Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané v roku 2018

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Titul, meno, priezvisko

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2018/19

Michaela Bohdanová

Bratislavská 218/220, 908 01 Kúty

doba neurčitá

5.3.2018

2.

RÚVZ/2018/27

Barbora Bolebruchová

Pri Kaštieli 1458/4, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.3.2018

3.

RÚVZ/2018/36

Franco Pasella

908 61 Popudinské Močodľany 210

doba neurčitá

15.2.2018

4.

RÚVZ/2018/38

Zuzana Pantáková

Záhumenice 1463/41, 908 45 Gbely

doba neurčitá

15.2.2018

5.

RÚVZ/2018/40

Katarína Bellayová

Blahova 539/53, 909 01 Skalica

doba neurčitá

15.2.2018

6.

RÚVZ/2018/41

Štefánia Ulehlová

Rohatecká 5, 909 01 Skalica

doba neurčitá

15.2.2018

7.

RÚVZ/2018/43

Anna Vachová

Štefánikova 700, 905 01 Senica

doba neurčitá

15.2.2018

8.

RÚVZ/2018/44

Denisa Janečková

Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica

doba neurčitá

15.2.2018

9.

RÚVZ/2018/45

Dominika Nguyenová

Záhradná 6, 909 01 Skalica

doba neurčitá

15.2.2018

10.

RÚVZ/2018/46

Klára Štepanovská

SNP 1, 909 01 Skalica

doba neurčitá

15.2.2018

11.

RÚVZ/2018/47

Martin Gabčík

Stránske 178, 013 13 Rajecké Teplice

doba neurčitá

15.2.2018

12.

RÚVZ/2018/49

Mária Zelenková

900 64 Suchohrad 302

doba neurčitá

5.3.2018

13.

RÚVZ/2018/50

Tomáš Bačík

Ružová 74/25, 909 01 Skalica

doba neurčitá

15.2.2018

14.

RÚVZ/2018/51

Eva Zuščíková

Robotnícka 57/19, 905 01 Senica

doba neurčitá

11.6.2018

15.

RÚVZ/2018/52

Adriána Roamnčíková

SNP 403/6, 907 01 Myjava

doba neurčitá

15.2.2018

16.

RÚVZ/2018/53

Anna Dolovacká

907 01 Brestovec 403

doba neurčitá

15.2.2018

17.

RÚVZ/2018/54

Veronika Hudáková

Žaboškreky 217/10, 907 01 Myjava

doba neurčitá

5.3.2018

18.

RÚVZ/2018/55

Hana Viskupová

Hurbanova 610/27, 907 01 Myjava

doba neurčitá

15.2.2018

19.

RÚVZ/2018/56

Natália Majdlenová

Turá Lúka 505, 907 03 Myjava

doba neurčitá

15.2.2018

20.

RÚVZ/2018/57

Ivana Bajcsiová

Pod Hájkom 2181/25, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.3.2018

21.

RÚVZ/2018/58

Patrik Veselský

Bratislavská 43, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.3.2018

22.

RÚVZ/2018/59

Jana Rácová

Palárikova 291/3, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.3.2018

23.

RÚVZ/2018/60

Ľubica Hromkovičová

Štefánikova 721/26, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.3.2018

24.

RÚVZ/2018/61

Alena Geričová

Klčovany 323, 919 08 Boleráz

doba neurčitá

5.3.2018

25.

RÚVZ/2018/62

Son Nguyen Quan

Ľ. Podjavorinskej 1147/8A

doba neurčitá

5.3.2018

26.

RÚVZ/2018/63

Kvetoslava Ďurišová

Hurbanova 682/6, 907 01 Myjava

doba neurčitá

5.4.2018

27.

RÚVZ/2018/64

Monika Horinová

908 63 Koválovec 80

doba neurčitá

5.3.2018

28.

RÚVZ/2018/65

Dana Lorencová

Medlenova 789, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.3.2018

29.

RÚVZ/2018/66

Son Hoang Minh

Mallého 1085/10, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.3.2018

30.

RÚVZ/2018/67

Veronika Kusá

Záhradná 1999/2, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.3.2018

31.

RÚVZ/2018/68

Ľubica Hrnčiríková

Majerky 751, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.3.2018

32.

RÚVZ/2018/69

Ilona Nezvalová

Zahradní 318, 696 15 Čejkovice, Česká republika

doba neurčitá

5.3.2018

33.

RÚVZ/2018/202

Viktor Jurča

Hollého 745/34, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.3.2018

34.

RÚVZ/2018/235

Miroslava Štipská Pasella

908 49 Prietržka 175

doba neurčitá

15.2.2018

35.

RÚVZ/2018/236

Katarína Stašková

Robotnícka 60/35, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.3.2018

36.

RÚVZ/2018/255

Veronika Lovecká

J.J. Boora 3, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.4.2018

37.

RÚVZ/2018/257

Zuzana Pechová

Kollárova 415, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.3.2018

38.

RÚVZ/2018/274

Lenka Jurková

Naftárska 970, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.4.2018

39.

RÚVZ/2018/276

Miroslav Gabriel

Potočná 81, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.4.2018

40.

RÚVZ/2018/278

Mária Rolincová

Nádražná 669/89, 956 05 Radošina

doba neurčitá

13.2.2018

41.

RÚVZ/2018/280

Michal Pavlík

Horný Štverník 615/30, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

13.2.2018

42.

RÚVZ/2018/281

Marcela Sapárová

906 07 Šajdíkove Humence 328

doba neurčitá

13.2.2018

43.

RÚVZ/2018/282

Bc. Igor Mareček

Gen. L. Svobodu 1358/8, 905 01 Senica

doba neurčitá

13.2.2018

44.

RÚVZ/2018/283

Magdaléna Chovancová

906 07 Šajdíkove Humence 389

doba neurčitá

13.2.2018

45.

RÚVZ/2018/284

Alexandra Čárska

Pelíškova 30, 909 01 Skalica

doba neurčitá

13.2.2018

46.

RÚVZ/2018/285

Monika Václavíková

D. Rapanta 1536/1, 908 51 Holíč

doba neurčitá

13.2.2018

47.

RÚVZ/2018/286

Martin Hudeček

SNP 20, 908 51 Holíč

doba neurčitá

13.2.2018

48.

RÚVZ/2018/291

Emília Šedivá

Salajka 6, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.4.2018

49.

RÚVZ/2018/293

Monika Janáčová

Tehelňa 2453/4, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.4.2018

50.

RÚVZ/2018/294

Petra Šebestyenová

Lúčky 4, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.4.2018

51.

RÚVZ/2018/295

Michaela Šimková

908 61 Popudinské Močidľany 237

doba neurčitá

5.4.2018

52.

RÚVZ/2018/296

Pavlína Nenadovičová

696 65 Petrov 486, Česká republika

doba neurčitá

5.4.2018

53.

RÚVZ/2018/322

Martina Lukáčová

Záhumenice 1411/11, 908 45 Gbely

doba neurčitá

5.4.2018

54.

RÚVZ/2018/323

Katarína Hlavičková

906 03 Smrdáky 130

doba neurčitá

5.4.2018

55.

RÚVZ/2018/324

Anna Ščepková

Márie Terézie 68, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.4.2018

56.

RÚVZ/2018/325

Diana Čapkovičová

Kpt. Nálepku 1, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.4.2018

57.

RÚVZ/2018/326

Zuzana Grosschmidtová

Hviezdoslavova 471/42, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.4.2018

58.

RÚVZ/2018/329

Jana Červenková

Bratislavská 134/279, 908 01 Kúty

doba neurčitá

5.4.2018

59.

RÚVZ/2018/330

Klaudia Agelić

Domovina 388/55, 900 81 Šenkvice

doba neurčitá

5.4.2018

60.

RÚVZ/2018/331

Radoslava Heráková

Hurbanova 67, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.4.2018

61.

RÚVZ/2018/332

Blažena Gálová

Bratislavská 263/140, 908 01 Kúty

doba neurčitá

1.10.2018

62.

RÚVZ/2018/334

Silvia Kálková

Štefánikova 1125/200, 908 01 Kúty

doba neurčitá

5.4.2018

63.

RÚVZ/2018/335

Janka Čerešníková

906 33 Cerová 236

doba neurčitá

7.5.2018

64.

RÚVZ/2018/336

Martin Franko

906 05 Sobotište 135

doba neurčitá

7.5.2018

65.

RÚVZ/2018/337

Kristína Filipová

906 14 Bukovec 152

doba neurčitá

7.5.2018

66.

RÚVZ/2018/338

Tomáš Babinec

906 14 Bukovec 122

doba neurčitá

7.5.2018

67.

RÚVZ/2018/339

Bc. Lenka Fábry Bunčiaková

916 14 Hrašné 297/4

doba neurčitá

7.5.2018

68.

RÚVZ/2018/340

Zuzana Kucharičová

Naftárska 875/35, 908 45 Gbely

doba neurčitá

7.5.2018

69.

RÚVZ/2018/363

Zuzana Križanová

906 32 Jablonica 682

doba neurčitá

7.5.2018

70.

RÚVZ/2018/364

Petra Suchovská

Lúčky 2580/1, 909 01 Skalica

doba neurčitá

7.5.2018

71.

RÚVZ/2018/374

Katarína Bakičová

Clementisa 53, 909 01 Skalica

doba neurčitá

7.5.2018

72.

RÚVZ/2018/375

Mária Zajacová

Malacká 1461/15, 906 38 Rohožník

doba neurčitá

7.5.2018

73.

RÚVZ/2018/377

Petra Kratochvílová

Kollárova 918/68, 908 01 Kúty

doba neurčitá

7.5.2018

74.

RÚVZ/2018/379

Miroslava Semianová

M. R. Štefánika 191, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

7.5.2018

75.

RÚVZ/2018/382

Paulína Dingová Uhlíková

Mýtna 537/48, 916 01 Stará Turá

doba neurčitá

9.3.2018

76.

RÚVZ/2018/383

Simona Ušiaková

Horný rad 538/13, 906 13 Brezová pod Bradlom

doba neurčitá

9.3.2018

77.

RÚVZ/2018/384

Jana Hrabovská

Partizánska 379/23, 907 01 Myjava

doba neurčitá

9.3.2018

78.

RÚVZ/2018/385

Miroslava Michaličková

906 05 Podbranč 282

doba neurčitá

9.3.2018

79.

RÚVZ/2018/386

Michal Herák

Kamenné 1059/24, 907 01 Myjava

doba neurčitá

9.3.2018

80.

RÚVZ/2018/387

Veronika Mosná

Staromyjavská 685/11, 907 01 Myjava

doba neurčitá

9.3.2018

81.

RÚVZ/2018/391

Katarína Slobodová

086 01 Tarnov 93

doba neurčitá

7.5.2018

82.

RÚVZ/2018/404

Vlasta Ochránková

906 34 Prievaly 87

doba neurčitá

7.5.2018

83.

RÚVZ/2018/420

Radka Vašinová

Pažického 412/12, 907 01 Myjava

doba neurčitá

10.4.2018

84.

RÚVZ/2018/421

Iveta Kozányová

Márie Terézie 36, 908 51 Holíč

doba neurčitá

10.4.2018

85.

RÚVZ/2018/422

Štefánia Steingruberová

908 44 Petrova Ves 259

doba neurčitá

10.4.2018

86.

RÚVZ/2018/423

Katarína Salajková

U Vulgana 1354, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

10.4.2018

87.

RÚVZ/2018/424

Jana Morávková

906 02 Dojč 122

doba neurčitá

10.4.2018

88.

RÚVZ/2018/425

Zuzana Kadličková

Sotinská 1474/13, 905 01 Senica

doba neurčitá

10.4.2018

89.

RÚVZ/2018/426

Petra Jurková

Záhumenice 1485, 908 45 Gbely

doba neurčitá

10.4.2018

90.

RÚVZ/2018/427

Irena Jagošová

Moyzesova 839/2, 905 01 Senica

doba neurčitá

10.4.2018

91.

RÚVZ/2018/428

Lenka Ingrová

Bernolákova 412, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

10.4.2018

92.

RÚVZ/2018/429

Timotej Chlapečka

Železničná 327/15, 905 01 Senica

doba neurčitá

10.4.2018

93.

RÚVZ/2018/430

Zuzana Hyžová

906 06 Vrbovce 75

doba neurčitá

10.4.2018

94.

RÚVZ/2018/431

Anna Hlúchová

906 05 Sobotište 340

doba neurčitá

10.4.2018

95.

RÚVZ/2018/432

Adriána Hílková

906 34 Prievaly 11

doba neurčitá

10.4.2018

96.

RÚVZ/2018/433

Jesika Heráková

Hurbanová 67, 908 51 Holíč

doba neurčitá

10.4.2018

97.

RÚVZ/2018/434

Monika Filípková

M. Kollára 225/56, 908 43 Čáry

doba neurčitá

10.4.2018

98.

RÚVZ/2018/435

Petra Danielová

Zápotočná 976, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

10.4.2018

99.

RÚVZ/2018/436

Martina Danielová

906 45 Štefanov 209

doba neurčitá

10.4.2018

100.

RÚVZ/2018/437

Katarína Chválová

900 55 Lozorno 906

doba neurčitá

13.4.2018

101.

RÚVZ/2018/438

Radoslava Hačundová

Športová 601, 908 85 Brodské

doba neurčitá

13.4.2018

102.

RÚVZ/2018/439

Miriama Homlitašová

1. Mája 27, 901 01 Malacky

doba neurčitá

13.4.2018

103.

RÚVZ/2018/440

Renata Siekliková

1. Mája 939/59, 020 01 Púchov

doba neurčitá

13.4.2018

104.

RÚVZ/2018/441

Monika Janotová

1. Mája 702, 908 85 Brodské

doba neurčitá

13.4.2018

105.

RÚVZ/2018/442

Ingrid Čermáková

SNP392, 908 79 Borský Sv. Jur

doba neurčitá

13.4.2018

106.

RÚVZ/2018/443

Gabriela Horínková

Kollárova 367/1, 901 01 Malacky

doba neurčitá

13.4.2018

107.

RÚVZ/2018/444

Jana Tokárová

Pri Bitúnku 1464, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

13.4.2018

108.

RÚVZ/2018/445

Ingrida Kotrčová

SNP 96, 908 79 Borský Sv. Jur

doba neurčitá

13.4.2018

109.

RÚVZ/2018/446

Diana Lantošová

908 78 Kuklov 117

doba neurčitá

13.4.2018

110.

RÚVZ/2018/447

Veronika Pešková

Slnečná 328, 908 73 Veľké Leváre

doba neurčitá

13.4.2018

111.

RÚVZ/2018/448

Agáta Havrilová

Na Trávnikoch 16, 900 51 Zohor

doba neurčitá

13.4.2018

112.

RÚVZ/2018/449

Petra Jurovatá

Pelíškova 28, 909 01 Skalica

doba neurčitá

11.6.2018

113.

RÚVZ/2018/454

Jana Medňanská

906 23 Rudník 210

doba neurčitá

11.6.2018

114.

RÚVZ/2018/460

Jana Navrátilová

Mnichov 1, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika

doba neurčitá

29.3.2018

115.

RÚVZ/2018/462

Eva Šipošová

Krátka 10/1B, 903 01 Senec

doba neurčitá

29.3.2018

116.

RÚVZ/2018/464

Bc. Petra Gútová

Podtatranská 23, 058 01 Poprad

doba neurčitá

29.3.2018

117.

RÚVZ/2018/465

Simona Tomaščíková

Vážska 6, 920 01 Hlohovec

doba neurčitá

29.3.2018

118.

RÚVZ/2018/466

Tomáš Janech

Valová 4263/14, 921 01 Piešťany

doba neurčitá

29.3.2018

119.

RÚVZ/2018/467

Nikola Grňová

Cintorínska 28, 900 31 Stupava

doba neurčitá

29.3.2018

120.

RÚVZ/2018/468

Renáta Ďuračková

841 07 Devínska Nová Ves 7324

doba neurčitá

29.3.2018

121.

RÚVZ/2018/469

Lenka Zágorová

Obrancov mieru 1093/37, 02 001 Púchov

doba neurčitá

29.3.2018

122.

RÚVZ/2018/470

Veronika Pechová

Nám. Slobody 1622/27, 020 01 Púchov

doba neurčitá

29.3.2018

123.

RÚVZ/2018/472

Michaela Strečanská

Vrbovská cesta 4727/18, 921 01 Piešťany

doba neurčitá

29.3.2018

124.

RÚVZ/2018/473

Jarmila Ferancová

Hodžova 28, 921 01 Piešťany

doba neurčitá

29.3.2018

125.

RÚVZ/2018/474

Stanislava Sýkorová

Hollého 18, 920 01 Hlohovec

doba neurčitá

29.3.2018

126.

RÚVZ/2018/478

Ivana Kadlecová

Kukučínova 12, 920 42 Červeník

doba neurčitá

29.3.2018

127.

RÚVZ/2018/479

Ivana Gašpárková

018 57 Mikušovce 266

doba neurčitá

29.3.2018

128.

RÚVZ/2018/481

Jana Kopačková

018 57 Mikušovce 79

doba neurčitá

29.3.2018

129.

RÚVZ/2018/482

Slavomíra Sýkorová

Budovateľská 959/22, 900 31 Stupava

doba neurčitá

29.3.2018

130.

RÚVZ/2018/483

Samuel Fuzik

Košická 32, 903 01 Senec

doba neurčitá

29.3.2018

131.

RÚVZ/2018/484

Mária Banyáková

Kútniky Kolónia 26, 929 01 Dunajská Streda

doba neurčitá

29.3.2018

132.

RÚVZ/2018/485

Renáta Hajdu

Kasárenská 2620/2A, 931 01 Šamorín

doba neurčitá

29.3.2018

133.

RÚVZ/2018/486

Silvia Šešerová

956 05 Nitrianska Blatnica 569

doba neurčitá

29.3.2018

134.

RÚVZ/2018/487

Mária Barázová

Škultétyho 34, 949 11 Nitra

doba neurčitá

29.3.2018

135.

RÚVZ/2018/488

Daniela Vančová

Čajkovského 40, 949 11 Nitra

doba neurčitá

29.3.2018

136.

RÚVZ/2018/490

Karina Beláková

Murániho 17, 949 11 Nitra

doba neurčitá

29.3.2018

137.

RÚVZ/2018/493

Denisa Figurová

Štúrova 554/8, 908 51 Holíč

doba neurčitá

7.5.2018

138.

RÚVZ/2018/501

Erika Tholtová

Štefánikova 721/26, 905 01 Senica

doba neurčitá

29.3.2018

139.

RÚVZ/2018/502

Veronika Pátková

Bottova 2934/5, 908 51 Holíč

doba neurčitá

29.3.2018

140.

RÚVZ/2018/521

Zdenka Einetterová

906 04 Rybky 163

doba neurčitá

11.6.2018

141.

RÚVZ/2018/522

Anna Nemečková

906 04 Rohov 61

doba neurčitá

11.6.2018

142.

RÚVZ/2018/523

Romana Lániková

Vajanského 13, 909 01 Skalica

doba neurčitá

11.6.2018

143.

RÚVZ/2018/524

Bc. Miroslav Klena

906 02 Dojč 176

doba neurčitá

11.6.2018

144.

RÚVZ/2018/525

Zuzana Fialová

Záhorácka 1934/59, 901 01 Malacky

doba neurčitá

11.6.2018

145.

RÚVZ/2018/526

Jana Krchňáková

Veľkomoravská 2413/25, 901 01 Malacky

doba neurčitá

1.10.2018

146.

RÚVZ/2018/528

Gabriela Bočkayová

Martina Benku 57, 901 01 Malacky

doba neurčitá

11.6.2018

147.

RÚVZ/2018/529

Jana Minarovičová

900 64 Suchohrad 209

doba neurčitá

1.10.2018

148.

RÚVZ/2018/542

Jana Laurová

Bratislavská 6/19, 908 01 Kúty

doba neurčitá

11.6.2018

149.

RÚVZ/2018/573

Petra Gajdošíková

908 80 Sekule 473

doba neurčitá

11.6.2018

150.

RÚVZ/2018/574

Katarína Pavlovičová

908 71 Moravský Svätý Ján 854

doba neurčitá

11.6.2018

151.

RÚVZ/2018/606

Gabriela Vlková

Záhumenice 1465, 908 45 Gbely

doba neurčitá

11.6.2018

152.

RÚVZ/2018/614

Jarmila Bilkovičová

D. Rapanta 2, 908 51 Holíč

doba neurčitá

11.6.2018

153.

RÚVZ/2018/616

Ing. Renáta Van Cleven

Hviezdoslavova 1417/02, 905 01 Senica

doba neurčitá

11.6.2018

154.

RÚVZ/2018/647

Dáša Pretoryová

908 49 Kátov 12

doba neurčitá

11.7.2018

155.

RÚVZ/2018/649

Michaela Rakovická

Pribinova 361, 908 72 Závod

doba neurčitá

11.7.2018

156.

RÚVZ/2018/651

Bronislava Dušková

Kozia 532, 908 72 Závod

doba neurčitá

11.7.2018

157.

RÚVZ/2018/654

Lenka Masaryková

Čistonek 1419, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

11.7.2018

158.

RÚVZ/2018/655

Viera Škrabáková

Záhorácka 2078/102, 901 01 Malacky

doba neurčitá

11.7.2018

159.

RÚVZ/2018/656

Jana Danielová

Zákostolie 807, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

11.7.2018

160.

RÚVZ/2018/657

Zuzana Michaličková

Potočná 5/5, 922 07 Veľké Kostoľany

doba neurčitá

11.7.2018

161.

RÚVZ/2018/658

Žaneta Mészárosová

908 74 Malé Leváre 471

doba neurčitá

11.7.2018

162.

RÚVZ/2018/659

Mária Dovičicová

Sadová 633/21, 922 07 Veľké Kostoľany

doba neurčitá

11.7.2018

163.

RÚVZ/2018/661

Andrea Pavelská

Teplická 752/47, 922 05 Chtelnica

doba neurčitá

11.7.2018

164.

RÚVZ/2018/663

Michaela Demovičová

Továrenská 7, 919 04 Smolenice

doba neurčitá

11.7.2018

165.

RÚVZ/2018/664

Zuzana Kubeňáková

906 37 Sološnica 357

doba neurčitá

11.7.2018

166.

RÚVZ/2018/665

Nikoleta Sobotová

Vrádištská 42, 908 51 Holíč

doba neurčitá

11.7.2018

167.

RÚVZ/2018/666

Jana Rapáková

Obchodná 487/48, 906 38 Rohožník

doba neurčitá

11.7.2018

168.

RÚVZ/2018/667

Andrea Ondriášová

900 62 Kostolište 40

doba neurčitá

11.7.2018

169.

RÚVZ/2018/668

Viola Havličková

Alej 577, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

11.7.2018

170.

RÚVZ/2018/669

Alena Balaščíková

Štúrová 143/2491, 901 01 Malacky

doba neurčitá

11.7.2018

171.

RÚVZ/2018/671

Lenka Farkašová

Novoveská 901/68, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

11.7.2018

172.

RÚVZ/2018/672

Lucia Baloghová

Štefánikova 753, 908 73 Veľké Leváre

doba neurčitá

11.7.2018

173.

RÚVZ/2018/673

Elena Šteigerová

SNP 19, 908 51 Holíč

doba neurčitá

11.7.2018

174.

RÚVZ/2018/674

Petra Kielkowská

Turá Lúka 123, 907 03 Myjava

doba neurčitá

1.10.2018

175.

RÚVZ/2018/675

Andrea Gronová

906 06 Vrbovce 413

doba neurčitá

1.10.2018

176.

RÚVZ/2018/724

Anna Andrea Iskrová

SNP 406, 906 11 Prietrž

doba neurčitá

1.10.2018

177.

RÚVZ/2018/732

Lucia Kákošová

Jednoradová 8, 908 51 Holíč

doba neurčitá

1.10.2018

178.

RÚVZ/2018/753

Nguyen Thi My Hoa

Partizánska 285/1, 907 01 Myjava

doba neurčitá

1.10.2018

179.

RÚVZ/2018/756

Peter Kňazovič

906 32 Jablonica 571

doba neurčitá

25.6.2018

180.

RÚVZ/2018/757

Ľubomír Fiala

Priemyselná 261/1, 905 01 Senica

doba neurčitá

25.6.2018

181.

RÚVZ/2018/758

Pavol Sukup

J. Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica

doba neurčitá

25.6.2018

182.

RÚVZ/2018/759

Anna Personová

Štefánikova 720/28, 905 01 Senica

doba neurčitá

25.6.2018

183.

RÚVZ/2018/760

Ján Knápek

Hviezdoslavova 469/54, 905 01 Senica

doba neurčitá

25.6.2018

184.

RÚVZ/2018/761

Ján Krnec

Nám. Oslobodenia 4/16, 905 01 Senica

doba neurčitá

25.6.2018

185.

RÚVZ/2018/762

Ing., Mgr. Martin Vičan

Meňhartka 2015/26, 909 01 Skalica

doba neurčitá

25.6.2018

186.

RÚVZ/2018/763

Erika Remiášová

906 04 Častkov 17

doba neurčitá

25.6.2018

187.

RÚVZ/2018/764

Miroslav Mihok

S. Jurkoviča 1207/50, 905 01 Senica

doba neurčitá

25.6.2018

188.

RÚVZ/2018/765

Dušan Hanic

906 12 Hradište pod Vrátnom 38

doba neurčitá

25.6.2018

189.

RÚVZ/2018/779

Július Mikula

S. Jurkoviča 1204/26, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.7.2018

190.

RÚVZ/2018/780

Svetlana Čárska

Učňovská 656/11, 908 45 Gbely

doba neurčitá

2.7.2018

191.

RÚVZ/2018/781

Zdenko Filípek

Železničná 327/17, 905 01 Senica

doba neurčitá

2.7.2018

192.

RÚVZ/2018/901

Petra Kadlíčková

Rovenská 1567/4A, 905 01 Senica

doba neurčitá

14.9.2018

193.

RÚVZ/2018/902

Zuzana Valentová

Štefánikova 720/34, 905 01 Senica

doba neurčitá

14.9.2018

194.

RÚVZ/2018/903

Erika Nesnadná

Na barine 822/58, 908 77 Borský Mikuláš

doba neurčitá

14.9.2018

195.

RÚVZ/2018/904

Miroslava Galbavá

L. Novomeského 1210/64, 905 01 Senica

doba neurčitá

14.9.2018

196.

RÚVZ/2018/905

Renáta Bittnerová

906 03 Smrdáky 150

doba neurčitá

14.9.2018

197.

RÚVZ/2018/906

Annamária Jankovičová

Strážnická 34, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.9.2018

198.

RÚVZ/2018/907

Nikola Švorcová

Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.9.2018

199.

RÚVZ/2018/908

Monika Mlčochová

SNP 17, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.9.2018

200.

RÚVZ/2018/909

Hana Adámyová Koprlová

Korezskova 20, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.9.2018

201.

RÚVZ/2018/910

Adela Žilková

Pri kaštieli 20, 908 51 Holíč

doba neurčitá

14.9.2018

202.

RÚVZ/2018/911

Jakub Rehák

Lúčky 19, 909 01 Skalica

doba neurčitá

14.9.2018

203.

RÚVZ/2018/934

Ľubica Orsághová

906 23 Rudník 35

doba neurčitá

14.9.2018

204.

RÚVZ/2018/935

Jakub Tvrdý

906 06 Chvojnica 189

doba neurčitá

14.9.2018

205.

RÚVZ/2018/936

Helena Sovišová

906 23 Rudník 361

doba neurčitá

14.9.2018

206.

RÚVZ/2018/937

Peter Vydarený

Tehelná 943/11, 907 01 Myjava

doba neurčitá

14.9.2018

207.

RÚVZ/2018/938

PhDr. Mária Piačková

906 05 Podzámok 343

doba neurčitá

14.9.2018

208.

RÚVZ/2018/939

Rudolf Wuscher

916 16 Krajné 355

doba neurčitá

14.9.2018

209.

RÚVZ/2018/883

Lenka Drahošová

Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.11.2018

210.

RÚVZ/2018/884

Anna Dávidová

Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.11.2018

211.

RÚVZ/2018/888

Veronika Regošová

Kolónia 556/17, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.11.2018

212.

RÚVZ/2018/894

Ľubica Kumpanová

908 44 Petrova Ves 208

doba neurčitá

5.11.2018

213.

RÚVZ/2018/1027

František Čermák

Hurbanova 14, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.11.2018

214.

RÚVZ/2018/1031

Ľubica Vašicová

Rovensko 116, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.11.2018

215.

RÚVZ/2018/895

Bc. Magdaléna Chrenková

Kátov 12, 908 49 Vrádište

doba neurčitá

5.11.2018

216.

RÚVZ/2018/872

Jana Gáliková

Zápotočie 391, 906 32 Jablonica

doba neurčitá

5.11.2018

217.

RÚVZ/2018/1026

Evamária Petrušová

Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné

doba neurčitá

5.11.2018

218.

RÚVZ/2018/1028

Marek Provozník

908 47 Radimov 64

doba neurčitá

5.11.2018

219.

RÚVZ/2018/31

Viera Miháliková

908 42 Smolinské 76

doba neurčitá

5.11.2018

220.

RÚVZ/2018/898

Michaela Iršová

Clementisa 27, 909 01 Skalica

doba neurčitá

5.11.2018

221.

RÚVZ/2018/896

Jitka Macháčková

Hodonínska 15, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.11.2018

222.

RÚVZ/2018/491

Michaela Helešiová

L. Novomeského 1349/102, 905 01 Senica

doba neurčitá

5.11.2018

223.

RÚVZ/2018/1029

Rastislav Drobný

911 22 Majcichov 622

doba neurčitá

5.11.2018

224.

RÚVZ/2018/868

Jozef Jurčík

Robotnícka 2, 038 53 Turany

doba neurčitá

5.11.2018

225.

RÚVZ/2018/701

Zuzana Šimková

Pri kaštieli 21, 908 51 Holíč

doba neurčitá

5.11.2018

226.

RÚVZ/2018/1119

Jarmila Bosnovičová

Pri Maline 5819/31, 901 01 Malacky

doba neurčitá

30.11.2018

227.

RÚVZ/018/648

Silvia Olšová

Priemyselná 261, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

228.

RÚVZ/2018/670

Elena Barcajová

Mirka Nešpora 1178/ 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

30.11.2018

229.

RÚVZ/2018/702

Otília Gazárková

Novoveská 919/44, 908 41 Šaštín - Stráže

doba neurčitá

30.11.2018

230.

RÚVZ/2018/1121

Zdenko Kubiš

Matejovec 485, 916 16 Krajné

doba neurčitá

30.11.2018

231.

RÚVZ/2018/1123

Martin Hudeček

SNP 1678/20, 908 51 Holíč

doba neurčitá

30.11.2018

232.

RÚVZ/2018/1124

Lenka Duchoslav

906 03 Koválov 73

doba neurčitá

30.11.2018

233.

RÚVZ/2018/1125

Andrej Guláš

906 03 Smrdáky 151

doba neurčitá

30.11.2018

234.

RÚVZ/2018/1126

Iveta Matulová

906 02 Dojč 188

doba neurčitá

30.11.2018

235.

RÚVZ/2018/1128

Ľudmila Čobrdová

906 31 Hlboké 373

doba neurčitá

30.11.2018

236.

RÚVZ/2018/1129

Dana Žáková

Košutovec 1376, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

237.

RÚVZ/2018/1130

Anna Žáková

Kalinová 1246/6, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

238.

RÚVZ/2018/1132

Ľubica Dermeková

Priemyselná 261/1, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

239.

RÚVZ/2018/1133

Anna Harnúšková

Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

240.

RÚVZ/2018/1131

Ivana Plevková

Čáčovská cesta 5311/133, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

241.

RÚVZ/2018/1122

Simona Mikušovičová

Gen. L. Svobodu 1361/34, 905 01 Senica

doba neurčitá

30.11.2018

242.

RÚVZ/2018/01057

Alena Gajarská

Gaštanová 1 , 90901 Malacky

doba neurčitá

14.11.2018

243.

RÚVZ/2018/01058

Ondrej Horváth

Bernolákova 30/2423 , 90101 Malacky

doba neurčitá

14.11.2018

244.

RÚVZ/2018/01059

Melida Göncyová

Záhorácka 58 ,90101 Malacky

doba neurčitá

14.11.2018

245.

RÚVZ/2018/01060

Dominika Kubenková

Záhorská 81/133,90055 Lozorno

doba neurčitá

14.11.2018

246.

RÚVZ/2018/01061

Anna Pátková

Sološnica 94 , 90637 Sološnica

doba neurčitá

14.11.2018

247.

RÚVZ/2018/01062

Darina Frialová

Malacky 4624, 90101 Malacky

doba neurčitá

14.11.2018

248.

RÚVZ/2018/01063

Magdaléna Danielová

Veľké Leváre 1012,90873 Veľké Leváre

doba neurčitá

14.11.2018

249.

RÚVZ/2018/01064

Natália Šarkozyová

Jablonové 391, 90054 Jablonové

doba neurčitá

14.11.2018

250.

RÚVZ/2018/01065

Eva Oravcová

D.Skuteckého 8/1635, 90101 Malacky

doba neurčitá

14.11.2018

251.

RÚVZ/2018/01066

Maarek Poluch

Jakubov 48, 90063 Jakubov

doba neurčitá

14.11.2018

252.

RÚVZ/2018/01067

Radka Kovarovič

Bratislavská 43,90851 Holíč

doba neurčitá

14.11.2018

253.

RÚVZ/2018/01068

Peter Chvála

Clementisova 44, 90901 Skalica

doba neurčitá

14.11.2018

254.

RÚVZ/2018/01069

Slavomíra Hrubšová

Petrova Ves 351, 90844 Petrova Ves

doba neurčitá

14.11.2018

255.

RÚVZ/2018/01070

Jaroslav Petr

Sobotište 484 ,90605 Sobotište

doba neurčitá

14.11.2018

256.

RÚVZ/2018/01071

Lenka Faltýnek Pleváková

Lúčna 3211/6 , 90501 Senica

doba neurčitá

14.11.2018

257.

RÚVZ/2018/01072

Jana Vilčeková

V uličke 5356/12 ,90501 Senica

doba neurčitá

14.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2018/193

THAO THI DOAN

920 03 Hlohovec, Ľ. Podjavorinskej 1147/8A 

doba neurčitá

27.2.2018

2.

RÚVZ/2018/516

Bc. Miriama Hlavatá

906 34 Prievaly 313

doba neurčitá

27.4.2018

3.

RÚVZ/2018/517

Helena Uhrínková

906 34 Prievaly 345

doba neurčitá

27.4.2018

4.

RÚVZ/2018/601

Filip Zigo

908 45 Gbely, Záhumenice 1593/47

doba neurčitá

2.7.2018

5.

RÚVZ/2018/783

TIEN PHAM THI HA

921 01 Piešťany, Družby 4135/9

doba neurčitá

3.10.2018

6.

RÚVZ/2018/832

Dominika Balážová

908 48 Kopčany, Masarykova 413

doba neurčitá

3.10.2018

7.

RÚVZ/2018/930

Bronislav Kuček

906 04 Častkov 140

doba neurčitá

3.10.2018

8.

RÚVZ/2018/1153

LE PHUONG NAM

905 01 Senica, Štúrova 141/32

doba neurčitá

6.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia