ/2016/289

Mária Čierniková

949 11 Nitra, Čajskovského 40

RÚVZ/2016/290

Alexandra Merková

949 12 Nitra, Petzwalova 549/16

RÚVZ/2016/292

Štefan Nagy

921 01 Piešťany, A. Hlinku 51/69

RÚVZ/2016/293

Romana Nemšovská

909 01 Skalica, Školská 21

RÚVZ/2016/294

Lucia Víteková

841 07 Bratislava, Pavla Horova 6143/15

RÚVZ/2016/295

Romana Honzová

841 07 Bratislava, Ivana Bukovčana 6127/5

RÚVZ/2016/298

Ján Kotvas

909 01 Skalica, Rohatecká 2253/22

RÚVZ/2016/321

Anna Jankovýchová

900 54 Jabloňové č. 422

RÚVZ/2016/322

Edita Jánošová

900 53 Pernek č. 18

RÚVZ/2016/323

Oľga Obalová

900 68 Plavecký Štvrtok č. 443

RÚVZ/2016/324

Oľga Marušková

900 61 Gajary, Športová č. 740

RÚVZ/2016/325

Alena Hrobová

900 67 Láb č. 1404

RÚVZ/2016/326

Lucia Slámová

906 36 Plavecké Podhradie č. 341

RÚVZ/2016/327

Soňa Darášová

900 31 Stupava, Nová 131

RÚVZ/2016/328

Soňa Trávničková

900 64 Suchohrad č. 225

RÚVZ/2016/329

Katarína Hrubá

900 64 Suchohrad č. 75

RÚVZ/2016/330

Renáta Fajtáková

900 55 Lozorno, Ružová 15

RÚVZ/2016/331

Hana Drahošová

908 72 Závod, Ul. Záhradky 808

RÚVZ/2016/332

Barbora Jablonická

851 05 Bratislava, Brančská 1

RÚVZ/2016/333

Aurélia Pšenicová

901 01 Malacky, Skuteckého 2778/18

RÚVZ/2016/334

Lucia Matlovičová

906 38 Rohožník č. 7425

RÚVZ/2016/335

Ráchel Grosošová

906 13 Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 431/26

RÚVZ/2016/339

Emília Brkalová

906 05 Sobotište č. 474

RÚVZ/2016/340

Anna Durcová

906 22 Poriadie č. 283

RÚVZ/2016/341

Mária Horecká

906 37 Sološnica č. 283

RÚVZ/2016/342

Bc. Jana Chudíková

908 51 Holíč, Sibírska 32

RÚVZ/2016/343

Tomáš Chudík

908 51 Holíč, SNP 34

RÚVZ/2016/344

Elena Štefková

906 04 Častkov č. 80

RÚVZ/2016/345

Dominika Rybecká

908 75 Studienka č. 109

RÚVZ/2016/346

Veronika Važanová

906 05 Sobotište č. 37

RÚVZ/2016/347

Marcela Brožková

905 01 Senica, Čáčov 238

RÚVZ/2016/348

Yveta Halásová

908 45 Gbely, Ružová 1090

RÚVZ/2016/353

Margita Bartáková

905 01 Senica, Štefánikova 703/17

RÚVZ/2016/354

Anna Zedníková

906 06 Vrbovce č. 333

RÚVZ/2016/355

Terézia Kovačičová

908 72 Závod, Štúrova č. 670

RÚVZ/2016/356

Monika Filipová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 469/54

RÚVZ/2016/357

Zuzana Alimanovičová

908 46 Unín č. 277

RÚVZ/2016/358

Monika Dermeková

908 45 Gbely, Čsl. Armády 1040/5

RÚVZ/2016/359

Zlatica Nosková

906 13 Brezová pod Bradlom, Baranecká 551/82

RÚVZ/2016/360

Gabriela Füriová

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2873/7

RÚVZ/2016/361

Marie Pazderová

908 79 Borský Svätý Jur, Hollého 226

RÚVZ/2016/362

Eva Slováková

908 43 Čáry, Brezina 433

RÚVZ/2016/363

Margita Ondrovičová

908 01 Kúty, Nová 1222/58

RÚVZ/2016/364

Anna Kriaková

906 35 Plavecký Mikuláš č. 219

RÚVZ/2016/365

Iveta Vávrová

908 85 Brodské, Hviezdoslavova 595/12

RÚVZ/2016/366

Andrea Nestarcová

907 01 Myjava, Dolná štvrť 506/36

RÚVZ/2016/367

Petra Mihálová

908 78 Kuklov č. 310

RÚVZ/2016/368

Tereza Arbesová

908 79 Borský Svätý Jur, Hviezdoslavova 195

RÚVZ/2016/369

Kristína Kuttnerová

906 36 Plavecké Podhradie č. 226

RÚVZ/2016/370

Patrícia Linková

906 33 Cerová č. 468

RÚVZ/2016/371

Helena Sedláčková

906 45 Štefanov č. 278

RÚVZ/2016/381

Dana Macánková

908 45 Gbely, Záhumenice 1485

RÚVZ/2016/383

Dušan Janulík

905 01 Senica, Novomeského 1210/64

RÚVZ/2016/384

Eva Pecinová

908 45 Gbely, Obrancov mieru 1534/2

RÚVZ/2016/405

Oľga Karasová

905 01 Senica, Palárikova 303/26

RÚVZ/2016/406

Ing. Andrea Bellová

905 01 Senica, Stromová 1068

RÚVZ/2016/407

Mgr. Milan Bella

905 01 Senica, Stromová 1068

RÚVZ/2016/408

Juraj Bella

905 01 Senica, Stromová 1068

RÚVZ/2016/409

Martina Bellová

905 01 Senica, Stromová 1068

RÚVZ/2016/410

Lenka Kalamenovičová

905 01 Senica, L. Novomeského 1211/66

RÚVZ/2016/411

Simona Adamčíková

905 01 Senica, Čáčov č. 303

RÚVZ/2016/412

Július Šteruský

906 32 Jablonica č. 210

RÚVZ/2016/413

Júlia Vachová

905 01 Senica, Čáčov č. 73

RÚVZ/2016/414

Ján Barkóci

905 01 Senica, Robotnícka 55/15

RÚVZ/2016/415

Marcela Klčová

916 01 Stará Turá, Papraď 1679

RÚVZ/2016/418

Bc. Iveta Matúšová

908 63 Radošovce č. 422

RÚVZ/2016/445

Zdenka Kraváriková

907 01 Myjava, Pažického 404/8

RÚVZ/2016/448

Marián Čajka

905 01 Senica, L. Novomeského 1210/64

RÚVZ/2016/450

Simona Moleková

908 77 Borský Mikuláš, Na Záhradách 1322/33

RÚVZ/2016/463

Jaroslav Cintula

908 77 Borský Mikuláš, Za mostom 526/40

RÚVZ/2016/464

Bc. Natália Peltznerová

908 77 Borský Mikuláš, Detvianska 1485/30

RÚVZ/2016/465

Gabriela Kubincová

908 77 Borský Mikuláš, Habánska 323/4

RÚVZ/2016/466

Bc. Nikola Peltznerová

908 77 Borský Mikuláš, Detvianska 1485/30

RÚVZ/2016/467

Martina Poláková

906 03 Koválov č. 110

RÚVZ/2016/478

Leonard Dubec

905 01 Senica, Štefánikova 704/19

RÚVZ/2016/479

Zdena Hanzlovičová

905 01 Senica, Sv. Gorazda 3002/1

RÚVZ/2016/480

Peter Andacký

905 01 Senica, Muškátová 1118/1A

RÚVZ/2016/482

Mgr. Martina Mosná

906 13 Brezová pod Bradlom, Horný rad č. 568/41

RÚVZ/2016/483

Timea Poláková

908 77 Borský Mikuláš, Štúrova 1469/70

RÚVZ/2016/495

Oľga Mrázková

905 01 Senica, Kalinčiakova 298/14

RÚVZ/2016/518

Dušan Vavrek

905 01 Senica, Janka Kráľa 728/5

RÚVZ/2016/519

Bc. Zdenka Baranovičová

906 23 Rudník č. 97

RÚVZ/2016/520

Mgr. Tatiana Lazarová

907 01 Myjava, Hurbanova 682/8

RÚVZ/2016/521

Ing. Miriam Kováčová

907 01 Myjava, Brestovec 433

RÚVZ/2016/522

Mgr. Peter Nemček

907 01 Myjava, Dolná štvrť 360/5

RÚVZ/2016/543

Michaela Škarítková

906 15 Košariská č. 77

RÚVZ/2016/547

Dominika Zajárošová

908 51 Holíč, Ul. Márie Terézie 3108/29

RÚVZ/2016/548

Tatiana Reháková

908 51 Holíč, Lúčky 1

RÚVZ/2016/549

Katarína Jančeková

906 15 Košariská č. 280

RÚVZ/2016/572

Mária Kubeková

905 01 Senica, L. Novomeského 1217/88

RÚVZ/2016/578

Anna Rajčáková

908 61 Popudinské Močidľany č. 91

RÚVZ/2016/579

Mária Stehlíková

908 61 Popudinské Močidľany č. 189

RÚVZ/2016/593

Božena Chocholáčková

905 01 Senica, Štefánikova 721/26

RÚVZ/2016/600

Miriam Müllerová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1208/58

RÚVZ/2016/649

Marta Pašková

906 33 Cerová, Lieskové 354

RÚVZ/2016/650

Renáta Dvorščáková

906 33 Cerová, Rozbehy 74

RÚVZ/2016/652

Eva Bajcarová

906 15 Košariská, Dolné Košariská 252

RÚVZ/2016/657

Michal Tokoš

909 01 Skalica, L. Svobodu 1223/27

RÚVZ/2016/658

Mária Bolebruchová

909 01 Skalica, Gorkého 52/16

RÚVZ/2016/659

Jozef Hmirák

909 01 Skalica, Nádražná 2300/36

RÚVZ/2016/660

Jana Chocholáčková

909 01 Skalica, Pelíškova 2003/18

RÚVZ/2016/661

Dušan Daňhel

909 01 Skalica, Nádražná 2300/36

RÚVZ/2016/663

Jarmila Babiarová

909 01 Skalica, Dr. Clementisa 1176/44

RÚVZ/2016/665

Silvester Halaš

909 01 Skalica, Zlatnícka dolina 7229/7229

RÚVZ/2016/666

Juraj Barčák

909 01 Skalica, Komenského 449/37

RÚVZ/2016/670

Petra Malíková

909 01 Skalica, Námestie slobody č. 10

RÚVZ/2016/671

Katarína Danielová

909 01 Skalica, Námestie slobody č. 10

RÚVZ/2016/672

Nadežda Danielová

909 01 Skalica, Námestie slobody č. 10

RÚVZ/2016/673

Klaudia Danielová

909 01 Skalica, Námestie slobody č. 10

RÚVZ/2016/676

Jana Sukupová

906 06 Vrbovce č. 333

RÚVZ/2016/702

Jozef Buray

906 07 Šajdíkove Humence č. 260

RÚVZ/2016/703

Jana Burayová

905 01 Senica, Kalinčiakova 298/20

RÚVZ/2016/704

Michal Vašek

906 07 Šajdíkove Humence č. 260

RÚVZ/2016/705

Helena Vašková

905 01 Senica, Čáčov č. 109

RÚVZ/2016/706

Peter Buray

905 01 Senica, Kalinčiakova 298/20

RÚVZ/2016/707

Petra Valovičová

696 62 Tvarožná Lhota č. 138 - Česká republika

RÚVZ/2016/731

Gabriela Holásková

905 01 Senica, Štefánikova 723/22

RÚVZ/2016/732

Jozefína Juráčková

908 64 Chropov č. 56

RÚVZ/2016/735

Ing. Pavel Plaskura

915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tematínska 12

RÚVZ/2016/736

Miroslava Melišková

616 31 Kočovec č. 203

RÚVZ/2016/737

Tomáš Slávik

915 01 Nové Mesto nad Váhom, Karpatská 7

RÚVZ/2016/738

Richard Gabriš

913 07 Trenčianske Bohuslavice č. 237

RÚVZ/2016/739

Simona Lysá

915 01 Nové Mesto nad Váhom, Hollého 11

RÚVZ/2016/756

Alena Včelková

906 05 Sobotište č. 139

RÚVZ/2016/757

Erika Lalová

900 01 Modra, Štefánikova 76

RÚVZ/2016/758

Ružena Ďurišová

906 32 Jablonica č. 516

RÚVZ/2016/759

Zlatica Vachová

905 01 Senica, Ružová 226/8

RÚVZ/2016/760

Helena Kubinová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1203/18

RÚVZ/2016/761

Natália Vávrová

908 73 Veľké Leváre, Športová 608

RÚVZ/2016/763

Ľubica Karasová

908 51 Holíč, M. Nešpora 25

RÚVZ/2016/793

Dušan Černák

907 01 Myjava, Hlinícka 1162/39

RÚVZ/2016/833

Anna Žilinková

908 47 Radimov č. 167

RÚVZ/2016/845

Darina Blanáriková

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1360/20

RÚVZ/2016/854

Katarína Kaňová

905 01 Senica, Námestie Oslobodenia 16

RÚVZ/2016/874

Nikoleta Konopová

906 33 Cerová, Lieskové 440

RÚVZ/2016/876

Klaudia Černeková

906 13 Brezová pod Bradlom, Nám. 7 Apríla 413/28

RÚVZ/2016/928

Alžbeta Ďurkovičová

908 80 Sekule č. 209

RÚVZ/2016/937

Melánia Jurkovičová

909 01 Skalica, SNP 25

RÚVZ/2016/940

Renáta Bohušová

908 51 Holíč, SNP 1784/47

RÚVZ/2016/943

Jozefína Pochylá

908 44 Petrova Ves č. 301

RÚVZ/2016/944

Petr Horňák

695 01 Hodonín, Na Pískách 14 - Česká republika

RÚVZ/2016/945

Hana Kákošová

908 51 Holíč, M. Nešpora 9

RÚVZ/2016/955

Bc. Zuzana Nečasová

909 01 Skalica, Pod Hájkom 5

RÚVZ/2016/956

Martina Pavlišová

908 01 Kúty, Textilná 815/45

RÚVZ/2016/957

Nikola Šimkovičová

908 80 Sekule č. 1001

RÚVZ/2016/958

Jana Valachovičová

908 01 Kúty, Hollého 410

RÚVZ/2016/969

Dominika Fedorová

905 01 Senica, Štefánikova 709/65

RÚVZ/2016/970

Mária Vaškovičová

905 01 Senica, L. Novomeského 1217/88

RÚVZ/2016/974

Martina Adámková

907 01 Myjava, SNP 410/7

RÚVZ/2016/975

Marianna Bielčiková

907 01 Myjava, Kamenné 1056/10

RÚVZ/2016/976

Ľubica Brečányová

9016 13 Brezová pod Bradlom č. 2

RÚVZ/2016/977

Erika Hanzlíčková

906 06 Vrbovce č. 649

RÚVZ/2016/978

Katarína Janíčková

907 01 Myjava, Bradáčova 253/9

RÚVZ/2016/979

Silvia Matejáková

906 22 Poriadie č. 211

RÚVZ/2016/980

Tomáš Pokorný

906 06 Vrbovce č. 531

RÚVZ/2016/981

Danica Talábová

916 16 Krajné, Matejovec 466

RÚVZ/2016/982

Dagmara Tománková

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr. Št. Osuského 526/14

RÚVZ/2016/993

Alex Malík

908 48 Kopčany, Hurbanova 68

RÚVZ/2016/994

Dominik Valent

909 01 Skalica, Mallého 6

RÚVZ/2016/995

Zuzana Bundzelová

909 01 Skalica, Lúčky 3

RÚVZ/2016/996

Andrea Hrešková

093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 111

RÚVZ/2016/997

Monika Poláková

908 51 Holíč, Hurbanova 69

RÚVZ/2016/998

Jana Junková

908 45 Gbely, Štefánikova 41

RÚVZ/2016/999

Mário Motúz

909 01 Skalica, D. Jurkoviča 17

RÚVZ/2016/1000

Ľubica Kubíková

909 01 Skalica, Pelíškova 29

RÚVZ/2016/1002

Lenka Ivičičová

909 01 Skalica, SNP 15

RÚVZ/2016/1005

Katarína Bulková

906 32 Jablonica č. 355

RÚVZ/2016/1006

Lenka Matuščíková

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1361/28

RÚVZ/2016/1007

Anna Vašková

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/36

RÚVZ/2016/1008

Dana Balážová

906 02 Dojč č.301

RÚVZ/2016/1009

Zuzana Horňáková

905 01 Senica, L. Novomeského 1211/66

RÚVZ/2016/1057

Mária Pukančíková

908 01 Brodské, Kollárova 920

RÚVZ/2016/1058

Jakub Štepán

908 45 Gbely, SNP 1221/15

RÚVZ/2016/1059

Tatiana Jankovýchová

907 01 Myjava, Pakanská 1125/23

RÚVZ/2016/1060

Ester Žáková

907 01 Myjava, M.R. Štefánika 607/86

RÚVZ/2016/1061

Zuzana Miklášová

907 01 Myjava, 1. Mája 556/34

RÚVZ/2016/1062

Jana Oravcová

906 33 Cerová č. 245

RÚVZ/2016/1063

Radovan Lachkovič

908 63 Oreské č. 72

RÚVZ/2016/1097

Katarína Pavlíková

906 34 Prievaly č. 185

RÚVZ/2016/1102

Ing. Marta Kubová

906 33 Cerová č. 418

RÚVZ/2016/1103

Denisa Marečková

905 01 Senica, L. Novomeského 1350/114

RÚVZ/2016/1105

Ľubica Fríbotová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1203/16

RÚVZ/2016/1106

Henrieta Hnátová

908 85 Brodské, Nová 1036/12

RÚVZ/2016/1107

Júlia Hnátová

908 85 Brodské, 1. Mája 660/28

RÚVZ/2016/1108

Darina Zotaj

908 51 Holíč, D. Rapanta 1535/8

RÚVZ/2016/1109

Helena Janovičová

908 51 Holíč, Kollárova 1688/13

RÚVZ/2016/1112

Zlatica Vernerová Kušnírová

907 01 Myjava, Trokánova 236/4

RÚVZ/2016/1113

Martin Sasák

907 01 Brestovec č. 550

RÚVZ/2016/1114

Lucia Žilinková

908 47 Radimov č. 167

RÚVZ/2016/1115

Filip Štefančík

908 48 Kopčany, Hurbanova 68

RÚVZ/2016/1116

Martina Šimkovičová

908 51 Holíč, Ul. M. Terézie 33

RÚVZ/2016/1117

Lívia Šimková

908 44 Letničie č. 135

RÚVZ/2016/1118

Ľudmila Momotová

908 51 Holíč, Fučíkova 26

RÚVZ/2016/1119

František Klajba

908 51 Holíč, Hurbanova 69

RÚVZ/2016/1120

Soňa Horáková

909 01 Skalica, Záhradná 2

RÚVZ/2016/1121

Paulína Fučíková

908 51 Holíč, Pri kaštieli 16

RÚVZ/2016/1122

Veronika Danielová

909 01 Skalica, Mallého 12

RÚVZ/2016/1123

Romana Balážová

906 05 Sobotište č. 488

RÚVZ/2016/1124

Melánia Danielová

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1

RÚVZ/2016/1125

Radka Sabotová

906 07 Šajdíkove Humence č. 339

RÚVZ/2016/1126

Katarína Burianová

905 01 Senica, Štefánikova 721/26

RÚVZ/2016/1133

Miroslava Manďáková

905 01 Senica, Moyzesova 812/39

RÚVZ/2016/1134

Bc. Alena Morávková

906 31 Hlboké, Americká 322

RÚVZ/2016/1136

Mihaela Mikulová

949 11 Nitra, Škultétyho 4

RÚVZ/2016/1137

Adriana Horváthová

949 01 Nitra, Medzi Vodami 617/12

RÚVZ/2016/1139

Michaela Šturdzíková

851 03 Bratislava, Osuského 14

RÚVZ/2016/1140

Natália Miklušová

851 03 Bratislava, Mlynarovičova 1589/17

RÚVZ/2016/1141

Dominika Tomíková

905 01 Senica, Sotinská 1373/7

RÚVZ/2016/1158

Petronela Jobová

905 01 Senica, Hollého 743/27

RÚVZ/2016/1159

Martina Camastralová

908 77 Borský Mikuláš, Na Rybníčkoch 1508/30

RÚVZ/2016/1160

Jana Kutašová

851 01 Bratislava, Nobelovo námestie 10

RÚVZ/2016/1161

Drahomíra Hrubá

906 03 Smrdáky, Hviezdoslavova 129

RÚVZ/2016/1162

Zuzana Marônková

906 03 Koválov č. 99