hlava

 

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané v roku 2020

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Titul, meno, priezvisko

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2020/97

Ľudmila Šimková

908 01 Kúty, Továrenská 781/45

doba neurčitá

03.01.2020

2.

RÚVZ/2020/103

Bc. Lenka Vránová

907 01 Myjava, Dolná štvrť  360/7

doba neurčitá

03.01.2020

3.

RÚVZ/2020/104

Oľga Mienská

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr.Š. Osuského 527/16

doba neurčitá

03.01.2020

4.

RÚVZ/2020/105

Erika Malíková

908 01 Kúty, Štúrova 348

doba neurčitá

03.01.2020

5.

RÚVZ/2020/106

Vladimíra Ovečková

908 42 Smolinské 157

doba neurčitá

03.01.2020

6.

RÚVZ/2020/107

Dana Chudá

906 45 Štefanov 492

doba neurčitá

03.01.2020

7.

RÚVZ/2020/110

Zuzana Bilovská

905 01 Senica, Hollého 743/23

doba neurčitá

03.01.2020

8.

RÚVZ/2020/112

Beáta Kalmanová

908 48 Kopčany, Sasinkova 345/9

doba neurčitá

03.01.2020

9.

RÚVZ/2020/108

Irina Petrovna Lishková

919 53 Dechtice 480

doba neurčitá

27.01.2020

10.

RÚVZ/2020/109

Aneta Rudňanská

906 31 Hlboké 108

doba neurčitá

04.02.2020

11.

RÚVZ/2020/126

Vlasta Kubačáková

905 01 Senica, Čáčovská cesta 5243/167

doba neurčitá

04.02.2020

12.

RÚVZ/2020/127

Stanislava Chynoracká

922 07 Veľké Kostoľany, Cypriana Majerníka 529/32

doba neurčitá

04.02.2020

13.

RÚVZ/2020/128

Mgr.Art. Dušana Vrbovská

905 01 Senica, J. Mudrocha 1354/38

doba neurčitá

04.02.2020

14.

RÚVZ/2020/129

Blažena Ružičková

908 45 Gbely, Ružová 1097/8

doba neurčitá

04.02.2020

15.

RÚVZ/2020/130

Mária Bobčíková

908 45 Gbely, SNP 1245/34

doba neurčitá

04.02.2020

16.

RÚVZ/2020/132

Zuzana Mandíková

908 48 Kopčany, Masarykova 453/125

doba neurčitá

04.02.2020

17.

RÚVZ/2020/134

Dávid Dulai

908 74 Malé Leváre 2264

doba neurčitá

04.02.2020

18.

RÚVZ/2020/135

Ivana Madajová

907 01 Myjava, nám.M.R.Štefánika 589/68

doba neurčitá

04.02.2020

19.

RÚVZ/2020/137

Ing. Lenka Macová

906 12 Osuské 24

doba neurčitá

04.02.2020

20.

RÚVZ/2020/138

Petra Babiarová

906 13 Brezová pod Bardlom, Záhumnie 436/32

doba neurčitá

04.02.2020

21.

RÚVZ/2020/147

Zlata Horinková

908 41 Šaštín-Stráže, J. Donovala 330

doba neurčitá

04.02.2020

22.

RÚVZ/2020/148

Dana Maníková

908 51 Holíč, M. Nešpora 1426/5

doba neurčitá

04.02.2020

23.

RÚVZ/2020/152

Mgr. Eva Pavelková

026 01 Dolný Kubín, Okružní 2061/2

doba neurčitá

04.02.2020

24.

RÚVZ/2020/117

Jana Ondirková

909 01 Skalica, Vinohradnícka 1976/55

doba neurčitá

28.02.2020

25.

RÚVZ/2020/239

Ing. Lenka Pekarová

908 61 Popudinské Močidľany 207

doba neurčitá

28.02.2020

26.

RÚVZ/2020/241

Kristína Šalíková

905 01 Senica, Kalinčiakova 297/11

doba neurčitá

28.02.2020

27.

RÚVZ/2020/242

Tran Binh Trong

907 01 Myjava, Trokanova 41/7

doba neurčitá

12.03.2020

28.

RÚVZ/2020/243

Nguyen Dang Dai

907 01 Myjava, Trokanova 41/7

doba neurčitá

12.03.2020

29.

RÚVZ/2020/251

Tran Dai Duong

907 01 Myjava, Trokanova 41/7

doba neurčitá

12.03.2020

30.

RÚVZ/2020/254

Alena Chmelíková

908 80 Sekule 51

doba neurčitá

28.02.2020

31.

RÚVZ/2020/255

Emília Zajícová

908 72 Závod, Sokolská 78

doba neurčitá

28.02.2020

32.

RÚVZ/2020/256

Lucia Hupková

908 72 Závod, Kozia 582

doba neurčitá

28.02.2020

33.

RÚVZ/2020/276

Róbert Hlavenka

908 41 Šaštín-Stráže, Alej 578

doba neurčitá

28.02.2020

34.

RÚVZ/2020/277

Klára Sedalíková

908 85 Brodské, Nádražná 1096

doba neurčitá

28.02.2020

35.

RÚVZ/2020/278

Petra Leskovská

908 71 Moravský Svätý Ján, Pláňavská cesta 110

doba neurčitá

28.02.2020

36.

RÚVZ/2020/279

Jana Šturmová

901 01 Malacky, Štúrova 141

doba neurčitá

28.02.2020

37.

RÚVZ/2020/280

Daniela Klasová

900 51 Zohor, Na pasienkoch 405/2

doba neurčitá

28.02.2020

38.

RÚVZ/2020/282

Drahomíra Pullmannová

901 01 Malacky, 1. mája 53

doba neurčitá

28.02.2020

39.

RÚVZ/2020/369

Milan Balucha

905 01 Senica, Robotnícka 55/15

doba neurčitá

30.10.2020

40.

RÚVZ/2020/374

Monika Vadíková

908 51 Holíč, J. J. Boora 1466/2

doba neurčitá

30.10.2020

41.

RÚVZ/2020/418

Daniela Chňupová

907 01 Myjava, Hurbanova 933/7

doba neurčitá

30.10.2020

42.

RÚVZ/2020/450

Zuzana Mitáková

906 05 Sobotište 189

doba neurčitá

30.10.2020

43.

RÚVZ/2020/542

Róbert Vrba

906 45 Štefanov 520

doba neurčitá

30.10.2020

44.

RÚVZ/2020/281

Iveta Balážová

908 72 Závod 209

doba neurčitá

05.11.2020

45.

RÚVZ/2020/301

Lucia Danielová

905 01 Senica, Štefánikova 707/51

doba neurčitá

05.11.2020

46.

RÚVZ/2020/317

Juraj Kaňa

905 01 Senica, Tehelná 430

doba neurčitá

05.11.2020

47.

RÚVZ/2020/533

Elena Urbánková

908 51 Holíč, Veterná 9

doba neurčitá

15.12.2020

48.

RÚVZ/2020/534

Renáta Toporová

909 01 Skalica, Dr. J. Ďuroviča 16

doba neurčitá

15.12.2020

49.

RÚVZ/2020/545

Bc. Martin Hollý

909 01 Skalica, SNP 19A

doba neurčitá

15.12.2020

50.

RÚVZ/2020/649

Mária Janíková

906 03 Koválov 230

doba neurčitá

15.12.2020

51.

RÚVZ/2020/651

Ján Kutlak

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr.Š. Osuského 523/8

doba neurčitá

15.12.2020

52.

RÚVZ/2020/369

Miroslav Koleňák

906 13 Brezová pod Bradlom, Dr.Š. Osuského 523/8

doba neurčitá

15.12.2020

53.

RÚVZ/2020/727

Silvia Danihelová

901 01 Malacky, Vajanského 119/21

doba neurčitá

15.12.2020

54.

RÚVZ/2020/754

Darina Škultétyová

908 45 Gbely, Hviezdoslavova 1379/2

doba neurčitá

15.12.2020

55.

RÚVZ/2020/755

Gabriela Královičová

909 01 Skalica, Záhradná 7

doba neurčitá

15.12.2020

56.

RÚVZ/2020/742

Ružena Hanzlovičová

908 85 Brodské, Vajanského 405

doba neurčitá

18.12.2020

57.

RÚVZ/2020/743

Bc. Lucia Kičková

905 01 Senica, L. Novomeského 1213/70

doba neurčitá

18.12.2020

58.

RÚVZ/2020/753

Lívia Reháková

908 42 Smolinské 283

doba neurčitá

18.12.2020

59.

RÚVZ/2020/785

Monika Novomeská

905 01 Senica, Tehelná 406/15

doba neurčitá

18.12.2020

60.

RÚVZ/2020/997

Ing. Elena Abelovičová

908 49 Vrádište 18

doba neurčitá

18.12.2020

61.

RÚVZ/2020/1036

Jana Valentová

908 45 Gbely, Záhumenice 660

doba neurčitá

18.12.2020

62.

RÚVZ/2020/1037

Alexandra Ružičková

909 01 Skalica, Lúčky 2612/7

doba neurčitá

18.12.2020

63.

RÚVZ/2020/1052

Bc. Veronika Kocianová

908 63 Radošovce 193

doba neurčitá

18.12.2020

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2020/00002

Zuzana Čonková

909 01 Skalica, Mazúrova 19

doba neurčitá

31.01.2020

2.

RÚVZ/2020/00363

Truong Thi Hai

907 01 Myjava, Turá lúka 280

doba neurčitá

10.03.2020

3.

RÚVZ/2020/00364

Du Hung Thang

907 01 Myjava, Turá Lúka 280

doba neurčitá

10.03.2020

4.

RÚVZ/2020/00346

Le Phuong Thao    

907 01 Myjava, Trokanova 41/7

doba neurčitá

10.03.2020

5.

RÚVZ/2020/00347

Huynh Thi Mai Phuong

907 01 Myjava, Trokanova 41/7

doba neurčitá

10.03.2020

6.

RÚVZ/2020/00844

Nguyen Thi Hien

921 01 Piešťany, Partizánska 242/3

doba neurčitá

08.12.2020

7.

RÚVZ/2020/00726

Tomáš Kanich

916 16 Krajné 29

doba neurčitá

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pata1