Osvedčenia vydané v roku 2017

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1

RÚVZ/2017/431

Barbora Michalicová

Alej 574, 90841 Šaštín Stráže

doba neurčitá

28.04.2017

2

RÚVZ/2017/939

Augustín Polák

Brastislavská  195, 90801 Kúty

doba neurčitá

19.10.2017

3

RÚVZ/2017/941

Ing. Soňa Poláková

Brastislavská  195, 90801 Kúty

doba neurčitá

19.10.2017

4

RÚVZ/2017/984

NGUYEN THI HUNG THUY

Krajinská 2963/54, 92101 Piešťany

doba neurčitá

04.12.2017

5

RÚVZ/2017/986

NGUYEN THI THUY TRANG

Stará Vajnorská 13356/17E, 83104 Bratislava

doba neurčitá

04.12.2017

6

RÚVZ/2017/987

NGUYEN TIEN CUONG

Stará Vajnorská 13356/17E, 83104 Bratislava

doba neurčitá

04.12.2017

7

RÚVZ/2017/988

Mgr. Barbora Kovárová

Mallého 1085/10, 90901 Skalica

doba neurčitá

04.12.2017

8

RÚVZ/2017/1132

NGUYEN QUAN SON

Ľ. Podjavorinskej 1147/8A, 92003 Hlohovec

doba neurčitá

04.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2017/16

Jana Kuklišová

Moravská 770/9, 908 48 Kopčany

doba neurčitá

1.2.2017

2.

RÚVZ/2017/24

Bc. Hana Šišková

S. Jurkoviča 1208/60, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

3.

RÚVZ/2017/25

Andrej Šiška

Bottova 1167/8, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

4.

RÚVZ/2017/33

Peter Černák

Hlinícka 1162/39, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

5.

RÚVZ/2017/42

Věra Papuláková

Turá Lúka č. 61, 907 03 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

6.

RÚVZ/2017/51

Renata Černeková

Pod Hájkom 17, 909 01 Skalica

doba neurčitá

2.2.2017

7.

RÚVZ/2017/52

Bc. Mária Búranová

906 35 Plavecký peter č. 208

doba neurčitá

23.2.2017

8.

RÚVZ/2017/53

Eva Balážová Gáborová

M. Terézie 3145/36, 908 51 Holíč

doba neurčitá

2.2.2017

9.

RÚVZ/2017/54

Dana Zahradníková

Štefánikova 1100/237, 908 01 Kúty

doba neurčitá

2.2.2017

10.

RÚVZ/2017/56

Eva Tallová

908 51 Trnovec č. 14

doba neurčitá

2.2.2017

11.

RÚVZ/2017/58

Elena Škodáčková

Bratislavská 1464/52, 908 51 Holíč

doba neurčitá

2.2.2017

12.

RÚVZ/2017/59

Adela Zruttová

M. Marečka 972/8, 907 01 Myjava

doba neurčitá

23.2.2017

13.

RÚVZ/2017/60

Veronika Molčanová

Zuzky Zgurišky 990/10, 907 01 Myjava

doba neurčitá

23.2.2017

14.

RÚVZ/2017/61

Katarína Borovská

Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava

doba neurčitá

23.2.2017

15.

RÚVZ/2017/62

Svätopluk Šimun

Gbely Adamov 1820, 908 45 Gbely

doba neurčitá

23.2.2017

16.

RÚVZ/2017/63

Andrea Šimunová

Gbely Adamov 1820, 908 45 Gbely

doba neurčitá

23.2.2017

17.

RÚVZ/2017/65

Magdaléna Morávková

Sadová 37, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

2.2.2017

18.

RÚVZ/2017/69

Ľubica Žáková

Záhumenice 667, 908 45 Gbely

doba neurčitá

23.2.2017

19.

RÚVZ/2017/70

Katarína Barbiríková

Učňovská 657, 908 45 Gbely

doba neurčitá

23.2.2017

20.

RÚVZ/2017/72

Bc. Gabriela Foltýnová

Hlavná 395, 900 55 Lozorno

doba neurčitá

23.2.2017

21.

RÚVZ/2017/77

Kristína Hlásničková

Robotnícka 59/29, 905 01 Senica

doba neurčitá

23.2.2017

22.

RÚVZ/2017/83

Alena Zríniová

906 06 Vrbovce č. 706

doba neurčitá

23.2.2017

23.

RÚVZ/2017/84

Elena Pukančíková

908 51 Trnovec č. 41

doba neurčitá

3.4.2017

24.

RÚVZ/2017/85

Pavel Privrel

908 73 Veľké Leváre č. 1060

doba neurčitá

23.2.2017

25.

RÚVZ/2017/86

Pavel Privrel

908 73 Veľké Leváre č. 1060

doba neurčitá

23.2.2017

26.

RÚVZ/2017/87

Anna Buchová

908 79 Borský Svätý Jur č. 741

doba neurčitá

23.2.2017

27.

RÚVZ/2017/107

Simona Chudíková

SNP 34, 908 51 Holíč

doba neurčitá

2.2.2017

28.

RÚVZ/2017/149

Mgr. Helena Rechtorisová

Horný Rad 535/7, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

3.4.2017

29.

RÚVZ/2017/150

Jozef Valúšek

Zahradnícka 199/31, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

30.

RÚVZ/2017/151

Son Nguyen Van

Chaloupky 253, Uherský Ostroh - Česká republika

doba neurčitá

3.4.2017

31.

RÚVZ/2017/154

Svitlana Khmelyuk

Dubová 639/9, 63 700 Brno - Česká republika

doba neurčitá

3.4.2017

32.

RÚVZ/2017/156

Eva Šimková

L. Svobodu 46, 909 01 Skalica

doba neurčitá

23.2.2017

33.

RÚVZ/2017/171

Hana Rampáčková

Predmestie 51, 909 01 Skalica

doba neurčitá

20.3.2017

34.

RÚVZ/2017/172

Mária Pavlíková

Hurbanová 532/60, 908 51 Holíč

doba neurčitá

20.3.2017

35.

RÚVZ/2017/173

Dana Duchoslavová

908 65 Mokrý Háj č. 101

doba neurčitá

20.3.2017

36.

RÚVZ/2017/174

Nikola Mikusová

Jabunkovská 160, 739 61 Třinec - Česká republika

doba neurčitá

20.3.2017

37.

RÚVZ/2017/175

Vlasta Grondžáková

M. Nešpora 630, 908 45 Gbely

doba neurčitá

20.3.2017

38.

RÚVZ/2017/176

Lucia Kubíková

Na Výhone 675/5, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

20.3.2017

39.

RÚVZ/2017/177

Veronika Horváthová

Kátovská 1210/20A

doba neurčitá

20.3.2017

40.

RÚVZ/2017/178

Klaudia Havlová

Hurbanova 708, 908 48 Kopčany

doba neurčitá

20.3.2017

41.

RÚVZ/2017/179

Blažena Klinková

Halaštava 1417, 908 45 Gbely

doba neurčitá

20.3.2017

42.

RÚVZ/2017/180

Mária Chocholáčková

908 64 Chropov č. 90

doba neurčitá

20.3.2017

43.

RÚVZ/2017/181

Eliška Lovecká

908 64 Chropov č. 59

doba neurčitá

20.3.2017

44.

RÚVZ/2017/182

Jana Mikušová

922 04 Dolný Lopašov č. 353

doba neurčitá

20.3.2017

45.

RÚVZ/2017/183

Nina Valachovičová

Naftárska 960, 908 45 Gbely

doba neurčitá

20.3.2017

46.

RÚVZ/2017/184

Zuzana Šimlingerová

Predmestie 1465/8, 909 01 Skalica

doba neurčitá

20.3.2017

47.

RÚVZ/2017/185

Alena Malíková

Šaštínska 452/23, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

20.3.2017

48.

RÚVZ/2017/186

Veronika Juríková

SNP 120, 908 79 Borský Svätý Jur

doba neurčitá

20.3.2017

49.

RÚVZ/2017/187

Simona Mikulecká

Hurbanova 523/16, 905 01 Senica

doba neurčitá

20.3.2017

50.

RÚVZ/2017/188

Martina Fádliková

Medlenova 769, 908 45 Gbely

doba neurčitá

20.3.2017

51.

RÚVZ/2017/190

Denisa Tokošová

SNP 1668/1, 908 51 Holíč

doba neurčitá

20.3.2017

52.

RÚVZ/2017/191

Monika Poláková

Na Barine 119/20, 906 38 Rohožník

doba neurčitá

20.3.2017

53.

RÚVZ/2017/192

Katarína Pobudová

908 65 Mokrý Háj č. 130

doba neurčitá

20.3.2017

54.

RÚVZ/2017/193

Miriam Benkovičová

Kollárova 206/121, 908 48 Kopčany

doba neurčitá

20.3.2017

55.

RÚVZ/2017/194

Tatiana Černá

Na Dereši 1471/2, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

20.3.2017

56.

RÚVZ/2017/195

Mária Palkovičová

SNP 438, 908 79 Borský Svätý Jur

doba neurčitá

20.3.2017

57.

RÚVZ/2017/196

Beata Krystyna Flajžik

Duklianska 12, 908 51 Holíč

doba neurčitá

20.3.2017

58.

RÚVZ/2017/197

Slávka Zavadilová

Pelíškova 2003/13, 909 01 Skalica

doba neurčitá

20.3.2017

59.

RÚVZ/2017/198

Lenka Sedláčková

Bottova 4, 908 51 Holíč

doba neurčitá

20.3.2017

60.

RÚVZ/2017/199

Marie Kazinotová

Jednoradová 15, 908 51 Holíč

doba neurčitá

20.3.2017

61.

RÚVZ/2017/200

Hana Flamíková

Vrádištská 82, 908 51 Holíč

doba neurčitá

20.3.2017

62.

RÚVZ/2017/201

Petronela Rigotti

Bernolákova 6, 901 01 Malacky

doba neurčitá

20.3.2017

63.

RÚVZ/2017/202

Jana Brázdovičová

919 05 Trstín č. 453

doba neurčitá

20.3.2017

64.

RÚVZ/2017/204

Blanka Kvapilová

Komenského 16, 919 04 Smolenice

doba neurčitá

20.3.2017

65.

RÚVZ/2017/205

Lucia Jančovičová

Vážska 530, 922 42 Madunice

doba neurčitá

20.3.2017

66.

RÚVZ/2017/206

Danka Adamkovičová

J. Kráľa 583, 922 42 Madunice

doba neurčitá

20.3.2017

67.

RÚVZ/2017/207

Iveta Krchnárová

Pažitná 709/9, 922 05 Chtelnica

doba neurčitá

20.3.2017

68.

RÚVZ/2017/208

Natália Rešková

922 04 Kočín - Lančár č. 70

doba neurčitá

20.3.2017

69.

RÚVZ/2017/209

Marcela Sojáková

Nám. 1. mája 485/42, 922 05 Chtelnica

doba neurčitá

20.3.2017

70.

RÚVZ/2017/210

Martina Psicová

Hlavná 185, 919 05 Trstín

doba neurčitá

20.3.2017

71.

RÚVZ/2017/211

Danka Havlová

M. Kollára 11, 908 43 Čáry

doba neurčitá

20.3.2017

72.

RÚVZ/2017/212

Anna Knotková

Pod Hájkom 33, 909 01 Skalica

doba neurčitá

3.4.2017

73.

RÚVZ/2017/213

Alena Koštrnová

J. Kráľa 739/6, 905 01 Senica

doba neurčitá

23.2.2017

74.

RÚVZ/2017/214

Monika Wolfová

J. kráľa 728/7, 905 01 Senica

doba neurčitá

23.2.2017

75.

RÚVZ/2017/215

Monika Beňadiková

Ratkovce č. 48, 920 42 Červeník

doba neurčitá

23.2.2017

76.

RÚVZ/2017/216

Jana Pitoňáková

906 04 Častkov č. 24

doba neurčitá

23.2.2017

77.

RÚVZ/2017/224

Eva Pavelková

Okružná 2061/2, 026 01 Dolný Kubín

doba neurčitá

2.5.2017

78.

RÚVZ/2017/229

Soňa Petráková

Koreszkova 20, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.10.2017

79.

RÚVZ/2017/230

Katarína Tomšová

SNP 29, 909 01 Skalica

doba neurčitá

2.5.2017

80.

RÚVZ/2017/231

Jitka Michálková

696 96 Sudoměřice 158 - Česká republika

doba neurčitá

2.5.2017

81.

RÚVZ/2017/233

Lenka Dujsíková

908 49 Kátov 97

doba neurčitá

5.10.2017

82.

RÚVZ/2017/234

Dana Dermíšková

L. Svobodu 34, 909 01 Skalica

doba neurčitá

2.5.2017

83.

RÚVZ/2017/235

Žaneta Jačková

Koreszkova 8, 909 01 Skalica

doba neurčitá

2.5.2017

84.

RÚVZ/2017/243

Miroslava Matejovová

Martina Kollára 201, 908 43 Čáry

doba neurčitá

2.3.2017

85.

RÚVZ/2017/244

Erika Vráblová

Školská 728, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

2.3.2017

86.

RÚVZ/2017/245

Duc Tran Van

Sasinkova 1427/24, 908 51 Holíč

doba neurčitá

3.4.2017

87.

RÚVZ/2017/246

Be Nguyen Thi

Sasinkova 1427/24, 908 51 Holíč

doba neurčitá

3.4.2017

88.

RÚVZ/2017/247

Milan Suchánek

Záhradná 1042/21

doba neurčitá

29.5.2017

89.

RÚVZ/2017/248

Zuzana Janečková

Vajanského 22, 905 01 Senica

doba neurčitá

29.5.2017

90.

RÚVZ/2017/249

Hana Kolínská

Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

91.

RÚVZ/2017/250

Kristína Hlatká

Nádražná 258, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

2.3.2017

92.

RÚVZ/2017/251

Mária Frťálová

906 04 Rohov č. 93

doba neurčitá

2.3.2017

93.

RÚVZ/2017/253

Jana Rehušová

Osuského 526/14, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

2.3.2017

94.

RÚVZ/2017/254

Adriana Lukáčová

Petroveská 1361, 908 45 Gbely

doba neurčitá

2.3.2017

95.

RÚVZ/2017/255

Petra Bundalová

Clementisa 36, 909 01 Skalica

doba neurčitá

2.3.2017

96.

RÚVZ/2017/256

Pavlína Žáková

906 02 Dojč č. 80

doba neurčitá

2.3.2017

97.

RÚVZ/2017/257

Gabriela Hlavenková

Hlavná 218/94, 922 41 Drahovce

doba neurčitá

2.3.2017

98.

RÚVZ/2017/258

Helena Krátká

906 05 Sobotište č. 275

doba neurčitá

2.3.2017

99.

RÚVZ/2017/259

Erika Rybanská

Sotinská 1474/13, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

100.

RÚVZ/2017/260

Mgr. Lýdia Smetanová

L. Novomeského 1350/108, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

101.

RÚVZ/2017/261

Lucia Brabcová

Čsl. armády 1071, 908 45 Gbely

doba neurčitá

2.3.2017

102.

RÚVZ/2017/262

Mária Mihálová

906 34 Prievaly č. 80

doba neurčitá

2.3.2017

103.

RÚVZ/2017/263

Veronika Mikulová

906 04 Častkov č. 182

doba neurčitá

2.3.2017

104.

RÚVZ/2017/264

Mgr. Kristína Vozárová

Sama Chalupku 752, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

2.3.2017

105.

RÚVZ/2017/265

Anna Blanáriková

S. Jurkoviča 1204/24, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

106.

RÚVZ/2017/266

Ivan Chovanec

S. Jurkoviča 1208/60, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.3.2017

107.

RÚVZ/2017/267

Slavka Buchtová

900 52 Kuchyňa č. 337

doba neurčitá

2.3.2017

108.

RÚVZ/2017/268

Iveta Jamborová

900 52 Kuchyňa č. 1310

doba neurčitá

2.3.2017

109.

RÚVZ/2017/269

Denisa Nwachukwu Okénková

906 36 Plavecké Podhradie č. 230

doba neurčitá

2.3.2017

110.

RÚVZ/2017/271

Zuzana Budajová

Fadruszová 5, 841 04 Bratislava

doba neurčitá

2.3.2017

111.

RÚVZ/2017/274

Andrea Orgoňová

Štúrova 372, 908 80 Sekule

doba neurčitá

2.3.2017

112.

RÚVZ/2017/275

Zita Mateovičová

SNP 774, 908 79 Borský Svätý Jur

doba neurčitá

2.3.2017

113.

RÚVZ/2017/276

Lenka Sirotová

Pri Maline 61, 901 01 Malacky

doba neurčitá

2.3.2017

114.

RÚVZ/2017/277

Katarína Križovská

906 37 Sološnica č. 353

doba neurčitá

2.3.2017

115.

RÚVZ/2017/278

Monika Zimová

Pod Vŕškom 349/1, 900 65 Záhorská Ves

doba neurčitá

2.3.2017

116.

RÚVZ/2017/280

Ivana Kotľárová

Športová 610, 908 73 Veľké Leváre

doba neurčitá

2.3.2017

117.

RÚVZ/2017/281

Veronika Macháčková

Štúrova 678, 908 72 Závod

doba neurčitá

2.3.2017

118.

RÚVZ/2017/283

Veronika Valentová

900 63 Jakubov č. 127

doba neurčitá

2.3.2017

119.

RÚVZ/2017/284

Štefánia Kavecká

900 63 Jakubov č. 313

doba neurčitá

2.3.2017

120.

RÚVZ/2017/285

Gabriela Hurbanová

906 35 Plavecký Mikuláš č. 306

doba neurčitá

2.3.2017

121.

RÚVZ/2017/287

Jana Nedomová

Sadová 635, 905 01 Senica

doba neurčitá

29.5.2017

122.

RÚVZ/2017/288

Bc. Marian Wolf

J. Kráľa 739/6, 905 01 Senica

doba neurčitá

23.2.2017

123.

RÚVZ/2017/296

Lucia Zajícová

908 80 Sekule 657

doba neurčitá

2.5.2017

124.

RÚVZ/2017/297

Katarína Rišková

Radlinského nám. 1287, 908 01 Kúty

doba neurčitá

2.5.2017

125.

RÚVZ/2017/298

Duc Nguyen Xuan

Nám. M.R. Štefánika 588/72, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

126.

RÚVZ/2017/299

Suong Le Thi

Nám. M.R. Štefánika 588/72, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

127.

RÚVZ/2017/320

Ing. Ivana Omastová

Gromova 336/3, 907 01 Myjava

doba neurčitá

2.5.2017

128.

RÚVZ/2017/321

Alena Michalicová

Štúrova 1484, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

2.5.2017

129.

RÚVZ/2017/322

Ing. Michal Bilkovič

Jesenského 39, 908 51 Holíč

doba neurčitá

2.5.2017

130.

RÚVZ/2017/323

Gabriela Kubincová

Habánska 323, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

2.5.2017

131.

RÚVZ/2017/324

Nikoleta Slobodová

Štefánikova 720/32, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

132.

RÚVZ/2017/325

Silvia Vachová

L. Svobodu 1360/20, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

133.

RÚVZ/2017/335

Mgr. Michaela Morávková

SNP 761/17, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.5.2017

134.

RÚVZ/2017/338

Beáta Krchňavá

Hollého 743/25, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.10.2017

135.

RÚVZ/2017/339

Marta Králová

Pri Hrádzi 13, 900 65 Záhorská Ves

doba neurčitá

20.3.2017

136.

RÚVZ/2017/354

Anna Škrinarová

Dolná Štvrť 360/5, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

137.

RÚVZ/2017/356

Martina Vašková

SNP 414/9, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

138.

RÚVZ/2017/358

Dana Jarábková

1. mája 556/40, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

139.

RÚVZ/2017/360

Roman Ševčík

Bednárova 7/10, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

140.

RÚVZ/2017/362

Alena Koláriková

906 15 Priepasné č. 116

doba neurčitá

3.4.2017

141.

RÚVZ/2017/363

Oľga Božíková

Budovateľská 367/70, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

3.4.2017

142.

RÚVZ/2017/364

Bc. Martina Peknínová

Čsl. armády 364/10, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

143.

RÚVZ/2017/365

Iveta Kováčová

Horný rad 569/43, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

3.4.2017

144.

RÚVZ/2017/366

Andrea Jurkaninová

Dolná štvrť 364/4, 907 01 Myjava

doba neurčitá

3.4.2017

145.

RÚVZ/2017/386

Renáta Mášiková

908 63 Lopašov 112

doba neurčitá

29.5.2017

146.

RÚVZ/2017/389

Miroslava Havírová

Na Doline 1812/20, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

29.5.2017

147.

RÚVZ/2017/402

Erika Minarechová

Pažického 404/8, 907 01 Myjava

doba neurčitá

2.5.2017

148.

RÚVZ/2017/422

Jaroslava Šurinová

906 07 Šajdíkove Humence 175

doba neurčitá

29.5.2017

149.

RÚVZ/2017/459

Bc. Dominika Dadová

S. Jurkoviča 1205/32, 905 01 Senica

doba neurčitá

29.5.2017

150.

RÚVZ/2017/470

Samuel Bzdúch

Záhumnie 439/6, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

29.5.2017

151.

RÚVZ/2017/472

Denisa Galbavá

Nám. 7. apríla 412/26, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

29.5.2017

152.

RÚVZ/2017/473

Alena Malková

L. Novomeského 1217/86, 905 01 Senica

doba neurčitá

29.5.2017

153.

RÚVZ/2017/494

Bc. Katarína Pavková

Vieska 135, 908 63 Radošovce

doba neurčitá

29.5.2017

154.

RÚVZ/2017/495

Tomáš Pavka

Vieska 135, 908 63 Radošovce

doba neurčitá

29.5.2017

155.

RÚVZ/2017/501

Soňa Šišuláková

Sokolská 159, 908 72 Závod

doba neurčitá

29.5.2017

156.

RÚVZ/2017/505

Zuzana Martinkovičová

Učňovská 656/11, 908 45 Gbely

doba neurčitá

29.5.2017

157.

RÚVZ/2017/536

Andrea Bácskaiová

J. Čabelku 3, 908 51 Holíč

doba neurčitá

4.7.2017

158.

RÚVZ/2017/539

Zdenka Súkopová

Hollého 752/6, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

159.

RÚVZ/2017/540

Dana Stopková

Štefánikova 704/23, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

160.

RÚVZ/2017/541

Peter Polák

Štúrova 130, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

161.

RÚVZ/2017/542

Pavol Polák

906 02 Dojč 285

doba neurčitá

4.7.2017

162.

RÚVZ/2017/543

Pavla Poláková

Štúrova 130, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

163.

RÚVZ/2017/544

Matěj Hnilica

906 04 Rohov 23

doba neurčitá

4.7.2017

164.

RÚVZ/2017/545

Matúš Ravas

906 04 Rohov 42

doba neurčitá

4.7.2017

165.

RÚVZ/2017/546

Michaela Ravasová

906 04 Rohov 83

doba neurčitá

4.7.2017

166.

RÚVZ/2017/547

Lucia Matulíková

Súhvezdná 10, 821 02 Bratislava

doba neurčitá

4.7.2017

167.

RÚVZ/2017/557

Katarína Chalupová

Čáčovská cesta 5242/169, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

168.

RÚVZ/2017/594

Renata Raticová

Dolné Suroviny 1007/12, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

169.

RÚVZ/2017/596

Miloš Krajčík

Ľ.Štúra 175, 916 22 Podolie

doba neurčitá

31.10.2017

170.

RÚVZ/2017/597

Alžbeta Petrášová

900 63 Jakubov 509

doba neurčitá

4.7.2017

171.

RÚVZ/2017/598

Anna Lapinová

Športová 260, 906 45 Štefanov

doba neurčitá

4.7.2017

172.

RÚVZ/2017/599

Iveta Polakovičová

906 05 Sobotište 258

doba neurčitá

4.7.2017

173.

RÚVZ/2017/614

Mgr. Mariana Poláková

Bratislavská 56/115, 908 01 Kúty

doba neurčitá

4.7.2017

174.

RÚVZ/2017/615

Ivan Knotek

Medlenová 61, 908 45 Gbely

doba neurčitá

4.7.2017

175.

RÚVZ/2017/616

Romana Juráčková

908 51 Trnovec 2

doba neurčitá

5.10.2017

176.

RÚVZ/2017/617

Denisa Tomečková

Svätojánska 11, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.10.2017

177.

RÚVZ/2017/618

Silvia Javorčeková

Kukučínova 1, 908 51 Holíč

doba neurčitá

31.10.2017

178.

RÚVZ/2017/619

Mária Slintáková

Zámocká 389/1, 908 51 Holíč

doba neurčitá

31.10.2017

179.

RÚVZ/2017/635

Alena Magálová

J. Mudrocha 1354/38, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.10.2017

180.

RÚVZ/2017/636

Mário Fekete

Skalica 2924, 909 01 Skalica

doba neurčitá

31.10.2017

181.

RÚVZ/2017/640

Jozef Belan

Sotinská 1474/13, 905 01 Senica

doba neurčitá

4.7.2017

182.

RÚVZ/2017/651

Romana Slováková

908 42 Smolinské 415

doba neurčitá

5.10.2017

183.

RÚVZ/2017/652

Stanislav Hesek

Hollého 392/48, 908 01 Kúty

doba neurčitá

5.10.2017

184.

RÚVZ/2017/663

Dana Kubíková

Na Výhone 675/5, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

4.7.2017

185.

RÚVZ/2017/692

Ľubomíra Gavorníková

908 46 Unín 149

doba neurčitá

5.10.2017

186.

RÚVZ/2017/693

Mgr. Ján Kalamenovič

906 04 Rybky 37

doba neurčitá

5.10.2017

187.

RÚVZ/2017/694

Zlata Šipkovská

Hviezdoslavova 314/33, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.10.2017

188.

RÚVZ/2017/695

Júlia Janečková

Duklianska 14, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.10.2017

189.

RÚVZ/2017/707

Daniela Bohúňová

907 03 Turá Lúka 142

doba neurčitá

5.10.2017

190.

RÚVZ/2017/711

Andrea Krajčírová

L. Novomeského 1213/70, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

191.

RÚVZ/2017/712

Patrik Kadlíček

Štefánikova 1123/204, 908 01 Kúty

doba neurčitá

31.10.2017

192.

RÚVZ/2017/740

Mgr. Jaroslav Pecha

Kruhy 5006/3-Čáčov, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.7.2017

193.

RÚVZ/2017/741

Juraj Janák

Železničná 386, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.7.2017

194.

RÚVZ/2017/742

Jakub Janák

Železničná 386, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.7.2017

195.

RÚVZ/2017/743

Slávka Janáková

Železničná 386, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.7.2017

196.

RÚVZ/2017/744

Mgr. Igor Janák

Železničná 386, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.7.2017

197.

RÚVZ/2017/745

Bc. Hana Pechová

Kruhy 5006/3-Čáčov, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.7.2017

198.

RÚVZ/2017/763

Jana Žáková

Železničná 325/1, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

199.

RÚVZ/2017/804

Ľudmila Rehúšová

Čáčovská cesta 5032/66, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

200.

RÚVZ/2017/837

Lukáš Včelka

Štefánikova 723/22, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

201.

RÚVZ/2017/838

Zuzana Kalamenová

906 04 Častkov 177

doba neurčitá

31.10.2017

202.

RÚVZ/2017/839

Mgr. Miroslav Jobus

Bratislavská 47, 908 51 Holíč

doba neurčitá

31.10.2017

203.

RÚVZ/2017/840

Michaela Kubicová

Sv. Cyrila a Metoda 2872/3, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

204.

RÚVZ/2017/868

Renáta Vacenovská

906 07 Šajdíkove Humence 119

doba neurčitá

5.12.2017

205.

RÚVZ/2017/869

Zuzana Lukovská

908 63 Koválovec 35

doba neurčitá

31.10.2017

206.

RÚVZ/2017/870

Lucia Horniaková

Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

207.

RÚVZ/2017/871

Miroslav Petrovič

Hollého 746/26, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

208.

RÚVZ/2017/873

Mária Komorná

S. Jurkoviča 1206/36, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

209.

RÚVZ/2017/874

Monika Ňukovičová

S. Jurkoviča 1206/36, 905 01 Senica

doba neurčitá

31.10.2017

210.

RÚVZ/2017/875

Miriama Ferenčíková

Sotinská 1590/3, 905 01 Senica

doba neurčitá

10.10.2017

211.

RÚVZ/2017/876

Liliana Petrová

Janka Alexyho 1863/1, 841 02 Bratislava

doba neurčitá

10.10.2017

212.

RÚVZ/2017/877

Lucia Vizváryová

906 03 Koválov 224

doba neurčitá

10.10.2017

213.

RÚVZ/2017/878

Martin Zelenka

906 12 Hradište pod Vrátnom 70

doba neurčitá

10.10.2017

214.

RÚVZ/2017/879

Pavol Procházka

Sotinská 1345/23, 905 01 Senica

doba neurčitá

10.10.2017

215.

RÚVZ/2017/880

Zuzana Školeková

Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica

doba neurčitá

10.10.2017

216.

RÚVZ/2017/881

Monika Nesnadná

Na Barine 822, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

10.10.2017

217.

RÚVZ/2017/882

Bc. Petra Štefečková

906 05 Sobotište 266

doba neurčitá

10.10.2017

218.

RÚVZ/2017/901

Bc. Zuzana Kučeríková

908 63 Oreské 5

doba neurčitá

31.10.2017

219.

RÚVZ/2017/903

Jarmila Čmaradová

Bernolákova 428, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

31.10.2017

220.

RÚVZ/2017/904

Jana Krutá

Hurbanova 758, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

31.10.2017

221.

RÚVZ/2017/905

Vlasta Gašpárková

Márie Terézie 33, 908 51 Holíč

doba neurčitá

10.10.2017

222.

RÚVZ/2017/906

Martina Macková

906 02 Dojč 376

doba neurčitá

10.10.2017

223.

RÚVZ/2017/907

Lucia Strapinová

M. Nešpora 1452/31, 908 51 Holíč

doba neurčitá

10.10.2017

224.

RÚVZ/2017/908

Vladislava Fekete

SNP 3, 908 51 Holíč

doba neurčitá

10.10.2017

225.

RÚVZ/2017/909

David Kolář

Vinohradnícka 878/20, 909 01 Skalica

doba neurčitá

10.10.2017

226.

RÚVZ/2017/910

Lucia Kuníková

Pelíškova 2003/14, 909 01 Skalica

doba neurčitá

10.10.2017

227.

RÚVZ/2017/911

Iveta Vizváryová

Jednoradová 1538/16, 908 51 Holíč

doba neurčitá

10.10.2017

228.

RÚVZ/2017/912

Jana Komorná

Kollárova 420/43, 908 45 Gbely

doba neurčitá

10.10.2017

229.

RÚVZ/2017/917

Milan Rašman

Brnenská 581/142, 908 01 Kúty

doba neurčitá

5.12.2017

230.

RÚVZ/2017/918

Lenka Rašmanová

Brnenská 581/142, 908 01 Kúty

doba neurčitá

5.12.2017

231.

RÚVZ/2017/924

Ľubica Gašpárková

U Sv. Jána 721/25, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

5.12.2017

232.

RÚVZ/2017/938

Xénia Ichmannová

Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.12.2017

233.

RÚVZ/2017/949

Eva Ondrášková

Krátka 518, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.12.2017

234.

RÚVZ/2017/975

Silvia Chanečková

M. Kollára 24, 908 43 Čáry

doba neurčitá

5.12.2017

235.

RÚVZ/2017/997

Jana Jurkovičová

Kalinčiakova 297/13, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.12.2017

236.

RÚVZ/2017/998

Bc. Gabriela Cintulová

Pri Stuhe 1806/3, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

5.12.2017

237.

RÚVZ/2017/1014

Simona Lanžová

908 42 Smolinské 145

doba neurčitá

14.11.2017

238.

RÚVZ/2017/1015

Zuzana Pátková

Kunov 111, 905 01 Senica

doba neurčitá

14.11.2017

239.

RÚVZ/2017/1016

Martin Vudi

Štefánikova 701/13, 905 01 Senica

doba neurčitá

14.11.2017

240.

RÚVZ/2017/1017

Helena Nečasová

Hurbanova 524/14, 905 01 Senica

doba neurčitá

14.11.2017

241.

RÚVZ/2017/1030

Marián Janeček

Predmestie 1518/27

doba neurčitá

14.11.2017

242.

RÚVZ/2017/1031

Mgr. Filip Kocák

SNP 1673/9, 908 51 Holíč

doba neurčitá

14.11.2017

243.

RÚVZ/2017/1032

Mgr. Kristína Litecká

Obrancov mieru 1308/21, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.11.2017

244.

RÚVZ/2017/1033

Patrícia Balážová

Dr. Clementisa 8, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.11.2017

245.

RÚVZ/2017/1054

Erika Takáčová

Lieskové 29, 906 33 Cerová

doba neurčitá

5.12.2017