Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané v roku 2021

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii

a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Titul, meno, priezvisko

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2021/9

Michaela Kramárová

905 01 Senica, L.Novomeského 1212/68

doba neurčitá

21.05.2021

2.

RÚVZ/2021/12

Jozef Kišš

909 01 Skalica, Pribinova 2740/2

doba neurčitá

21.05.2021

3.

RÚVZ/2021/18

Alena Mičová

905 01 Senica, Železničná 326/11

doba neurčitá

21.05.2021

4.

RÚVZ/2021/20

Anna Krištofová

906 04 Častkov 55

doba neurčitá

20.05.2021

5.

RÚVZ/2021/30

Jana Antálková

908 01 Kúty, Bratislavská 291/78

doba neurčitá

20.05.2021

6.

RÚVZ/2021/32

Mária Balážová

909 01 Skalica, Clementisa 63

doba neurčitá

20.05.2021

7.

RÚVZ/2021/34

Brigita Vachová

908 46 Unín 315

doba neurčitá

20.05.2021

8.

RÚVZ/2021/35

Nikoleta Mudrončeková

906 31 Hlboké 171

doba neurčitá

20.05.2021

9.

RúVZ/2021/474

Zuzana Gajdošíková

905 01 Senica, Sv. Cyrila a Metoda 2873/5

doba neurčitá

21.05.2021

10.

RÚVZ/2021/27

Oxana Popovičová

908 51 Holíč, Fučíkova 1189/30

doba neurčitá

24.06.2021

11.

RÚVZ/2021/28

Petra Bartalová

908 49 Vrádište 212

doba neurčitá

24.06.2021

12.

RÚVZ/2021/38

Ida Samsonová

908 65 Mokrý Háj 173

doba neurčitá

24.06.2021

13.

RÚVZ/2021/41

Mgr. Barbora Tlachová

909 01 Skalica, Pelíškková 19

doba neurčitá

24.06.2021

14.

RÚVZ/2021/43

Ingrid Ráčková

906 07 Šajdíkové Humence 38

doba neurčitá

24.06.2021

15.

RÚVZ/2021/51

Zuzana Lipovská

908 46 Unín 116

doba neurčitá

24.06.2021

16.

RúVZ/2021/52

Ľubica Balážová

909 01 Skalica, Lúčky 2649/17

doba neurčitá

24.06.2021

17.

RÚVZ/2021/53

Denisa Dujsik Smoleňová

909 01 Skalica, Dr. L. Okánika 12A

doba neurčitá

24.06.2021

18.

RÚVZ/2021/66

Dušan Rus

905 01 Senica, Ružová 226/6

doba neurčitá

24.06.2021

19.

RÚVZ/2021/39

Dominika Balážová

908 48 Kopčany, Masarykova 412/150

doba neurčitá

25.06.2021

20.

RÚVZ/2021/40

Dominika Kavická

909 01 Skalica, L. Svobodu 28

doba neurčitá

25.06.2021

21.

RÚVZ/2021/44

Ivana Danielová

905 01 Senica, J. Mudrocha 1353/34

doba neurčitá

25.06.2021

22.

RÚVZ/2021/47

Romana Rišková

909 01 Skalica, Karvašova 3039/16

doba neurčitá

25.06.2021

23.

RÚVZ/2021/58

Katarína Huťťová

908 51 Holíč, SNP 13

doba neurčitá

25.06.2021

24.

RÚVZ/2021/59

Bc. Ľubica Jonášová

908 63 Radošovce, Vieska 144

doba neurčitá

25.06.2021

25.

RÚVZ/2021/61

Eva Kriváčková

908 45 Gbely, Medlenova 738

doba neurčitá

25.06.2021

26.

RÚVZ/2021/62

Emília Žurková

908 61 Popudinské Močidľany 151

doba neurčitá

25.06.2021

27.

RÚVZ/2021/67

Jaroslava Vaňková

908 45 Gbely, Medlenova 739/21

doba neurčitá

25.06.2021

28.

RÚVZ/2021/68

Jana Jamrichová

908 77 Borský Mikuláš, Sadová 154/57

doba neurčitá

25.06.2021

29.

RÚVZ/2021/70

Marcela Kumpanová

908 45 Gbely, Jilemnického 515/31

doba neurčitá

16.07.2021

30.

RÚVZ/2021/71

Hana Dobrovodská

905 01 Rovensko 120

doba neurčitá

16.07.2021

31.

RÚVZ/2021/72

Jana Harabová

908 51 Holíč, SNP 1670/3

doba neurčitá

16.07.2021

32.

RÚVZ/2021/75

Ing. Eva Pochybová

908 45 Gbely, Československej armády 1189/92

doba neurčitá

16.07.2021

33.

RÚVZ/2021/77

Lenka Ludwigová

907 01 Myjava, Partizánska 287/11

doba neurčitá

16.07.2021

34.

RÚVZ/2021/78

Renáta Černeková

907 01 Myjava, Kamenné 26

doba neurčitá

16.07.2021

35.

RÚVZ/2021/80

Mgr. Klaudia Filušová

906 06 Vrbovce 90

doba neurčitá

16.07.2021

36.

RÚVZ/2021/84

Dana Vajdová

906 45 Štefanov 173

doba neurčitá

16.07.2021

37.

RÚVZ/2021/85

Denisa Poláková

908 42 Smolinské, Záhumní 44

doba neurčitá

16.07.2021

38.

RÚVZ/2021/86

Renáta Bednářová

908 41 Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1176/45

doba neurčitá

16.07.2021

39.

RÚVZ/2021/160

Mgr. Martin Švárny

906 05 Sobotište 523

doba neurčitá

16.07.2021

40.

RÚVZ/2021/69

Oľga Ďurišová

905 01 Senica, Hviezdoslavova 313/11

doba neurčitá

26.08.2021

41.

RÚVZ/2021/73

Lucia Šellengová

907 01 Myjava, Kamenné 26

doba neurčitá

26.08.2021

42.

RÚVZ/2021/74

Erika Kahút Jurášová

907 01 Myjava, Dolná štvrť 508/30

doba neurčitá

26.08.2021

43.

RÚVZ/2021/179

Miroslava Radochová

908 79 Borský Svätý Jur, V záhradách 699

doba neurčitá

26.08.2021

44.

RÚVZ/2021/215

Peter Černek

908 63 Radošovce, Vieska 201

doba neurčitá

26.08.2021

45.

RÚVZ/2021/216

Oliver Černek

908 63 Radošovce, Vieska 201

doba neurčitá

26.08.2021

46.

RÚVZ/2021/358

Lea Baladová

916 16 Krajné 62

doba neurčitá

26.08.2021

47.

RÚVZ/2021/359

Ing. Jana Sukupová

907 03 Myjava, Turá Lúka 326

doba neurčitá

26.08.2021

48.

RÚVZ/2021/408

Jana Sofková

908 77 Borský Mikuláš, Lesná 1709

doba neurčitá

26.08.2021

49.

RÚVZ/2021/409

Silvia Mészárosová

908 77 Borský Mikuláš, Dr. V. Cintulu 101/41

doba neurčitá

26.08.2021

50.

RÚVZ/2021/567

Ing. Pavol Rohárik

909 01 Skalica, Veľké Trávniky 31

doba neurčitá

26.08.2021

51.

RÚVZ/2021/656

Ing. Ivana Nečasová

906 05 Podbranč 191

doba neurčitá

26.08.2021

52.

RÚVZ/2021/29

Silvia Uríková

909 01 Skalica, Námestie Slobody 10

doba neurčitá

23.09.2021

53.

RÚVZ/2021/207

Michal Stehlík

909 01 Skalica, Hviezdoslavova 955/20

doba neurčitá

23.09.2021

54.

RÚVZ/2021/440

Hedviga Galbová

900 61 Gajary, Záhorácka 560

doba neurčitá

23.09.2021

55.

RÚVZ/2021/441

Cecília Hocová

901 01 Malacky, Ota Kožucha 5113/1

doba neurčitá

23.09.2021

56.

RÚVZ/2021/509

Nikola Kvietková

908 79 Borský Svätý Jur, Ľudovíta Štúra 330

doba neurčitá

08.11.2021

57.

RÚVZ/2021/549

Lenka Kovárová

905 01 Senica, L. Novomeského 1216/80

doba neurčitá

08.11.2021

58.

RÚVZ/2021/550

Katarína Križanová

905 01 Senica, Štefana Pilárika 2640/1

doba neurčitá

08.11.2021

59.

RÚVZ/2021/637

Vu Thi Nga

908 42 Smolinské 114

doba neurčitá

08.11.2021

60.

RÚVZ/2021/638

Ing. Martin Duong

908 42 Smolinské 114

doba neurčitá

08.11.2021

61.

RÚVZ/2021/633

Dana Kvaltínová

909 01 Skalica, Mallého 43

doba neurčitá

08.11.2021

62.

RÚVZ/2021/731

Mgr. Veronika Szabová

906 02 Dojč 142

doba neurčitá

08.11.2021

63.

RÚVZ/2021/617

Natália Valachovičová

908 01 Kúty, Továrenská 850/120

doba neurčitá

02.12.2021

64.

RÚVZ/2021/680

Denisa Masaryková

905 01 Senica, Gen. L. Svobodu 1361/24

doba neurčitá

02.12.2021

65.

RÚVZ/2021/681

Lucia Horváthová

908 01 Kúty, Školská  698

doba neurčitá

02.12.2021

66.

RÚVZ/2021/684

Vladimíra Šrámková

906 05 Sobotište 360

doba neurčitá

02.12.2021

67.

RÚVZ/2021/739

Magdaléna Štvrtecká

908 49 Vrádište 77

doba neurčitá

02.12.2021

68.

RÚVZ/2021/740

Peter Štvrtecký

908 49 Vrádište 77

doba neurčitá

02.12.2021

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach,

v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia

1.

RÚVZ/2021/00640

Bc. Eliška Vrablecová

908 65 Mokrý Háj  9

doba neurčitá

12.08.2021

2.

RÚVZ/2021/00651

Mária Drinková

907 01 Senica, Ružová 226/18

doba neurčitá

13.09.2021

3.

RÚVZ/2021/00693

Sára Šebelová

909 01 Skalica, Nad Predmestím 15

doba neurčitá

13.09.2021

4.

RÚVZ/2021/01042

Mgr. Natália Kurucová

831 01 Bratislava, Bellova 13042/2H

doba neurčitá

15.12.2021

5.

RÚVZ/2021/01041

Ing. Radko Kuruc, PhD.

080 01 Prešov, Mirka Nešpora 26

doba neurčitá

15.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení:

Por. č.

Číslo

osvedčenia

Meno, priezvisko, titul

Bydlisko

Platnosť osvedčenia

Dátum vystavenia osvedčenia