Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané v roku 2019

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Titul, meno, priezvisko

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2019/15

Ing. Lukáš Benda

841 05  Bratislava, Majerníkova 5

doba neurčitá

25.1.2019

2.

RÚVZ/2019/38

Bronislava Anderle Filípková

906 31  Hlboké, SNP 417

doba neurčitá

29.1.2019

3.

RÚVZ/2019/39

Lenka Exnerová

072 31  Trnava pri Laborci 157

doba neurčitá

29.1.2019

4.

RÚVZ/2019/57

Bc. Jana Mikulová

906 02  Dojč 252

doba neurčitá

29.1.2019

5.

RÚVZ/2019/58

Kristína Babicová

906 04  Rybky 86

doba neurčitá

29.1.2019

6.

RÚVZ/2019/59

Adela Ivičičová

909 01  Skalica, Pod  hájkom 35

doba neurčitá

29.1.2019

7.

RÚVZ/2019/62

Adriána Nátanová

976 13  Slovenská Ľupča, J. Majera 630/4

doba neurčitá

29.1.2019

8.

RÚVZ/2019/66

Marcela Vymislická

906 03  Koválov 58

doba neurčitá

29.1.2019

9.

RÚVZ/2019/68

Marek Mikeš

908 45  Gbely, Kollárova 406

doba neurčitá

29.1.2019

10.

RÚVZ/2019/69

Zuzana Stehlíková

909 01  Skalica, Športová 8

doba neurčitá

29.1.2019

11.

RÚVZ/2019/70

Adela Beňová

908 42  Smolinské 135

doba neurčitá

29.1.2019

12.

RÚVZ/2019/105

Veronika Procházková

708 00  Ostrava, Jasmínová 1617/5 - Česká republika

doba neurčitá

29.1.2019

13.

RÚVZ/2019/72

Petra Zongorová

909 01  Skalica, Clementisa 42

doba neurčitá

12.3.2019

14.

RÚVZ/2019/74

Martin Fajnor

906 13  Brezová pod Bradlom, Námestie 7. apríla 414/30

doba neurčitá

12.3.2019

15.

RÚVZ/2019/75

Lenka Chalupová

906 05  Sobotište, Javorec  541

doba neurčitá

12.3.2019

16.

RÚVZ/2019/77

Miloš Halabrín

906 05  Sobotište 296

doba neurčitá

12.3.2019

17.

RÚVZ/2019/78

Patrik Osuský

908 51  Holíč, Kukučínova 2

doba neurčitá

12.3.2019

18.

RÚVZ/2019/79

Bc. Nikola Predná

907 01  Myjava, Nám. M.R.Štefánika 563/10

doba neurčitá

12.3.2019

19.

RÚVZ/2019/80

Mgr. Ľudmila Majerčíková

908 51  Holíč, M.Nešpora 1447/11

doba neurčitá

12.3.2019

20.

RÚVZ/2019/81

Jana Jediná

906 06  Vrbovce 76

doba neurčitá

12.3.2019

21.

RÚVZ/2019/82

Jiří Ságner

906 13  Brezová pod Bradlom, Horný rad  537/11

doba neurčitá

12.3.2019

22.

RÚVZ/2019/172

Eva Kodajová

907 01  Myjava, Kpt. M.Uhra 52/4

doba neurčitá

12.3.2019

23.

RÚVZ/2019/173

Mgr. Marek Bederka

908 63  Lopašov 40

doba neurčitá

12.3.2019

24.

RÚVZ/2019/174

Bc. Marína Boorová

906 15  Košariská, Horné Košariská 226

doba neurčitá

12.3.2019

25.

RÚVZ/2019/175

Petra Petrášová

905 01  Senica, Hviezdoslavova 313/11

doba neurčitá

12.3.2019

26.

RÚVZ/2019/280

Duc Nguyen Van

908 41  Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 159/242

doba neurčitá

12.3.2019

27.

RÚVZ/2019/370

Simona Vanišová

900 51  Zohor, Sadová 676/31

doba neurčitá

21.3.2019

28.

RÚVZ/2019/371

Mária Kubecová

908 72  Závod, Orechová 389

doba neurčitá

21.3.2019

29.

RÚVZ/2019/372

Ružena Hyriaková

900 61  Gajary, Skuteckého 464

doba neurčitá

21.3.2019

30.

RÚVZ/2019/374

Iveta Eglová

908 72  Závod, Sokolovská 201

doba neurčitá

21.3.2019

31.

RÚVZ/2019/379

Renáta Dzíbelová

900 61 Gajary 1144

doba neurčitá

21.3.2019

32.

RÚVZ/2019/384

Eva Vajsmanová

900 54  Jablonové 314

doba neurčitá

21.3.2019

33.

RÚVZ/2019/385

Michaela Jurovatá

900 55  Lozorno, Kozinská 513/5

doba neurčitá

21.3.2019

34.

RÚVZ/2019/386

Miriama Májovská

908 80  Sekule 351

doba neurčitá

21.3.2019

35.

RÚVZ/2019/387

Ľubica Erriu

908 75  Studienka 110

doba neurčitá

21.3.2019

36.

RÚVZ/2019/388

Bibiana Petruňová

908 80  Sekule, Cintorínska 496

doba neurčitá

21.3.2019

37.

RÚVZ/2019/389

Martina Leskovská

906 36  Plavecké Podhradie 332

doba neurčitá

21.3.2019

38.

RÚVZ/2019/390

Ivana Krátka

900 52  Kuchyňa 585

doba neurčitá

21.3.2019

39.

RÚVZ/2019/391

Ing. Alica Poláková

906 37  Sološnica 523

doba neurčitá

21.3.2019

40.

RÚVZ/2019/392

Mária Máčalová

908 44  Petrova Ves 39

doba neurčitá

21.3.2019

41.

RÚVZ/2019/393

Viera Kittnerová

906 38  Rohožník, Obchodná 382/32

doba neurčitá

21.3.2019

42.

RÚVZ/2019/394

Marta Gajdošová

908 63  Radošovce, Vieska 85

doba neurčitá

21.3.2019

43.

RÚVZ/2019/395

Blažena Kovárová

900 67  Láb 702

doba neurčitá

22.3.2019

44.

RÚVZ/2019/396

Paulína Baumgartnerová

908 41  Šaštín-Stráže, Novoveská 913

doba neurčitá

22.3.2019

45.

RÚVZ/2019/397

Katarína Lišková

906 14  Bukovec 91

doba neurčitá

22.3.2019

46.

RÚVZ/2019/398

Gabriela Pucová

908 79  Borský Svätý Jur, Na štrkoch 705

doba neurčitá

22.3.2019

47.

RÚVZ/2019/399

Veronika Mundová

908 45  Gbely, Profesora Čárskeho 232

doba neurčitá

22.3.2019

48.

RÚVZ/2019/400

Martina Najdeková

908 01  Kúty, Hollého 1329

doba neurčitá

22.3.2019

49.

RÚVZ/2019/401

Lucia Grebečiová

906 45  Štefanov 209

doba neurčitá

22.3.2019

50.

RÚVZ/2019/402

Monika Valentová

900 65  Záhorská Ves, Za sýpkou 582/1

doba neurčitá

22.3.2019

51.

RÚVZ/2019/403

Dana Iršová

908 48 Kopčany, Moravská 846/71

doba neurčitá

22.3.2019

52.

RÚVZ/2019/404

Zuzana Stašková

908 48 Kopčany 847

doba neurčitá

22.3.2019

53.

RÚVZ/2019/405

Alena Voltemarová

900 64 Suchohrad 233

doba neurčitá

22.3.2019

54.

RÚVZ/2019/406

Romana Kútna

911 01 Trenčín, Hodžova 1475/5

doba neurčitá

22.3.2019

55.

RÚVZ/2019/407

Lenka Štefíková

907 01 Myjava, Partizánska 381/27

doba neurčitá

22.3.2019

56.

RÚVZ/2019/408

Anna Ščepková

906 35 Plavecký Peter 125

doba neurčitá

22.3.2019

57.

RÚVZ/2019/409

Štefan Klempa

908 78 Kuklov 180

doba neurčitá

22.3.2019

58.

RÚVZ/2019/410

Elena Kováriková

908 48 Kopčany, Priečna 875/6

doba neurčitá

22.3.2019

59.

RÚVZ/2019/411

Bronislava Filová

906 12 Hradište pod Vrátnom 284

doba neurčitá

22.3.2019

60.

RÚVZ/2019/412

Martin Zelenka

906 12 Hradište pod Vrátnom 70

doba neurčitá

22.3.2019

61.

RÚVZ/2019/413

Viera Drinková

908 77 Borský Mikuláš, Šaštínska 493/48

doba neurčitá

22.3.2019

62.

RÚVZ/2019/414

Zuzana Blažová

909 01 Skalica, Doležalova 21

doba neurčitá

22.3.2019

63.

RÚVZ/2019/415

Zuzana Veselovská

907 01 Myjava, Pažite 432/5

doba neurčitá

22.3.2019

64.

RÚVZ/2019/481

Henrieta Černá

908 45 Gbely, Kollárova 440/6

doba neurčitá

22.3.2019

65.

RÚVZ/2019/486

Eva Balážová Gáborová

908 51 Holíč, Márie Terézie 3145/36

doba neurčitá

22.3.2019

66.

RÚVZ/2019/487

Vlasta Suchánková

906 03 Koválov 92

doba neurčitá

22.3.2019

67.

RÚVZ/2019/488

Monika Matulová

906 06 Vrbovce 144

doba neurčitá

22.3.2019

68.

RÚVZ/2019/489

Ivana Dobiašová

906 03 Koválov 248

doba neurčitá

22.3.2019

69.

RÚVZ/2019/490

Paula Macová

921 01 Piešťany, Andreja Hlinku 58/81

doba neurčitá

22.3.2019

70.

RÚVZ/2019/491

Andrea Tomková

906 06 Chvojnica 209

doba neurčitá

22.3.2019

71.

RÚVZ/2019/492

Alica Bestandigová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 472/36

doba neurčitá

22.3.2019

72.

RÚVZ/2019/494

Beáta Závodná

905 01 Senica, Hurbanova 1378/39

doba neurčitá

22.3.2019

73.

RÚVZ/2019/495

Ivana Vaňková

908 48 Kopčany, Štefánikovo námestie 627

doba neurčitá

22.3.2019

74.

RÚVZ/2019/369

Martina Dvouletá

905 01 Senica, Štefánikova 725/14

doba neurčitá

21.3.2019

75.

RÚVZ/2019/176

Ján Brenkus

908 51 Holíč, Hollého 915/95

doba neurčitá

29.3.2019

76.

RÚVZ/2019/177

Valentín Chocholáček

909 01 Skalica, Široká 1733/7

doba neurčitá

29.3.2019

77.

RÚVZ/2019/178

Mária Štembergerová

696 66 Sudomerice 13

doba neurčitá

29.3.2019

78.

RÚVZ/2019/179

Katarína Puterová

908 41 Šaštín-Stráže, Donoval 1622

doba neurčitá

29.3.2019

79.

RÚVZ/2019/180

Marek Mlčúch

908 63 Radošovce 243

doba neurčitá

29.3.2019

80.

RÚVZ/2019/181

Zuzana Tokošová

908 63 Radošovce, Družstevná 215

doba neurčitá

29.3.2019

81.

RÚVZ/2019/182

Krištof Kukliš

909 01 Skalica, L.Svobodu 21

doba neurčitá

29.3.2019

82.

RÚVZ/2019/183

Silvia Regásková

908 62 Dubovce, Vidovany 17

doba neurčitá

29.3.2019

83.

RÚVZ/2019/184

Radovan Sloboda

908 51 Holíč, Pri Kaštieli 1473/21

doba neurčitá

29.3.2019

84.

RÚVZ/2019/185

Jozef Lorenc

908 43 Čáry, Lachmannova 322

doba neurčitá

29.3.2019

85.

RÚVZ/2019/186

Marián Polanski

909 01 Skalica, Pelíškova 2183/34

doba neurčitá

29.3.2019

86.

RÚVZ/2019/328

Zuzana Šarová

908 48 Kopčany, Marxova 815/44

doba neurčitá

29.3.2019

87.

RÚVZ/2019/445

Pavlína Čentešová

908 51 Holíč, A. Dubčeka 37

doba neurčitá

29.3.2019

88.

RÚVZ/2019/64

Anna Bilovská

908 49 Prietržka 133

doba neurčitá

4.4.2019

89.

RÚVZ/2019/65

Iveta Podrazilová

908 51 Holíč, Sasinkova 25

doba neurčitá

4.4.2019

90.

RÚVZ/2019/67

Alena Bartasová

908 48 Kopčany, Hurbanova 686/21

doba neurčitá

4.4.2019

91.

RÚVZ/2019/190

Martina Mihalovičová

905 01 Senica, Železničná 366/108

doba neurčitá

4.4.2019

92.

RÚVZ/2019/196

Lucia Petrášová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 474/30

doba neurčitá

4.4.2019

93.

RÚVZ/2019/202

Marián Sekáč

905 01 Senica, Hollého 743/29

doba neurčitá

4.4.2019

94.

RÚVZ/2019/224

Jarmila Tomášiková

907 01 Myjava, Hlinícka 1169/10

doba neurčitá

4.4.2019

95.

RÚVZ/2019/242

Adriana Valachovičová

908 48 Kopčany, Moravská 776

doba neurčitá

4.4.2019

96.

RÚVZ/2019/243

Milan Valachovič

908 48 Kopčany, Moravská 776

doba neurčitá

4.4.2019

97.

RÚVZ/2019/244

Mgr. Veronika Rožníková

821 07 Bratislava, Rajecká 28

doba neurčitá

4.4.2019

98.

RÚVZ/2019/247

Róbert Papp

811 04 Bratislava Langsfeldova 34

doba neurčitá

4.4.2019

99.

RÚVZ/2019/76

Juraj Miča

906 05 Sobotište 214

doba neurčitá

16.4.2019

100.

RÚVZ/2019/191

Bc. Veronika Kvapilová

908 51 Holíč, Márie Terézie 69

doba neurčitá

26.4.2019

101.

RÚVZ/2019/248

Lucia Ivánková

908 63 Radošovce, Vieska 115

doba neurčitá

26.4.2019

102.

RÚVZ/2019/274

Alena Mikulcová

906 33 Cerová 437

doba neurčitá

26.4.2019

103.

RÚVZ/2019/275

Jana Kučerová

909 01 Skalica, Športová 8

doba neurčitá

26.4.2019

104.

RÚVZ/2019/276

Michaela Nejedlíková

909 01 Skalica, Pelíšková 19

doba neurčitá

26.4.2019

105.

RÚVZ/2019/278

Helena Janečková

909 01 Skalica, Veterná 18

doba neurčitá

26.4.2019

106.

RÚVZ/2019/295

Ľudmila Vyskočilová

907 01 Myjava, 8.apríla 382/8

doba neurčitá

26.4.2019

107.

RÚVZ/2019/296

Ingrid Mayerová

906 12 Hradište pod Vrátnom 350

doba neurčitá

26.4.2019

108.

RÚVZ/2019/320

Kristína Portašíková

010 03 Žilina, Dolná 346/37

doba neurčitá

26.4.2019

109.

RÚVZ/2019/321

Bc. Nikola Pilátová

916 13 Kostolné 257

doba neurčitá

26.4.2019

110.

RÚVZ/2019/326

Marcela Kubíčková

906 05 Sobotište 282

doba neurčitá

26.4.2019

111.

RÚVZ/2019/327

Martina Štepániková

906 05 Sobotište 683

doba neurčitá

26.4.2019

112.

RÚVZ/2019/360

Katarína Gachová

908 41 Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 43

doba neurčitá

26.4.2019

113.

RÚVZ/2019/381

Karol Havlík

909 01 Skalica, Predmestie 147

doba neurčitá

26.4.2019

114.

RÚVZ/2019/100

Martina Švorcová

909 01 Skalica, L. Svobodu 27

doba neurčitá

3.6.2019

115.

RÚVZ/2019/101

Katarína Šuchtová

908 51 Holíč, Partizánska 21

doba neurčitá

3.6.2019

116.

RÚVZ/2019/102

Stanislav Lukůvka

909 01 Skalica, Široká 17

doba neurčitá

3.6.2019

117.

RÚVZ/2019/362

Lenka Raffasederová

908 41 Šaštín-Stráže, Námestie Slobody 942

doba neurčitá

3.6.2019

118.

RÚVZ/2019/363

Adam Krajňák

908 41 Šaštín-Stráže, Slnečná 1616/10

doba neurčitá

3.6.2019

119.

RÚVZ/2019/373

Patrik Heštera

909 01 Skalica, Dr. Clementisa 55

doba neurčitá

3.6.2019

120.

RÚVZ/2019/375

Martina Čentéšová

908 63 Radošovce, Vieska 29

doba neurčitá

5.6.2019

121.

RÚVZ/2019/376

Alexandra Sofková

908 01 Kúty, Za školou 1390/23

doba neurčitá

5.6.2019

122.

RÚVZ/2019/377

Petra Matulová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 469/54

doba neurčitá

5.6.2019

123.

RÚVZ/2019/378

Mgr. Anežka Havlíková

909 01 Skalica, Predmestie 147

doba neurčitá

5.6.2019

124.

RÚVZ/2019/380

Veronika Harnošová

906 11 Prietrž, Podhorie 373

doba neurčitá

5.6.2019

125.

RÚVZ/2019/382

Mgr. Klaudia Martáková

906 31 Hlboké 241

doba neurčitá

5.6.2019

126.

RÚVZ/2019/383

Ivana Vargončíková

906 31 Hlboké 128

doba neurčitá

5.6.2019

127.

RÚVZ/2019/83

Jana Helešová

901 01 Malacky, Nádražná 1235/1

doba neurčitá

3.6.2019

128.

RÚVZ/2019/84

Kristína Bučková

908 71 Moravský Svätý Ján, 4. apríla 809

doba neurčitá

3.6.2019

129.

RÚVZ/2019/86

Miroslav Chmela

900 63 Jakubov 46

doba neurčitá

3.6.2019

130.

RÚVZ/2019/89

Gabriela Tančiboková

901 01 Malacky, Záhorácka 91/1935

doba neurčitá

3.6.2019

131.

RÚVZ/2019/91

Peter Sabol

901 01 Malacky, Písniky 4/799

doba neurčitá

3.6.2019

132.

RÚVZ/2019/92

Agneša Pőssová

901 01 Malacky, Pezinská 5111/45

doba neurčitá

3.6.2019

133.

RÚVZ/2019/93

Mária Osuská

901 01 Malacky, Jozefa Gabčíka 17/2673

doba neurčitá

3.6.2019

134.

RÚVZ/2019/95

Jana Klasová

900 51 Zohor, Na pasienkoch 2/405

doba neurčitá

3.6.2019

135.

RÚVZ/2019/96

Nikola Trúbová

901 01 Malacky, Bernoláková 2423/28

doba neurčitá

3.6.2019

136.

RÚVZ/2019/97

Roman Toldy

901 01 Malacky, 1. mája 26/99

doba neurčitá

3.6.2019

137.

RÚVZ/2019/516

Zuzana Nemcová

908 76 Lakšárska Nová Ves 18

doba neurčitá

3.6.2019

138.

RÚVZ/2019/517

Vladimír Nerád

901 01 Malacky, Ľ. Fullu 1640/1

doba neurčitá

3.6.2019

139.

RÚVZ/2019/518

Scarlett Danielová

908 73 Veľké Leváre, Štefánikova 462

doba neurčitá

3.6.2019

140.

RÚVZ/2019/104

Robert Klena

908 85 Brodské, Nálepkova 389

doba neurčitá

4.7.2019

141.

RÚVZ/2019/193

Kristína Orgoňová

906 38 Rohožník, Hlavná 377/20

doba neurčitá

4.7.2019

142.

RÚVZ/2019/245

Andrea Ujhelyová

908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 428

doba neurčitá

4.7.2019

143.

RÚVZ/2019/246

Anna Javoríková

908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 350

doba neurčitá

4.7.2019

144.

RÚVZ/2019/439

Dominik Veselý

908 51 Holíč, Bernolákova 12

doba neurčitá

4.7.2019

145.

RÚVZ/2019/442

Dana Jánošíková

908 51 Holíč, Sasinkova 22

doba neurčitá

4.7.2019

146.

RÚVZ/2019/452

Jana Pavlínová

908 80 Sekule 246

doba neurčitá

4.7.2019

147.

RÚVZ/2019/453

Jozefína Vašková

908 80 Sekule 579

doba neurčitá

4.7.2019

148.

RÚVZ/2019/454

Nikola Danielová

908 80 Sekule 579

doba neurčitá

4.7.2019

149.

RÚVZ/2019/456

Martina Čechová

908 63 Oreské 46

doba neurčitá

4.7.2019

150.

RÚVZ/2019/543

Mgr. Renáta Komorná

908 45 Gbely, Kollárova 420

doba neurčitá

4.7.2019

151.

RÚVZ/2019/544

Denisa Rothackerová

908 41 Šaštín-Stráže, Novoveská 867/29

doba neurčitá

4.7.2019

152.

RÚVZ/2019/545

Lucia Farkašová

908 41 Šaštín-Stráže, Novoveská 890/75

doba neurčitá

4.7.2019

153.

RÚVZ/2019/546

Monika Pavlíková

906 32 Jablonica, Kočovská 169

doba neurčitá

4.7.2019

154.

RÚVZ/2019/557

Eva Horáková

908 51 Holíč, SNP 38

doba neurčitá

4.7.2019

155.

RÚVZ/2019/558

Jana Krúpčiková

909 01 Skalica, Priečna 1779/13

doba neurčitá

4.7.2019

156.

RÚVZ/2019/559

Jana Filová

909 01 Skalica, Horská 14

doba neurčitá

4.7.2019

157.

RÚVZ/2019/575

Lukáš Dvorský

908 49 Vrádište 97

doba neurčitá

4.7.2019

158.

RÚVZ/2019/576

Mgr. Lucia Valachovičová

908 51 Holíč, Sibírska 64

doba neurčitá

4.7.2019

159.

RÚVZ/2019/40

Marta Polláková

908 48 Kopčany, Štefánikovo námestie 632

doba neurčitá

4.7.2019

160.

RÚVZ/2019/211

Oľga Goreva

917 01 Trnava, Vajanského 6717/6

doba neurčitá

4.7.2019

161.

RÚVZ/2019/596

Michaela Kollarová

908 48 Kopčany, Kollárova 149

doba neurčitá

4.7.2019

162.

RÚVZ/2019/597

Natália Lukáčová

906 32 Jablonica, Bernolákova 469

doba neurčitá

4.7.2019

163.

RÚVZ/2019/598

Oľga Gáliková

905 01 Senica, Štúrova 140/34

doba neurčitá

4.7.2019

164.

RÚVZ/2019/599

Libuša Mihoková

905 01 Senica, Štefánikova 1441/79

doba neurčitá

4.7.2019

165.

RÚVZ/2019/601

Blažena Jagošová

905 01 Senica, Mudrocha 1354/42

doba neurčitá

4.7.2019

166.

RÚVZ/2019/602

Hana Danišová

905 01 Senica, Kunov 108

doba neurčitá

4.7.2019

167.

RÚVZ/2019/618

Marcela Černá

906 05 Sobotište 259

doba neurčitá

4.7.2019

168.

RÚVZ/2019/632

Natália Polaková

908 72 Závod, Sokolská 239

doba neurčitá

4.7.2019

169.

RÚVZ/2019/633

Stanislava Zaicová

908 72 Závod, Mierova 501

doba neurčitá

4.7.2019

170.

RÚVZ/2019/634

Jana Chovanová

909 01 Skalica, Lichardova 6

doba neurčitá

4.7.2019

171.

RÚVZ/2019/636

Jana Macháčková

908 42 Smolinské, Hlavná 119

doba neurčitá

4.7.2019

172.

RÚVZ/2019/637

Marek Čech

905 01 Senica, Sotinská 1590/3

doba neurčitá

4.7.2019

173.

RÚVZ/2019/638

Eva Baňáreková

906 32 Jablonica 486

doba neurčitá

4.7.2019

174.

RÚVZ/2019/640

Bc. Katarína Mičová

905 01 Senica, Rovensko 100

doba neurčitá

4.7.2019

175.

RÚVZ/2019/641

Tomáš Voltemar

905 01 Senica, Robotnícka 59/27

doba neurčitá

4.7.2019

176.

RÚVZ/2019/652

Gabriela Klenová

905 01 Senica, Štefánikova 704/19

doba neurčitá

4.7.2019

177.

RÚVZ/2019/654

Iveta Morávková

906 02 Dojč 409

doba neurčitá

4.7.2019

178.

RÚVZ/2019/655

Anna Smýkalová

906 02 Dojč 107

doba neurčitá

4.7.2019

179.

RÚVZ/2019/656

Jana Markovičová

906 03 Koválov 46

doba neurčitá

4.7.2019

180.

RÚVZ/2019/706

Gabriela Bízeková

908 51 Holíč, Hollého 12

doba neurčitá

4.7.2019

181.

RÚVZ/2019/1037

Iveta Farbová

908 63 Radošovce 296

doba neurčitá

16.8.2019

182.

RÚVZ/2019/1038

Jana Vizváryová

908 63 Čáry, M. Kollára 244

doba neurčitá

16.8.2019

183.

RÚVZ/2019/1039

Miriam Kočíšková-Jankovičová

905 01 Senica, Palárikova 304/27

doba neurčitá

16.8.2019

184.

RÚVZ/2019/1040

Marta Mjakišová

905 01 Senica, Košútovec 1027/20

doba neurčitá

16.8.2019

185.

RÚVZ/2019/1041

Viera Tokošová

908 46 Unín 81

doba neurčitá

16.8.2019

186.

RÚVZ/2019/1042

Mária Džurná

908 63 Radošovce 49

doba neurčitá

16.8.2019

187.

RÚVZ/2019/1073

Monika Marečková

906 34 Prievaly 222

doba neurčitá

16.8.2019

188.

RÚVZ/2019/192

Ľudmila Húšťavová

908 01  Kúty, Štefánikova 1023/61

doba neurčitá

11.10.2019

189.

RÚVZ/2019/711

Stanislava Musilová

905 01  Senica, L. Novomeského 1349/104

doba neurčitá

11.10.2019

190.

RÚVZ/2019/712

Tatiana Kuklišová

905 01  Senica, Sotinská 1345/23

doba neurčitá

11.10.2019

191.

RÚVZ/2019/796

Ivan Hollý

909 01  Skalica, Dr. Clementisa 1177/53

doba neurčitá

11.10.2019

192.

RÚVZ/2019/800

Dana Furková

906 12  Hradište pod Vrátnom 91

doba neurčitá

11.10.2019

193.

RÚVZ/2019/804

Zuzana Wolfová

905 01  Senica, Sv. Gorazda 3002/1

doba neurčitá

11.10.2019

194.

RÚVZ/2019/805

Svetlana Iršová

908 64  Chropov 141

doba neurčitá

11.10.2019

195.

RÚVZ/2019/436

Bc. Petra Říhová

906 14  Bukovec 158

doba neurčitá

5.11.2019

196.

RÚVZ/2019/443

Melinda Samková

921 01 Piešťany,  Mliekarenská 36

doba neurčitá

5.11.2019

197.

RÚVZ/2019/795

Mgr. Denisa Zemanová

907 03  Myjava, Turá Lúka 430

doba neurčitá

5.11.2019

198.

RÚVZ/2019/803

Iveta Černá

908 49  Vrádište 15

doba neurčitá

5.11.2019

199.

RÚVZ/2019/888

Marta Zimková

908 63  Lopašov 78

doba neurčitá

5.11.2019

200.

RÚVZ/2019/922

Alena Vaculová

906 11  Prietrž 54

doba neurčitá

5.11.2019

201.

RÚVZ/2019/996

Michal Pažický

907 01  Myjava, Partizánska 285/1

doba neurčitá

5.11.2019

202.

RÚVZ/2019/998

Mgr. Lucia Kuklišová

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1207/50

doba neurčitá

5.11.2019

203.

RÚVZ/2019/1016

Beáta Ruhalovská

908 47  Radimov 83

doba neurčitá

5.11.2019

204.

RÚVZ/2019/1067

Katarína Valachovičová

906 45  Štefanov 315

doba neurčitá

5.11.2019

205.

RÚVZ/2019/1085

Lucia Bobot

908 76 Lakšárska Nová Ves 400

doba neurčitá

5.11.2019

206.

RÚVZ/2019/1108

Michaela Hanusová

908 63  Radošovce 340

doba neurčitá

5.11.2019

207.

RÚVZ/2019/1138

Stanislav Leška

906 12 Hradište pod Vrátnom 1

doba neurčitá

5.11.2019

208.

RÚVZ/2019/1139

Andrej Nagy

831 06  Bratislava - Rača, Hubeného 2506/52

doba neurčitá

5.11.2019

209.

RÚVZ/2019/1140

Andrea Vašková

905 01  Senica, Čáčovská cesta 5177/92

doba neurčitá

5.11.2019

210.

RÚVZ/2019/1205

Zuzana Hyžová

905 01  Senica, Kunov 214

doba neurčitá

5.11.2019

211.

RÚVZ/2019/690

Bc. Michal Holaza

909 01  Skalica, Mallého 26

doba neurčitá

13.12.2019

212.

RÚVZ/2019/691

Bc. Sandra Holazová

909 01  Skalica, Mallého 26

doba neurčitá

13.12.2019

213.

RÚVZ/2019/897

Mgr. Nikoleta Orešanská

908 45  Gbely,  Lesná 1636/29

doba neurčitá

13.12.2019

214.

RÚVZ/2019/997

Miroslav Morávek

905 01  Senica,  S. Jurkoviča 1207/50

doba neurčitá

12.12.2019

215.

RÚVZ/2019/1130

Romana Cmielová

905 01  Senica,  Palárikova 291/5

doba neurčitá

12.12.2019

216.

RÚVZ/2019/1141

Viera Jankovičová

906 32  Jablonica, Jánošíkova 514

doba neurčitá

13.12.2019

217.

RÚVZ/2019/1148

Štefánia Ďurináková

906 33  Cerová  20

doba neurčitá

13.12.2019

218.

RÚVZ/2019/1149

Marek Csicso

900 23  Viničné, Hlavná 108

doba neurčitá

13.12.2019

219.

RÚVZ/2019/1150

Michaela Turzová

900 23  Viničné, Lipová 20/E

doba neurčitá

13.12.2019

220.

RÚVZ/2019/1151

Katarína Polakovičová

900 89  Častá, Družstevná 19

doba neurčitá

13.12.2019

221.

RÚVZ/2019/1152

Silvia Gašparovičová

902 01  Pezinok, Žarnovických 1D

doba neurčitá

13.12.2019

222.

RÚVZ/2019/1153

Ing. Marek Fajčík

902 01  Pezinok, Mladoboleslavská 1

doba neurčitá

13.12.2019

223.

RÚVZ/2019/1154

Andrej Krajčík

851 02  Bratislava, Romanova 40

doba neurčitá

13.12.2019

224.

RÚVZ/2019/1155

Monika Zacharová

900 89  Častá, Družstevná 13

doba neurčitá

13.12.2019

225.

RÚVZ/2019/1285

Viera Jančíková

909 01 Skalica, Partizánska 20

doba neurčitá

12.12.2019

226.

RÚVZ/2019/1238

Oľga Rehušová

905 01 Senica, Hurbanova 526

doba neurčitá

19.12.2019

227.

RÚVZ/2019/1261

Michal Malík

905 01 Senica, S. Jurkoviča 1202/10

doba neurčitá

19.12.2019

228.

RÚVZ/2019/1281

Andriana Šustová

907 01 Myjava, Dolná štvrť  505/38

doba neurčitá

19.12.2019

229.

RÚVZ/2019/1282

Anna Škramovská

907 01 Myjava, 8. apríla 375/13

doba neurčitá

19.12.2019

230.

RÚVZ/2019/1284

Daša Havelová

908 51 Holíč, A. Dubčeka 3510/63

doba neurčitá

19.12.2019

231.

RÚVZ/2019/1328

Bc. Ján Klváč

905 01 Senica, J. Mudrocha 1356/25

doba neurčitá

19.12.2019

232.

RÚVZ/2019/1329

Igor Zelenka

906 05 Sobotište 344

doba neurčitá

19.12.2019

233.

RÚVZ/2019/1332

Bc. Patrícia Čambálová

909 01 Skalica, Clementisa 47

doba neurčitá

19.12.2019

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2019/168

Erika Huttová

907 01 Myjava, Zuzky Zgurišky 48/801

doba neurčitá

1.3.2019

2.

RÚVZ/2019/169

Michal Gálik

907 01 Myjava, M. Marečka 972/6

doba neurčitá

1.3.2019

3.

RÚVZ/2019/170

Tamara Selecká

908 41 Šaštín Stráže, Jána Bottu 210

doba neurčitá

1.3.2019

4.

RÚVZ/2019/530

Alexandra Džurná

908 45 Gbely, Potočná 1603/1A

doba neurčitá

2.5.2019

5.

RÚVZ/2019/1186

THILY DOAN

905 01 Senica,  ul.Cyrila a Metoda 2871/4

doba neurčitá

27.9.2019

6.

RÚVZ/2019/1361

Mgr. Eva Pavelková

02601 Dolný Kubín, Okružná 2061/2

doba neurčitá

2.12.2019

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia